Hành vi chống người thi hành công vụ xử phạt thế nào

hành vi chống người thi hành công vụ

hành vi chống người thi hành công vụ

 

1. Chống người làm nhiệm vụ là gì? 

Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 208/2013/NĐ-CP, hành vi chống người thi hành công vụ là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc không chấp hành mệnh lệnh, yêu cầu của  công vụ hoặc có hành vi khác  cản trở việc thực hiện nhiệm vụ được giao hoặc  buộc người thi hành công vụ không thực hiện nhiệm vụ được giao.  

 Trong đó, người thi hành công vụ là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân được cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giao  nhiệm vụ. , quyền hạn do pháp luật quy định  và được pháp luật bảo vệ nhằm phục vụ lợi ích của Nhà nước, của nhân dân và của xã hội. (Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 208/2013/NĐ-CP) 

 

 2. Tội chống người thi hành công vụ bị xử lý như thế nào?  

2.1. Xử lý hình sự  hành vi chống người thi hành công vụ 

 Trong trường hợp hành vi chống người thi hành công vụ đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì sẽ bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội chống người thi hành công vụ. 

 

 Cụ thể, Điều 330 BLHS 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) quy định về tội chống người thi hành công vụ như sau: 

 

 - Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc  thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ  hoặc ép buộc họ thực hiện công vụ trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm . 

 - Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

 

 Tổ chức ; 

 

 Phạm tội hai lần trở lên; 

 

 Kích động, xúi giục hoặc xúi giục người khác phạm tội; 

 

 Gây thiệt hại về tài sản 50.000.000 đồng trở lên; 

 

 Tái phát nguy hiểm.  

 2.2. Xử phạt hành chính đối với hành vi chống người thi hành công vụ 

 Nếu hành vi phạm tội chống người thi hành công vụ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính.  Cụ thể, Điều 21 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt các hành vi đối với người biểu diễn chính thức như sau: 

 

 - Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi môi giới, giúp sức cho người phạm tội trốn tránh sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát của người thi hành công vụ.  

 - Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

 

 Cản trở hoặc không thực hiện yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoặc các nhiệm vụ khác của người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật; 

 

 Có lời nói hoặc hành động đe dọa, lăng mạ hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người biểu diễn chính thức; 

 

 Tổ chức, xúi giục, giúp sức, lôi kéo, lôi kéo  người khác không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ. 

  - Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

 

 Dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực đối với người biểu diễn chính thức; 

 

 Gây thiệt hại  tài sản, phương tiện của cơ quan nhà nước,  người thi hành công vụ; 

 

 Tặng tiền, tài sản, lợi ích vật chất  hoặc  phi vật chất khác cho  công chức. 

 Ngoài ra, người vi phạm phải xin lỗi công khai cán bộ đó.

 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (588 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo