Những hình thức đầu tư nước ngoài vào Việt Nam (Mới 2023)
Author

Tham vấn bởi: Đội Ngũ Luật Sư Công ty Luật ACC

Cùng Công ty Luật ACC tìm hiểu Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.  Mời Quý độc giả theo dõi bài viết dưới đây.

Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam hiện nay là một trong những xu thế phát triển mạnh của doanh nghiệp trong và ngoài nước. Cục đầu tư nước ngoài ghi nhận, trong 4 tháng đầu năm 2021, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2020. Điều này cho thấy triển vọng thu hút vốn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam trong bối cảnh kinh tế hiện nay. Song song với tình hình đó, tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là một trong những dịch vụ ngày càng được quan tâm. Để hiểu hơn về các nội dung của hoạt động tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, ACC group xin được cung cấp một số thông tin cụ thể trong bài viết dưới đây.

xxxx-1024x574

Tư vấn đầu tư nước ngoài

1. Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là gì?

Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là quá trình mà tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân từ các quốc gia khác đầu tư vốn, tài sản hoặc công nghệ vào hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Mục tiêu của FDI là mở rộng thị trường, tận dụng lợi thế cạnh tranh và tạo cơ hội tăng trưởng kinh tế.

>> Để tìm hiểu thêm về Giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài, mời bạn tham khảo bài viết: Giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài.

2. Các bước tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

cac-buoc-tu-van-dau-tu-nuoc-ngoai-vao-viet-nam

Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là một quá trình phức tạp và đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Dưới đây là các bước quan trọng trong quá trình này:

Nghiên cứu và Đánh giá: Tìm hiểu về thị trường và lĩnh vực bạn quan tâm. Điều này bao gồm nghiên cứu về luật pháp, quy định, thị trường tiềm năng, và cơ hội đầu tư.

Lập Kế hoạch: Xác định mục tiêu đầu tư của bạn, nguồn tài chính dự kiến, và thời gian dự kiến cho dự án.

Chọn Cách đầu tư: Xem xét các tùy chọn đầu tư như đầu tư trực tiếp, thành lập công ty liên doanh, hoặc mua cổ phần từ công ty địa phương.

Xác định Luật pháp và Quy định: Hiểu rõ các quy định và luật pháp liên quan đến đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Điều này bao gồm việc đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép, và tuân thủ thuế.

Lập Kế hoạch Tài chính: Xác định nguồn vốn cần thiết, làm thủ tục về thuế và tài chính, và tìm hiểu về các hỗ trợ tài chính có sẵn.

Tìm Đối tác Địa phương: Nếu bạn quyết định liên doanh, tìm đối tác địa phương phù hợp và có kinh nghiệm.

Thực hiện Đầu tư: Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép, và hoàn thành các yêu cầu khác.

Quản lý và Tuân thủ: Theo dõi và quản lý dự án theo quy định, đảm bảo tuân thủ luật pháp và thực hiện các báo cáo tài chính đúng hạn.

Phát triển Mối quan hệ: Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các cơ quan chính phủ, đối tác địa phương và các bên liên quan khác.

Đánh giá và Tối ưu hóa: Liên tục đánh giá hiệu suất đầu tư, tìm cách tối ưu hóa hoạt động và thích nghi với biến đổi trong môi trường kinh doanh.

Kết thúc Đầu tư (nếu cần): Nếu bạn quyết định rút khỏi dự án, thực hiện quy trình kết thúc đầu tư một cách hợp pháp và chuẩn mực.

Tuân thủ Thuế và Báo cáo: Đảm bảo tuân thủ các quy định thuế và thực hiện báo cáo thuế đúng hạn.

Việc tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về thị trường và quy định tại đất nước này, do đó, thường cần sự hỗ trợ từ chuyên gia tư vấn và luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

3. Các hình thức đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Tư Vấn đầu Tư Nước Ngoài Vào Việt Nam

Các hình thức đầu tư nước ngoài vào Việt Nam được quy định trong Luật đầu tư 2020, bao gồm những hình thức sau:

 • Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam dưới hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế. Tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.
 • Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.
 • Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam dưới hình thức thực hiện dự án đầu tư. Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.
 • Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam dưới hình thức đầu tư theo hợp đồng BBC. Hợp đồng BBC hay còn gọi là hợp đồng hợp tác kinh doanh, là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế.

>> Mọi người có thể tham khảo bài viết Thành lập công ty vốn nước ngoài, để có thêm thông tin.

4. Thủ tục đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

thu-tuc-dau-tu-nuoc-ngoai-vao-viet-nam

Thủ tục đầu tư nước ngoài vào Việt Nam được quy định cụ thể trong Luật đầu tư 2020. Theo đó, để một nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, cần phải thực hiện các quy trình, thủ tục sau:

4.1. Thủ tục xin quyết định, chủ trương đầu tư

Trường  hợp các dự án phải xin chủ trương đầu tư, tùy thuộc vào loại dự án, quy mô mà nhà đầu tư phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền tương ứng. Thẩm quyền quyết định ở các cơ quan tương ứng bao gồm: Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh. 

Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận.
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư.
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư. 
 • Đề xuất dự án đầu tư. Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư.
 • Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.
 • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
 • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Tùy từng trường hợp mà nhà đầu tư sẽ nộp hồ sơ cho một trong các cơ quan có thẩm quyền là Bộ kế hoạch và Đầu tư và Cơ quan đăng ký đầu tư của UBND cấp tỉnh.  

Các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành các bước thẩm định hồ sơ và ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật đầu tư 2020.

4.2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thứ nhất, đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư trong thời hạn sau đây:

 • 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc trường hợp trên. 

Thứ hai, đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư. nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh;
 • Có địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
 • Dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch 
 • Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất, số lượng lao động sử dụng (nếu có);
 • Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được Chính phủ quy định chi tiết tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP 

5. Điều kiện nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam

dieu-kien-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-dau-tu-vao-viet-nam

Đầu tư nước ngoài ở Việt Nam phải đáp ứng những điều kiện nhất định được quy định trong Luật đầu tư 2020. Tương ứng với các hình thức đầu tư, điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài cũng được quy định khác nhau, cụ thể như sau:

Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài dưới hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế bao gồm những điều kiện sau:

 • Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể, cần xem xét đến các ngành nghề hạn chế nhà đầu tư nước ngoài bao gồm: Ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường và ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện.
 • Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

>> Để hiểu thêm về Thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, mời các bạn xem thêm bài viết tại đây: Thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài.

6. Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp

 • Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài khi góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp được quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật đầu tư 2020, cụ thể bao gồm ba điều kiện sau:
  Nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.
 • Bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật đầu tư.
 • Đáp ứng quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển.

>> Để tìm hiểu thêm về Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, mời bạn tham khảo bài viết: Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

7. Tra cứu thông tin đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ở đâu?

tra-cuu-thong-tin-dau-tu-nuoc-ngoai-vao-viet-nam-o-dau

Để tra cứu thông tin đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, bạn có thể tham khảo các nguồn thông tin chính sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI - Ministry of Planning and Investment): Trang web chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Việt Nam cung cấp thông tin về chính sách đầu tư, quy định, thủ tục đầu tư, và các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Trang web này thường có các tài liệu hướng dẫn và biểu mẫu đăng ký đầu tư.

Trang web: http://www.mpi.gov.vn/

Ủy ban Chứng khoán và Thị trường OTC Việt Nam (SSC - State Securities Commission of Vietnam): Nếu bạn quan tâm đến đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam, SSC cung cấp thông tin về quy định về chứng khoán, công ty chứng khoán, và các quy định liên quan đến đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này.

Trang web: https://www.ssc.gov.vn/

Tổng cục Thống kê Việt Nam (General Statistics Office of Vietnam): Đây là nguồn thông tin quan trọng về dữ liệu kinh tế và thống kê quốc gia. Bạn có thể tìm hiểu về tình hình kinh tế và các chỉ số kinh tế liên quan đến đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Trang web: https://www.gso.gov.vn/

Tìm hiểu qua các hãng tin tài chính và cơ quan tin tức kinh tế: Các hãng tin tài chính như Bloomberg, Reuters, hoặc cơ quan tin tức kinh tế quốc tế như CNBC thường cung cấp thông tin về đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.

Tư vấn đầu tư và luật sư chuyên nghiệp: Bạn cũng có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ các công ty tư vấn đầu tư và luật sư có kinh nghiệm trong việc đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Họ có thể cung cấp thông tin cụ thể và tư vấn cá nhân hóa cho dự án của bạn.

Trước khi đầu tư, luôn đảm bảo kiểm tra các nguồn thông tin chính thống và tham khảo các chuyên gia hoặc luật sư có kinh nghiệm để đảm bảo rằng bạn hiểu rõ các quy định và rủi ro liên quan đến đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

8. Vai trò của nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam có tầm quan trọng thế nào?

vai-tro-cua-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-dau-tu-vao-viet-nam-co-tam-quan-trong-the-nao

Doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển và hội nhập kinh tế của Việt Nam. Với tầm quan trọng đa chiều, FDI không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn thúc đẩy sự đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, và tạo ra nguồn lực quan trọng cho quá trình phát triển bền vững của đất nước.

Một trong những tác động quan trọng nhất của doanh nghiệp FDI là việc chuyển giao công nghệ và kiến thức. Nhờ vào sự đầu tư vào các ngành công nghệ cao, Việt Nam đã có cơ hội tiếp cận những công nghệ tiên tiến và quá trình sản xuất hiện đại, từ đó nâng cao khả năng nội địa hóa sản xuất và cải thiện chất lượng sản phẩm. Hơn nữa, FDI còn tạo ra môi trường cạnh tranh khắc nghiệt, thúc đẩy doanh nghiệp trong nước nâng cao chất lượng và hiệu suất.

>> Để tìm hiểu thêm về Vai trò của doanh nghiệp FDI đối với Việt Nam có tầm quan trọng thế nào?, mời các bạn tham khảo tiếp thông tin dưới đây: Vai trò của doanh nghiệp FDI đối với Việt Nam có tầm quan trọng thế nào?

9. Thực trạng thu hút vốn nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam

Trong những năm gần đây, việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào doanh nghiệp Việt Nam đã trở thành một xu hướng đáng chú ý trong sự phát triển kinh tế của đất nước. Với nền kinh tế đang trong giai đoạn chuyển đổi và hội nhập quốc tế, Việt Nam đã tạo nên môi trường thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài có thể tham gia vào các ngành công nghiệp đa dạng, từ sản xuất, dịch vụ, đến công nghệ cao.

>> Bài viết Thực trạng thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào doanh nghiệp Việt Nam sẽ giới thiệu thêm thông tin cho bạn. 

10. Cá nhân nước ngoài đầu tư vào Việt Nam 

ca-nhan-nuoc-ngoai-dau-tu-vao-viet-nam

Cá nhân nước ngoài đầu tư vào Việt Nam cũng có quyền và khả năng đầu tư vào Việt Nam. Dưới đây là một số thông tin cơ bản về việc đầu tư cá nhân nước ngoài đầu tư vào Việt Nam:

1. Loại hình đầu tư:

Cá nhân nước ngoài có thể đầu tư vào Việt Nam dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm đầu tư trực tiếp vào doanh nghiệp, đầu tư vào bất động sản, hoặc đầu tư vào thị trường chứng khoán.
2. Quy định về vốn điều lệ và tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

Quy định về vốn điều lệ và tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong các doanh nghiệp có thể khác nhau tùy theo ngành và loại hình đầu tư. Cần phải tuân thủ các quy định này.
3. Thủ tục đăng ký và giấy phép:

Cá nhân nước ngoài cần phải đăng ký đầu tư và nhận giấy phép đầu tư từ cơ quan chức năng của Việt Nam. Thủ tục này thường đòi hỏi việc cung cấp thông tin về dự án đầu tư và nguồn tài chính.
4. Quản lý thuế và tài chính:

Cá nhân nước ngoài đầu tư vào Việt Nam cần tuân thủ các quy định về thuế và tài chính, bao gồm việc nộp thuế và báo cáo tài chính theo quy định của Luật Thuế và Luật Kế toán.
5. Quy định về lao động và bảo vệ môi trường:

Nếu dự án đầu tư của cá nhân nước ngoài đầu tư vào Việt Nam liên quan đến việc tuyển dụng lao động và tác động đến môi trường, cần tuân thủ các quy định về lao động, bảo vệ môi trường và an toàn lao động.
Cần lưu ý rằng quy định và thủ tục có thể thay đổi theo thời gian và ngành công nghiệp cụ thể, do đó, việc tư vấn từ các chuyên gia hoặc luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là rất quan trọng để đảm bảo tuân thủ luật pháp và tối ưu hóa quá trình đầu tư.

11. Dịch vụ tư vấn nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam tại Công ty Luật ACC

Dịch vụ tư vấn nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam được biết đến là một trong những hoạt động trọng tâm của ACC group. Với hệ thống văn phòng luật chuyên nghiệp toàn quốc và đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết, Luật ACC tự hào là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề liên quan đến pháp lý, tư vấn pháp luật, thủ tục giấy tờ cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài của ACC bao gồm những nội dung sau:

Tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam bao gồm: 

 • Tư vấn các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam
 • Tư vấn lựa chọn các hình thức đầu tư nước ngoài phù hợp với nhu cầu của các nhà đầu tư.
 • Tư vấn, giải trình việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với Nhà đầu tư nước ngoài.
 • Tư vấn thủ tục đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định về đầu tư nước ngoài vào Việt Nam của Luật đầu tư 2020.

Ngoài ra, ACC hỗ trợ tư vấn cho khách hàng những nội dung khác liên quan như lựa chọn địa điểm đầu tư, chế độ báo cáo giám sát định kỳ sau khi lập dự án, chế độ kê khai thuế, chế độ kế toán, thủ tục đăng ký tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài,..

Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ, soạn thảo các văn bản pháp lý theo quy định nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam của Luật đầu tư 2020, bao gồm các nội dung như:

 • Chuẩn bị hồ sơ tài liệu cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, con dấu pháp nhân.
 • Nghiên cứu, xem xét hồ sơ do khách hàng cung cấp. 

Đại diện cho khách hàng khi thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; thay mặt nhà đầu tư làm việc với các cơ quan có thẩm quyền. 

2573d63035b4c0ea99a5-1024x768

12. Nội dung tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam của Công ty Luật ACC

ACC là một trong những công ty đứng đầu cả nước về tư vấn tư vấn đầu tư nước ngoài. Với đội ngũ Luật sư, chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm trong việc tư vấn và hỗ trợ dịch vụ trọn gói từ khâu chuẩn bị hồ sơ đến khi trao kết quả cho Qúy khách.

ACC xin cung cấp nội dung tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam như sau:

– Tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý và chính sách đầu tư tại Việt Nam;

– Tư vấn lựa chọn địa điểm đầu tư;

– Tư vấn lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp với nhu cầu của các nhà đầu tư;

– Tư vấn ngành nghề kinh doanh/mục tiêu dự án phù hợp với từng khu vực đầu tư theo nhu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài;

– Tư vấn chế độ kê khai thuế, chế độ kế toán, thủ tục mở tài khoản ngân hàng, mua hóa đơn cho doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài;

– Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến các giao dịch thương mại, thuế, tài chính, lao động, đất đai, môi trường…

– Tham gia đàm phán, xây dựng các Hợp đồng liên doanh, Hợp tác kinh doanh tại Việt Nam;

– Cung cấp các biểu mẫu và văn bản pháp luật miễn phí...

13. Nội dung soạn thảo hồ sơ nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam tại Công ty Luật ACC

– Tư vấn và giúp nhà đầu tư soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, con dấu pháp nhân;

- Nghiên cứu và xem xét các hồ sơ do khách hàng cung cấp tại Việt Nam;

– Sửa đổi, bổ sung các tài liệu không chính xác và/hoặc chuẩn bị các tài liệu mới để đáp ứng kịp yêu cầu về mặt thời gian theo quy định của pháp luật hiện hành tại Việt Nam;

– Lập Hồ sơ xin đăng ký đầu tư và các ưu đãi đầu tư tại Việt Nam;

– Lập Hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư và các ưu đãi đầu tư tại Việt Nam;

14. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ tư vấn nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam của Công ty Luật ACC

loi-ich-su-dung-dich-vu-tu-van-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-dau-tu-vao-viet-nam

Chúng tôi là doanh nghiệp được cấp phép theo quy định của pháp luật

·         Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao, đặc biệt cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài

·         Cam kết xử lý hồ sơ nhanh chóng, chính xác với giá cả hợp lý.

·         Luôn thông báo, cập nhật tiến độ cho khách hàng nhằm giúp khách hàng nắm bắt tình hình của doanh nghiệp.

·         Cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sai sót.

·         Tính bảo mật cao: cam kết giữ kín toàn bộ hồ sơ, số liệu và chỉ sử dụng khi khách hàng đồng ý.

>> Xem thêm thông tin về Các đề tài tiểu luận đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

✅ Dịch vụ:

⭕Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam

✅ Kinh nghiệm:

⭐ Hơn 20 năm kinh nghiệm

✅ Năng lực:

⭐ Chuyên viên trình độ cao

✅ Cam kết::

⭕ Thủ tục nhanh gọn

✅ Hỗ trợ:

⭐ Toàn quốc

✅ Hotline:

⭕ 1900.3330

15. Mọi người cũng hỏi

Tìm hiểu thông tin đầu tư nước ngoài vào Việt Nam chính thức ở đâu?

Bạn có thể tìm hiểu thông tin tại Hệ thông tin quốc gia về Đầu tư nước ngoài của Việt Nam tại địa chỉ

https://fdi.gov.vn/

và Cổng thông tin quốc gia về đầu tư tại địa chỉ

https://vietnaminvest.gov.vn/

Có những hình thức đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam?

 • Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam dưới hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế.
 • Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.
 • Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam dưới hình thức thực hiện dự án đầu tư.
 • Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam dưới hình thức đầu tư theo hợp đồng BB

Tại sao cần tư vấn đầu tư nước ngoài?

Tư vấn đầu tư nước ngoài cần thiết để giúp nhà đầu tư hiểu rõ về thị trường đích, quy định pháp lý, rủi ro, và tạo chiến lược đầu tư hợp lý, đồng thời tận dụng cơ hội và giảm rủi ro tối đa.

Cá nhân nước ngoài đầu tư vào Việt Nam cần phải tuân theo những quy định và thủ tục gì?

Cá nhân nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam cần phải tuân theo các quy định và thực hiện các thủ tục sau:

Đăng ký đầu tư và nhận giấy phép đầu tư từ cơ quan chức năng.
Tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển.
Thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế và quản lý tài chính theo quy định của Luật Thuế và Luật Kế toán.
Tuân thủ quy định về lao động, bảo vệ môi trường, và các quy định khác liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Cá nhân nước ngoài đầu tư vào Việt Nam có những lợi ích gì?

Đầu tư cá nhân nước ngoài vào Việt Nam có thể mang lại nhiều lợi ích, bao gồm:

Tiềm năng sinh lời: Việt Nam là một thị trường có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn.
Đóng góp vào phát triển kinh tế: Đầu tư cá nhân nước ngoài có thể góp phần vào phát triển kinh tế và tạo việc làm cho người dân Việt Nam.
Diversification (đa dạng hóa) của danh mục đầu tư: Đầu tư vào nước ngoài giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư và giảm rủi ro liên quan đến biến động trong thị trường trong nước của cá nhân đó.
Truy cập vào thị trường và khách hàng mới: Đầu tư vào Việt Nam có thể giúp mở rộng thị trường và tiếp cận khách hàng mới.
Tuy nhiên, việc đầu tư cá nhân nước ngoài cũng đi kèm với rủi ro và cần phải thực hiện kỹ thuật và tư vấn phù hợp để đảm bảo sự thành công và tuân thủ các quy định pháp lý.

Ngoài việc giúp định hình chiến lược đầu tư, tư vấn đầu tư nước ngoài còn cung cấp gì?

Tư vấn đầu tư nước ngoài cung cấp hỗ trợ về thủ tục pháp lý, tài chính, quản lý rủi ro, tìm kiếm đối tác địa phương, và giúp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình đầu tư, đảm bảo tuân thủ luật pháp và tối ưu hóa hiệu suất đầu tư.

Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam có những lợi ích gì?

Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam mang lại nhiều lợi ích, bao gồm:

 • Tiềm năng tăng trưởng kinh tế: Việt Nam đang trở thành một thị trường mới và đầy hứa hẹn với tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định và dự báo tích cực.
 • Thị trường tiêu dùng lớn: Dân số đông đúc và tăng trưởng của tầng lớp trung lưu tạo điều kiện thuận lợi cho các sản phẩm và dịch vụ.
 • Chi phí lao động cạnh tranh: Lao động giá rẻ nhưng chất lượng tốt tạo cơ hội cho hoạt động sản xuất và dịch vụ có chi phí hiệu quả.
 • Ưu đãi thuế và khung pháp lý: Chính phủ Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều chính sách ưu đãi thuế và cải thiện môi trường kinh doanh.

Quy trình đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam như thế nào?

Quy trình đầu tư nước ngoài vào Việt Nam bao gồm các bước cơ bản sau:

 1. Đăng ký đầu tư: Nước ngoài cần đăng ký đầu tư và nhận chứng chỉ đăng ký đầu tư từ cơ quan quản lý.
 2. Đăng ký kinh doanh: Đăng ký thành lập công ty hoặc chi nhánh tại Việt Nam.
 3. Xin giấy phép đầu tư: Nếu đầu tư vào các lĩnh vực cần giấy phép đặc biệt, cần nộp hồ sơ và xin cấp giấy phép.
 4. Thực hiện các thủ tục pháp lý: Đăng ký thuế, mở tài khoản ngân hàng, thực hiện thủ tục quản lý lao động, và tuân thủ các luật và quy định khác.

Có rủi ro gì khi đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam?

Một số rủi ro khi đầu tư nước ngoài vào Việt Nam bao gồm:

 • Thay đổi chính trị và biến động thị trường: Các biến đổi chính trị có thể ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và quy định đầu tư.
 • Rủi ro thị trường và tiêu dùng: Sự biến đổi trong nhu cầu tiêu dùng hoặc thị trường có thể ảnh hưởng đến hiệu suất kinh doanh.
 • Vấn đề pháp lý: Có thể xảy ra vấn đề về việc thi hành hợp đồng, quyền sở hữu và bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp.
 • Biến đổi luật pháp và chính sách: Thay đổi trong luật pháp và chính sách có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và lợi nhuận của bạn.

Liệu việc đầu tư nước ngoài vào Việt Nam có yêu cầu về vốn đầu tư tối thiểu không?

Có, Việt Nam áp dụng các ngưỡng vốn đầu tư tối thiểu tùy thuộc vào ngành và loại hình đầu tư. Vốn đầu tư tối thiểu thường được quy định để đảm bảo tính cân đối và hấp dẫn cho cả hai bên, đồng thời thể hiện cam kết nghiêm túc của nhà đầu tư. Ngưỡng vốn có thể khác nhau cho từng ngành, ví dụ như ngành tài chính, ngành sản xuất, hay dịch vụ. Việc tuân thủ quy định về vốn đầu tư tối thiểu là một phần quan trọng trong quy trình đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Thông tin đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đang tập trung vào những lĩnh vực nào?

Hiện nay, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tập trung vào nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm công nghệ thông tin, sản xuất và chế biến, dầu khí, năng lượng tái tạo, bất động sản, và các lĩnh vực dịch vụ như du lịch và giáo dục. Các lĩnh vực này thường được coi là có tiềm năng phát triển trong tương lai.

Điều kiện và quy định để thông tin đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là gì?

Để đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, nhà đầu tư cần tuân thủ các quy định và thực hiện các thủ tục sau đây:

Đăng ký đầu tư và nhận giấy phép đầu tư từ cơ quan chức năng.
Tuân thủ các quy định về vốn điều lệ và tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong doanh nghiệp.
Thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế và quản lý tài chính theo quy định của Luật Thuế và Luật Kế toán.
Tuân thủ quy định về lao động, bảo vệ môi trường, và các quy định khác liên quan đến hoạt động kinh doanh.
Ngoài ra, cần tham khảo chi tiết về các quy định và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và các cơ quan chức năng khác để hiểu rõ hơn về điều kiện và quy định đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Nếu quý khách hàng có nhu cầu tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hãy liên hệ ngay

CÔNG TY LUẬT ACC

Tư vấn: 1900.3330

Zalo: 084.696.7979

Fanpage: : ACC Group – Đồng Hành Pháp Lý Cùng Bạn

Mail: [email protected]

Công ty Luật ACC tự hào là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề liên quan đến pháp lý, tư vấn pháp luật, thủ tục giấy tờ cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp trên Toàn quốc với hệ thống văn phòng tại các thành phố lớn và đội ngũ cộng tác viên trên tất cả các tỉnh thành: Hà Nội, TP. HCM, Bình Dương, TP. Cần Thơ, TP. Đà Nẵng và Đồng Nai. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (2.512 lượt)

  Liên hệ với chúng tôi

  Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

  tu-van-vien-2

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần báo phí không được để trống

  Bài viết liên quan:

  default_image

  Lệ phí xin thẻ tạm trú dành cho người nước ngoài mới nhất

    Người nước ngoài khi muốn tạm trú tại Việt Nam đều cần phải thực hiện thủ tục xin cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú là một loại giấy tờ quan trọng, giúp chính quyền địa phương kiểm soát và quản lý người ...

  Lượt xem: 3.020

  default_image

  Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

    Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế mạnh mẽ. Thẻ tạm trú mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người ...

  Lượt xem: 3.576

  default_image

  Phân biệt sổ lưu trú và sổ tạm trú khác nhau như thế nào?

    Phân biệt giữa sổ lưu trú và sổ tạm trú là một khía cạnh quan trọng mà mỗi công dân cần phải nắm bắt để tuân thủ đúng pháp luật và đảm bảo quyền lợi của bản thân. Dưới đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ...

  Lượt xem: 3.237

  default_image

  Thẻ tạm trú và miễn thị thực khác nhau như thế nào?

    Thẻ tạm trú và miễn thị thực là hai loại giấy tờ pháp lý quan trọng đối với người nước ngoài muốn lưu trú hoặc du lịch tại Việt Nam. Cả hai đều mang lại những quyền lợi và nghĩa vụ khác nhau cho ...

  Lượt xem: 3.107

  default_image

  Officetel có được đăng ký tạm trú không? Qui định và Thủ tục

    Officetel, một mô hình văn phòng kết hợp với căn hộ chung cư, đã trở thành một xu hướng phổ biến trong thị trường bất động sản tại nhiều quốc gia, bao gồm cả Việt Nam. Tuy nhiên, một trong những vấn ...

  Lượt xem: 3.736

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo
  Chat Ngay
  Hotline Tổng đài WhatsApp Zalo báo giá' Chat Zalo