Mẫu quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp

Mẫu Quyết định Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương là mẫu văn bản được lập ra để quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp. Khi có nhu cầu bổ nhiệm, sắp xếp lại lương của cán bộ công chức, người/cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần ra quyết định bổ nhiệm và xếp lương các chức danh theo đúng quy định. Hãy tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm chi tiết.
Nghề viết" đã thay đổi cuộc đời tôi như thế nào ? - Vnwriter.net

1. Các trường hợp phải có quyết định bổ nhiệm

Theo Điều 9 Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT, viên chức có thể được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức nếu thuộc một trong hai trường hợp sau:


Viên chức do cơ sở giáo dục đại học công lập tuyển dụng theo quy định của pháp luật; đã chấp hành các quy định liên quan đến chế độ thử việc đối với viên chức và được người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học đánh giá là đạt yêu cầu khi kết thúc thời gian thử việc. Công chức có thể thay đổi chức danh nghề nghiệp theo quy định của Luật Công chức và các văn bản chính sách. Mẫu quyết định bổ nhiệm và xếp lương công chức là cơ quan được nhà nước có thẩm quyền quyết định việc bổ nhiệm hay không bổ nhiệm công chức và việc xếp lương của các chức vụ đó theo quy định của pháp luật.
Như vậy, khi công chức được bổ nhiệm vào vị trí công tác mới cần có quyết định bổ nhiệm cụ thể với các căn cứ và thẩm quyền bổ nhiệm theo quy định của pháp luật.

2. Nguyên tắc bổ nhiệm theo chức danh nghề nghiệp

Điều 31 Luật viên chức 2010 quy định việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức được thực hiện theo nguyên tắc sau:

Người sử dụng nơi làm việc được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp tương ứng với nơi làm việc đó;
Người được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp nào phải đáp ứng tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó. >>> Tìm hiểu thêm: Viên chức là gì?
Nội dung cơ bản của quyết định bổ nhiệm
Nội dung quyết định bổ nhiệm

Nội dung quyết định bổ nhiệm

Mẫu quyết định bổ nhiệm chuẩn cần tuân thủ các quy định về văn bản theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP. Mẫu quyết định bổ nhiệm lần lượt có nội dung cơ bản như sau:

Quốc hiệu, tiêu ngữ;
Tên công ty, cơ quan, đơn vị cử;
Viện dẫn lý do dẫn đến quyết định bổ nhiệm;
Thông tin cơ bản về người, bộ phận hoặc nhóm được ủy quyền đề cử;
Thông tin cơ bản về người được bổ nhiệm;
Thông tin về người nhận quyết định bổ nhiệm và người chịu trách nhiệm thi hành;
Ngày, tên, chữ ký và chức danh của người ra quyết định bổ nhiệm. 

3. Hướng dẫn viết quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp


Trong quá trình xây dựng văn bản quyết định bổ nhiệm phải bảo đảm về thể thức văn bản, kỹ thuật trình bày đáp ứng các tiêu chí cơ bản về khổ giấy, căn lề, phông chữ và kiểu trình bày. Mẫu quyết định bổ nhiệm nhân sự cần có 3 phần cơ bản bao gồm: phần mở đầu, phần nội dung, phần kết thúc với đầy đủ các yếu tố như ngày tháng năm, địa điểm, số ký hiệu văn bản, năm ban hành văn bản...

Căn cứ để ra quyết định bổ nhiệm, cơ quan, doanh nghiệp cần nêu rõ lý do ra quyết định bổ nhiệm như căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh, pháp luật. Nêu rõ người, tổ chức, cơ quan có liên quan được bổ nhiệm.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (424 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo