CÔNG TY LUẬT ACC

Mức phạt vi phạm hợp đồng (cập nhật 2022)

Thanh Trúc

Mức phạt vi phạm hợp đồng (cập nhật 2022)

Thanh Trúc

30/11/2021

Khi hợp đồng đã được giao kết thì các bên trong hợp đồng có nghĩa vụ phải thực hiện. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra tranh chấp dẫn đến phạt vi phạm hoặc bồi thường thiệt hại hợp đồng. Bài viết dưới đây ACC cung cấp cho bạn một số thông tin về mức phạt vi phạm hợp đồng mời bạn tham khảo!

2 26

mức phạt vi phạm hợp đồng

1. Về mức phạt vi phạm hợp đồng

Luật Thương Mại quy định: “Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thoả thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ trường hợp quy định tại Điều 266 của Luật này”.

Đối tượng áp dụng của Luật Thương mại là thương nhân hoạt động thương mại (tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh), Tổ chức, cá nhân khác hoạt động có liên quan đến thương mại, hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi của một bên trong giao dịch với thương nhân thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp bên thực hiện hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi đó chọn áp dụng Luật này.

2. Căn cứ pháp lý

Bộ Luật dân sự năm 2015

Luật thương mại năm 2005

Luật Xây dựng năm 2014

3. Về thỏa thuận phạt vi phạm hợp đồng

Theo quy định tại Điều 418 Bộ luật Dân sự 2015 về thực hiện hợp đồng có thoả thuận phạt vi phạm hợp đồng như sau:

“1. Phạt vi phạm là sự thoả thuận giữa các bên trong hợp đồng, theo đó bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp một khoản tiền cho bên bị vi phạm.

  1. Mức phạt vi phạm do các bên thoả thuận.
  2. Các bên có thể thoả thuận về việc bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải nộp tiền phạt vi phạm mà không phải bồi thường thiệt hại hoặc vừa phải nộp phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại; nếu không có thoả thuận trước về mức bồi thường thiệt hại thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại.

Trong trường hợp các bên không có thoả thuận về bồi thường thiệt hại thì bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải nộp tiền phạt vi phạm”.

4. Căn cứ phạt vi phạm

Trong hợp đồng thương mại có quy định, một bên vi phạm hợp đồng thì bên đó sẽ phải trả một khoản tiền phạt vi phạm. Mức phạt này được quy định cụ thể trong hợp đồng ngoại trừ các trường hợp được miễn trách nhiệm gồm:

– Xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm do các bên thỏa thuận.

– Sự kiến bất khả kháng.

– Việc vi phạm do lỗi của bên kia.

– Vi phạm do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý Nhà nước mà các bên không thể biết tại thời điểm ký hợp đồng.

5. Công ty Luật ACC

Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu về mức phạt vi phạm hợp đồng của chúng tôi về cũng như các vấn đề pháp lý có liên quan trong trong phạm vi này. Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý khách hàng còn thắc mắc hay quan tâm và có nhu cầu tư vấn và hỗ trợ về vấn đề mức phạt vi phạm hợp đồng thì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

Hotline: 19003330

Zalo: 084 696 7979

Gmail: info@accgroup.vn

Website: accgroup.vn

Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ