Mẫu phiếu lương?

Chi Tiêu Vốn Là Gì (cập Nhật 2022)

1.Mẫu phiếu lương là gì?

Mẫu phiếu lương được áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp. Nhằm giúp bộ phận hành chính kế toán giải quyết việc tính lương cho các nhân viên được rõ ràng và minh bạch nhất. Thường thì mẫu phiếu lương được đi kèm trong ngày thanh toán lương. Có thể là bằng tiền mặt hoặc tài khoản ngân hàng. Nhằm liệt kê chi tiết các khoản ảnh hưởng đến tiền lương của từng cá nhân.

Mẫu phiếu lương cần ghi rõ các thông tin. Về họ tên nhân viên, phòng ban, số ngày công, ngày nghỉ bù, ngày nghỉ không tính phép. Ngày nghỉ hưởng lương, ngày nghỉ tính phép và mức lương của nhân viên đó. Trong số tổng tiền lương cần ghi rõ mức lương cơ bản. Lương hiệu quả, lương làm thêm giờ và các khoản cộng lương, khoản trừ lương khác…

2 . Lợi ích của việc lập mẫu phiếu lương nhân viên

Mẫu phiếu lương còn có các tên gọi khác như mẫu phiếu chi lương, phiếu thanh toán lương,… Được lập dưới dạng bảng tính Excel hoặc Word để bộ phận kế toán. Cũng như những người hưởng lương tiện theo dõi. Ở mỗi phiếu lương, các cá nhân là người lao động làm công ăn lương sẽ theo dõi chi tiết được ngày công đi làm của mình. Ngày nghỉ phép tính lương và nghỉ không lương, các khoản phụ trợ cấp, khấu trừ, phạt, thưởng,…. Tác động đến tiền lương và đưa ra số tiền lương thực lĩnh cuối cùng mà cá nhân đó được hưởng.

Mẫu phiếu lương hàng tháng sẽ được thành lập dưới dạng file mềm. Và sẽ được in ra một bản để gửi đến người hưởng lương. Mẫu phiếu lương hàng tháng đều được lưu lại để đánh giá mức lượng trong năm của từng nhân viên. Cùng chế độ tăng lương theo định kỳ, sự thay đổi về hình thức chấm công, chế độ phụ cấp và các vấn đề khác ảnh hưởng đến lương. Việc làm này sẽ do bộ phận hành chính nhân sự hoặc kế toán thực hiện. Đều đã có chữ ký xác nhận của người lao động và trưởng bộ phận.

 

3.Mẫu phiếu lương.

Công ty ...................
Địa chỉ:.......................
PHIẾU LƯƠNG
Ngày ... tháng ... năm .....
  Mã Nhân Viên     Lương đóng BHBB  
  Họ Và Tên     Ngày công đi làm  
  Chức Danh     Ngày công chuẩn  
             
STT Các Khoản Thu Nhập   STT Các Khoản Trừ Vào Lương  
1 Lương Chính   1 Bảo Hiểm Bắt Buộc ...............
2 Phụ Cấp: ................ 1,1 Bảo hiểm xã hội (8%)  
2,1 Trách nhiệm   1,2 Bảo hiểm y tế (1,5%)  
2,2 Ăn trưa   1,3 Bảo hiểm thất nghiệp (1%)  
2,3 Điện thoại   2 Thuế Thu Nhập Cá Nhân  
2,4 Xăng xe   3 Tạm Ứng  
2,5 Nhà ở   4 Khác  
2,6 Nuôi con nhỏ          
Tổng Cộng     Tổng Cộng  
             
  Tổng Số Tiền Lương Thực Nhận    
  Bằng chữ:  
             
Người lập phiếu     Người nhận tiền
  Ký và ghi rõ họ tên       Ký và ghi rõ họ tên
LOGO CÔNG TY PHIẾU LƯƠNG NHÂN VIÊN

THÁNG .... NĂM ....

Đơn vị tính: VNĐ

Họ tên ...............................
Phòng ban ...............................
Số ngày công ...............................
Ngày nghỉ bù ...............................
Ngày nghỉ không tính phép ...............................
Ngày nghỉ hưởng lương ...............................
Ngày nghỉ tính phép ...............................
Mức lương ...............................
Tổng tiền lương Lương cơ bản ...............................
Lương hiệu quả ...............................
Lương làm thêm giờ ...............................
Các khoản cộng lương ...............................
Các khoản trừ lương ...............................
Phụ cấp điện thoại ...............................
Phụ cấp ăn ca ...............................
Công tác phí ...............................
Tổng thu nhập ...............................
Tạm ứng lương kỳ I ...............................
Các khoản phải khấu trừ vào lương BHXH (7%) ...............................
BHYT (1.5%) ...............................
BHTN (1%) ...............................
Truy thu ...............................
Thuế TNCN ...............................
Tổng ...............................
Thực lĩnh ...............................
Ghi chú Lương trách nhiệm trừ phạt HC: ........................................

 

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo