Mục tiêu cơ bản của tạo lập doanh nghiệp là gì? [2024]

1 Mục đích cơ bản của khởi nghiệp là gì? 

 Mục tiêu kinh doanh  là toàn bộ hiệu quả cuối cùng hoặc trạng thái mà doanh nghiệp mong muốn đạt được trong một khoảng thời gian nhất định. Mục tiêu của kế hoạch là hiệu quả cụ thể mà công ty phải đạt được khi thực hiện chiến lược. Thông thường, các công ty chia mục tiêu thành hai loại: mục tiêu dài hạn và mục tiêu ngắn hạn. 

Mục tiêu cơ bản tạo lập doanh nghiệp là gì

Mục tiêu cơ bản tạo lập doanh nghiệp là gì

 

 1.1 Thành lập doanh nghiệp là gì?  

Thành lập doanh nghiệp là sự hình thành một doanh nghiệp mới trong nền kinh tế. Hoạt động thành lập doanh nghiệp do nhà đầu tư tiến hành trên cơ sở quy định của pháp luật về hình thức pháp lý của doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, cách thức góp vốn, tổ chức quản lý doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ cùa doanh nghiệp, người đầu tư thành lập doanh nghiệp… 

 Ở góc độ kinh tế, thành lập doanh nghiệp do nhà đầu tư tiến hành với các hoạt động đầu tư vốn, chuẩn bị cơ sở vật chất cần thiết cho một tổ chức kinh tế ra đời và vận hành, gồm: văn phòng, trụ sở, kho xưởng, máy móc thiết bị kĩ thuật, phương tiện vận chuyên… phù hợp mục đích sản xuất hàng hoá hay kinh doanh dịch vụ. Thông thường, người sáng lập doanh nghiệp cũng sẽ có bước chuẩn bị nhất định về hệ thống khách hàng, kế hoạch nhân sự để rút ngắn thời gian chính thức gia nhập thị trường và tìm kiếm cơ hội kinh doanh.  Về pháp lý, thành lập doanh nghiệp là một thủ tục hành chính do các thành viên sáng lập của doanh nghiệp hoặc đại diện của họ tiến hành tại cơ quan đăng ký kinh doanh, nhằm “khai sinh” hợp pháp cho doanh nghiệp, ở Việt Nam, việc thành lập doanh nghiệp để kinh doanh mà không hoặc chưa đăng ký doanh nghiệp bị coi là hành vi vi phạm pháp luật. Do vậy, ngoài việc chuẩn bị các điều kiện vật chất để doanh nghiệp ra đời, nhà đầu tư có nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp) để sự hiện diện của doanh nghiệp trong nền kinh tế được coi là hợp pháp. Ngoài ra, tùy theo quy định pháp luật của mỗi quốc gia, nhà đầu tư còn có thể  phải thực hiện một số thủ tục pháp lý  liên quan khác để có đủ cơ sở pháp lý cho công ty tham gia  thị trường, cụ thể: 

 Thủ tục đăng ký đầu tư (đối với  dự án đầu tư nhằm thành lập tổ chức kinh tế thuộc diện  đăng ký đầu tư);  thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (đối với  nhà đầu tư  lựa chọn ngành, nghề kinh doanh có điều kiện)… 

 Thủ tục thành lập doanh nghiệp kết thúc bằng việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. Kể từ thời điểm này, công ty chính thức được thành lập và trở thành một chủ thể kinh doanh độc lập, có các quyền và nghĩa vụ pháp lý được nhà nước và pháp luật công nhận và bảo vệ. Vì vậy, thủ tục thành lập công ty cũng được coi là thủ tục gia nhập thị trường và tất cả các công ty đều phải hoàn thành thủ tục này.  

2 Các mục tiêu cơ bản của khởi nghiệp là gì? 

 Có nhiều tiêu chí khác nhau để phân loại mục tiêu. có thể được chia thành nhiều loại mục tiêu: 

 2.1 Theo thời gian 

 Mục tiêu dài hạn thường là  5 năm hoặc hơn và tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà  khoảng thời gian cho mục tiêu dài hạn là khác nhau. Mục tiêu dài hạn (mục tiêu  1 năm): Là hiệu quả mong muốn trong một khoảng thời gian tương đối dài, thường trong các lĩnh vực sau: 

 Mức độ bán hàng và lợi nhuận. Ví dụ: Phấn đấu đạt 25% doanh số/năm 

 Năng suất 

 phát triển việc làm 

 quan hệ  nhân viên 

 hướng công nghệ 

 Trách nhiệm với công chúng.  Mục tiêu ngắn hạn, còn được gọi là mục tiêu hoạt động, có thời hạn từ một năm trở xuống. Các mục tiêu ngắn hạn nên rất cụ thể và nêu rõ các tác động. Mục tiêu trung hạn là trung gian giữa hai mục tiêu trên 

 Giữa việc  đạt được các mục tiêu ngắn hạn và theo đuổi các mục tiêu  dài hạn không có gì đảm bảo rằng công ty sẽ đạt được các mục tiêu dài hạn. 

2.2 Theo tính chất  mục đích: 

 Mục tiêu  kinh tế: doanh số, thu nhập, thị phần, tốc độ tăng trưởng, năng suất lao động... 

 Mục tiêu xã hội: khắc phục tình trạng sử dụng lao động, tham gia các hoạt động từ thiện 

 Mục tiêu chính trị: liên kết tốt với chính phủ, vận động hành lang để thay đổi các chính sách và quy định có lợi cho doanh nghiệp. Liên hệ với các cơ quan ban ngành để nắm bắt thông tin kịp thời, tạo cơ hội đón nhận  cơ hội kinh doanh. 

2.3 Theo mức độ của mục tiêu: 

 Mục tiêu cấp công ty: Đây thường là những mục tiêu dài hạn hình thành các cấp  mục tiêu khác.  Mục tiêu cấp đơn vị kinh doanh: Gắn với từng đơn vị kinh doanh kế hoạch (SBU) hoặc từng loại mặt hàng, từng loại khách hàng.  Mục tiêu cấp chức năng:  là mục tiêu của các bộ phận chức năng trong công ty như sản xuất, marketing, tài chính, nghiên cứu và phát triển... nhằm đạt được mục tiêu chung của công ty. Mục tiêu bền vững và ổn định: Khi một doanh nghiệp đang có tốc độ tăng trưởng nhanh trước đây hoặc do khó phân khúc, doanh nghiệp có thể đặt mục tiêu và duy trì các kết quả gần đây cũng như củng cố thị hiếu hiện tại của mình. 

3 Các yêu cầu  cơ bản về ống kính 

 3.1 Tính nhất quán: 

 yêu cầu rằng các mục tiêu này không được sử dụng để cản trở việc đạt được các mục tiêu khác. Đây là yêu cầu đầu tiên, có vai trò cần thiết bảo đảm đạt được các mục tiêu cơ bản và cần hướng tới đạt được  các mục tiêu trọng tâm của từng thời kỳ chiến lược. 

 3.2 Tính đặc hiệu: 

 Về mặt lý thuyết, thời gian càng dài, hệ thống mục tiêu càng giảm. Tuy nhiên, yêu cầu về tính cụ thể của cơ sở mục tiêu không nói đến tính dài, ngắn  mà yêu cầu mục tiêu kế hoạch phải bảo đảm  tính cụ thể. Nếu vậy, khi xác định mục tiêu, kế hoạch cần nêu rõ: Mục tiêu liên quan đến cái gì? Thời gian thực hiện hạn chế? kết quả cuối cùng cụ thể  cần đạt được. 

3.3 Tính khả thi: 

 Mục tiêu kế hoạch là mục tiêu kinh doanh đặt ra trong  kỳ kế hoạch. Vì vậy, những mục tiêu này đòi hỏi người có trách nhiệm phải nỗ lực trong việc thực hiện nhưng  không quá cao, nhưng thực tế và có thể đạt được. Có như vậy, mục tiêu cơ sở mới có tác dụng khuyến khích sự cố gắng của tất cả các bộ phận (cá nhân) của công ty và không cao đến mức làm nản lòng người thực hiện. Vì vậy, giới hạn của sự cố gắng là “vừa phải” nếu không sẽ không mang lại hiệu quả như mong đợi. 

3.4 Tính linh hoạt: 

 Môi trường kinh doanh luôn thay đổi nên đòi hỏi hệ thống mục tiêu phải linh hoạt để có thể thích ứng với sự thay đổi của môi trường kinh doanh. Tính linh hoạt là một bảo đảm  để biến các mục tiêu kế hoạch thành hiện thực. Đây là đặc điểm quan trọng của chiến lược kế hoạch khi xây dựng mục tiêu.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1150 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo