Mẫu đơn kiến nghị, phản ánh đúng chuẩn theo quy định 2022

Hoài Trinh

Mẫu đơn kiến nghị, phản ánh đúng chuẩn theo quy định 2022

Hoài Trinh

30/12/2021

Kiến nghị, phản ánh là việc công dân cung cấp thông tin, trình bày ý kiến, nguyện vọng, đề xuất giải pháp với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chủ trương… Vậy mẫu đơn kiến nghị, phản ảnh được trình bày như thế nào? Sau đây, ACC xin cung cấp mẫu đơn kiến nghị, phản ảnh cho những người đang có nhu cầu sử dụng.

don xin viec viet tay 4 1280x720 2
Mẫu đơn kiến nghị

1. Mẫu đơn kiến nghị, phản ảnh là gì?

Căn cứ Điều 2 Luật tiếp công dân năm 2013 quy định khái niệm về kiến nghị, phản ảnh như sau:

 “Kiến nghị, phản ánh là việc công dân cung cấp thông tin, trình bày ý kiến, nguyện vọng, đề xuất giải pháp với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, công tác quản lý trong các lĩnh vực đời sống xã hội thuộc trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đó.”

Do đó, có thể hiểu Mẫu đơn kiến nghị, phản ánh là văn bản thể hiện việc công dân bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, đề xuất giải pháp với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền về những vấn đề liên quan

2. Mẫu đơn kiến nghị cá nhân theo quy định

Sau đây, ACC xin cung cấp mẫu đơn kiến nghị cá nhân như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

…, ngày… tháng… năm…

ĐƠN KIẾN NGHỊ

(V/v: Kiến nghị quy định về …)

Kính gửi: ………………………………………………

Tên tôi là:…………………………Sinh ngày… tháng…năm………

Giấy CMND/thẻ CCCD số::………. Ngày cấp:…/…./…Nơi cấp :……………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………

Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………

Tôi xin trình bày lý do cụ thể vì sao làm đơn này:

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

Tôi nhận thấy, quy định về … tại … là gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với thực tiễn hiện nay. Tôi kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét và đưa ra những thay đổi để khắc phục trình trạng đó.

1./…………………………………………………………………………………

2./…………………………………………………………………………………

Kính mong cơ quan xem xét về những kiến nghị trên và có hướng xử lý tốt hơn.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Tôi xin gửi kèm đơn này những văn bản, tài liệu, ảnh chụp sau

………………………………………………………………………

Người kiến nghị

(ký và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu đơn kiến nghị tập thể theo quy định

ACC xin cung cấp mẫu đơn kiến nghị tập thể như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

….. ngày……tháng……năm……..

ĐƠN KIẾN NGHỊ

(V/v: Kiến nghị quy định về………..)

Kính gửi:………………………………………………….

Tên tôi là:…………………………Sinh ngày……. tháng…….năm…….. CMND/CCCD………….Ngày cấp:…./…/…Nơi cấp……………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………

Là đại diện theo ủy quyền của những cá nhân sau:

1.Ông/Bà…………………………………………..

Sinh ngày…………….. tháng………… năm……………..

Giấy CMND/thẻ CCCD số::……Ngày cấp:./…../……… Nơi cấp :………….

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ:…………………………………………………………….

2.Ông/Bà:……………………………. Sinh ngày… tháng.…. năm……….

Giấy CMND/thẻ CCCD số:..…. Ngày cấp:…./…../…..Nơi cấp…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ:………………………………………………………………

3.(Liệt kê những cá nhân tham gia)

Theo hợp đồng ủy quyền được lập ngày…………ủy quyền vì mục đích gì…………..

Thay mặt các cá nhân trên, tôi xin trình bày lý do cụ thể trong đơn này như sau:

………………………………………………………………………………

………………………………………………….…………………………..

Tôi nhận thấy, quy định về ……….tại ….. là gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với thực tiễn hiện nay. Tôi kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét và đưa ra những thay đổi để khắc phục trình trạng đó.

1./………………………………………………………….

2./……………………………………………………………

Kính mong cơ quan xem xét về những kiến nghị trên và có hướng xử lý tốt hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

4. Mẫu đơn kiến nghị giải quyết tranh chấp đất đai của ACC

Hiện nay, có nhiều mẫu đơn kiến nghị giải quyết trên mạng xã hội, cụ thể trong lĩnh vực tranh chấp đất đai. Vậy viết mẫu đơn kiến nghị đất đai như thế nào cho đúng pháp luật. Sau đây, ACC xin cung cấp mẫu đơn kiến nghị đất đai mới nhất như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày…tháng…năm ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)………………………

Tôi tên là: ………………………………. ………………………………

Sinh năm: ………………………………………………………………………

Số CMCD/thẻ căn cước công dân: …………………………………………

Ngày cấp:…………………………………..nơi cấp:…………………………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………

Nơi ở:……………………………………………………………………………

Tôi viết đơn này đề nghị quý cơ quan giải quyết vấn đề tranh chấp đất đai giữa gia đình tôi với ông (bà): …………………….. Nơi ở: ………………………..

Nội dung vụ việc tranh chấp đất đai như sau:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Tình hình của hai bên hiện nay ngày càng căng thẳng, chúng tôi vẫn không thể tự hòa giải được với nhau. Vì vậy, gia đình tôi làm đơn này đề nghị Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) …………. tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai giữa hai bên chúng tôi đối với thửa đất số….Loại đất………………………hạng đất…………………….. địa chỉ ………………………………………………………………………………………………………

Yêu cầu cụ thể:

  • Yêu cầu cơ quan thẩm quyền tiến hành đo đạc lại diện tích và ranh giới thửa đất.
  • Lập biên bản hòa giải tranh chấp đất đai giữa hai bên chúng tôi.

Kính mong cơ quan có thẩm quyền xem xét đơn đề nghị và giải quyết sớm cho tôi.

Tôi xin cảm ơn.

Tài liệu có gửi kèm theo:
– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
– …………………………………………_…………………………………………..
NGƯỜI LÀM ĐƠN ĐỀ NGHỊ
(ký và ghi họ tên)

Trên đây là toàn bộ thông tin về mẫu đơn kiến nghị, phản ánh. Còn bất cứ thắc mắc gì quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua tổng đài tư vấn hoặc gửi thư về các thông tin dưới đây. Chúng tôi hy vọng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý khách hàng trên cả nước để chúng tôi ngày một chuyên nghiệp hơn:

  • Tư vấn pháp lý: 1900.3330
  • Zalo: 084.696.7979
  • Mail: info@accgrou
Đánh giá post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận