Mẫu hợp đồng cung cấp hàng hóa mới nhất (Cập nhật 2021)

Mạnh Hùng

Mẫu hợp đồng cung cấp hàng hóa mới nhất (Cập nhật 2021)

Mạnh Hùng

01/12/2021

Hợp đồng là một văn bản thông dụng nhất ngày nay ngoài ra nó còn mang giá trị pháp lý nhất định. Có thể thấy hợp đồng xuất hiện rất gần trong cuộc sống chúng ta. Từ nhỏ khi đi học chúng ta đã phải đóng tiền bảo hiểm cho hợp đồng bảo hiểm, mua xe thì có bản hợp đồng bảo gồm cam kết của bên mua và bên bán, mua nhà thì có hợp đồng mua nhà, các doanh nghiệp thì có các hợp đồng kinh doanh với nhau. Có một hợp đồng đang được quan tâm đến là hợp đồng cung cấp hàng hoá. Hợp đồng cung cấp hàng hoá là gì? Hợp đồng cung cấp hàng hoá có những nội dung gì? Để tìm hiểu hợp đồng đại lý là gì các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC để tham khảo thêm nhé.

R 3

Hợp đồng cung cấp hàng hoá

1. Hợp đồng cung cấp hàng hoá.

Hợp hợp đồng mà nội dung trong đó là sự thỏa thuận giữa các bên về việc cung cấp hàng hóa. Theo đó người bán sẽ cung cấp hàng hóa theo như hợp đồng và nhu cầu của người mua. Hợp đồng sẽ bao gồm mức giá mua hàng hóa, thời gian giao hàng, địa điểm và hình thức thanh toán cho hàng hóa đó. 

2. Mẫu hợp đồng cung cấp hàng hoá.

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓA

Số:……./………..

……., ngày……. tháng……. năm………..

Gói thầu: ……………………………..(tên gói thầu)

Thuộc dự án: …………………………(tên dự án)

Chúng tôi, đại diện cho các Bên ký Hợp đồng, gồm có:

Bên mua

Tên Bên mua (Tên Chủ dự án, Bên mời thầu hoặc Tổ chức mua sắm hàng hóa): ………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………………………Fax: ……………………………………………………….

Email:………………………………………………………………………………………………………………………

Tài khoản: ………………………………………………………………………………………………………………..

Mã Số thuế: ………………………………………………………………………………………………………………

Đại diện là Ông/Bà: ………………………………………………………..

Chức vụ: ……………………………………………………….. …………………………………………………………

Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ……. ngày……… tháng………. năm……(trường hợp được ủy quyền).

Bên bán

Tên Bên bán (Tên nhà thầu trúng thầu):………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………………………Fax: ……………………………………………………….

Email:………………………………………………………………………………………………………………………

Tài khoản: ………………………………………………………………………………………………………………..

Mã Số thuế: ………………………………………………………………………………………………………………

Đại diện là Ông/Bà: ………………………………………………………..

Chức vụ: ……………………………………………………….. …………………………………………………………

Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ……. ngày……… tháng………. năm……(trường hợp được ủy quyền).

Hai bên thỏa thuận ký Hợp đồng cung cấp hàng hóa với các nội dung sau:

Điều 1. Đối tượng Hợp đồng

Đối tượng của Hợp đồng là các hàng hóa được nêu chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Thành phần Hợp đồng

Thành phần Hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:

 1. Văn bản Hợp đồng (kèm theo Phụ lục);
 2. Biên bản thương thảo hoàn thiện hợp đồng;
 3. Quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu;
 4. Điều kiện cụ thể của Hợp đồng;
 5. Điều kiện chung của Hợp đồng;
 6. HSDT và các văn bản làm rõ HSDT của nhà thầu trúng thầu (nếu có);
 7. HSMT và các tài liệu bổ sung HSMT (nếu có);
 8. Các tài liệu kèm theo khác (nếu có).

Điều 3. Trách nhiệm của Bên bán

Bên bán cam kết cung cấp cho Bên mua đầy đủ các loại hàng hóa như nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của Hợp đồng.

Điều 4. Trách nhiệm của Bên mua

Bên mua cam kết thanh toán cho Bên bán giá trị hợp đồng nêu tại Điều 5 của Hợp đồng này theo phương thức được quy định trong điều kiện cụ thể của Hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của Hợp đồng.

Điều 5. Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán.

 1. Giá trị hợp đồng ……………… [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền ký hợp đồng. Trường hợp giá trị hợp đồng được ký bằng nhiều đồng tiền khác nhau thì ghi rõ giá trị bằng số và bằng chữ của từng đồng tiền đó, ví dụ: 100 triệu USD + 30 tỷ VND (một trăm triệu đola Mỹ và ba mươi tỷ đồng Việt Nam)].
 2. Phương thức thanh toán: Thanh toán theo phương thức nêu trong điều kiện cụ thể của Hợp đồng.

Điều 6. Loại hợp đồng: …………………………………………………………………….

Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: ………………………………………………

Điều 8. Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng.

1– Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc, thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau (có lập biên bản ghi toàn bộ nội dung đó).

2– Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này mà các bên không tự giải quyết được sẽ được giải quyết chung thẩm tại …..

3– Các chi phí về kiểm tra, xác minh và phí …. do bên có lỗi chịu.

Điều 8. Hiệu lực hợp đồng

 1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ….. tháng …… năm ……….
 2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý Hợp đồng theo luật định.

Hợp đồng được lập thành ………. bộ, Bên mua giữ……….. bộ, Bên bán giữ …………. bộ, các bộ Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.

BÊN MUA

(Chữ ký, họ tên)

BÊN BÁN

(Chữ ký, họ tên)

PHỤ LỤC

DANH MỤC HÀNG HÓA THEO HỢP ĐỒNG

(Kèm theo Hợp đồng số…….., ngày……….. tháng………. năm………….)

(Phụ lục này được lập dựa trên cơ sở yêu cầu của HSMT, HSDT và những thỏa thuận đã đạt được trong quá trình thương thảo hoàn thiện Hợp đồng, bao gồm danh mục hàng hóa được cung cấp).

Danh mục hàng hóa

1 ……………………………………………………………..             

2 …………………………………………………………….             

3 ……………………………………………………………..          

3. Kết luận.

Như đã phân tích trên thì hợp đồng cung cấp hàng hoá là loại hợp đồng được ký kết giữa bên nhận hàng hoá và bên giao hàng hóa. Hợp đồng hợp đồng cung cấp hàng hóa đảm các quy định của pháp luật, không trái pháp luật.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về hợp đồng cung cấp hàng hoá và như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến hợp đồng cung cấp hàng hoá. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc, yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về hợp đồng cung cấp hàng hoá vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

 • Hotline: 19003330
 • Zalo: 084 696 7979
 • Gmail: info@accgroup.vn
 • Website: accgroup.vn
Đánh giá post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận