Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc

Khi bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng trong công ty như giám đốc, tổng giám đốc… cần tuân thủ quy trình, thủ tục pháp luật. Trong đó cần ra quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc công ty. Dưới đây, ACC gửi tới quý độc giả Mẫu Quyết định bổ nhiệm mới nhất 2022.

 Tự học Writing hiệu quả - Tập 3: Luyện viết tiếng Anh hằng ngày

1. Quyết định bổ nhiệm là gì?

Khi nào sử dụng Quyết định bổ nhiệm? Quyết định bổ nhiệm là văn bản thường được sử dụng trong các tập đoàn, doanh nghiệp ghi nhận việc bổ nhiệm giám đốc tập đoàn, doanh nghiệp hoặc một chức vụ trong cơ quan nhà nước đối với người đã đạt thành tích cao trong công việc để đảm nhiệm một vị trí khác cao hơn.

Việc bổ nhiệm thường do người có thẩm quyền quyết định, tuỳ theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao cũng như nhu cầu công việc và năng lực của người được bổ nhiệm mà sẽ ra quyết định bổ nhiệm.
Đối với công ty, theo quy định của Luật công ty 2020, các trường hợp phải có quyết định bổ nhiệm bao gồm:

- Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn (SARL) có 02 thành viên hợp danh trở lên, Hội đồng quản trị công ty cổ phần bổ nhiệm Giám đốc/Tổng giám đốc;

- Giám đốc, Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên hợp danh trở lên, công ty cổ phần bổ nhiệm các chức danh quản lý công ty;

- Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bổ nhiệm Chủ tịch kiêm Kiểm soát viên công ty;

- Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bổ nhiệm người quản lý, Kiểm soát viên công ty, thành viên Hội đồng thành viên và Chủ tịch công ty.

2. Nội dung quyết định bổ nhiệm như thế nào?

Hiện nay, pháp luật chưa quy định thống nhất về mẫu quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Tổng giám đốc, nhưng trong quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Tổng giám đốc tại công ty, doanh nghiệp cần đảm bảo các nội dung sau:

- Lý do ra quyết định bổ nhiệm: Cần nêu rõ các lý do ra quyết định này như: Căn cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật… chính xác cơ quan hoặc người có thẩm quyền được bổ nhiệm;

- Ghi rõ họ, tên, chức danh của người được chỉ định theo quyết định;

- Trách nhiệm thi hành của người ra quyết định và các cơ quan, đơn vị có liên quan; Cuối cùng, người có thẩm quyền sẽ ký quyết định và gửi cho người dân cũng như các đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện.

3. Mẫu Quyết định bổ nhiệm cho các loại hình doanh nghiệp

CÔNG TY …………….
-----------------

Số: ........ - QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

..., ngày…. tháng … năm ….

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc/Tổng giám đốc điều hành công ty

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY …………………………….

- Theo Luật Doanh nghiệp 2020

- Theo Điều lệ Công ty ………………..…

- Tùy theo yêu cầu tổ chức của công ty ………………..……..

- Xét trình độ năng lực của Ông/Bà…………………….…………..…

PHÁN QUYẾT

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà ………….………………..……

Mã số……………………..……………………..……..

Nơi cấp:…………… ……Ngày cấp:…………

Địa chỉ thường trú.……………

Giữ chức vụ TGĐ/Tổng Giám đốc Công ty........, là người đại diện theo pháp luật và chịu trách nhiệm điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động đối ngoại của Công ty.
Điều 2: Ông/Bà …………. chịu trách nhiệm toàn diện và chịu trách nhiệm cá nhân trước hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
T/M CÔNG TY CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY

chủ tịch hội đồng

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo