Hướng dẫn tra cứu, tải bố cáo điện tử của doanh nghiệp

Bước 1: Đăng nhập vào chuyên mục bố cáo điện tử

Đăng nhập theo link: http://bocaodientu.dkkd.gov.vn để truy cập vào chuyên mục Bố cáo điện tử trên trang Cổng thông tin Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp, truy cập vào giao diện như hình bên dưới.

Bước 2: Đăng nhập

Báo cáo từ doanh nghiệp

Báo cáo từ doanh nghiệp

 

Chọn nút đăng nhập, sau đó nhập thông tin Tên đăng nhập và Mật khẩu => Chọn Đăng nhập. Trường hợp là người đăng nhập mới thì chọn Tạo tài khoản mới => nhập thông tin

=> Đăng nhập với tài khoản vừa tạo.

Bước 3: Nhập mã số doanh nghiệp và tra cứu

Nhập mã số doanh nghiệp vào khung tìm kiếm => Chọn Tìm kiếm.

Sau đó, click chọn doanh nghiệp cần xem bố cáo.

Bước 4: Xem bố cáo

Truy cập vào cửa sổ thông tin doanh nghiệp chọn mục Bố cáo điện tử hoặc Danh mục sản phẩm để xem bố cáo. Nếu chọn mục Bố cáo điện tử thì chọn tiếp Đặt hàng sản phẩm để xem danh sách sản phẩm.

Trong danh sách sản phẩm hiện có, chọn Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Chọn bố cáo và xem thông tin trong bố cáo theo danh sách đăng tải như hình bên dưới.

Bước 5: Tải bố cáo

Chọn bố cáo muốn xem => Chọn Thêm vào đơn hàng.

Chọn xem đơn hàng để vào danh sách đơn hàng đã chọn.

Chọn Tiếp theo để đi đến cửa sổ kế tiếp.

Tiếp tục chọn Tiếp theo để đi đến cửa sổ kế tiếp.

Chọn OK để hoàn thành.

Click vào Chấp nhận Điều khoản và Điều kiện sử dụng => Sau đó Xác nhận

Click vào File PDF để tải về và xem nội dung bố cáo.

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo