Dịch vụ soạn thảo hợp đồng dịch vụ với cá nhân – Điều kiện ký hợp đồng và mẫu hợp đồng dịch vụ cá nhân – Cập nhật 2021

Bài viết sau cung cấp những thông tin pháp lý cần thiết về hợp đồng dịch vụ với cá nhân để có thể thực hiện việc giao kết hợp đồng dịch vụ một cách dễ dàng, thuận tiện hơn.

Soạn thảo hợp đồng dịch vụ với cá nhân
Soạn thảo hợp đồng dịch vụ với cá nhân

Trong thời đại kinh tế, xã hội phát triển sâu rộng như hiện nay thì việc dịch vụ cũng dần được mở mộ phát triển lớn mạnh hơn bao giờ hết. Cũng chính vì vậy mà nhu cầu sử dụng dịch vụ trong nhiều lĩnh vực cũng được quan tâm hơn bao giờ hết. Để có thể sử dụng dịch vụ thì các bên phải ký kết với nhau một hợp đồng được gọi là hợp đồng dịch vụ. Vậy, nếu bạn đang là chủ một doanh nghiệp, công ty hoặc bạn là một cá nhân muốn hợp đồng dịch vụ với cá nhân khác thì cần phải làm gì? 

1. Hợp đồng dịch vụ với cá nhân được hiểu như thế nào?

Điều 513 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về khái niệm Hợp đồng dịch vụ như sau:

“ Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ”.

Từ khái niệm này có thể đưa ra khái quát về hợp đồng dịch vụ với cá nhân là sự thỏa thuận của một công ty, doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân với một cá nhân khác, trong đó bên công ty, doanh nghiệp có thể là bên cung ứng dịch vụ cho cá nhân sử dụng dịch vụ hoặc là cá nhân sẽ là bên cung ứng dịch vụ cho công ty muốn sử dụng dịch vụ mà mình cung cấp. Bên sử dụng dịch vụ dù là tổ chức hay cá nhân thì đề phải có trách nhiệm trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.

Có thể đưa ra một vài ví dụ về hợp đồng dịch vụ với cá nhân như: ký hợp đồng dịch vụ bảo vệ với cá nhân; hợp đồng dịch vụ tư vấn với cá nhân; hợp đồng dịch vụ vệ sinh với cá nhân; hợp đồng dịch vụ kế toán với cá nhân; hợp đồng dịch vụ vận chuyển với cá nhân,…

2. Đối tượng của hợp đồng dịch vụ với cá nhân là những ai?

Điều 514 của Bộ luật dân sự hiện hành quy định về Đối tượng của hợp đồng dịch vụ như sau:

“ Đối tượng của hợp đồng dịch vụ là công việc có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội”.

Theo đó, chỉ cần đáp ứng điều kiện các công việc không vi phạm điều cấm, không trái đạo đức xã hội thì có thể thực hiện được như: dịch vụ kế toán, vận chuyển, vệ sinh,…….

 

3. Mẫu hợp đồng dịch vụ ký với cá nhân

Để có thể ký hợp đồng dịch vụ với cá nhân một cách dễ dàng và nhanh chóng thì bạn có thể tham khảo Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn với cá nhân cả ACC. Cho dù bạn là công ty ký hợp đồng dịch vụ với cá nhân, doanh nghiệp ký hợp đồng dịch vụ với cá nhân hay là hợp đồng dịch vụ cá nhân với cá nhân đều có thể sử dụng mẫu dưới đây để có thể ký hợp đồng dịch vụ với cá nhân.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Số:…/2021/HDDV/…

Căn cứ theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015;

Căn cứ theo quy định của Luật thương mại năm 2005;

Căn cứ vào tình hình thực tế năng lực và nhu cầu của hai bên.

Dựa trên tinh thần trung thực và thiện chí của các bên.

Hôm nay, ngày….., tháng….., năm….. tại……………………. chúng tôi gồm có: 

Bên sử dụng dịch vụ ( Sau đây gọi tắt là bên A)

Ông/ Bà…………………………… 

CMND: Số:……………………………….. Cấp ngày………………… Tại………………………..

Địa chỉ:…………………….

Điện thoại:…………………………………….

Email:………………………………………….

Bên cung ứng dịch vụ ( Sau đây gọi tắt là bên B)

Địa chỉ:…………………….

Điện thoại:…………………………………….

Email:………………………………………….

Các bên thỏa thuận ký hợp đồng dịch vụ với những điều khoản sau đây:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng:

Theo yêu cầu của Bên A về việc………..( ghi nội dung của dịch vụ cung ứng), bên B đảm nhân và thực hiện……………..

Điều 2: Thời hạn của hợp đồng:

Thời hạn của hợp đồng là:…. ; bắt đầu từ ngày…, tháng…, năm… đến ngày…, tháng…, năm…/.

Thời hạn có thể được kéo dài theo sự thỏa  thuận của các bên.

Điều 3: Giá dịch vụ và phương thức thanh toán

3.1 Giá dịch vụ là: ……. đồng (bằng chữ…..), đã bao gồm ….% thuế giá trị gia tăng

3.2 Phương thức thanh toán:

Có thể thỏa thuận về phương thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc thông qua chuyển khoản.

Nếu thực hiện việc thanh toán qua chuyển khoản thì thực hiện việc chuyển tiền vào Số tài khoản:………………………….. Tại…………………………………….

Nếu thực hiện việc trả bằng tiền mặt thì thời hạn thanh toán không được quá ngày…, tháng…, năm….

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các bên:

4.1 Quyền và nghĩa vụ của bên A:

   • Quyền của bên A
   • Nghĩa vụ của bên A

4.2 Quyền và nghĩa vụ của bên B:

   • Quyền của bên B
   • Nghĩa vụ của bên B

Điều 5: Đơn phương chấm dứt hợp đồng

Trường hợp việc tiếp tục thực hiện hợp đồng không có lợi cho bên A thì bên Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải báo cho bên B trước… ngày. Bên A phải trả tiền dịch vụ theo phần dịch vụ mà bên B đã thực hiện và bồi thường thiệt hại.

Trường hợp bên A vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên B có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Điều 6: Giải quyết tranh chấp

   • Tranh chấp liên quan đến hợp đồng hoặc tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được giải quyết trước hết bằng thương lượng thiện chí giữa hai bên.
   • Trường hợp các bên không thống nhất giải quyết được tranh chấp bằng hòa giải thì mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này.

Điều 7: Hiệu lực Hợp đồng

   • Hợp đồng sẽ chấm dứt khi hết thời hạn hợp đồng theo quy định tại Điều 3 Hợp đồng này hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 
   • Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                BÊN A                                                                                                        BÊN B

                   ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                   ( Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

4. Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng dịch vụ với cá nhân của ACC

Tự hào là công ty luật có kinh nghiệp và nghiệp vụ trong việc tư vấn hợp đồng mà hiện nay công ty luật ACC xin gửi đến quý khách dịch vụ tư vấn“ hợp đồng dịch vụ với cá nhân”. Theo đó, quý khách hàng sử dụng dịch vụ sẽ được đảm bảo các lợi ích sau:

 • Lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc, vấn đề khách hàng đang gặp phải;
 • Được đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm và nhiệt tình tư vấn loại hợp đồng và hình thức phù hợp.
 • Được tư vấn về nội dung và các điều khoản cơ bản của hợp đồng.
 • Soạn thảo hợp đồng đảm bảo chắc chắn tính pháp lý trong thời gian nhanh nhất.
 • Chi phí hợp lý, trọn gói, không phát sinh.
 • Hỗ trợ chỉnh sửa hợp đồng 01 lần theo yêu cầu của khách hàng.

Nếu bạn đang có nhu cầu muốn được tư vấn về hợp đồng dịch vụ với cá nhân hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được sự tư vấn nhanh chóng, hiệu quả với chi phí tiết kiệm nhất. 

CÔNG TY LUẬT ACC – ĐỒNG HÀNH PHÁP LÝ CÙNG BẠN

Liên hệ với chúng tôi:

Tư vấn pháp lý: 1900.3330

Zalo: 084.696.7979

Khiếu nại: 1800.0006

Mail: info@accgroup.vn

Các bên chủ thể của loại hợp đồng này có thể là cá nhân hoặc tổ chức nên bạn được phép ký kết hợp đồng với các tổ chức, công ty khác.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận