Loại hình doanh nghiệp DDI là gì? [2024]

1 Loại hình doanh nghiệp là gì? 

 Loại hình doanh nghiệp là hình thức  doanh nghiệp mà các cá nhân, tổ chức lựa chọn, nó thể hiện  mục tiêu mà doanh nghiệp xây dựng, ví dụ: nhà nước, tư nhân, hợp tác xã… Theo đó, mỗi loại hình doanh nghiệp  có một hệ thống hình thức xây dựng  và phát triển của mình theo quy định của pháp luật. 

Loại hình doanh nghiệp ddi là gì

Loại hình doanh nghiệp ddi là gì

 

 2 Loại hình doanh nghiệp là  hình thức kinh doanh của cá nhân, tổ chức 

 Các loại hình doanh nghiệp hiện nay 

 Khi đã hiểu khái niệm về loại hình doanh nghiệp, bạn cũng đã biết được các loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay. Theo thống kê, hiện nay có 7 loại hình kinh doanh  phổ biến. Như sau: 

 2.1 Doanh nghiệp đại chúng 

 Là loại hình doanh nghiệp sở hữu toàn bộ vốn cổ phần hoặc sở hữu cổ phần, vốn góp chi phối và được tổ chức dưới hình thức tổng công ty nhà nước, tổng công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần. Loại hình doanh nghiệp nhà nước có đầy đủ tư cách pháp nhân  dựa trên 4 yếu tố chính của bộ luật dân sự theo Điều 84 đã được  cơ quan nhà nước có thẩm quyền hợp pháp.  Hiện DNNN được nhà nước giao vốn  nhưng phải  chịu trách nhiệm  quản lý sản xuất và  hưởng lợi nhuận theo mức vốn ban đầu. Nói cách khác, hoàn toàn không có hình thức trợ cấp mà bạn phải tự chịu  chi phí.  

2.2 Công ty tư nhân 

 Đó là một doanh nghiệp được tạo ra và sở hữu bởi một cá nhân, người chịu trách nhiệm  pháp lý cho tất cả các hoạt động kinh doanh. Theo quy định, mỗi cá nhân chỉ có thể trở thành một công ty tư nhân.

 2.3 Các doanh nghiệp và tập đoàn 

 Theo quy định tại Điều 77  Luật Công ty, công ty cổ phần là loại hình công ty trong đó vốn đăng ký được chia thành nhiều phần bằng nhau  gọi là cổ phần. Trong đó, tất cả các cổ đông sẽ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và  nghĩa vụ tài sản khác. Số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và tối đa là không giới hạn. Và cổ đông  có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Theo quy định, công ty và công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán theo quy định của pháp luật. Tư cách pháp nhân chỉ được công nhận khi có được  giấy chứng nhận đăng ký  vốn của công ty.  

2.4 Hợp tác xã 

 Là loại hình doanh nghiệp do hộ gia đình,  cá nhân thành lập có nhu cầu góp vốn thành lập tổ chức kinh doanh nhằm mục đích tăng lợi nhuận. Hợp tác xã sẽ thực hiện các hoạt động thương mại, dịch vụ,  sản xuất nhằm mang lại lợi nhuận cho từng cá nhân góp vốn. Điều kiện trở thành thành viên của hợp tác xã đối với cá nhân là phải đủ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Đặc biệt, cán bộ điều hành, công chức sẽ được tham gia hợp tác xã với tư cách xã viên nhưng không được trực tiếp quản lý. Có hai hình thức xây dựng hợp tác xã là góp vốn và góp công. 

2.5 Doanh nghiệp và Công ty trách nhiệm hữu hạn 

 Loại hình kinh doanh  này hiện nay rất phổ biến với 2 đối tác trở lên và một chủ sở hữu duy nhất. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên sẽ hoạt động theo Mục 38 của Luật Doanh nghiệp, trong khi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sẽ hoạt động theo Mục 63 của Luật Doanh nghiệp 2005.  

2.6 Công ty và công ty hợp danh 

 Công ty hợp danh là  loại hình rất đặc trưng của công ty hợp danh, trong đó các thương nhân, cá nhân  hoạt động trong cùng một lĩnh vực kinh doanh trực thuộc một công ty. Cả hai sẽ cùng chịu trách nhiệm liên đới và riêng về các khoản nợ của công ty. Hiện tại, một quan hệ đối tác chung có một số đặc điểm pháp lý độc đáo. 

2.7 Liên doanh và liên doanh 

 Là loại hình doanh nghiệp được thành lập bởi hai hoặc nhiều bên khác nhau. Công ty này được thành lập trên cơ sở  liên doanh hoặc hiệp định được ký kết  giữa chính phủ nước ngoài và chính phủ Việt Nam. Liên doanh do nhiều bên tổ chức.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (452 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo