messenger whatsapp viber zalo phone mail

Nguyên tắc tuân thủ pháp luật trong thủ tục hành chính!

Tùy theo tính chất công việc thực hiện mà các cá nhân, tổ chức cần làm việc với các cơ quan hành chính nhà nước như ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn, ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các sở ban ngành thuộc tỉnh. Đơn cử có thể kể đến các thủ tục hành chính hiện nay ở nước ta như các thủ tục thành lập doanh nghiệp, các thủ tục hành chính liên quan đến việc kê khai, nộp thuế, Các thủ tục hành chính thông quan hàng hóa của hải quan và các thủ tục khác. Các thủ tục hành chính phải tiến hành công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết, đúng thẩm quyền, đúng đối tượng. Trong phạm vi của bài viết này thì chúng tôi sẽ làm rõ các Nguyên tắc tuân thủ pháp luật trong thủ tục hành chính.

Sony Dsc
Nguyên tắc tuân thủ pháp luật trong thủ tục hành chính!

1. Thủ tục hành chính là gì?

Thủ tục hành chính là cách thức tổ chức thực hiện hoạt động quản lí HCNN, theo đó các cơ quan, cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ, cá nhân, tổ chức thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của phát luật được quy định trong các QPPLHC, trong quá trình giải quyết các công việc của quản lí hành chính nhà nước.

Các nguyên tắc xây dựng và thực hiện thủ tục hành chính thì gồm có 5 nguyên tắc đó là : Nguyên tắc pháp chế;nguyên tắc khách quan; nguyên tắc công khai, minh bạch; nguyên tắc đơn giản, tiết kiệm, nhanh chóng, kịp thời; nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật của các bên tham gia thủ tục hành chính.

2. Nguyên tắc xây dựng và thực hiện thủ tục hành chính

Nguyên tắc pháp chế

Đầu tiên là chỉ cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới có quyền định ra thủ tục hành chính ( Hiện nay thẩm quyền quy định thủ tục hành chính tập trung vào các cơ quan nhà nước ở trung ương). Tuy nhiên, cũng có một số quy định thủ tục hành chính cần có quy định riêng để phù hợp với quy định của một số địa phương thì các bộ, ngành có văn bản ủy quyền cho ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định. Dẫu vậy nguyên tắc pháp chế đòi hỏi phải có sự thống nhất tương đối giữa các thủ tục hành chính của những hoạt động quản lí tương tự nhau.

VD: Theo Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính năm 1995 thì thủ tục giải quyết khiếu nại trong xử phạt vi phạm hành chính có nhiều điểm khác thủ tục giải quyết khiếu nại nói chung được quy định trong Luật khiếu nại , tố cáo.Sự khác biệt này không thực sự xuất phát từ những khác biệt của những hoạt động quản lí từ đó phát sinh khiếu nại. Chính vì vậy khi ban hành Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính năm 2002 , UBTVQH quy định việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo Luật khiếu nại, tố cáo.

Chỉ cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền mới có quyền thực hiện thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục trong phạm vi thẩm quyền do pháp luật quy định. Xét dưới góc độ quyền lực thì thực hiện thủ tục hành chính là hoạt động sử dụng quyền lực nhà nước và mỗi chủ thể chỉ sử dụng quyền lực trong giới hạn nhất định. Do đó các thủ tục hành chính thực hiện thẩm quyền không đúng thẩm quyền thì không những việc thực hiện thủ tục đó không hợp pháp mà hiệu quả pháp lí cũng ảnh hưởng.

Thủ tục hành chính phải được thực hiện đúng pháp luật. Tất cả các thủ tục hành chính được pháp luật quy định đều là cần thiết và là quy trình hợp lí nhất để thực hiện các hoạt động quản lí trên thực tế.Một thủ tục hành chính cụ thể chỉ mất giá trị pháp lí khi bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền bãi bỏ.

Nguyên tắc khách quan

Nguyên tắc này thể hiện ở việc định ra thủ tục hành chính phải xuất phát từ như cầu khách quan của hoạt động quản lí hành chính nhằm đưa ra quy trình hợp lí , thuận tiện nhất mang lại kết quả cao nhất cho quản lí.Những hoạt động quản lí phức tạp có ý nghĩa quan trọng , tác động trực tiếp đến những lợi ích chính đáng của Nhà nước, cộng đồng và người dân mà những sai sót nhỏ cũng có thể gây hậu quả bất lợi cho xã hội vì vậy thủ tục cần chặt chẽ, chi tiết để định ra từng khâu, từng bước, từng giai đoạn cụ thể của hoạt động đó.

Nguyên tắc khách quan còn đòi hỏi khi thực hiện thủ tục hành chính ở tất cả các khâu , các bước, các giai đoạn đều phải dựa trên những căn cứ khoa học . Thực hiện thủ tục hành chính phải đặt lợi ích của quản lí lên hàng đầu , không được tuyệt đối hóa lợi ích của chủ thể quản lí cũng như đối tượng quản lí. Thủ tục hành chính càng không được sử dụng để phục vụ những mục đích mang tính chủ quan của chủ thể quản lí.

VD: Khi xây dựng VBQPPL, cơ quan soạn thảo văn bản chỉ nên tổ chức lấy ý kiến đối tượng tác động của văn bản và người lập biên bản không được mô tả, bình luật sự việc theo quan điểm, nhận định mang tính chủ quan của cá nhân.

Nguyên tắc công khai minh bạch

Nếu thừa nhận thủ tục là cách thức tổ chức hoạt động quản lí thì yêu cầu về sự công khai, minh bạch của thủ tục hành chính là tất yếu khách quan.

Trong xây dựng thủ tục thì nguyên tắc này thể hiện:

 • Trong trường hợp cần thiết, Nhà nước tạo điều kiện cho những đối tượng thực hiện thủ tục đóng góp ý kiến. ( Vd :Điều 3 chương VI Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kì về quan hệ thương mại)
 • Nội dung các thủ tục phải rõ ràng , dễ hiểu , dễ thực hiện.
 • Các thủ tục hành chính phải được công bố cho người thực hiện thủ tục biết để có thể thực hiện dễ dàng.Công bố thủ tục hành chính bao gồm công bố các thủ tục mới xây dựng , công bố các thủ tục đã có mà chưa công bố.
Trong thực hiện thủ tục hành chính, nguyên tắc công khai , minh bạch thì nguyên tắc này đòi hỏi.
 • Công khai hóa quá trình thực hiện thủ tục.
 • Công khai học tên, chức danh người có trách nhiệm giải quyết công việc.
 • Công khai điạ điểm và thời hạn giải quyết , quyết định giải quyết.
 • Khi nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết công việc của công dân phải có phiếu hẹn trả lời.
 • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì phải hướng dẫn cụ thể để người dân không phải đi lại nhiều lần.
 • Trường hợp không giải quyết được phải nói rõ lí do cho người dân biết.

Nguyên tắc đơn giản, tiết kiệm, nhanh chóng, kịp thời

Mỗi thủ tục hành chính chỉ bao gồm những khâu, những bước, những giai đoạn với sự tham gia của chủ thể thực sự cần thiết để cho việc thực hiện thủ tục không bị lãng phí thời gian, trí tuệ, công sức vào những việc không cần thiết. Tuy nhiên, đánh giá đúng mục đích của thủ tục hành chính vừa là tạo ra quy trình hợp lí cho việc thực hiện các hoạt động quản lí, vừa nhằm bảo đảm sự kiểm soát hữu hiệu của Nhà nước đối với hoạt động đó. Vì vậy không nên tuyệt đối hóa nguyên tắc đơn giản vì sự đơn giản hóa nhiều khi khiến cho thủ tục hành chính thiếu đi hoạt động cần thiết hay gây khó khăn cho hoạt động kiểm soát Nhà nước.

Vd: Nghị quyết của Chính phủ số 38/CP ngày 4/5/1994 yêu cầu “Các quy định về thủ tục hành chính phải đơn giản,dễ hiểu, dễ thực hiện.”

Trong các thủ tục hành chính thường có những khoảng thời gian pháp luật quy định cho các hoạt động cần được tiến hành  nhằm tránh cho hoạt động quản lí bị trì trệ, và các chủ thể sử dụng quyền lực nhà nước không thể lẩn tránh trách nhiệm.

Thủ tục hành chính đơn giản, tiết kiệm, nhanh chóng, kịp thời đã trở thành mục tiêu của cải cách hành chính. Việc nghiên cứu, áp dụng mô hình “ một cửa, một dấu” tuy chưa đạt được kết quả như mong muốn nhưng cũng là sự cố gắng của Nhà nước để thực hiện nguyên tắc này.

Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật của các bên tham gia thủ tục hành chính

Cả hai bên tham gia quan hệ pháp luật hành chính ( chủ thể sử dụng quyền lực nhà nước – chủ thể phục tùng quyền lực nhà nước)  đều bình đẳng trước pháp luật.

Trong quan hệ mỗi bên đều có những quyền và nghĩa vụ do pháp luật quy định, Nhà nước tạo điều kiện và đưa ra những bảo đảm như nhau cho các bên thực hiện quyền và nghĩa vụ.

Nếu xảy ra vi phạm pháp luật hành chính khi thực hiện thủ tục thì chủ thể vi phạm pháp luật , bất kể là bên nào trong thủ tục, đều phải chịu trách nhiệm pháp lí về hành vi của mình.

Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến Nguyên tắc tuân thủ pháp luật trong thủ tục hành chính mà ACC đã chia sẻ đến quý bạn đọc. Hy vọng rằng với những thông tin trên, quý bạn đọc có thể áp dụng được trong cuộc sống và công việc. Mọi thông tin thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi; ACC với đội ngũ chuyên viên với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề sẽ hỗ trợ quý bạn đọc một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng nhất. Công ty Luật ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạn.

Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC chuyên dịch vụ làm giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, chuyên xin giấy phép vsattp trọn gói.

  Lượt xem: 2.844

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn [...]

  Lượt xem: 2.925

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh [...]

  Lượt xem: 1.610

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói, chuyên nghiệp toàn quốc 2023

  Nội dung bài viết:1. Thủ tục hành chính là gì?2. Nguyên tắc xây dựng và thực hiện thủ tục hành chínhNguyên tắc pháp chếNguyên tắc khách quanNguyên tắc công khai minh bạchNguyên tắc đơn giản, tiết kiệm, nhanh chóng, kịp thờiNguyên tắc bình đẳng trước pháp luật của các bên tham gia thủ tục hành [...]

  Lượt xem: 3.244

  Nguyên tắc tuân thủ pháp luật trong thủ tục hành chính!

  Tùy theo tính chất công việc thực hiện mà các cá nhân, tổ chức cần làm việc với các cơ quan hành chính nhà nước như ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn, ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các sở ban [...]

  Lượt xem: 2.068

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Nội dung bài viết:1. Thủ tục hành chính là gì?2. Nguyên tắc xây dựng và thực hiện thủ tục hành chínhNguyên tắc pháp chếNguyên tắc khách quanNguyên tắc công khai minh bạchNguyên tắc đơn giản, tiết kiệm, nhanh chóng, kịp thờiNguyên tắc bình đẳng trước pháp luật của các bên tham gia thủ tục hành [...]

  Lượt xem: 2.393

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định mới 2023

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến [...]

  Lượt xem: 2.279

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *