messenger whatsapp viber zalo phone mail

In Sổ Sách Kế Toán Cuối Năm Gồm Những Gì? [Cập Nhật 2023]

Cuối năm, kế toán cần phải in sổ sách nhằm phục vụ cho việc lưu trữ, phục vụ cho việc kiểm tra, thanh tra, quyết toán thuế sau này của doanh nghiệp. Đây là một việc hết sức cần thiết và bắt buộc đối với kế toán. Vậy các loại sổ sách kế toán cần in cuối năm gồm những gì? Sau đây hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết qua nội dung bài viết bên dưới.

In Sổ Sách Kế Toán Cuối Năm Gồm Những Gì [cập Nhật 2023]

In Sổ Sách Kế Toán Cuối Năm Gồm Những Gì? [Cập Nhật 2023]

1. Các loại sổ sách kế toán cần in cuối năm gồm những gì?

1.1 Sổ sách kế toán cần in cuối năm bao gồm những gì?

(1) Sổ sách kế toán tổng hợp

Tùy theo hình thức ghi sổ kế toán mà doanh nghiệp đang áp dụng, sẽ có những sổ kế toán tổng hợp tương ứng:

 • Sổ Nhật ký chung (đối với hình thức ghi sổ Nhật ký chung)
 • Nhật ký sổ cái (đối với hình thức ghi sổ Nhật ký sổ cái)
 • Nhật ký chứng từ số 7,  số 8 (đối với hình thức ghi sổ Nhật ký chứng từ)
 • Chứng từ ghi sổ (đối với hình thức ghi sổ Chứng từ ghi sổ)

(2) Sổ cái các tài khoản phát sinh trong năm tài chính

Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán có bao nhiêu tài khoản thì sẽ in tương ứng sổ cái

(3) Sổ chi tiết các tài khoản

TK 111; 112; 131;;……

Các sổ sách kế toán thường phát sinh trong các doanh nghiệp như:

– Sổ chi tiết tiền mặt

 • Sổ nhật ký thu tiền, chi tiền
 • Sổ quỹ tiền mặt

 Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng: căn cứ vào sao kê hàng tháng của ngân hàng

 Sổ chi tiết công nợ

 • Sổ chi tiết công nợ phải thu của tất cả các khách hàng
 • Sổ chi tiết công nợ phải trả của tất cả nhà cung cấp

– Sổ chi tiết Tài sản cố định

 • Sổ tổng hợp về tình hình tăng, giảm TSCĐ
 • Sổ khấu hao TSCĐ

– Công cụ dụng cụ

 • Sổ tổng hợp về tình hình tăng, giảm CCDC
 • Phân bổ công cụ, dụng cụ

– Vật tư, hàng hóa

 • Thẻ kho nguyên vật liệu
 • Thẻ kho thành phẩm, hàng hóa
 • Bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn kho nguyên vật liệu, thành phẩm, hàng hóa

– Lương

 • Bảng chấm công hàng tháng
 • Bảng lương hàng tháng

1.2. In ấn sổ sách kế toán – cách sắp xếp chứng từ kế toán cuối năm 

Chứng từ kế toán sẽ được lưu trữ dưới 2 dạng là: bản mềm (phần mềm, excel,…) và bản cứng (bản in ra giấy). Hai dạng này sẽ là cơ sở để đối chiếu, kiểm tra lẫn nhau, phòng khi có sự mất mát của một trong hai dạng này.

Cách đơn giản và dễ tìm kiếm nhất là sắp xếp chứng từ theo “Loại chứng từ” (tức là dựa vào từng phân hệ phần hành kế toán để phân loại chứng từ)

 (1) Đối với hóa đơn đầu vào

Hóa đơn GTGT là một trong những chứng từ kế toán quan trọng để làm căn cứ pháp lý trong hạch toán kế toán. Để tránh mất mát và dễ tìm lại khi có nhu cầu thì toàn bộ hóa đơn đầu vào gốc sẽ được lưu riêng theo từng tháng/ quý (tùy thuộc vào hình thức kê khai của doanh nghiệp). Các hóa đơn gốc này sẽ được đánh số thứ tự như trên bảng kê hóa đơn GTGT đầu vào hàng tháng/quý. Bản hóa đơn phô tô thì sẽ kẹp vào bộ chứng từ phiếu chi

(2) Đối với hóa đơn đầu ra

– Đối với liên 3 thì sẽ được sắp xếp theo thứ tự bảng kê hóa đơn GTGT đầu ra hàng tháng/quý

– Đối với hóa đơn đầu ra nào có Biên bản điều chỉnh hóa đơn thì phải kẹp biên bản vào luôn cùng quyển hóa đơn

– Đối với hóa đơn đầu ra nào có Biên bản thu hồi hóa đơn và hóa đơn liên 2 dán cùng

(3) Đối với chứng từ kê khai báo cáo thuế: được lưu theo từng sắc thuế

– Tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN tạm tính háng tháng/quý được in có chữ ký điện tử lưu từ tháng 01- tháng 12, theo từng loại thuế. Nếu có chứng từ nộp thuế đi kèm thì in và lưu cùng tờ khai

– Báo cáo sử dụng hóa đơn được in kẹp 4 quý (trong năm)

– Báo cáo tài chính năm (nộp qua mạng) được in ra có chữ ký điện tử lưu cùng hồ sơ khai thuế trong năm

– Các thông báo thuế và chứng từ thuế  liên quan kẹp riêng một file

(4) Phiếu thu, phiếu chi: sẽ phải kẹp đầy đủ hóa đơn chứng từ đi kèm. Đặc biệt Phiếu chi là bộ chứng từ để cho vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN. Nêu yêu cầu mỗi phiếu chi tiền sẽ phải có đầy đủ chứng từ bao gồm: hóa đơn, phiếu nhập kho, hợp đồng, biên bản bàn giao, báo giá,…. (tùy từng trường hợp cụ thể)

Phiếu thu, chi sẽ được đánh số thứ tự từ nhỏ đến lớn (tăng dần theo số ngày trong tháng). Cuối tháng kẹp phiếu thu một bộ, phiếu chi một bộ riêng sau đó xếp theo tháng và đủ 12 tháng trong năm

in sổ sách kế toán
Mẫu Phiếu thu – Phiếu chi

(5) Chứng từ công nợ: công nợ bao gồm công nợ phải thu và công nợ phải trả.

– Hàng tháng kế toán tiến hành làm Biên bản đối chiếu công nợ phải thu gửi các khách hàng và tập hợp chứng từ thành từng tháng.

– Biên bản bù trừ công nợ (nếu có)

(6) Chứng từ ngân hàng:

– Được sắp xếp theo thứ tự ngày tháng trên sao kê ngân hàng: giấy báo nợ, báo có, ủy nhiệm chi, giấy nộp tiền vào NSNN,… Nếu phát sinh nhiều ngân hàng thì đóng thành từng File và kẹp vào chung thành từng tháng, cứ làm như vậy đến hết 12 tháng

– Các hồ sơ khác: hồ sơ vay vốn ngân hàng, lãi suất tiền gửi,… kẹp vào 1 File

(7) Phiếu nhập kho, xuất kho nguyên vật liệu, thành phẩm, hàng hóa: cũng được đánh số thứ tự từ nhỏ đến lớn. Cuối mỗi tháng phân thành 2 tập nhập kho và xuất kho. Đối với công ty sản xuất có nhiều phân xưởng thì phải chi tiết từng phân xưởng, bộ  phận để dễ tìm

(8) Đối với doanh nghiệp kinh doanh xuất, nhập khẩu: hồ sơ nhập khẩu, xuất khẩu được lưu theo bộ chứng từ nhập khẩu, xuất khẩu gồm:

– Hóa đơn thương mại (Invoice)

– Hợp đồng thương mại (Contract)

– Phiếu đóng gói hàng hóa (Packinglist)

– Vận đơn (Bill of lading)

– Tờ khai hải quan

– Chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Sau này khi có hoàn thuế hoặc kiểm tra thuế sẽ không phải đi tìm hồ sơ

(9) Đối với chứng từ vay mượn:

– Chứng từ vay mượn tiền: có hợp đồng vay mượn, phụ lục hợp đồng, biên bản thanh lý

– Chứng từ vay mượn vật tư, hàng hóa: Phiếu nhập, xuất kho, hợp đồng vay mượn

(10) Chứng từ tiền lương:

– Bảng chấm công xếp theo thứ tự 12 tháng trong năm

– Bảng thanh toán tiền lương được đóng quyển từng tháng và lưu thành năm

– Các quyết định bổ nhiệm, tăng lương,…

– Hồ sơ của người lao động: hồ sơ xin việc, sổ bảo hiểm,…

– Các giấy tờ khác liên quan đến thuế TNCN: hồ sơ đăng ký người phụ thuộc, đăng ký mã số thuế người nộp thuế, thông báo nộp bảo hiểm xã hội được sắp xếp thành từng loại

(11) Sắp xếp các hợp đồng

– Hợp đồng mua vào: trong nước, nước ngoài

– Hợp đồng bán ra: nội địa, nước ngoài

Mỗi loại được đóng file từng loại theo thứ tự từ nhỏ đến lớn

Ngoài ra, trường hợp lĩnh vực đặc trưng như nếu có xây dựng cơ bản thì sẽ phát sinh chi phí xây dựng của từng nhà cung cấp: khi đó kế toán sẽ phân loại mỗi nhà cung cấp một hồ sơ và lưu toàn bộ chứng từ của từng đơn vị theo thứ tự đã phân chia.

LƯU Ý: Nếu doanh nghiệp có nhiều hạng mục đầu tư khác, thì cũng lưu theo từng lĩnh vực và mở từng file chi tiết dễ hiểu, dễ tìm.

Trên đây chúng tôi chia sẻ đến bạn đọc về việc In sổ sách kế toán cuối năm cần những gì? và sắp xếp chứng từ mà được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Thực tế tùy theo từng loại hình kinh doanh mà các doanh nghiệp sẽ có cách quản lý, lưu trữ chứng từ riêng để tránh mức phạt tới 50 triệu đồng khi gặp sai sót trong kế toán. Mong rằng bài viết trên sẽ giúp ích cho các bạn trong công tác kế toán của mình.

Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC – dịch vụ pháp lý doanh nghiệp chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm. Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm là dịch vụ mà ACC rất chuyên nghiệp và xử lý rất nhiều hồ sơ, loại hình…

  Lượt xem: 3.125

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn…

  Lượt xem: 2.086

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh…

  Lượt xem: 3.050

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói, chuyên nghiệp toàn quốc 2023

  Dịch vụ kế toán trọn gói là một dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, thuế, doanh nghiệp. Kế toán đối với hoạt động doanh nghiệp thì nó chiếm vai trò quan trọng. Về mặt pháp lý là công việc bắt buộc về thủ…

  Lượt xem: 2.782

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Vai trò của kiểm toán ngày càng phổ biến do quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh, nhất là thị trường chứng khoán. Sự phát triển của lực lượng các nhà đầu tư quốc tế đã làm tăng nhu cầu đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, tình trạng…

  Lượt xem: 2.917

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định mới 2023

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến…

  Lượt xem: 1.603

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *