Hạn thuyết của chính sách tài khóa

Chi tiết tin

Hội nghị quy tụ đại diện UBTCNS của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương; đại diện lãnh đạo các Bộ, Tổng cục; lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố và các đơn vị tài chính địa phương tại 62 điểm cầu trên cả nước. Về phía Bộ Tài chính có đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; các thứ trưởng; Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc bộ cùng hơn 600 đại biểu  các đơn vị thuộc Bộ Tài chính. 

 Kết quả tích cực trong  thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN 

 

 Báo cáo về tình hình điều hành, thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải cho biết: Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm  chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; thị trường tài chính, chứng khoán phát triển mạnh; thu hút và giải ngân vốn FDI theo hướng tích cực; sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; khu vực dịch vụ phát triển khá... Tuy nhiên,  khó khăn, thách thức vẫn còn nhiều: tăng trưởng kinh tế dưới mục tiêu đề ra; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng yếu, trong đó ngành khai khoáng giảm mạnh; giải ngân vốn đầu tư phát triển chậm so với mức cần thiết; ngành chăn nuôi gặp khó khăn về tiêu thụ; Dịch bệnh, thời tiết diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân.  

 P:NAM 20172. TIN BAI1. ĐẶC ĐIỂM CHI6. Nguyễn Hữu Thọthăng 75.7. Confessions So ket Tai dan sacha TT Hai.jpg 

 

 Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải trình bày báo cáo sơ bộ 

 

 Thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội; dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;  với sự nỗ lực, quyết tâm  cao của cả hệ thống chính trị, từ Trung ương đến địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân cả nước và  toàn ngành Tài chính, nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả tích cực, có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy  thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.  6 tháng đầu năm, toàn ngành Tài chính đã tích cực đề ra, tập trung triển khai đầy đủ, đồng bộ các giải pháp tài chính - NSNN; quyết liệt điều hành  thu, chi, bảo đảm bội chi ngân sách nhà nước và nợ công trong giới hạn được Quốc hội cho phép. 

 Lãnh đạo và thực hiện chính sách tài khóa chủ động, hẹp và tiết kiệm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính. Hết tháng 6/2017, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 563,5 nghìn tỷ đồng, bằng 46,5% dự toán, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2016; Tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 582,96 nghìn tỷ đồng, bằng 41,9% dự toán, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2016. Việc chi ngân sách nhà nước được tổ chức, điều hành chặt chẽ, đúng chính sách, chế độ, trong  dự toán được giao và đúng tiến độ thực hiện. Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách  địa phương 6 tháng đầu năm được bảo đảm. 

 Tích cực hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Bộ Tài chính trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) và cho ý kiến ​​Luật Quản lý nợ công (sửa đổi); trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 01 Nghị quyết; trình ban hành 25 đề án và ban hành 61 thông tư theo thẩm quyền. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia tiếp tục được đẩy mạnh. 

 Lãnh đạo tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, Bộ Tài chính  đẩy mạnh tái cơ cấu đầu tư công; tái cơ cấu  thị trường tài chính đối với thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm; tái cơ cấu doanh nghiệp công ích; cơ cấu lại ngân sách nhà nước, nợ công; việc đổi mới cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. 

  Bên cạnh đó, công tác điều hành thị trường, giá cả, kiểm soát lạm phát được tăng cường và giữ vững. Tình hình giá cả thị trường  6 tháng đầu năm cơ bản ổn định, không có hiện tượng tăng giá đột biến. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng tăng 4,15% so với cùng kỳ năm 2016. Bảo đảm  an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, kịp thời giúp các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai hạn hán, xâm nhập mặn, hỗ trợ khôi phục sản xuất sau thiên tai. 

  P:NAM 20172. TIN BAI1. ĐẶC ĐIỂM CHI6. Nguyễn Hữu Thọthăng 75.7. Confessions So ket Tai Chi, Sacha Toan Canh.jpg 

 

 Các đại biểu  dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội 

 

 Về công tác thanh tra, kiểm tra tài chính - ngân sách, Thanh tra Bộ Tài chính đã thực hiện 16 cuộc thanh tra, kiểm tra, ban hành 25 kết luận thanh tra và kiến ​​nghị xử lý  tài chính 1.496 tỷ đồng. Cơ quan thuế đã  thanh tra, kiểm tra gần 36,7 nghìn DN, truy thu NSNN hơn 7,6 nghìn tỷ đồng. Cơ quan Hải quan đã thực hiện gần 3.900 cuộc kiểm tra sau thông quan, thu nộp ngân sách nhà nước 861 tỷ đồng; Kho bạc Nhà nước, Dự trữ Nhà nước, Chứng khoán Nhà nước, Cục Bảo hiểm và các cơ quan quản lý giám sát cũng tích cực triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch đã xây dựng, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công. 

 Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đã thực hiện tốt vai trò thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia; tích cực phối hợp với các bộ, tổng cục, địa phương triển khai nhiều giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.  

 Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế và tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính đã tham gia tích cực vào các hoạt động hợp tác tài chính trong ASEAN và khu vực ASEAN. 3. Chủ động phối hợp với các Bộ, Tổng cục liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp  tăng cường thu hút đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài để phát triển sản xuất, kinh doanh; Tiếp tục thực hiện lộ trình cắt giảm thuế trong khuôn khổ các hiệp định thương mại tự do đã ký kết.  

 Quyết tâm thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng cuối năm 2017 

 

 Bên cạnh những yếu tố thuận lợi, báo cáo cũng chỉ ra những khó khăn, thách thức, tác động không thuận đến việc thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2017; đáng chú ý là tăng trưởng kinh tế đạt thấp; tiến độ thu NSNN, đặc biệt là thu NSTW đạt thấp; công tác quản lý thu NSNN ở một số địa bàn, lĩnh vực chưa quyết liệt, chưa theo sát tình hình thực tiễn, diễn biến hoạt động SX-KD của doanh nghiệp; nợ đọng thuế có khả năng thu còn lớn. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2017, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu rất lớn của các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị cơ sở trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội và NSNN đã đề ra trong các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tài chính cũng đề ra 9 giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2017, cụ thể: 

 

 Một là, tập trung hoàn thiện thể chế; đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính, trọng tâm là lĩnh vực thuế, hải quan, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; 

 

 Hai là, tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu NSNN năm 2017; hạn chế tối đa việc đề xuất, ban hành các chính sách mới làm giảm thu ngân sách; quyết tâm thu đạt và vượt dự toán Quốc hội quyết định; 

 

 Ba là, quản lý, điều hành chi NSNN chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; chỉ đề xuất ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách khi thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo; 

 

 Bốn là, tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia, nợ của chính quyền địa phương; 

 

 Năm là, tăng cường và đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra thị trường; 

 

 Sáu là, đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công, giá dịch vụ công; 

 

 Bảy là, siết chặt kỷ luật tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

 

 Tám là, chủ động hợp tác, hội nhập tài chính quốc tế; 

 

 Chín là, chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2018, kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2018-2020 sát thực tiễn, khả thi. 

  P:NAM 20172. TIN BAI1. ĐẶC ĐIỂM CHI6. Nguyễn Hữu Thọthăng 75.7. Confessions So ket Tai dan sacha Cac diem cau.jpg 

 

 Đại biểu  dự Hội nghị tại các điểm cầu được lựa chọn 

 

 Chính phủ tin tưởng ngành Tài chính sẽ thực hiện được nhiệm vụ 

 

 Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng  Vương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính - tài chính nhà nước của Bộ Tài chính. Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, ngành Tài chính đã  nỗ lực  hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 

  Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Việc điều hành chính sách tài khóa chủ động, bám sát và phối hợp tốt với chính sách tiền tệ và các chính sách kinh tế vĩ mô khác. Tăng cường kỷ luật  tài chính, đặc biệt là thói quen làm việc. Dư luận đánh giá cao bộ máy  ngành, bộ trưởng, thứ trưởng, thủ trưởng các đơn vị làm việc thống nhất, chuyên nghiệp,  trách nhiệm. Các ý kiến ​​của Bộ Tài chính đã được lắng nghe, cân nhắc vì  có lý lẽ và thuyết phục. Chính phủ coi đây là tia hy vọng trong công tác điều hành của Bộ Tài chính. 

  Đánh giá cao kết quả thu chi ngân sách nhà nước, tăng cường thể chế cũng như vai trò tham mưu của Bộ Tài chính đối với Chính phủ, Phó Thủ tướng cho rằng Bộ Tài chính đã  tích cực,  trách nhiệm. Ngoài ra, bộ phận điều hành  giá đã được chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, thông suốt và kiểm soát tốt lạm phát. Bộ Tài chính cũng rất tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, triển khai Nghị quyết 19, là một trong những bộ sớm hoàn thành  các đề án  tái cơ cấu, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu ngân hàng chính trị, ngân hàng đầu tư và phát triển. Chính phủ đánh giá cao  kết quả hoạt động của Bộ Tài chính trong 6 tháng đầu năm 2017. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ rõ. 

 Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng nêu rõ một số điểm cần  khắc phục và thực hiện tốt hơn nữa trong 6 tháng cuối năm như: Tốc độ tăng trưởng chưa đạt  kỳ vọng; hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp còn  nhiều khó khăn; hoạt động cổ phần hóa, thoái vốn và cải cách DNNN còn chậm, chưa đạt mục tiêu đề ra; Các vấn đề  cơ bản của nền kinh tế cũng đã được định hướng tích cực để giải quyết  nhưng chưa có nhiều chuyển biến, nhất là trong tái cơ cấu nền kinh tế, quản lý nợ xấu, nợ công, các dự án thua lỗ... 

 Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, để thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính - tài chính nhà nước, Bộ Tài chính cần tiếp tục tập trung  hoàn thành và vượt mức thu, chi ngân sách năm 2017. Phấn đấu vượt thu từ 5-8% và tiếp tục quản lý chặt chẽ thu ngân sách nhà nước, trọng tâm là thu nội địa. Thực hiện tốt hóa đơn điện tử, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đảm bảo không lạm thu mà thu đúng, thu đủ nghĩa vụ của đơn vị kinh doanh. Phấn đấu giảm thuế suất nhưng mở rộng cơ sở tính thuế. Chi ngân sách phù hợp với Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị, bảo đảm  chi đúng dự toán. Tăng cường kỷ luật  chi tiêu, quản lý chặt chẽ chi tiêu công, đầu tư công, nợ công, tài sản công. Nhưng để thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.  

 Ngoài ra, Bộ Tài chính cần đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước theo đề án đã được phê duyệt, tập trung xử lý các dự án thua lỗ thấp, tái cơ cấu thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm, nhanh chóng đưa thị trường chứng khoán phái sinh vào hoạt động. Hoàn thiện pháp luật về vốn hóa và định đoạt nhằm lấp đầy các lỗ hổng, kẽ hở,  tránh  tiêu cực, thất thoát, lợi ích nhóm trong định giá.  

 Triển khai quyết liệt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị. Đóng góp tích cực vào đề án đổi mới cơ chế tài chính, cơ chế quản lý  sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục kiểm soát tốt lạm phát, hơn nữa phải đẩy nhanh lộ trình đưa giá các loại dịch vụ trở về giá thị trường.  

 Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp với Bộ GTVT sớm giảm phí BOT tại 44 trạm để giảm bớt khó khăn cho  doanh nghiệp; Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư  đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tránh để tình trạng giải ngân chậm ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất, việc làm, thu nhập của người lao động,  hiệu quả sử dụng vốn, nguồn thu ngân sách và tăng trưởng kinh tế. Theo Phó Thủ tướng, đây là điểm yếu lớn và trách nhiệm chính thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhưng Bộ Tài chính cũng phải chia sẻ trách nhiệm  phối hợp thực hiện.  

 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ mong muốn ngành tài chính tiếp tục nâng cấp, chuyên nghiệp hơn. Kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng đội ngũ cán bộ  ngành Tài chính trong sạch, vững mạnh, bảo đảm  phát triển nhanh và bền vững hơn. Phát huy truyền thống  ngành Tài chính chung sức, chung lòng, chủ động, tích cực, trách nhiệm, trí tuệ  để tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

  P:NAM 20172. TIN BAI1. ĐẶC ĐIỂM CHI6. Nguyễn Hữu Thọthăng 75.7. Confessions So ket Tai dan sacha Bo truong Đinh Tien Dung.jpg 

 

 Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị 

 

 Xin cảm ơn Phó Thủ tướng, các đồng chí thủ trưởng các cơ quan của Đảng, Quốc hội; Lãnh đạo các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  tham dự Hội nghị  ngành Tài chính, thay mặt ngành Tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tiếp thu các ý kiến ​​phát biểu chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng và ý kiến ​​của các đại biểu tham dự Hội nghị.  

 “Ngành Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan, quán triệt, cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng bằng các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao”. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định.  

 Nhấn mạnh những giải pháp trọng tâm của ngành Tài chính để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ tài chính - NSNN trên tinh thần chủ đề chỉ đạo, điều hành năm 2017 của Chính phủ là "tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững", Bộ trưởng cho rằng trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, nhiệm vụ của ngành Tài chính trong giai đoạn hiện nay là rất lớn và nặng nề, cần sự nỗ lực và quyết tâm cao của toàn ngành.  

 Đáp lại sự tin tưởng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; sự quan tâm, phối hợp, chia sẻ của các Bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là của cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong cả nước, ngành Tài chính sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, cùng nhau chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2017 đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao./.  

 MT- HT 

 

 Sáng 05/7, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác tài chính NSNN 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng cuối năm 2017, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Hội nghị Hội nghị có sự tham dự của đại diện UBTCNS của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương; đại diện các Bộ, ngành; Lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố và các đơn vị tài chính địa phương tại 62 điểm cầu trên cả nước. Về phía Bộ Tài chính có đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên BCHTƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; các đồng chí Thứ trưởng; Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ cùng hơn 600 đại biểu từ các đơn vị thuộc Bộ Tài chính. Những kết quả tích cực trong điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN Báo cáo công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng đầu năm, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải cho biết: Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm tiếp tục có chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; thị trường tài chính, chứng khoán khởi sắc; thu hút và giải ngân vốn FDI khả quan; sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; khu vực dịch vụ tăng trưởng khá... Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: tăng trưởng kinh tế thấp hơn so với mục tiêu đặt ra; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng thấp, trong đó ngành khai khoáng giảm mạnh; giải ngân vốn đầu tư phát triển chậm so với yêu cầu; ngành chăn nuôi gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ; dịch bệnh và diễn biến phức tạp của thời tiết ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân. Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải trình bày báo cáo sơ kết Thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội; dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; cùng với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu cao của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân cả nước và của toàn ngành Tài chính, nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả tích cực, có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH đã đề ra.  6 tháng đầu năm, toàn ngành Tài chính đã tích cực đề ra, tập trung triển khai đầy đủ, đồng bộ các giải pháp tài chính - NSNN; quyết liệt điều hành  thu, chi, bảo đảm bội chi ngân sách nhà nước và nợ công trong giới hạn được Quốc hội cho phép. Lãnh đạo và thực hiện chính sách tài khóa chủ động, hẹp và tiết kiệm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính. Hết tháng 6/2017, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 563,5 nghìn tỷ đồng, bằng 46,5% dự toán, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2016; Tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 582,96 nghìn tỷ đồng, bằng 41,9% dự toán, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2016. Việc chi ngân sách nhà nước được tổ chức, điều hành chặt chẽ, đúng chính sách, chế độ, trong  dự toán được giao và đúng tiến độ thực hiện. Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách  địa phương 6 tháng đầu năm được bảo đảm. Tích cực hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Bộ Tài chính trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) và cho ý kiến ​​Luật Quản lý nợ công (sửa đổi); trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 01 Nghị quyết; trình ban hành 25 đề án và ban hành 61 thông tư theo thẩm quyền. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia tiếp tục được đẩy mạnh. Lãnh đạo tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, Bộ Tài chính  đẩy mạnh tái cơ cấu đầu tư công; tái cơ cấu  thị trường tài chính đối với thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm; tái cơ cấu doanh nghiệp công ích; cơ cấu lại ngân sách nhà nước, nợ công; việc đổi mới cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Bên cạnh đó, công tác điều hành thị trường, giá cả, kiểm soát lạm phát được tăng cường và giữ vững. Tình hình giá cả thị trường  6 tháng đầu năm cơ bản ổn định, không có hiện tượng tăng giá đột biến. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng tăng 4,15% so với cùng kỳ năm 2016. Công tác bảo đảm  an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được đảm bảo, kịp thời hỗ trợ  các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, hỗ trợ khôi phục sản xuất sau thiên tai. Các đại biểu  dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội Về công tác thanh tra, kiểm tra tài chính - ngân sách, Thanh tra Bộ Tài chính đã thực hiện 16 cuộc thanh tra, kiểm tra, ban hành 25 kết luận thanh tra và kiến ​​nghị xử lý  tài chính 1.496 tỷ đồng. Cơ quan thuế đã  thanh tra, kiểm tra gần 36,7 nghìn DN, truy thu NSNN hơn 7,6 nghìn tỷ đồng. Cơ quan Hải quan đã thực hiện gần 3,9 nghìn cuộc kiểm tra sau thông quan, thu vào ngân sách 861 tỷ đồng; các cơ quan Kho bạc Nhà nước, Dự trữ Nhà nước, Chứng khoán Nhà nước, Quản lý và giám sát bảo hiểm cũng tích cực triển khai triển khai công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch đề ra, góp phần siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN và tài sản công. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đã làm tốt vai trò Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia; tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế và tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính đã tích cực tham gia các hoạt động hợp tác tài chính khu vực ASEAN, ASEAN 3. Chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư trong nước, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm phát triển sản xuất, kinh doanh; Tiếp tục thực hiện lộ trình cắt giảm thuế trong khuôn khổ các hiệp định thương mại tự do đã ký kết. Quyết tâm thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng cuối năm 2017 Bên cạnh những yếu tố thuận lợi, báo cáo cũng chỉ ra những khó khăn, thách thức, tác động không thuận đến việc thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2017; đáng chú ý là tăng trưởng kinh tế đạt thấp; tiến độ thu NSNN, đặc biệt là thu NSTW đạt thấp; công tác quản lý thu NSNN ở một số địa bàn, lĩnh vực chưa quyết liệt, chưa theo sát tình hình thực tiễn, diễn biến hoạt động SX-KD của doanh nghiệp; nợ đọng thuế có khả năng thu còn lớn. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2017, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu rất lớn của các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị cơ sở trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội và NSNN đã đề ra trong các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tài chính cũng đề ra 9 giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2017, cụ thể: Một là, tập trung hoàn thiện thể chế; đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính, trọng tâm là lĩnh vực thuế, hải quan, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; Hai là, tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu NSNN năm 2017; hạn chế tối đa việc đề xuất, ban hành các chính sách mới làm giảm thu ngân sách; quyết tâm thu đạt và vượt dự toán Quốc hội quyết định; Ba là, quản lý, điều hành chi NSNN chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; chỉ đề xuất ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách khi thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo; Bốn là, tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia, nợ của chính quyền địa phương; Năm là, tăng cường và đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra thị trường; Sáu là, đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công, giá dịch vụ công; Bảy là, siết chặt kỷ luật tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tám là, chủ động hợp tác, hội nhập tài chính quốc tế; Chín là, chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2018, kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2018-2020 sát thực tiễn, khả thi. Các đại biểu tham dự Hội nghị tại một số điểm cầu Chính phủ tin tưởng ngành Tài chính sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN của Bộ Tài chính. Trong bối nền kinh tế còn nhiều khó khăn, ngành Tài chính đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành các nhiệm vụ của ngành, đóng góp xứng đáng vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Công tác điều hành chính sách tài khoá chủ động, chặt chẽ, phối hợp tốt với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác. Tăng cường kỷ luật  tài chính, đặc biệt là thói quen làm việc. Dư luận đánh giá cao bộ máy  ngành, bộ trưởng, thứ trưởng, thủ trưởng các đơn vị làm việc thống nhất, chuyên nghiệp,  trách nhiệm. Các ý kiến ​​của Bộ Tài chính đã được lắng nghe, cân nhắc vì  có lý lẽ và thuyết phục. Chính phủ coi đây là tia hy vọng trong công tác điều hành của Bộ Tài chính. Đánh giá cao kết quả thu chi NSNN, tăng cường thể chế cũng như vai trò tham mưu của Bộ Tài chính đối với Chính phủ, Phó Thủ tướng cho rằng Bộ Tài chính đã và đang triển khai tích cực,  trách nhiệm. Ngoài ra, bộ phận điều hành  giá đã được chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, thông suốt và kiểm soát tốt lạm phát. Bộ Tài chính cũng rất tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, triển khai Nghị quyết 19, là một trong những bộ sớm hoàn thành  các đề án  tái cơ cấu, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu ngân hàng chính trị, ngân hàng đầu tư và phát triển. Chính phủ đánh giá cao  kết quả hoạt động của Bộ Tài chính trong 6 tháng đầu năm 2017. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ rõ. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng nêu rõ một số điểm cần  khắc phục và thực hiện tốt hơn nữa trong 6 tháng cuối năm như: Tốc độ tăng trưởng chưa đạt  kỳ vọng; hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp còn  nhiều khó khăn; hoạt động cổ phần hóa, thoái vốn và cải cách DNNN còn chậm, chưa đạt mục tiêu đề ra; Các vấn đề  cơ bản của nền kinh tế cũng đã được định hướng tích cực để giải quyết  nhưng chưa có nhiều chuyển biến, nhất là trong tái cơ cấu nền kinh tế, quản lý nợ xấu, nợ công, các dự án thua lỗ... Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, để thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính - tài chính nhà nước, Bộ Tài chính cần tiếp tục tập trung  hoàn thành và vượt dự toán thu, chi ngân sách năm 2017. Xây dựng tốt hóa đơn điện tử, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để bảo đảm  không vượt thu nhưng thu đúng, thu đủ nghĩa vụ của đơn vị kinh doanh. Phấn đấu giảm thuế suất nhưng mở rộng cơ sở tính thuế. Chi ngân sách phù hợp với Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị, bảo đảm  chi đúng dự toán. Tăng cường kỷ luật  chi tiêu, quản lý chặt chẽ chi tiêu công, đầu tư công, nợ công, tài sản công. Nhưng để thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Ngoài ra, Bộ Tài chính cần đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước theo đề án đã được phê duyệt, tập trung xử lý các dự án thua lỗ thấp, tái cơ cấu thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm, nhanh chóng đưa thị trường chứng khoán phái sinh vào hoạt động. Hoàn thiện  luật vốn hóa và định đoạt nhằm lấp đầy những lỗ hổng, kẽ hở,  tránh  tiêu cực, thất thoát, lợi ích nhóm trong đánh giá. Triển khai quyết liệt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị. Đóng góp tích cực vào đề án đổi mới cơ chế tài chính, cơ chế quản lý  sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục kiểm soát tốt lạm phát, hơn nữa phải đẩy nhanh lộ trình đưa giá các loại dịch vụ trở về giá thị trường. Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp với Bộ GTVT sớm giảm phí BOT tại 44 trạm để giảm bớt khó khăn cho  doanh nghiệp; Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư  đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tránh để tình trạng giải ngân chậm ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất, việc làm, thu nhập của người lao động,  hiệu quả sử dụng vốn, nguồn thu ngân sách và tăng trưởng kinh tế. Theo Phó Thủ tướng, đây là điểm yếu lớn và trách nhiệm chính thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhưng Bộ Tài chính cũng phải chia sẻ trách nhiệm  phối hợp thực hiện. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ mong muốn ngành tài chính tiếp tục nâng cấp, chuyên nghiệp hơn. Kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng đội ngũ cán bộ  ngành Tài chính trong sạch, vững mạnh,  phát triển nhanh và bền vững hơn. Phát huy truyền thống  ngành Tài chính chung sức, chung lòng, chủ động, tích cực, trách nhiệm, trí tuệ  để tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị cảm ơn Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan  Đảng, Quốc hội; Lãnh đạo các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  tham dự Hội nghị  ngành Tài chính, thay mặt ngành Tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tiếp thu các ý kiến ​​phát biểu chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng và ý kiến ​​của các đại biểu tham dự Hội nghị. “Ngành Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan liên quan, quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa  ý kiến ​​chỉ đạo của Phó Thủ tướng bằng các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị mà Đảng giao. nhà nước". Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết. Nêu bật những giải pháp trọng tâm của ngành Tài chính để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước theo tinh thần chủ đề chỉ đạo, điều hành năm 2017 của Chính phủ là “tăng cường kỷ cương,  trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững”, Bộ trưởng chỉ rõ, trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, nhiệm vụ của ngành Tài chính  giai đoạn hiện nay là  sự nỗ lực, quyết tâm cao. Đáp lại sự tin tưởng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; Với sự quan tâm, phối hợp, chia sẻ của các bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là các cấp ủy Đảng, chính quyền  địa phương,  cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân  cả nước, ngành Tài chính sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí,  chung sức, đồng lòng, nỗ lực  vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ tài chính - NSNN  được Đảng, Nhà nước giao năm 2017 và tình hình nhiệm vụ năm 2017./. MT-HTNội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (694 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo