Phân tích hợp đồng chính và hợp đồng phụ theo quy định hiện hành

Tải Xuống (6)

 

Trong bài viết dưới đây, Công ty Luật ACC xin gửi tới Quý khách hàng thông tin trên đặc biệt nội dung "hợp đồng chính và hợp đồng phụ”Mời quý khách cùng theo dõi.

1.Hợp đồng là gì?

Theo quy định tại Điều 385 Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên, có thể là giữa hai bên hoặc nhiều bên về việc tiến hành xác lập, thay đổi hoặc thực hiện chấm dứt các quyền, nghĩa vụ dân sự.

Các loại hợp đồng phổ biến hiện nay theo quy định của pháp luật dân sự hiện hành, bao gồm:

+ Loại hợp đồng song vụ: là loại hợp đồng mà các bên đều có nghĩa vụ như nhau đối với nhau trong việc thực hiện hợp đồng.

+ Loại hợp đồng đơn vụ: đây là loại hợp đồng mà chỉ có một bên trong hợp đồng có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng.

+ Loại hợp đồng chính: là loại hợp đồng mà hiệu lực không bị phụ thuộc vào hợp đồng phụ.

+ Hợp đồng phụ là hợp đồng mà hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính.

+ Loại hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba: đây là hợp đồng mà các bên thực hiện giao kết trong hợp đồng đều phải tham gia thực hiện nghĩa vụ và người hưởng lợi từ việc thực hiện nghĩa vụ đó là người thứ ba trong hợp đồng.

+ Loại hợp đồng có điều kiện: là loại hợp đồng mà việc thực hiện hợp đồng phụ thuộc vào việc có sự kiện nhất định làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt hợp đồng.

2 Hợp đồng chính là gì?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 402 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:

Hợp đồng chính là hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng phụ

Vậy hợp đồng chính là “hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào họp đồng phụ".

2.3 Hợp đồng phụ là gì?

Theo quy định tại khoản 4 Điều 402 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:

“hợp đồng mà hiệu lực phụ thuộc vào họp đồng chính"

Bộ luật Dân sự 2015 không định nghĩa hay đưa ra khái niệm về nội hàm của hợp đồng phụ, mà chỉ khái quát dựa trên hiệu lực pháp lý, để quy định tại khoản 4 điều 402 Bộ luật Dân sự như sau:

” Hợp động phụ là hợp đồng có hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính”

Để hợp đồng phục có hiệu lực thì phải tuân thủ các điều kiện sau đây:

– Hợp đồng phụ phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện có hiệu lực của một hợp đồng như điều kiện về chủ thể, nội dung, hình thức …

– Hợp đồng chính của hợp đồng phụ phải có hiệu lực.

Sau khi tuân thủ các điều kiện có hiệu lực nói trên thì hợp đồng phụ còn phải phụ thuộc vào hiệu lực của hợp đồng chính.

3. Đặc điểm để phân biệt hợp đồng chính và hợp đồng phụ:

Việc phân loại hợp đồng chính và hợp đồng phụ là dựa trên tính độc lập của hiệu lực hợp đồng. Hợp đồng chính là “hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào họp đồng phụ." Hợp đồng phụ là “hợp đồng mà hiệu lực phụ thuộc vào họp đồng chính.” Trong quan hệ giữa hợp đồng chính và hợp đồng phụ, sự vô hiệu, chấm dứt hoặc hủy bỏ của hợp đồng chính về cơ bản làm chấm dứt hợp đồng phụ nhưng ngược lại sự vô hiệu, chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng phụ không làm chấm dứt họp đồng chính, trừ trường họp các bên có thỏa thuận khác. Đối với biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, nguyên tắc này được áp dụng với một số thay đổi nhất định. Trong trường họp này, hợp đồng có nghĩa vụ được bảo đảm có vai trò như họp đồng chính và họp đồng bảo đảm có vai trò như họp đồng phụ; tuy nhiên, sự vô hiệu, chẩm dứt hoặc hủy bỏ của hợp đồng chính trong trường họp này không đương nhiên làm chấm dứt hợp đồng phụ. Tùy từng trường họp, hậu quả pháp lý đối với họp đồng phụ sẽ được giải quyết khác nhau. Nếu các bên chưa thực hiện họp đồng chính (họp đồng có nghĩa vụ được bảo đảm) thì khi hợp đồng này bị vô hiệu, chấm dứt hoặc hủy bỏ thì hợp đồng phụ (họp đồng bảo đảm) cũng bị chấm dứt theo; còn nếu các bên đã thực hiện (một phần hoặc toàn bộ) họp đồng có nghĩa vụ được bảo đảm (hợp đồng chính) thì hợp đồng bảo đảm (hợp đồng phụ) lại không bị chấm dứt và bên bảo đảm vẫn có nghĩa vụ bảo đảm theo họp đồng bảo đảm, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

4. Khi hợp đồng chính bị vô hiệu thì có dẫn theo hợp đồng phụ vô hiệu không?

Theo Điều 116 Bộ Luật dân sư 2015, hợp đồng là một trong các loại giao dịch dân sự. Do đó, các quy định về giao dịch dân sự vô hiệu theo các điều từ Điều 123 đến Điều 133 của BLDS cũng được áp dụng khi xem xét các vấn đề liên quan đến hợp đồng dân sự vô hiệu.

Theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 402 Bộ luật dân sự năm 2015, hiệu lực của hợp đồng phụ luôn phụ thuộc vào hiệu lực của hợp đồng chính. Do đó, nếu hợp đồng chính vô hiệu sẽ làm cho hợp đồng phụ vô hiệu theo.

Trong quan hệ giữa hợp đồng chính và hợp đồng phụ thì hiệu lực của hợp đồng chính là độc lập và không phụ thuộc vào hợp đồng phụ. Tức là, hợp đồng chính chỉ vô hiệu khi nó vi phạm các quy định của pháp luật về các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng.

Tuy nhiên, pháp luật vẫn tôn trọng sự thỏa thuận của các bên về sự phụ thuộc hiệu lực của hợp đồng chính vào hợp đồng phụ. Tức là, nếu các bên có thỏa thuận hợp đồng phụ là một phần không thể tách rời của hợp đồng chính thì khi hợp đồng phụ vô hiệu sẽ làm chấm dứt hợp đồng chính.

* Điều kiện có hiệu lực:

– Phụ lục hợp đồng chỉ có hiệu lực khi các điều khoản giải thích không trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng, tức là phải phù hợp với ý chí của các bên khi giao kết hợp đồng. Quan trọng của phụ lục hợp đồng chính là làm sáng tỏ ý chí của chủ thể.

– Hợp đồng phụ chỉ có hiệu lực khi thỏa mãn các điều kiện theo quy định của pháp luật, cụ thể theo quy định tại Điều 117 và không thuộc các trường hợp ở các điều từ Điều 123 đến Điều 129 của Bộ luật Dân sự 2015

5.Giới thiệu dịch vụ Công ty Luật ACC

Đến với ACC chúng tôi, Quý khách hàng sẽ được cung cấp những dịch vụ tư vấn tốt nhất với đội ngũ Luật sư dày dặn kinh nghiệm cùng với chuyên viên pháp lý luôn có mặt trên 63 tỉnh/thành phố và đang thực hiện dịch vụ tư vấn pháp lý.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Công ty Luật ACC liên quan đến nội dung hợp đồng chính và hợp đồng phụ.  Còn bất cứ thắc mắc gì quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua tổng đài tư vấn hoặc gửi thư về các thông tin dưới đây. Chúng tôi hy vọng nhận được nhiều ý kiến dống góp của quý khách hàng trên cả nước để chung tôi ngày một chuyên nghiệp hơn.

Hotline: 19003330

Zalo: 084 696 7979

Gmail: [email protected]

Website:  accgroup.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (387 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo