Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ

Cho tôi hỏi mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ, công chức hiện nay được sử dụng là mẫu nào? 
Những lợi ích không ngờ từ thói quen viết lách | Edu2Review

1. Điều kiện để chấp hành viên nhận quyết định bổ nhiệm?

 
Căn cứ Mục 18 Quy định 80/QĐ-TW năm 2022 quy định về Tiêu chuẩn, Điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ cấp cao, cụ thể như sau:

Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, đề nghị cán bộ giữ chức vụ cấp cao
1. Bảo đảm tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn riêng của chức danh được giới thiệu và giới thiệu ứng cử theo quy định. 2. Người điều hành được giới thiệu từ Bộ phận Nhân sự của Công trường phải được cung cấp theo chức danh được chỉ định hoặc cung cấp theo chức danh tương đương trở lên. Đối với nhân sự từ nguồn bên ngoài cần bố trí có trình độ tương đương trở lên. Các trường hợp cá biệt do cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. 3. Đã giữ chức vụ hiện tại hoặc chức vụ tương đương ít nhất 02 năm. Các trường hợp cá biệt do cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. Việc bổ nhiệm cán bộ trong lực lượng vũ trang do Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương quy định phù hợp với yêu cầu thực tiễn. 4. Có hồ sơ, lý lịch đầy đủ, rõ ràng, bản kê khai tài sản, thu nhập và được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, xác minh. 5. Tuổi: Người thuộc các cơ quan thuộc hệ thống chính trị lần đầu được đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (cấp cao) phải đủ tuổi theo nhiệm kỳ. Các trường hợp cá biệt do cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. 6. Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 7. Cán bộ bị kỷ luật không được điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ giữ chức vụ cao hơn so với thời điểm bị xử lý kỷ luật trong thời hạn sau (kể từ ngày ký quyết định kỷ luật):
- 12 tháng đối với hình thức kỷ luật khiển trách. - 30 tháng đối với hình thức kỷ luật Cảnh cáo. - 60 tháng đối với hình thức kỷ luật Buộc thôi việc. Như vậy, để được bổ nhiệm giữ chức vụ cấp cao, cán bộ quản lý phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm nêu trên.

2. Điều kiện bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?

Theo quy định tại Điều 42 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý, bao gồm:

Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm
1. Bảo đảm tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn chức danh theo quy định của Đảng, Nhà nước và tiêu chuẩn cụ thể của chức vụ bổ nhiệm theo quy định của cơ quan có liên quan. 2. Phải cung cấp cho vị trí đã nêu nếu là nguồn nhân lực tại chỗ hoặc vị trí tương đương nếu là nguồn nhân lực vị trí dự phòng. Trường hợp cơ quan, tổ chức thành lập mới chưa phê duyệt quy hoạch thì phải được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 3. Có lý lịch cá nhân, hồ sơ cá nhân được xác minh và kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. 4. Yêu cầu về độ tuổi:
a) Trường hợp cán bộ được đề nghị bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc được giới thiệu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp cao thì thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày thực hiện quy trình bổ nhiệm; trường hợp cá biệt báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định;
b) Công chức được đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý mà thời hạn của mỗi lần bổ nhiệm theo quy định của pháp luật chuyên ngành và cơ quan có thẩm quyền chưa đủ 05 năm thì phải đủ tuổi bổ nhiệm theo thời hạn;
c) Cán bộ được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới tương đương hoặc thấp hơn chức vụ đang đảm nhiệm thì không tính tuổi bổ nhiệm theo quy định tại điểm a khoản này. 5. Có đủ sức khỏe để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. 6. Không thuộc các trường hợp cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của Đảng và pháp luật của Đảng; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời hạn áp dụng các quy định liên quan đến xử lý kỷ luật quy định tại Điều 82 Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung tại Điều 17, Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Theo đó, công chức phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên để bổ nhiệm vào công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

3. Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ, công chức mới nhất 2023?

Quyết định bổ nhiệm cán bộ, công chức hiện hành phải tuân theo thể thức văn bản quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP như sau:
quyet-dinh-bo-nhiem

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (680 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo