Loại hình doanh nghiệp nào được kinh doanh dịch vụ nổ mìn?

1 Những loại hình doanh nghiệp nào được kinh doanh dịch vụ nổ mìn? 

Căn cứ Khoản 2 Điều 43 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017, được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 3 Điều 217 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều khoản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, công ty Ngành dịch vụ nổ mìn là quy định như sau: 

a) Được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký ngành, nghề kinh doanh dịch vụ nổ mìn; đối với tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nổ mìn có phạm vi hoạt động trên toàn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải là doanh nghiệp  100% vốn nhà nước đăng ký; 

b) Đáp ứng điều kiện  sử dụng, bảo quản, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp theo quy định của Luật này; đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân lực để cung cấp dịch vụ cho ít nhất 05 tổ chức thuê dịch vụ; 

c) Có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều này và các quy định khác của pháp luật có liên quan khi sử dụng, cất giữ, vận chuyển VLNCN để thực hiện dịch vụ nổ mìn. 

  Như vậy, theo quy định trên thì chỉ doanh nghiệp  100% vốn nhà nước đăng ký mới được  kinh doanh dịch vụ nổ mìn. 

Loại hình doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nổ mìn

Loại hình doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nổ mìn

 

 2 Hồ sơ xin phép dịch vụ nổ mìn gồm những gì? 

Theo điều 4 của bài viết này, hồ sơ  cấp  phép dịch vụ khai thác bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị cấp giấy phép dịch vụ nổ mìn. Doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng phải có văn bản đề nghị của Bộ Quốc phòng hoặc cơ quan được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ quản lý vật liệu nổ công nghiệp; 

b) Bản sao quyết định thành lập hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải có bản sao Giấy chứng nhận đầu tư; 

c) Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; 

d) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép dịch vụ nổ mìn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với hình thức dịch vụ nổ mìn tại địa phương có phạm vi hoạt động giới hạn trong địa bàn đất liền của 01 tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương; văn bản đề nghị cấp Giấy phép dịch vụ nổ mìn của cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với dịch vụ nổ mìn trên thềm lục địa hoặc dịch vụ nổ mìn có phạm vi hoạt động trên toàn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

 đ) Đề án dịch vụ nổ mìn nêu rõ mục tiêu, quy mô, phạm vi, tính phù hợp quy hoạch, nhu cầu về dịch vụ nổ mìn và khả năng đáp ứng của doanh nghiệp; các điều kiện cần thiết và giải pháp bảo đảm về an ninh, an toàn trong hoạt động cung ứng dịch vụ nổ mìn; bản sao Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và phương án nổ mìn điển hình đã thực hiện trong 02 năm trở về trước tính từ thời điểm đề nghị cấp Giấy phép dịch vụ nổ mìn; giấy tờ, tài liệu quy định tại các điểm g, h và i khoản 1 Điều 42 của Luật này; 

e) Đối với tổ chức, doanh nghiệp đã có Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, hồ sơ không bao gồm giấy tờ, tài liệu quy định tại các điểm b, c, d khoản này và điểm h khoản 1 Điều 42 của Luật này; 

g) Giấy giới thiệu kèm theo bản sao thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Chứng minh Công an nhân dân hoặc giấy chứng minh do Quân đội nhân dân cấp của người đến liên hệ.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (426 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo