Mẫu đơn xin nghỉ phép của học sinh, sinh viên mới nhất 2024

Đơn xin nghỉ học là một văn bản mà học sinh/sinh viên hoặc phụ huynh học sinh viết hoặc soạn thảo để xin được nghỉ học một hoặc nhiều ngày, thậm chí là nghỉ học luôn.

1. Mẫu đơn xin nghỉ phép của học sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: Thầy/Cô chủ nhiệm cùng thầy (cô) giáo bộ môn dạy .....

Em tên là: ....................................................................

Học sinh lớp ..... trường ..............................................

Nay em viết đơn này kính xin quý thầy, cô cho phép em được nghỉ học … buổi (từ sáng (chiều) ngày ....... ./.... đến sáng (chiều) ngày ……../ ….. )

Lí do: ............................................................................

Em hứa chép bài, học bài và làm bài tập đầy đủ. Rất mong sự chấp thuận của quý thầy, cô giáo. Em xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của phụ huynh học sinh

Tôi xác nhận: ……………… đang học lớp ......, xin nghỉ học đúng lý do trên. Thời gian nghỉ học …. buổi.

………………, ngày ...... tháng … năm...

Người xác nhận                                                                           Người viết đơn

                                                                                                 (ký và ghi rõ họ tên)

2. Mẫu đơn xin nghỉ phép của sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC

………., ngày… tháng… năm...

Kính gửi:.............................

- Ban Chủ nhiệm Khoa.......

- Giáo viên Chủ nhiệm lớp......

- Giáo viên phụ trách môn học.....

Em tên là..................... Mã số sinh viên:....................

Hiện đang học lớp:................. Khóa:........................

Hệ đào tạo:..............tại Trường:............................

Hôm nay em viết đơn này kính mong quý Thầy (Cô) cho phép em được nghỉ học từ ngày.../.../20... đến .../.../20...

Lý do:...............................................................

Em xin cam đoan thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với môn học.

Em xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến GVCN                                                                   Người làm đơn

Xem thêm Mẫu giấy khám sức khỏe cho trẻ em, học sinh mới nhất 2022

3. Cách thức soạn đơn xin nghỉ phép

Đơn xin phép nghỉ phép có thể được viết tay, đánh máy hoặc gửi qua email hay các ứng dụng liên kết giữa nhà trường và gia đình học sinh, sinh viên.

4. Làm sao để đơn xin nghỉ phép trở nên thuyết phục?

Ngoài những thông tin đầy đủ, bố cục rõ ràng vừa nêu trên, có chữ ký phụ huynh là điều rất quan trọng trong việc xác nhận những thông tin của học sinh, sinh viên khai báo là chính xác. Ngoài ra, về mặt nội dung và lý do cần phải rõ ràng, về hình thức bạn không nên tẩy xóa khi viết đơn, cũng như làm cho đơn bị rách, nát, bẩn,… Một mẫu đơn xin nghỉ học chỉnh chủ thể hiện sự tôn trọng, sự chuyên nghiệp của mình và sẽ thuyết phục được người nhận khi nhận được đơn, tránh gây mất thiện cảm với những lỗi trên. 

Trên đây là những mẫu đơn xin nghỉ phép của học sinh, sinh viên mà Công ty Luật ACC gửi đến bạn đọc.

 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (802 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo