hủy mã số định danh như thế nào?

Hủy mã số định danh cá nhân 

 Tại Việt Nam, việc bảo vệ số định danh cá nhân của cá nhân được quy định tại nhiều văn bản pháp luật khác nhau, trong đó có Nghị định quy định chi tiết về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Theo đó, việc hủy mã số định danh cá nhân cũng được quy định rõ ràng như sau: (Thông tư 59/2021/TT-BCA) 

 

 - Điều kiện hủy số định danh cá nhân: 

 

 Số định danh cá nhân  không còn được sử dụng đúng mục đích  hoặc đã hết hạn sử dụng. 

 Chủ sở hữu số định danh cá nhân đã yêu cầu hủy bỏ. 

 Xác định lại số định danh cá nhân của công dân trong trường hợp xác định lại giới tính 

 

 Xác định lại số định danh cá nhân của công dân trong trường hợp nhập sai các dữ liệu liên quan đến ngày sinh, năm sinh, giới tính 

 

 

 

 - Thủ tục hủy mã số định danh cá nhân: 

 

 Cơ quan, tổ chức giữ số định danh cá nhân phải  hủy số định danh đó. 

 Trong trường hợp một số định danh cá nhân được sử dụng bởi nhiều cơ quan, tổ chức thì cơ quan, tổ chức sở hữu số định danh đó phải thông báo cho  cơ quan, tổ chức đó biết để tiến hành hủy số định danh. Sau khi hủy số định danh cá nhân, cơ quan, tổ chức nắm giữ số định danh phải thông báo cho chủ sở hữu về việc hủy số định danh đó.  

 - Trách nhiệm bảo mật số định danh cá nhân: (Công an cấp xã nơi công dân đăng ký hộ khẩu thường trú) 

 

 Cơ quan, tổ chức có số định danh cá nhân phải bảo đảm  an toàn, bảo mật  số định danh cá nhân của cá nhân. 

 Cơ quan, tổ chức phải thực hiện các biện pháp ngăn chặn, phát hiện và quản lý việc lộ thông tin cá nhân,  bao gồm cả việc hủy số định danh cá nhân theo yêu cầu của chủ sở hữu. Trong trường hợp cơ quan, tổ chức không thực hiện đúng quy định về việc hủy số định danh cá nhân thì cá nhân có quyền yêu cầu khắc phục, bồi thường thiệt hại và các biện pháp khác theo quy định của pháp luật. Tóm lại, các quy định về hủy mã số định danh cá nhân tại Việt Nam là rất quan trọng nhằm đảm bảo tính bảo mật và quyền riêng tư thông tin của mỗi cá nhân.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (545 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo