Mẫu quyết định giải thể hợp tác xã mới nhất năm 2022

Quỳnh Anh

Mẫu quyết định giải thể hợp tác xã mới nhất năm 2022

Quỳnh Anh

17/09/2021

Giải thể hợp tác xã là một trong các thủ tục được tiến hành khi hợp tác xã không có nhu cầu hoạt động hoặc không đáp ứng được các điều kiện kinh doanh. Hiện nay, căn cứ vào Luật hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn khác thì mẫu quyết định giải thể hợp tác xã phải đảm bảo các đầy đủ nội dung và có thể là quyết định giải thể của hợp tác xã hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp bắt buộc giải thể. Dưới đây là toàn bộ cập nhật của Luật ACC về biểu mẫu quyết định giải thể hợp tác xã

mau nghi quyet giai the hop tac xa e1631895006149

Quyết định giải thể hợp tác xã

1. Các nội dung cơ bản của biểu mẫu quyết định giải thể hợp tác xã

Những nội dung cơ bản trong quyết định giải thể hợp tác xã bao gồm:

  • Thông tin cụ thể của doanh nghiệp
  • Lý do hợp tác xã tiến hành giải thể
  • Thời hạn thanh toán các khoản nợ, tài sản của hợp tác xã
  • Xử lý các nghĩa vụ phát sinh
  • Trách nhiệm của các thành viên hợp tác xã
  • Hiệu lực của quyết định giải thể hợp tác xã
  • Chữ ký của người đại diện hợp tác xã

2. Mẫu quyết định giải thể hợp tác xã mới nhất năm 2022

Mẫu quyết định giải thể hợp tác xã trên đây áp dụng cho giải thể tự nguyện khi hợp tác xã không có nhu cầu hoạt động:

TÊN HỢP TÁC XÃ

 

Số:      /NQ/2022

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

 …., ngày………… tháng……… năm 2022

                                                                QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ HỢP TÁC Xà

Căn cứ Luật hợp tác xã năm 2012;

Căn cứ tình hình hoạt động của hợp tác xã

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giải thể hợp tác xã:…………………………………………………………………..

Mã số hợp tác xã: ………………………………………………………………………………

Trụ sở: …………………………………………………………………………………………….

Điều 2: Lý do giải thể:

Điều 3: Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết:

–  Các hợp đồng đã ký kết, đang thực hiện

–  Kể từ thời điểm quyết định giải thể, hợp tác xã không ký kết hợp đồng mới không phải là hợp đồng nhằm thực hiện giải thể hợp tác xã.

– Không được chấm dứt thực hiện các hợp đồng đã có hiệu lực.

Điều 4: Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ:

– Các khoản nợ của hợp tác xã:

–  Kể từ thời điểm quyết định giải thể, hợp tác xã không huy động vốn dưới mọi hình thức.

Điều 5: Xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động:

Hợp tác xã sử dụng ……… lao động. Thời hạn thanh toán các khoản lương và trợ cấp cho người lao động, xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động chậm nhất là vào ngày     /         /2022.

Điều 6: Thanh lý tài sản sau khi thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể hợp tác xã

Ông/bà …………………………. là thành viên hợp tác xã trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản còn lại

Điều 7: Ông/bà …………………………. là thành viên hợp tác xã …………………….. phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết; chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh của hợp tác xã không chính xác; trung thực với hồ sơ giải thể nộp tại Phòng kinh tế – Ủy ban nhân dân huyện

Điều 8: Nghị quyết này được niêm yết công khai tại trụ sở hợp tác xã và trụ sở các đơn vị phụ thuộc, được gửi đến các chủ nợ kèm phương án giải quyết nợ, được gửi đến người lao động, được gửi đến người có quyền và nghĩa vụ liên quan, gửi đến cơ quan Nhà nước.

Điều 9: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

– Phòng kinh tế – UBND huyện

– Các chủ nợ;

– Người lao động;

– Cơ quan Thuế;

– Lưu.

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT HỢP TÁC XÃ

 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Toàn bộ thông tin trên đây là những tư vấn của Luật ACC về các nội dung liên quan Mẫu quyết định giải thể hợp tác xã mới nhất năm 2022.Việc sử dụng mẫu quy định của nhà nước sẽ làm hồ sơ nhanh chóng được giải quyết và cụ thể hơn, tránh việc thiếu nội dung thông báo. Khi quý khách có nhu cầu giải thể, thực hiện thủ tục khác về hợp tác xã, liên hệ Luật ACC để được hướng dẫn bởi các chuyên viên có kinh nghiệm, trong hơn 20 năm thực hiện tư vấn pháp lý:

  • Hotline: 1900.3330
  • Zalo: 084.696.7979
  • Mail: info@accgroup.vn
Đánh giá post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận