Lạm phát không cân bằng

Căn cứ vào tác động của lạm phát

Nếu căn cứ vào tác động của lạm phát, chia lạm phát thành ba loại: lạm phát cân bằng và có thể dự đoán được; Lạm phát không cần phải đồng đều và có thể dự đoán được; Lạm phát cân bằng và khó lường

Lạm phát cân bằng và có thể dự đoán được: Lạm phát cân bằng và có thể dự đoán được là loại lạm phát xảy ra khi giá của tất cả các hàng hóa tăng cùng tốc độ và với tốc độ có thể dự đoán được.
Lạm phát cân đối và có thể dự đoán được không tác động tiêu cực đến nền kinh tế, do giá cả hàng hóa tăng đều nên lưu thông tiền tệ ít bị ảnh hưởng, sản xuất giữa các ngành phát triển bình thường, ít gây thiệt hại cho nền kinh tế và ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế. Tỷ lệ lạm phát dự kiến ​​trở thành tỷ lệ lạm phát dự kiến, có thể được lập chỉ mục cho hành vi kinh tế, do đó thu nhập quốc gia không được phân phối lại.
Lạm phát không cân bằng và có thể dự đoán được: Lạm phát không cân bằng và có thể dự đoán được là loại lạm phát xảy ra khi giá cả hàng hóa tăng lên một cách không đồng đều nhưng có thể dự đoán được.
Do giá cả hàng hóa tăng giảm không đồng đều nên sản xuất mất cân đối. Lưu thông tiền tệ bị rối loạn, xảy ra hiện tượng “rò rỉ” tiền tệ.
Những tác động trên ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế.
Lạm phát cân bằng và khó lường: Lạm phát cân bằng và khó đoán trước là loại lạm phát xảy ra khi giá cả các loại hàng hóa tăng lên một cách đồng đều, nhưng một cách bất ngờ và không thể đoán trước.
Do tính chất bất ngờ và không thể đoán trước của nó, không thể lập chỉ số tỷ lệ lạm phát cho các hành vi kinh tế, dẫn đến phân phối lại thu nhập quốc dân.
Lạm phát không cân đối và khó dự đoán: Lạm phát không cân đối và khó dự đoán là loại lạm phát xảy ra khi giá cả hàng hóa tăng giảm không đều và không dự đoán trước. Bởi vì nó không thể đoán trước, nó đã phân phối lại thu nhập quốc gia và của cải xã hội một cách sâu sắc. Lưu thông tiền tệ rối loạn, mất cân đối sản xuất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế.
Đây là loại lạm phát khó kiểm soát và có thể dẫn đến lạm phát phi mã và siêu lạm phát.
Trong điều kiện hiện đại, khi nền kinh tế của một quốc gia luôn gắn liền với nền kinh tế thế giới thì biểu hiện của lạm phát thể hiện ở các hiện tượng sau:

Sự mất giá của chứng khoán giả, cùng với sự tăng giá hàng hóa, giá trị của chứng khoán có giá trị đã giảm nghiêm trọng. Vì việc mua trái phiếu, hối phiếu và các giấy tờ có giá khác thường nhằm mục đích kiếm lời khi đáo hạn, nhưng do giá bạc giảm quá mạnh nên người ta không thích tích lũy dưới hình thức tiền. tín phiếu mà chuyển sang tích trữ vàng và ngoại tệ. Sức mua của đồng tiền giảm so với ngoại tệ và vàng trong điều kiện mở rộng quan hệ quốc tế. Vàng và ngoại tệ được sử dụng rộng rãi và được coi là thước đo để đo lường sự hao hụt của đồng tiền quốc gia, đồng tiền này càng mất giá so với vàng và ngoại tệ thì càng có tác động đẩy giá hàng hóa lên cao. , người ta bán hàng hóa dựa trên sự quy đổi giá của vàng hay ngoại tệ được bán chứ không còn dựa trên giá trị của đồng tiền quốc gia.
Với điều kiện hệ thống ngân hàng rộng khắp, lạm phát còn thể hiện ở lượng tiền trên sổ sách tăng nhanh, bên cạnh khối lượng tiền mặt phát hành trong lưu thông. Nhưng điều quan trọng cần lưu ý là khi khối lượng tiền trên sổ sách tăng lên, khối lượng tín dụng tăng lên, điều này có tác động lớn đến tăng trưởng của nền kinh tế.
Như vậy, lạm phát trong điều kiện hiện đại cũng đồng nghĩa với sự gia tăng của phương tiện thanh toán, trong đó có sự gia tăng nhanh chóng của khối lượng tín dụng ngắn hạn. Lạm phát trong điều kiện hiện đại còn là một chính sách của nhà nước nhằm kích thích sản xuất, chống thất nghiệp và bù đắp thâm hụt ngân sách.
Lạm phát đôi khi được sử dụng bởi những người bóc lột để tiếp tục bóc lột những người làm công ăn lương.
Điều dễ thấy nhất là khi lạm phát tăng, giá cả hàng hóa tăng nhanh hơn tiền lương, do đó các nhà tư bản dễ dàng kiếm được lợi nhuận từ việc bán hàng.
Đặc biệt đối với lạm phát để bù đắp chi phí quân sự, tư bản công nghiệp sản xuất vũ khí là có lợi nhất. Tuy nhiên, lạm phát không nhất thiết phải là lợi ích duy nhất của các nhà tư bản sở hữu nhiều tài sản mà đôi khi nó còn là một chính sách kích thích phát triển kinh tế vì nó làm tăng lượng tiền trong lưu thông, cung cấp thêm vốn cho các đơn vị sản xuất, kích thích tiêu dùng của chính phủ và người dân. . Vì vậy, ở một mức độ nào đó, lạm phát thấp sẽ thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển.
Tuy nhiên, sử dụng một chính sách như vậy cần thận trọng vì nó dễ dẫn đến lạm phát quá mức và tốc độ cao.

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo