Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH MTV

logo accACC
Danh Phạm

Tạm ngừng kinh doanh là việc doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời gian nhất định. Thủ tục này được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đối với công ty TNHH MTV, văn bản pháp lý quan trọng mà chủ sở hữu cần có là quyết định tạm ngừng kinh doanh của chủ sở hữu. Quyết định này cần được soạn thảo theo mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên phù hợp với thể thức và nội dung mà pháp luật quy định. Bài viết sau của ACC sẽ cung cấp cho quý khách hàng mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên theo đúng quy định hiện hành và thông tin về dịch vụ của chúng tôi.

1. Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên.

Công ty TNHH 1 thành viên là công ty có 1 thành viên. Thành viên đó có thể là cá nhân hoặc tổ chức làm chủ sở hữu. Căn cứ luật định, chủ sở hữu công ty phải chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Khi thực hiện tạm ngừng kinh doanh, việc chủ sở hữu công ty TNHH MTV ban hành quyết định theo mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên là thủ tục bắt buộc.

Quyết định tạm ngừng là một văn kiện vô cùng quan trọng trong quá trình làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh. Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên được trình bày như sau:

 TÊN DOANH NGHIỆP       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                Số: ……, ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH

(V/v tạm ngừng hoạt động)

CHỦ SỞ HỮU

 – Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

– Căn cứ Điều lệ …………………………. đã được sửa đổi thông qua ngày … /…./….;

– Xét tình hình kinh doanh của công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều  1:

Tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày … tháng … năm … đến hết ngày … tháng … năm …

Lý do tạm ngừng: ……………………………………………………………………….

Điều 2: Giao cho Ông/Bà ……………………… (người đại diện theo pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 Nơi nhận:– Sở Kế hoạch và Đầu tư;- Lưu VP.CHỦ SỞ HỮU 
(Ký, ghi rõ họ và tên)  …………………………….

2. Dịch vụ của ACC tư vấn về mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên.

Luật doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP đã quy định cụ thể trình tự, thủ tục thực hiện tạm ngừng kinh doanh. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục này. Để thực hiện được chính xác các nội dung trong quy định hiện hành, tránh những rủi ro không đáng có, các chủ doanh nghiệp cần nắm rõ quy trình và hồ sơ thực hiện tạm ngừng kinh doanh theo quy định hiện hành.

Quý khách hàng gặp khó khăn soạn thảo các văn bản khi thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh, đặc biệt là soạn thảo theo mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên, có thể tìm đến sự hỗ trợ bởi dịch vụ của ACC.

Dịch vụ trọn gói của ACC sẽ giúp quý khách hàng hoàn thiện toàn bộ thủ tục tạm ngừng kinh doanh một cách nhanh chóng, chính xác. Quý khách hàng chỉ cần cung cấp các thông tin, giấy tờ cần thiết và nhận kết quả tạm ngừng kinh doanh. Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh trọn gói của ACC được thực hiện theo quy trình sau:

  •  Tư vấn pháp luật về thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Tư vấn quy trình, thủ tục tạm ngừng kinh doanh, cung cấp thông tin cần thiết, giải đáp thắc mắc cho khách hàng. Khách hàng cũng sẽ được hướng dẫn chuẩn bị tất cả những giấy tờ cần thiết.

  • Soạn thảo hồ sơ

Các chuyên viên của ACC sẽ soạn thảo hồ sơ tạm ngừng cho khách hàng với đầy đủ các thành phần hồ sơ theo đúng quy định. Quyết định tạm ngừng kinh doanh được soạn thảo theo đúng mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên.

  • Thực hiện thủ tục trên Sở Kế Hoạch Đầu Tư và bàn giao kết quả cho khách hàng.

ACC thay mặt khách hàng tiến hành nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh, theo dõi hồ sơ, nhận kết quả và chuyển giao cho khách hàng.

Ngoài ra, ACC hỗ trợ tư vấn tất cả các vấn đề liên quan đến thủ tục tạm ngừng kinh doanh bao gồm:

  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến hoạt động tạm ngừng kinh doanh bao gồm: báo cáo thuế, quyết toán thuế, nộp thuế môn bài, xử lý hóa đơn, đóng bảo hiểm xã hội,… trong thời gian tạm ngừng kinh doanh.
  • Tư vấn cho khách hàng các vấn đề phát sinh trong quá trình tạm ngừng kinh doanh bao gồm: giải thể trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn.

Trên đây là những thông tin về mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên mà chúng tôi cung cấp. Nếu quý khách có nhu cầu được biết thêm thông tin hoặc cần hỗ trợ, tư vấn về dịch vụ của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ số hotline hoặc gửi email cho ACC để được giải đáp.

Khách hàng có thể gọi điện trực tiếp cho chúng tôi qua số liên lạc:

Hotline: 1900.3330

Zalo: 084.696.7979

hoặc tham khảo website chính thức của công ty: https://accgroup.vn để được hỗ trợ miễn phí. 

Viết một bình luận