Kỷ luật là gì? Văn hóa kỷ luật trong doanh nghiệp [2024]

1. Kỷ luật trong kinh doanh là gì?

 Theo Collins (tác giả cuốn sách “From Good to Great”), một công ty vĩ đại là công ty có văn hóa kỷ luật cao và một đội ngũ  luôn  duy trì  cam kết hàng ngày vì mục tiêu chung của công ty. thể hiện qua  mục đích và trách nhiệm của các cá nhân trong tổ chức chứ không phải sự kiểm soát của con người, đòi hỏi họ phải tuân thủ nghiêm túc các quy định.Tổ chức chắc chắn sẽ không thể đạt được hiệu quả kinh doanh  nếu mỗi cá nhân không cam kết kiên quyết tuân thủ kế hoạch, chiến lược cũng như các quy định và hệ thống giá trị trong quá trình làm việc. Đặc biệt trong bối cảnh bất ổn và cạnh tranh giữa các công ty ngày càng gay gắt, yêu cầu kỷ luật chính là tiền đề tạo nên sự khác biệt cho tổ chức và là cơ sở để cống hiến những giá trị vượt trội cho khách hàng. 

 Khi mới nghe đến khái niệm văn hóa kỷ luật, nhiều người nghĩ rằng văn hóa kỷ luật là quản lý con người, buộc họ phải tuân theo một quy tắc cứng nhắc do tổ chức đặt ra. Nếu vi phạm, họ  sẽ phải chịu những hình thức kỷ luật rất nặng. 

 Cách hiểu này là một lối suy nghĩ cũ và không còn chính xác vì nó sẽ chỉ khiến nhân viên mất động lực và mất đi sự gắn bó với tổ chức. 

 Thực ra, rèn luyện tính kỷ luật không phải là  tư duy cũ kỹ, hà khắc mà là tư duy hiện đại mà nhiều công ty nên hướng tới. Kỷ luật trong kinh doanh  tập trung vào việc rèn luyện những cá nhân có tính kỷ luật tự giác, hiểu rõ trách nhiệm của mình và mục tiêu của tổ chức. Họ cam kết hành động theo mục tiêu này với sự tự do trong khuôn khổ, với mức độ tham gia tự nguyện cao.  

Theo Jim Collins, văn hóa kỷ luật phải được kết hợp với đạo đức kinh doanh như hai biện pháp song hành để tạo nên hiệu quả vượt trội cho doanh nghiệp. Trong đó, văn hóa kỷ luật liên quan đến trách nhiệm giải trình của nhân viên đối với bản thân, nhóm của họ và tổ chức. Đạo đức kinh doanh là lý tưởng,  cân bằng với tham vọng phát triển và khả năng tận dụng cơ hội kinh doanh. Văn hóa kỷ luật có hai khía cạnh mà mọi người nên nhận thức được. Một mặt, kỷ luật thúc đẩy mọi người tuân theo một hệ thống mạch lạc, có ý thức và bỏ qua cảm xúc. Mặt khác, kỷ luật mang lại  tự do và trách nhiệm trong khuôn khổ cam kết tự nguyện. Vì vậy,  xây dựng văn hóa kỷ luật chính là chìa khóa để doanh nghiệp xây dựng một cơ chế “tự cường”, và khi mọi người  thấm nhuần triết lý và hiểu rõ vai trò của mình, họ sẽ luôn tự giác và có trách nhiệm. 

Kỷ luật trong doanh nghiệp là gì

Kỷ luật trong doanh nghiệp là gì

 2. Đặc trưng của văn hóa kỷ luật 

 2.1. Xây dựng niềm tin nhóm 

 Văn hóa kỷ luật được tạo dựng ở đây sẽ tạo được niềm tin của đội ngũ, nghĩa là người của tổ chức được quản lý, lãnh đạo lắng nghe  khó khăn, tạo điều kiện trao dồi ý kiến, đóng góp ý kiến. Khi nhân viên cảm thấy họ có tiếng nói, họ sẽ tự tin hơn vào bản thân và vào tổ chức. Như vậy, nhân viên sẽ có thể  phát triển tốt hơn và tự tin hơn. 

 Ngoài ra, văn hóa của ngành đề cao sự đoàn kết giữa các cá nhân nên người lãnh đạo phải tạo điều kiện để các cá nhân làm việc theo  nhóm, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Khi đội ngũ nhân sự đoàn kết, thống nhất và có niềm tin vào tổ chức thì chắc chắn họ sẽ gắn bó lâu dài và phát triển hơn nữa trong tổ chức.  

2.2. Trao quyền và phát huy  năng lực của cấp dưới 

 Như đã phân tích ở  trên, kỷ luật trong doanh nghiệp là mỗi cá nhân  và lãnh đạo phải nhận thức được khả năng  của nhân viên để họ tự do phát huy khả năng của mình trong khuôn khổ. Để làm tốt điều này, các nhà lãnh đạo, quản lý cần hiểu rõ khả năng  của nhân viên, giao  nhiệm vụ phù hợp vừa đủ để nhân viên luôn động viên mà không  mất động lực.

 2.3. Nội quy, quy định rõ ràng 

 Việc duy trì và giữ vững văn hóa kỷ luật trong công ty phụ thuộc rất lớn vào tính minh bạch và rõ ràng của các quy định. Quy định rõ ràng không chỉ về thưởng phạt,  lương bổng mà còn là các quy định, tiêu chuẩn  tuyển dụng. Tại sao nó như vậy? Một công ty phát triển tốt là một công ty mà mọi nhân viên đều chia sẻ những giá trị giống nhau, hướng đến những mục tiêu giống nhau và có chung tầm nhìn về văn hóa doanh nghiệp. Đó là một yếu tố đặc trưng cực kỳ quan trọng trong văn hóa của ngành học, 

 2.4. Giao tiếp rõ ràng, phản hồi tích cực 

 Đặc điểm tiếp theo của văn hóa bộ môn là khuyến khích sự trao đổi, chia sẻ ý kiến, quan điểm giữa các thành viên để tìm ra những ý kiến ​​hay nhất, dựa trên nguyên tắc thảo luận chung. Người quản lý ở đây phải biết lắng nghe, góp ý công bằng và điều chỉnh những gì chưa tốt, từ đó hướng dẫn nhân viên phát huy thế mạnh của mình. Lắng nghe tích cực và phản hồi là vô cùng quan trọng trong một doanh nghiệp có kỷ luật. Nó sẽ là yếu tố ảnh hưởng đến niềm tin của nhân viên với chính họ và vào công ty, yếu tố gần như quyết định họ có đồng hành cùng công ty phát triển lâu dài hay không. 

 3. Sức mạnh của văn hóa kỷ luật 

 Sau những đặc điểm  văn hóa kỷ luật kể trên  không cần phải nói thêm nữa thì mọi người cũng hiểu văn hóa kỷ luật mang lại cho công ty những gì. Vì vậy, trong phần này, tôi sẽ chỉ bàn sơ qua về sức mạnh của văn hóa kỷ luật, được nhóm lại thành 4 yếu tố chính theo 4 đặc điểm trên, bao gồm: 

 Văn hóa kỷ luật - nuôi dưỡng và xây dựng niềm tin của nhân viên. Trong một công ty duy trì tốt văn hóa kỷ luật, tổ chức luôn tuân theo một hệ thống giá trị vững chắc, các nguyên tắc nhất quán với đặc tính được lắng nghe và thấu hiểu. 

 Văn hóa kỷ luật thúc đẩy nguồn nhân lực phát huy khả năng  thích ứng với kỷ nguyên VUCA. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng để doanh nghiệp thành công bởi  nhân viên ở mỗi cấp  có  nhiệm vụ khác nhau, nhưng một nhà quản lý giỏi sẽ khai thác  năng lực và hỗ trợ nhân viên phát huy năng lực tốt hơn.  Văn hóa kỷ luật rõ ràng, minh bạch sẽ khuyến khích nhân viên tuân thủ các quy tắc chung, chịu trách nhiệm với công việc và tạo điều kiện để nhân viên thỏa sức sáng tạo trong  không gian và điều kiện nhất định. Làm tốt thì có thưởng,  làm không tốt thì có phạt, mọi thứ rõ ràng, minh bạch sẽ giúp nhân viên có định hướng rõ ràng hơn trong việc thực hiện công việc của mình. Văn hóa của bộ môn khuyến khích trao đổi ý kiến ​​giữa các thành viên để tìm ra ý tưởng tốt nhất, dựa trên nguyên tắc thảo luận chung. Dựa trên sự trao đổi này, các cá nhân có thể học hỏi lẫn nhau và cảm thấy  được tôn trọng trong tổ chức. Thấu hiểu nhân viên  từ đó tạo điều kiện phát triển tốt nhất cho họ và cho công ty là yếu tố giúp công ty phát triển nguồn nhân lực rất tốt. 

4. Làm thế nào để xây dựng kỷ luật?

  Jim Collins đã định hướng 3 yếu tố trong tâm trí trong văn hóa kỷ luật dựa trên một hệ thống hoàn chỉnh bao gồm con người, suy nghĩ và hành động. Các công ty muốn tạo ra một nền văn hóa kỷ luật nên dựa vào ba yếu tố trên để có phương tiện phù hợp.  Để xây dựng văn hóa kỷ luật, trước hết các công ty phải có một đội ngũ kỷ luật với sự  hiểu biết về hệ thống giá trị cốt lõi của tổ chức. Để xây dựng được đội ngũ nòng cốt này, các công ty phải có chính sách tuyển dụng nhân sự, lựa chọn những vị trí lãnh đạo  có tố chất này và đào tạo họ một cách kỷ luật. Do đó, ngay từ khâu tuyển dụng nhân lực, các công ty phải chọn  nhân sự có phẩm chất  kỷ luật và  cam kết. Điều này rất quan trọng vì một tổ chức là tập hợp của những  người liên kết  với nhau, có cùng  giá trị và  mục tiêu chung. Do đó, việc tuyển dụng  nhân sự có  chất lượng ngay từ đầu sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí  khi không phải đầu tư vào việc thay đổi nhận thức. Đồng thời giúp lan tỏa tính kỷ luật trong đội ngũ nhân viên hiện tại của công ty. Bất kể triết lý cấu trúc quản lý của công ty  bạn là gì, thực tế là kỷ luật phải được thực hiện từ trên xuống dưới. Các nhà lãnh đạo công ty xác định phong cách và văn hóa của bất kỳ công ty nào, và việc thiếu kỷ luật ở cấp lãnh đạo có thể dễ dàng khuếch đại các vấn đề  giữa các nhân viên.  Đội ngũ nhân viên hiện tại vẫn là trung tâm sức mạnh của công ty, nhưng nhiệm vụ quan trọng là giúp họ hiểu và sẵn sàng thay đổi để tạo nên văn hóa kỷ luật. Để làm được điều này, các công ty cần tăng cường sự cam kết của  nhân viên đối với tổ chức. Các công ty làm cho nhân viên hiểu rằng mục tiêu cá nhân của họ được liên kết với mục tiêu của công ty. Khi nhân viên tham gia và hành động vì lợi ích của công ty, cá nhân họ cũng được hưởng lợi về mặt phát triển cũng như lương thưởng.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1118 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo