Ngân hàng thương mại có được cho thuê tài chính không?

Xác định điều kiện để phân loại thuê tài sản của doanh nghiệp - Tạp chí Tài chính

1. Ngân hàng thương mại có được tự mình thực hiện hoạt động cho thuê?

Căn cứ Điều 103 Luật các tổ chức tín dụng 2010 quy định như sau:

1. Ngân hàng thương mại chỉ được dùng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 6 Điều này.
2. Ngân hàng thương mại thành lập hoặc mua lại công ty con, công ty liên kết để thực hiện các hoạt động kinh doanh sau:

a) Bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán; quản lý và phân phối chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và mua bán cổ phiếu;

b) Cho thuê tài chính;

c) Bảo hiểm. ....
Như vậy, NHTM không được tự mình hoạt động cho thuê mà phải thành lập hoặc mua lại công ty con, công ty liên kết hoạt động thương mại để thực hiện các hoạt động này. .

2. Hoạt động ngân hàng của ngân hàng thương mại là gì?

Theo quy định tại Điều 98 của luật này, ngân hàng thương mại thực hiện các hoạt động sau đây:

1. Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác. 2. Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn trong và ngoài nước.
3. Cấp tín dụng dưới các hình thức sau:

một khoản vay;

b) Chiết khấu, tái chiết khấu chứng khoán có thể chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác;

c) Bảo lãnh Ngân hàng;

đ) Phát hành thẻ tín dụng;

đ) Bao thanh toán trong nước; bao thanh toán quốc tế cho các ngân hàng được phép thanh toán quốc tế;

e) Các hình thức cấp tín dụng khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.
4. Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng.
5. Cung cấp phương tiện thanh toán.
6. Cung ứng các dịch vụ thanh toán sau:

a) Cung ứng dịch vụ thanh toán trong nước bao gồm séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ;

b) Cung ứng dịch vụ thanh toán quốc tế và các dịch vụ thanh toán khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Chân thành!

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (901 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo