messenger whatsapp viber zalo phone zalo mail

Mẫu thanh lý hợp đồng cho thuê nhà trước thời hạn [Cập nhật 2022]

Hiện nay, khi cần chấm dứt việc thuê nhà trước thời hạn, người ta thường sử dụng mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà trước thời hạn. Vậy mẫu này hiện đang đang pháp luật quy định ra sao? Qua bài viết dưới đây, hãy cùng ACC Group tìm hiểu về mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà trước thời hạn.

mau thanh ly hop dong thue nha truoc thoi han

Mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà trước thời hạn (Cập nhật 2022)

        1.  Hợp đồng thuê nhà là gì?

Hợp đồng thuê nhà ở là hợp đồng dân sự thông dụng theo đó, trong đó bên cho thuê nhà có nghĩa vụ giao nhà cho bên thuê nhà sử dụng trong thời hạn thỏa thuận và bên thuê nhà có nghĩa vụ trả tiền thuê nhà theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

        2.  Hình thức hợp đồng thuê nhà?

Hợp đồng thuê nhà ở cũng phải được lập thành văn bản có chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền và các bên phải đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu thời hạn thuê từ 6 tháng trở lên.

          3. Mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà trước thời hạn là gì?

Mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà trước thời hạn là văn bản thỏa thuận nhằm chấm dứt và giải phóng các quyền, nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng được giao kết. Sau khi hai bên đã xác định, giải quyết xong các quyền và nghĩa vụ có trong hợp đồng và ký kết vào biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà thì việc thuê nhà sẽ được chấm dứt.

        4.  Hậu quả pháp lý khi sử dụng mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà trước thời hạn?

Về mặt pháp lý, bên thuê và bên cho thuê sẽ không còn bất kỳ liên quan, ràng buộc nào với nhau nữa. Nếu không tiến hành ký kết biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà hai bên sẽ không có bất kỳ một căn cứ nào cho việc xác định rằng hợp đồng thuê nhà trước đó đã kết thúc. Điều này sẽ gây ra khó khăn khi xảy ra rủi ro, tranh chấp. Bên cạnh đó, nếu không ký kết biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà, có thể sẽ gây ra khó khăn khi xảy ra rủi ro, tranh chấp.

         5. Mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà trước thời hạn

 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số: …………………../TLHĐ

Căn cứ vào Hợp đồng …………. số: ………………/………….. ký ngày …./…../…….. giữa Công ty ………… và Công ty ………..

Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm …….. Tại …………………………………………,

Chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY ……………………

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………

Đại diện bởi ông : ………………………………

Chức danh : …………………………………………………

Số điện thoại : ……………………………………

Fax: ……………………………………………….

MST : ……………………………………………

BÊN B: CÔNG TY ………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………

Đại diện bởi ông : ………………………………

Chức danh : …………………………………………………

Số điện thoại : ……………………………………

Fax: ……………………………………………….

MST : ……………………………………………

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng ……………….. số: ……/……../……/200. ký ngày …./…../…….. với nội dung sau:

ĐIỀU 1:

Bên B đã tiến hành …………… cho Bên A theo hợp đồng ……….. nghiệp số: ……/……../……/200. ký ngày …./…../…….

ĐIỀU 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:

Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức chi phí dịch vụ như sau:

Giá trị hợp đồng trước thuế: …………………….

Thuế VAT: ……………..

Giá trị hợp đồng sau thuế: ………………………

Phương thức thanh toán: Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B khoản tiền trên ………….

ĐIỀU 3:

Bên A đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền trên cho Bên B theo như quy định tại Điều 2 của Biên bản này.

Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng …………. số: ……/……../……/200. ký ngày …./…../…….. giữa Công ty ………… và Công ty ………..

Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Kỹ, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Kỹ, ghi rõ họ tên)

6. Những câu hỏi thường gặp.

6.1. Hợp đồng thuê nhà là gì?

Hợp đồng thuê nhà là một dạng cụ thể của hợp đồng thuê tài sản, theo đó hợp đồng thuê nhà được hiểu là sự thỏa thuận giữa các bên, bên cho thuê giao nhà cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê nhà.

6.2. Có bắt buộc làm thanh lý hợp đồng không?

Việc thanh lý hợp đồng chỉ là việc các bên tham gia hợp đồng có xác nhận lại với nhau những nội dung đã hoàn tất hoặc chưa hoàn tất, xác nhận lại công việc, nghĩa vụ giữa các bên chứ không chỉ là văn bản để các bên chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng. Thanh lý hợp đồng không có tính bắt buộc về mặt pháp lý. Tuy nhiên, nên thanh lý hợp đồng để giúp ngăn những tranh chấp pháp lý không đáng có sau này.

6.3. Nguyên tắc thanh lý hợp đồng?

Về nguyên tắc khi thanh lý hợp đồng được quy định tại điều 422 của Bộ Luật Dân sự, cụ thể như sau:
1. Hợp đồng đã được hoàn thành;
2. Theo thỏa thuận của các bên;
3. Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện;
4. Hợp đồng bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện;
5. Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn;
6. Hợp đồng chấm dứt theo quy định tại Điều 420 của Bộ luật này;
7. Trường hợp khác do luật quy định.

6.4. Thời hạn hợp đồng thuê nhà là bao lâu?

Thời hạn thuê do các bên thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận thì được xác định theo mục đích thuê.
Trường hợp các bên không thỏa thuận về thời hạn thuê và thời hạn thuê không thể xác định được theo mục đích thuê thì mỗi bên có quyền chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải thông báo cho bên kia trước một thời gian hợp lý.

Nói tóm lại, qua bài viết trên, ACC Group đã gửi tới quý khách hàng một số thông tin cơ bản về mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà trước thời hạn cũng như cung cấp tới quý khách hàng mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà trước thời hạn của ACC Group. Mong rằng trên thực tế, khi cần sử dụng, mẫu trên do ACC Group cung cấp sẽ trở nên hữu ích với quý khách hàng.

Đánh giá post
✅ Thủ tục: ⭕ Cụ thể - Chi tiết
✅ Dịch vụ: ⭐ Trọn gói - Tận Tâm
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

Tu Van Vien 2


    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.