Để phần nào giảm bớt tranh chấp về lối đi chung, các hộ gia đình phải lập thỏa thuận về việc này. Sau đây Luat ACC Xin gửi đến Quy định và mẫu văn bản thỏa thuận lối đi chung mới nhất. Cùng tham khảo qua bài viết này nhé.

1. Ranh giới giữa các thửa đất

Điều 175 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về ranh giới giữa các thửa đất. Theo đó, ranh giới được xác định theo các cách sau đây:

– Theo thỏa thuận giữa các bên

– Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

– Theo tập quán

– Theo ranh giới đã tồn tại từ 30 năm trở lên mà không có tranh chấp

2. Nguyên tắc sử dụng lối đi chung giữa các thửa đất

Vì nguyên tắc quan trọng của việc sử dụng đường dẫn công cộng là tính nhất quán. Do đó, các chủ sở hữu có thể thỏa thuận với nhau về việc tạo các mốc: hàng rào, cây xanh, tường… Khi đó, các mốc sẽ thuộc sở hữu chung của tất cả người dùng.

Ngoài ra, trường hợp mốc giới tách thửa do một bên tự lập được sự đồng ý của chủ sở hữu thửa đất liền kề thì mốc giới đó thuộc sở hữu chung, nếu bên kia có lý do chính đáng không đồng ý thì phải hủy bỏ.

Trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận thông qua thương lượng thì áp dụng các nguyên tắc sau:

– Đảm bảo phát triển phù hợp với mục đích sử dụng đất

– Không xâm phạm quyền sử dụng đất liền kề của người khác

– Không cản trở, cản trở sự phát triển của khu đất liền kề

– Không lấn, chiếm, làm thay đổi mốc giới

– Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng và duy trì ranh giới chung

3. Mẫu Văn bản thỏa thuận về việc sử dụng lối đi chung

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

VĂN BẢN THỎA THUẬN

(về việc sử dụng lối đi chung)

Hôm nay, ngày ….. tháng …. năm ….., tại …………………….., chúng tôi gồm:

BÊN A: Hộ gia đình ông/bà:…………………………………….. gồm các thành viên sau:

Ông: ………………………………………………Sinh năm: ……………………………………………..

CMND/CCCD số: …………………… do ……………………………. cấp ngày ………………….

Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………………………………….

Bà: ……………………………………………….Sinh năm: ……………………………………………….

CMND/CCCD số: …………………… do ………………………….. cấp ngày …………………….

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………………………..

BÊN B: Hộ gia đình ông/bà:…………………………………….. gồm các thành viên sau:

Ông: ………………………………………………Sinh năm: ……………………………………………..

CMND/CCCD số: …………………… do ………………………….. cấp ngày ……………………

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………………………..

Bà: ……………………………………………….Sinh năm: ……………………………………………….

CMND/CCCD số: …………………… do ………………………….. cấp ngày ……………………

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………………………..

Chúng tôi đã thỏa thuận và thống nhất cùng nhau lập Văn bản thỏa thuân về việc sử dụng lối đi chung cụ thể như sau:

1. Bên A cam đoan:

Quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình ông/bà ……………. tại thửa đất số… tờ bản đồ số …. địa chỉ tại ……………… theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số …….. vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ……………. do…….. cấp ngày…………..

2. Bên B cam đoan:

Quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình ông/bà ……………. tại thửa đất số… tờ bản đồ số …. địa chỉ tại ……………… theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số …….. vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ……………. do…….. cấp ngày…………..

3. Hai bên cam đoan:

– Bên A và bên B có những thửa đất liền kề với nhau tại ………. theo các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất……….. nêu trên. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các bên trong việc sử dụng đất nên chúng tôi đã thống nhất cùng nhau lập Văn bản thỏa thuận về việc thống nhấ lối đi chung như sau:

– Bên A đồng ý bỏ ra …m2 (Bằng chữ:……….mét vuông), giới hạn bởi các điểm ……… làm lối đi chung theo Hồ sơ kỹ thuật thửa đất số….. lập bởi ………. ngày ………………….

– Bằng Văn bản này, bên A đồng ý cho bên B được quyền sử dụng lối đi chung nêu trên mà không có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào

– Bên B đồng ý sử dụng diện tích đất nêu trên làm lối đi chung của cả hai bên; Bên A và bên B cùng thống nhất diện tích…….. m2 (Bằng chữ:……………) nêu trên là lối đi chung của cả bên A và bên B.

– Khi một trong các bên thực hiện các giao dịch dân sự như chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, cho mượn thì bên nhận được phép sử dụng lối đi chung này và không bên nào được phép cản trở việc sử dụng lối đi chung đó.

– Việc thống nhất lối đi chung nêu trên là hoàn toàn tự nguyện, dứt khoát và không kèm theo bất cứ điều kiện gì

– Chỉ sử dụng phần diện tích …….. m2 (Bằng chữ:……………) nêu trên vào  mục đích làm lối đi chung của các bên, không bên nào được sử dụng vào việc riêng hoặc cản trở việc sử dụng của các bên còn lại.

– Cả hai bên cam kết mọi giấy tờ về nhân thân và tài sản để thực hiện Văn bản này đều là giấy tờ thật, cấp đúng thẩm quyền, còn nguyên giá trị pháp lý và không bị tẩy xóa, sửa chữa. Nếu sai chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật kể cả việc mang tài sản chung, riêng để đảm bảo cho lời cam đoan trên.

– Văn bản này được lập theo đúng ý chí của chúng tôi và trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, không bị bất cứ sự đe dọa, ép buộc nào. Chúng tôi đã tự đọc lại toàn bộ nội dung của Văn bản thỏa thuận này, đã đồng ý toàn bộ nội dung của văn bản, không có điều gì vướng mắc.

Chúng tôi cùng tự nguyện ký tên, điểm chỉ dưới đây. Văn bản thỏa thuận này gồm có … tờ …….. trang được lập thành ……. bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ……. bản làm bằng chứng.

BÊN A                                                                          BÊN B

(ký, ghi rõ họ tên và điểm chỉ)                                               (ký, ghi rõ họ tên và điểm chỉ)

4. Hướng dẫn cách điền biểu mẫu

Các bên thực hiện thỏa thuận trên một con đường chung
Các bên tham gia thỏa thuận là các thành viên trong gia đình, chủ sở hữu, người sử dụng hợp pháp mảnh đất theo thỏa thuận là người sở hữu thửa đất liền kề. Do đó, mỗi bên có thể là một cá nhân, một cặp vợ chồng hoặc một gia đình.
Phần này cần ghi rõ họ tên, năm sinh, số CMND hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu, ngày cấp và cơ quan cấp, hộ khẩu thường trú, số điện thoại liên lạc (nếu có)…
đối tượng của thỏa thuận
Đối tượng của văn bản thỏa thuận là quyền sử dụng đất hai nơi và quyền sở hữu nhà liền kề. Trong văn bản này, các bên cần ghi rõ ràng, cụ thể thông tin của hai đối tượng này: số thửa, số trang bản vẽ, địa chỉ, thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…
Thỏa thuận giữa các bên trong tài liệu
Vì văn bản này là văn bản thỏa thuận giữa hai bên về việc sử dụng ngõ đi chung nên trước tiên văn bản phải ghi rõ hai bên đã thống nhất những nội dung gì: ngõ đi chung được xác định như thế nào và nằm trên phần đất của hai bên. Căn nhà, về quyền và nghĩa vụ đối với phần diện tích sử dụng chung này, bản cam kết thực hiện thỏa thuận giữa hai bên…

Trên đây là nội dung về Quy định và mẫu văn bản thỏa thuận lối đi chung mới nhất Luật ACC cập nhật được xin gửi đến các bạn đọc, hi vọng với nguồn thông tin này sẽ là nguồn kiến thức hữu ích giúp các bạn hiểu hơn vấn đề trên. Trong quá trình tìm hiểu nếu có vấn đề thắc mắc vui lòng liên hệ công ty Luật ACC để được hỗ trợ ngay. Hãy theo dõi website của chúng tôi để nhận được các bài viết hay về các lĩnh vực khác nữa nhé.