Chi phí, lệ phí đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan

Phí, lệ phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Theo pháp Luật Sở hữu trí tuệ quy định, tổ chức, cá nhân phải nộp phí, lệ phí khi thực hiện đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại cơ quan quản lý có thẩm quyền. Vậy mức thu phí được quy định là bao nhiêu?

Chi phí, lệ phí đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan

phí đăng ký quyền tác giả

1. Người nộp phí

Điều 2 Thông tư 211/2016/TT-BTC quy định về người nộp phí "Tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả và giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan đến tác giả phải nộp phí theo quy định tại Thông tư này”.

Theo Điều 12 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định:

“Điều 12. Phí, lệ phí về sở hữu trí tuệ

Tổ chức, cá nhân phải nộp phí, lệ phí khi tiến hành các thủ tục liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Như vậy, người nộp phí ở đây được hiểu là tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan để tiến hành thủ tục đăng ký quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm về Các biện pháp bảo vệ quyền tác giả tại Việt Nam qua bài viết của ACC GROUP. 

2. Mức phí, lệ phí khi đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Căn cứ vào Điều 4 Thông tư 211/2016/TT-BTC quy định mức phí đối với mỗi loại tác phẩm như sau:

- Mức đăng ký quyền tác giả

Chi phí cho việc Đăng ký quyền tác giả là 100.000 đồng áp dụng đối với các đối tượng bản quyền sau:

 • Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác (gọi chung là loại hình tác phẩm viết);
 • Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;
 • Tác phẩm báo chí;
 • Tác phẩm âm nhạc;
 • Tác phẩm nhiếp ảnh.

Chi phí cho việc Đăng ký quyền tác giả là 300.000 đồng áp dụng đối với các đối tượng bản quyền sau:

 • Tác phẩm kiến trúc;
 • Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học.

Chi phí cho việc Đăng ký quyền tác giả là 400.000 đồng áp dụng đối với các đối tượng sau:

 • Tác phẩm tạo hình;
 • Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng.

Chi phí cho việc Đăng ký quyền tác giả là 500.000 đồng áp dụng đối với các đối tượng dưới đây:

 • Tác phẩm điện ảnh;
 • Tác phẩm sân khấu được định hình trên băng, đĩa.

Chi phí cho việc Đăng ký quyền tác giả là 600.000 đồng áp dụng đối với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu hoặc các chương trình chạy trên máy tính.

>>> Xem thêm về Nội dung và ý nghĩa giới hạn quyền tác giả qua bài viết của ACC GROUP. 

- Mức đăng ký quyền liên quan

Chi phí cho việc Đăng ký bản quyền đối với cuộc biểu diễn được định hình trên:

 • Bản ghi âm là 200.000 đồng;
 • Bản ghi hình là 300.000 đồng;
 • Chương trình phát sóng là 500.000 đồng.

Chi phí cho việc Đăng ký bản quyền đối với:

 • Bản ghi âm là 200.000 đồng;
 • Bản ghi hình là 300.000 đồng;
 • Chương trình phát sóng là 500.000 đồng.

Lưu ý: Mức thu được quy định như trên áp dụng đối với việc cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả lần đầu. Trường hợp xin cấp lại thì mức thu bằng 50% mức thu lần đầu.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (621 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo