Mẫu hợp đồng dịch vụ thành lập doanh nghiệp (Mới nhất 2024)

mẫu hợp đồng dịch vụ thành lập doanh nghiệp mới nhất 2022 do ACC cung cấp phù hợp với pháp luật doanh nghiệp mới nhất, bao gồm đầy đủ nội dung điều khoản về quyền, nghĩa vụ của các bên

Luật Doanh nghiệp 2022 quy định rõ doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. Theo đó, muốn tham gia hoạt đông kinh doanh theo loại hình doanh nghiệp thì chủ kinh doanh phải thực hiện đăng ký với cơ quan nhà nước. ACC cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp nhanh chóng, dễ dàng với chi phí thích hợp nhất. Bài viết này xin được gửi tới quý bạn đọc tham khảo mẫu hợp đồng dịch vụ thành lập doanh nghiệp mới nhất 2023 của ACC.

1.Tổng quan về hợp đồng dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền nghĩ vụ dân sự (Điều 385 Bộ luật Dân sự 2015). Hợp đồng dịch vụ thành lập doanh nghiệp do ACC cung cấp, bao gồm 03 phần gồm:

- Phần mở đầu: quốc hiệu, tiêu ngữ và tên hợp đồng;

- Phần hai: nội dung hợp đồng

- Phần ba: chữ ký, con dấu xác nhận giữa các chủ thể.

Hợp đồng dịch vụ thành lập doanh nghiệp phải được lập thành văn bản hoặc hình thức có giá trị tương đương như thư điện tử, fax,..

2.Phần mở đầu

Hợp đồng phải đáp ứng hình thức theo luật định, bao gồm quốc hiệu, tiêu ngữ , tên và số hiệu của hợp đồng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH DOANH

SỐ: ………./2022/TLD

3.Phần nội dung

Nội dung của hợp đồng dịch vụ thành lập doanh nghiệp là các khoản, điều tư vấn

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ  THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP (sau đây gọi là “Hợp đồng”) này được lập ngày .... tháng ..... năm 20....., tại Hà Nội giữa các bên sau đây:

BÊN A: (Khách hàng)

Địa chỉ:  

Đại diện:

Chức vụ:

BÊN B:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                      Fax :    

Email:                                             Website:

Người đại diện:                               Chức vụ:

Điều 1. Đối tượng của Hợp đồng

ACC đồng ý cung cấp cho Khách hàng và Khách hàng đồng ý nhận cung cấp từ ACC dịch vụ tư vấn pháp luật về thành lập công ty có nội dung chi tiết nêu tại Điều 2 và với Phí tư vấn nêu tại Điều 3 của Hợp đồng này.

Điều 2. Phạm vi tư vấn, Phương thức tư vấn và Thời hạn tư vấn

2.1 Phạm vi tư vấn:

Phạm vi tư vấn gồm các công việc sau đây:

2.1.1 Tư vấn sơ bộ và giải đáp thắc mắc cho Khách hàng trước khi thành lập công ty.

2.1.2 Soạn thảo hồ sơ và thay mặt Khách hàng tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

2.1.3 Tư vấn cho Khách hàng về thủ tục đăng ký Mã số thuế tại cơ quan thuế.

2.1.4 Tư vấn cho Khách hàng về thủ tục khắc dấu pháp nhân cho công ty tại cơ quan công an.

2.2  Phương thức tư vấn:

2.2.1 Tư vấn trực tiếp cho Khách hàng.

2.2.2 Soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ giúp Khách hàng.

2.2.3 Thay mặt Khách hàng tiến hành các thủ tục tại cơ quan chức năng.

2.3 Thời hạn tư vấn:

2.3.1 Thời hạn soạn bộ hồ sơ để đăng ký kinh doanh thành lập công ty: trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng tư vấn pháp luật đã ký giữa ACC và Khách hàng có hiệu lực và Khách hàng đã cung cấp đủ thông tin và tài liệu theo yêu cầu của ACC.

2.3.2 Thời hạn để công ty được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh: trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ thành lập công ty được nộp đủ và hợp lệ tại cơ quan chức năng.

Điều 3. Phí tư vấn và Phương thức thanh toán

3.1 Phí tư vấn: Phí tư vấn cho các công việc nêu tại các Điều 2 được tính trọn gói là 3.5000.000VNĐ (bằng chữ: Ba triệu năm trăm ngàn đồng), chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng.

Phí tư vấn nêu trên không bao gồm các chi phí đi lại, lưu trú và các chi phí khác do hai bên thỏa thuận riêng.

3.2 Phương thức thanh toán phí tư vấn:

3.2.1 Thời hạn thanh toán phí tư vấn:

Phí tư vấn sẽ được Khách hàng thanh toán cho ACC thành (02) hai đợt như sau:

3.2.1.1 Thanh toán đợt 1: Khách hàng sẽ thanh toán cho ACC số tiền là: .....000.000 VNĐ (bằng chữ: .......đồng) Tại ngày hai bên ký kết Hợp đồng này.

3.2.1.2 Thanh toán đợt cuối:  Khách hàng sẽ thanh toán cho ACC số tiền còn lại là .......000.000 VNĐ (bằng chữ: .....triệu đồng).

3.2.2 Cách thức thanh toán: Bằng tiền mặt tại ACC.

3.2.3 Đồng tiền thanh toán: là tiền đồng Việt Nam.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên

Ngoài các quyền và nghĩa vụ thuộc về từng bên được quy định tại các Điều khoản khác của Hợp đồng này, mỗi bên còn có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều này, cụ thể như sau:

4.1  Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng:

4.2  Quyền và nghĩa vụ của ACC:

Điều 5. Luật áp dụng và Giải quyết tranh chấp

Điều 6. Các thỏa thuận khác

3.Phần xác nhận của các bên chủ thể

CHỮ KÝ ĐẠI DIỆN CÔNG TY A                             CÔNG TY LUẬT ACC

 Trên đây là mẫu hợp đồng dịch vụ thành lập doanh nghiệp mới nhất 2022 do ACC cung cấp. Nếu quý bạn đọc có nhu cầu tư vần và sử dụng dịch vụ, xin hãy liên hệ ACC theo:

Hotline: 19003330

Zalo: 084 696 7979

Gmail: [email protected]

Website: accgroup.vn

 

 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (858 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo