Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài mua vốn góp

Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm cùng phương châm “đồng hành pháp lý cùng doanh nghiệp”. ACC cung cấp dịch vụ thực hiện thủ tục nhà đầu tư nước ngoài mua vốn góp của công ty Việt Nam trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc.

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin quan trọng và thực tiễn về công việc mà ACC sẽ triển khai, khi khách hàng sử dụng dịch vụ thực hiện thủ tục nhà đầu tư nước ngoài mua vốn góp của công ty Việt Nam của ACC.

 

1. Các điều kiện chung

Căn cứ theo quy định tại Điều 24 Luật đầu tư năm 2020 thì việc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế tại Việt Nam phải đáp ứng các quy định, điều kiện sau đây:

 • Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài;
 • Bảo đảm quốc phòng, an ninh;
 • Quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển.

Khách hàng là nhà đầu tư nước ngoài chỉ cần cung cấp cho ACC Group các thông tin liên quan đến công ty mà mình muốn góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp tại Việt Nam và các thông tin về điều kiện cũng như nhân thân của mình; Chúng tôi đảm bảo sẽ nghiên cứu và tư vấn cho quý khách hàng đầy đủ về việc quý khách hàng có hay không đảm bảo được các điều kiện chung này.

2. Nhà đầu tư nước ngoài mua lại phần vốn góp, cổ phần của công ty Việt Nam

Các hình thức đầu tư

Nhà đầu tư nước khi muốn đầu tư vào các công ty tại Việt Nam, mà không muốn làm tăng phần vốn góp của các công ty đó, có thể xem xét thực hiện một trong các hình thức nhận chuyển nhượng phần vốn góp sau đây:

 • Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;
 • Mua phần vốn góp của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh;
 • Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác.

Hồ sơ mua lại phần vốn góp, cổ phần

Nhà đầu tư nước ngoài và công ty tại Việt Nam cần chuẩn bị các tài liệu sau đây (gọi là hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh):

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (thay đổi cổ đông công ty cổ phần hoặc thành viên hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn);
 • Quyết định về việc thay đổi của công ty (phải được hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị hiện tại thông qua);
 • Biên bản họp về việc thay đổi công ty (biên bản họp phải thể hiện sự nhất trí của tất cả các thành viên hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị hiện tại);
 • Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của đại diện pháp luật của công ty;
 • Danh sách thành viên góp vốn hoặc Danh sách cổ đông là người nước ngoài;
 • Bản sao công chứng hộ chiếu/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà đầu tư.

Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài mua vốn góp, cổ phần của công ty Việt Nam

Trường hợp mua dưới 50%

Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài mua vốn góp, mua cổ phần dưới 50% của doanh nghiệp tại Việt Nam, đầu tư kinh doanh các ngành nghề không có điều kiện, như sau:

 • Các thành viên, cổ đông chuyển nhượng vốn, cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài, kê khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng (nếu có);
 • Doanh nghiệp chỉ cần thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (trước đây gọi là thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh).
 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở;
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ sau ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho doanh nghiệp.

Trường hợp mua trên 50%

Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài mua vốn góp, mua cổ phần của các công ty kinh doanh các ngành nghề có điều kiện hoặc trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, mua phần vốn góp công ty Việt Nam dẫn tới nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ như sau:

Bước 1: Đăng ký mua phần vốn góp, mua cổ phần vào doanh nghiệp Việt Nam tại Cơ quan đăng ký đầu tư.

Hồ sơ cần chuẩn bị:

 • Văn bản mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

Bước 2: Nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty Việt Nam đặt trụ sở

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ sau ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở kế hoạch và đầu tư cấp Thông báo về việc đáp ứng đủ điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp và doanh nghiệp Việt Nam.

Bước 4: Công ty Việt Nam thực hiện mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp. Nhà đầu tư thực hiện góp vốn, chuyển vốn thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

Bước 5:  Các thành viên, cổ đông chuyển nhượng vốn thực hiện kê khai thuế khi chuyển nhượng theo pháp luật thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có)

Bước 6:  Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi đặt trụ sở;

Bước 7: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ sau ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho doanh nghiệp.

3. Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

Các hình thức đầu tư

Nhà đầu tư nước khi muốn đầu tư vào các công ty tại Việt Nam, mà muốn làm tăng phần vốn góp của các công ty đó, có thể xem xét thực hiện một trong các hình thức nhận chuyển nhượng phần vốn góp sau đây:

  • Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần;
  • Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;
 • Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác.

Hồ sơ góp vốn vào công ty Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài và công ty tại Việt Nam cần chuẩn bị các tài liệu sau đây (gọi là hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh) khi:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (Bổ sung cổ đông công ty cổ phần hoặc thành viên hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn, tăng phần vốn góp, cổ phần);
 • Quyết định về việc thay đổi của công ty (phải được hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị hiện tại thông qua);
 • Biên bản họp về việc thay đổi công ty (biên bản họp phải thể hiện sự nhất trí của tất cả các thành viên hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị hiện tại);
 • Hợp đồng góp vốn và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc góp vốn có xác nhận của đại diện pháp luật của công ty;
 • Danh sách thành viên góp vốn hoặc Danh sách cổ đông là người nước ngoài;
 • Bản sao công chứng hộ chiếu/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà đầu tư.

Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

Trường hợp góp vốn dưới 50%

Đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam mà sau khi góp vốn, tỷ lệ sở hữu vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài dưới 50% trong doanh nghiệp tại Việt Nam, đầu tư kinh doanh các ngành nghề không có điều kiện, thì thực hiện như sau:

 • Doanh nghiệp chỉ cần thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (trước đây gọi là thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh).
 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở;
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ sau ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho doanh nghiệp.

Trường hợp góp vốn trên 50%

Đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào các tổ chức đầu tư kinh doanh các ngành nghề có điều kiện hoặc trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam dẫn tới nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thực hiện các thủ tục sau:

Bước 1: Đăng ký góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam tại Cơ quan đăng ký đầu tư

Hồ sơ cần chuẩn bị:

 • Văn bản góp vốn gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn vào tổ chức kinh tế;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

Bước 2: Nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty Việt Nam đặt trụ sở

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ sau ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở kế hoạch và đầu tư cấp Thông báo về việc đáp ứng đủ điều kiện góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam.

Bước 4: Công ty Việt Nam thực hiện mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp. Nhà đầu tư thực hiện góp vốn, chuyển vốn thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

Bước 5:  Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi đặt trụ sở;

Bước 6: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ sau ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho doanh nghiệp.

4. Các trường hợp cần đăng ký góp vốn, mua phần vốn góp

Căn cứ quy định theo khoản 2 Điều 26 Luật đầu tư 2021 thì:

Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế trước khi thay đổi thành viên, cổ đông nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp làm tăng tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế kinh doanh ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài;
 • Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 của Luật này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của tổ chức kinh tế trong các trường hợp: tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ dưới hoặc bằng 50% lên trên 50%; tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu trên 50% vốn điều lệ trong tổ chức kinh tế;
 • Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Như vậy, trong trường hợp nhà đầu tư sau khi góp vốn, mua phần vốn góp, cổ phần của công ty tại Việt Nam mà phần vốn góp mình sở hữu dưới 50% nhưng thuộc một trong các quy định nêu trên thì cũng phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua phần vốn, cổ phần.

5. Sử dụng dịch vụ của ACC Group

Quý khách là doanh nghiệp trong nước, nhà đầu tư nước ngoài muốn sử dụng dịch vụ của ACC Group để góp vốn, mua phần vốn góp, cổ phần chỉ cần cung cấp các giấy tờ sau:

 • Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty tại Việt Nam;
 • Bản sao chứng thực (hợp pháp hóa lãnh sự) Hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với nhà đầu tư là tổ chức

 

DỊCH VỤ THỰC HIỆN THỦ TỤC NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI MUA VỐN GÓP TẠI ACC GROUP

ACC Group là công ty chuyên cung cấp Dịch vụ thực hiện thủ tục nhà đầu tư nước ngoài mua vốn góp. Trình tự ACC thực hiện như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể thực hiện các thủ tục;
 • ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng nhưng điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;
 • Bàn giao kết quả.

Trên đây là một số thông tin về Dịch vụ thực hiện thủ tục nhà đầu tư nước ngoài mua vốn góp. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kĩ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện thủ tục nêu trên.

 

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ khác của chúng tôi

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 084.696.7979

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: info@accgroup.vn

Leave a Comment

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Văn Phòng

ACC Building, Tầng 8, 520-526 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Language »