messenger whatsapp viber zalo phone mail

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Hội Người Cao Tuổi [Cập Nhật 2023]

Hội Người cao tuổi Việt Nam là tổ chức xã hội đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi Việt Nam; nhằm phát huy truyền thống Diên Hồng, kế thừa Hội Phụ lão cứu quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng thành lập; tích cực hoạt động góp phần cùng với Đảng, Nhà nước và toàn xã hội chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò người cao tuổi, phục vụ sự nghiệp đổi mới, ổn định, bảo vệ, phát triển bền vững đất nước. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ đề cập đến nội dung về nhiệm vụ của hội người cao tuổi. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Hội Người Cao Tuổi [cập Nhật 2023]

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Hội Người Cao Tuổi [Cập Nhật 2023]

1. Hội người cao tuổi là tổ chức nào? Địa vị pháp lý và nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Hội Người cao tuổi được xác định như thế nào?

Theo quy định tại Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Người cao tuổi Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 972/QĐ-BNV năm 2017 như sau:

Hội Người cao tuổi Việt Nam là tổ chức xã hội đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi Việt Nam; phát huy truyền thống Diên Hồng, kế thừa Hội Phụ lão cứu quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng thành lập; tích cực hoạt động góp phần cùng với Đảng, Nhà nước và toàn xã hội chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò người cao tuổi, phục vụ sự nghiệp đổi mới, ổn định, bảo vệ, phát triển bền vững đất nước.

Về địa vị pháp lý của Hội Người cao tuổi được quy định tại Điều 4 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Người cao tuổi Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 972/QĐ-BNV năm 2017 như sau:

“Điều 4. Địa vị pháp lý

1. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản, biểu tượng và cơ quan ngôn luận theo quy định của pháp luật.

2. Trụ sở của Hội đặt tại Hà Nội. Hội có thể đặt Văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của pháp luật.”

Nguyên tắc tổ chức của Hội Người cao tuổi Việt Nam được quy định tại Điều 6 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Người cao tuổi Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 972/QĐ-BNV năm 2017 như sau:

“Điều 6. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động

1. Hội tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

2. Hội tổ chức, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng, công khai; quyết định theo đa số.

3. Hội Người cao tuổi Việt Nam có thể là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức ở Trung ương để thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ Hội theo quy định của Điều lệ Hội và pháp luật.”

2. Hội người cao tuổi Việt Nam

Theo Điều 25 Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009, Hội người cao tuổi Việt Nam là tổ chức xã hội, đại diện cho nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi Việt Nam.

Như vậy, Hội người cao tuổi Việt Nam là tổ chức được thành lập một cách hợp pháp, dưới sự quản lý của các cơ quan Nhà nước, có hoạt động nhằm đảm bảo quyền lợi, lợi ích của các thành viên của tổ chức, cũng như quản lý, tuyên truyền các thành viên trong tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Hội người cao tuổi Việt Nam có các trách nhiệm đối với cá nhân tham gia vào Hội, đối với cơ quan Nhà nước làm nhiệm vụ quản lý và đối với xã hội, theo đúng tính chất là tổ chức xã hội. Hội người cao tuổi Việt Nam có các nhiệm vụ được pháp luật quy định riêng, khác với các tổ chức khác trong xã hội, để thực hiện các trách nhiệm này.

3. Nhiệm vụ của Hội người cao tuổi Việt Nam

Theo Điều 27 Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009, nhiệm vụ của Hội người cao tuổi là:

– Tập hợp, đoàn kết, động viên người cao tuổi tham gia sinh hoạt Hội người cao tuổi, góp phần thực hiện các chương trình kinh tế – xã hội, giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: Hội người cao tuổi Việt Nam phải đảm bảo các cá nhân tham gia vào tổ chức được phát huy hết khả năng của người cao tuổi thông qua các hoạt động kết nối thế hệ (giữa người cao tuổi và người trẻ) để người cao tuổi có thể truyền dạy được các kinh nghiệm, nếp sống văn minh, văn hóa, tư tưởng chính trị, và các giá trị tinh thần khác đến với các thế hệ sau. Các hoạt động tập hợp người cao tuổi vừa để giúp người cao tuổi phát huy vai trò trong xã hội, vừa giúp các chủ thể này có không gian duy trì thể chất, tinh thần và nguồn gắn kết trong xã hội.

– Làm nòng cốt trong phong trào toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò người cao tuổi: Là tổ chức xã hội đại diện cho người cao tuổi, Hội người cao tuổi Việt Nam là một trong các chủ thể có nhiệm vụ thúc đẩy các cá nhân trong xã hội thực hiện nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng đối với người cao tuổi trong gia đình, dựa trên các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ. Đồng thời, Hội người cao tuổi Việt Nam phải cùng với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, khuyến khích các cá nhân, tổ chức trong xã hội thực hiện phụng dưỡng, chăm sóc người cao tuổi ngay cả khi không có nghĩa vụ phụng dưỡng.

– Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi: Người cao tuổi cũng có các quyền, lợi ích hợp pháp riêng như quyền được chăm sóc, phụng dưỡng, quyền được lựa chọn cơ sở chăm sóc người cao tuổi, quyền được lựa chọn nơi ở,… Hội người cao tuổi Việt Nam là tổ chức đại diện cho người cao tuổi, phải giúp các chủ thể quản lý Nhà nước đảm bảo lợi ích của người cao tuổi, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người cao tuổi.

– Nghiên cứu nhu cầu, nguyện vọng của người cao tuổi để kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo về các vấn đề liên quan đến người cao tuổi, từ những chủ thể có nhiều kiến thức, trình độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm làm việc. Từ đó xác định xu hướng phát triển của xã hội, cũng như đánh giá các tiêu chuẩn trong quá trình hoạt động của Hội người cao tuổi Việt Nam.

– Đại diện cho người cao tuổi Việt Nam tham gia các tổ chức quốc tế, các hoạt động đối ngoại nhân dân vì lợi ích của người cao tuổi và của Tổ quốc: Hội người cao tuổi Việt Nam là tổ chức xã hội đại diện cho người cao tuổi tại Việt Nam, do đó, kể cả đối với các hoạt động giao lưu quốc tế, đối ngoại nhân dân thì Hội người cao tuổi Việt Nam cũng là tổ chức đại diện, là tiếng nói của người cao tuổi tại Việt Nam, thực hiện các hoạt động đối thoại, bàn luận, vì lợi ích của người cao tuổi và vì Tổ quốc.

Trên đây là nội dung mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý bạn đọc về quy định liên quan đến nhiệm vụ của hội người cao tuổi. Hy vọng qua nội dung bài viết trên sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích đến bạn đọc. Trân trọng.

Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC – dịch vụ pháp lý doanh nghiệp chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm. Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm là dịch vụ mà ACC rất chuyên nghiệp và xử lý rất nhiều hồ sơ, loại hình…

  Lượt xem: 1.559

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn…

  Lượt xem: 1.841

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh…

  Lượt xem: 2.651

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói, chuyên nghiệp toàn quốc 2023

  Dịch vụ kế toán trọn gói là một dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, thuế, doanh nghiệp. Kế toán đối với hoạt động doanh nghiệp thì nó chiếm vai trò quan trọng. Về mặt pháp lý là công việc bắt buộc về thủ…

  Lượt xem: 1.951

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Vai trò của kiểm toán ngày càng phổ biến do quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh, nhất là thị trường chứng khoán. Sự phát triển của lực lượng các nhà đầu tư quốc tế đã làm tăng nhu cầu đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, tình trạng…

  Lượt xem: 3.239

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định mới 2023

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến…

  Lượt xem: 2.796

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *