Phân phối lợi nhuận của các loại hình doanh nghiệp thế nào?

1. Lợi nhuận là gì? Phân phối lợi nhuận 

 - Lợi nhuận là số chênh lệch giữa tổng  thu nhập do bán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ trừ đi giá thành toàn bộ sản phẩm, dịch vụ đã tiêu thụ và các loại thuế theo quy định của pháp luật (trừ thuế thu nhập). . 

- Sau quá trình  sản xuất kinh doanh, công ty thu được một khoản lợi nhuận nhất định và phải  phân phối khoản lợi nhuận này. 

- Việc phân chia lợi nhuận không phải chỉ là sự phân chia lợi nhuận mà là sự điều tiết chung các  quan hệ kinh tế. Hoạt động phân phối tốt sẽ trở thành động lực thúc đẩy  sản xuất kinh doanh phát triển,  tạo điều kiện cho doanh nghiệp  tiếp tục  kinh doanh. 

- Phân phối lợi nhuận sau thuế nhằm mục đích chính là tái đầu tư mở rộng năng lực hoạt động kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn của công ty, đồng thời khuyến khích người lao động  nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. 

Phân phối lợi nhuận của các loại hình doanh nghiệp

Phân phối lợi nhuận của các loại hình doanh nghiệp

2. Điều khoản phân chia lợi nhuận 

 - Việc phân phối lợi nhuận phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

 Doanh nghiệp cần giải quyết hài hòa mối quan hệ lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người lao động, trước hết phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm đối với nhà nước theo quy định của pháp luật như nộp thuế  đầy đủ, kịp thời. để nhà nước có nguồn thu và doanh nghiệp không trốn thuế hoặc không trốn thuế vì lợi ích  của mình. 

- Công ty nên dành một tỷ lệ thích đáng từ lợi nhuận để lại  để giải quyết nhu cầu sản xuất kinh doanh của mình, đồng thời quan tâm bảo đảm lợi ích của các thành viên. 3. Nội dung phân phối lợi nhuận 

 - Tổng lợi tức thực hiện cả năm của doanh nghiệp sau khi nộp thuế tức lợi tức theo luật định ( kể cả thuế lợi tức bổ sung nếu có ) được phân phối theo thứ tự sau: 

 (1) Nộp tiền thu về sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

 Trường hợp lợi tức sau thuế không đủ đê nộp tiền thu sử dụng vốn theo mức quy định thì doanh nghiệp phải nộp toàn bộ lợi tức sau thuế 

 Trường hợp doanh nghiệp bị lỗ thì không phải nộp tiền thu về sử dụng vốn 

 (2) Trả tiền phạt như: tiền phạt vi phạm kỉ luật thu nộp ngân sách, tiền phạt vi phạm hành chính, phạt vi phạm hợp đồng, phạt nợ quá hạn ( sau khi trừ tiền thu được ), các khoản chi phí hợp lệ chưa được trừ khi xác định thuế lợi tức phải nộp 

 (3) Trừ các khoản lỗ không được trừ vào lợi tức trước thuế 

 (4) Đối với những doanh nghiệp kinh doanh trong một số ngành đặc thù ( như ngân hàng thương mại, bảo hiểm,..) mà pháp luật quy định phải trích lập các quỹ đặc biệt từ lợi tức, thì sau khi trừ các khoản từ (1)->(3) nêu trên, doanh nghiệp trích lập các quỹ đó theo lỷ lệ do Nhà nước quy định. 

 (5) Chia lãi cho các đối tượng góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh ( nếu có ) 

 (6) Phần lợi tức còn lại trích lập quỹ của doanh nghiệp theo quy định trong thông tư.  4. Biện pháp tăng lợi nhuận 

 - Việc tăng lợi nhuận có ý nghĩa rất lớn đối với doanh nghiệp và Nhà nước, vì vậy các doanh nghiệp thường xuyên tìm mọi biện pháp khai thác hết khả năng tiềm tàng trong doanh nghiệp nhằm đạt mức lợi nhuận hợp lý và cao nhất 

 - Biện pháp chủ yếu là tăng doanh thu : 

 cụ thể là tăng khối lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ, nâng cao chất lượng sản phẩm, kiểu dáng và bao bì sản phẩm thích hợp với thị hiếu người tiêu dùng, tăng cường công tac tiếp thị, quảng cáo cho sản phẩm của doanh nghiệp, thay đổi kết cấu mặt hàng hoặc giá thành sản phẩm 

 căn cứ vào những chỉ tiêu, định hướng lớn của Nhà nước và nhu cầu thị trường mà lập kế hoạch sản xuất trên cơ sở những hợp đồng kinh tế đã ký kết, tôn trọng sự cam kết đã quy định trong hợp đồng.  phải biết kết hợp  lợi ích của từng đơn vị với lợi ích của nhà nước, không vì chạy theo lợi nhuận mà sản xuất kém chất lượng, tung ra hàng giả để kiếm lợi bất chính. Cần đặc biệt tôn trọng người tiêu dùng.  hạ  giá thành sản phẩm hoặc giá vốn hàng bán 

 nâng cao hiệu quả sử dụng  sản xuất và vốn của doanh nghiệp 

 => Việc thay đổi  chính sách phân phối lợi nhuận sẽ ảnh hưởng đến  biến động giá  cổ đông trên thị trường chứng khoán, ảnh hưởng đến thu nhập của cổ đông.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (398 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo