Hạn tập chính sách tài khóa kinh tế vĩ mô

Chính sách tài khóa là gì? Phân loại và vai trò của chính sách tài khóa

Theo đó, trước những khó khăn của người dân và doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 từ đầu năm 2020 đến nay, Bộ Tài chính đã chủ động đề xuất điều chỉnh chính sách tài khóa linh hoạt, thực hiện miễn, giảm, giãn nhiều loại thuế, phí, lệ phí, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, ưu tiên dành các nguồn lực cần thiết để tăng chi cho công tác phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân và huy động thêm sự đóng góp thiện nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ cho phòng, chống dịch, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh. 

  Các chuyên gia kinh tế cho rằng, các giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế trong thời gian qua đã góp phần quan trọng đưa kinh tế doanh nghiệp, đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng.  

 Đặc biệt trong năm 2022, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ nhằm mục tiêu hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh và không để lỡ nhịp đà phục hồi của kinh tế thế giới cũng như ổn định kinh tế trong trung hạn và dài hạn. Trên cơ sở đó Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình. Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết nêu trên, Bộ Tài chính đã khẩn trương tổ chức thực hiện.  Bộ Tài chính đã trình Chính phủ và các cơ quan liên quan ban hành và tiếp tục thực hiện các chính sách thu NSNN để hỗ trợ phục hồi và thúc đẩy nền kinh tế theo tinh thần Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội. 11/NQ-CP của Chính phủ. Trong  đó,  giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống  8% cùng các chính sách giảm thuế, phí, lệ phí  ban hành cuối năm 2021 có hiệu lực đến năm 2022. Như: Giảm 50%  thuế bảo vệ môi trường về nhiên liệu máy bay; giảm 50% lệ phí trước bạ; giảm  thu 37 loại phí, lệ phí và điều chỉnh thuế suất thuế xuất  nhập khẩu. 

 Đặc biệt, trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới diễn biến phức tạp, tạo áp lực mạnh lên lạm phát trong nước, từ đầu năm đến nay, Bộ Tài chính đã thực hiện nhiều biện pháp bình ổn giá một cách nhanh chóng. Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết điều chỉnh giảm kịch sàn thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu. Không chỉ  vậy, thuế suất ưu đãi nhập khẩu  xăng dầu cũng  giảm từ  20% xuống 10%... cùng nhiều chính sách hỗ trợ khác được ban hành như giãn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế  doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. thuế thu nhập và tiền thuê đất  năm 2022; gia hạn  nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.  Bộ Tài chính cũng cho biết, riêng các chính sách  ban hành để cắt giảm, nới rộng các loại thuế, phí cho doanh nghiệp và cá nhân năm 2022 ước tính là 231 nghìn tỷ đồng. Tổng số thuế, phí, lệ phí được miễn, giảm, gia hạn lũy kế đến hết tháng 7 ước đạt 89,2 nghìn tỷ đồng. Trong đó: số tiền gia hạn khoảng 43 nghìn tỷ đồng; số tiền miễn, giảm khoảng 46,2 nghìn tỷ đồng, bao gồm  6,3 nghìn tỷ đồng để thực hiện các chính sách đã ban hành và thực hiện từ năm 2021 nhưng  làm giảm thu NSNN những tháng đầu năm 2022.  

 Bên cạnh đó, hoạt động quản lý chi NSNN được Bộ Tài chính thực hiện theo hướng tiết kiệm, chặt chẽ, hiệu quả; tiết kiệm chi thường xuyên, tập trung ưu tiên nguồn lực cho chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 347 nghìn tỷ đồng; trong đó, 40 nghìn tỷ đồng hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp, bảo đảm  ổn định đời sống xã hội cho người dân. Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có phương án cắt giảm các chương trình, dự án không giải ngân được và các chương trình, dự án khác để nhanh chóng phát huy hiệu quả. Đồng thời, tăng chi đầu tư cho y tế cơ sở, y tế dự phòng và nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh của ngành y tế; đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng và hiện đại hóa các thiết chế trợ giúp xã hội, đào tạo, dạy nghề và tạo việc làm; Hỗ trợ tiền thuê nhà cho nhân viên... 

 Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, những chính sách mà ngành tài chính đề xuất và triển khai trong thời gian qua đã có tác dụng rất tích cực, góp phần quan trọng  ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là hỗ trợ các đối tượng yếu thế của xã hội.  

 Trao đổi với báo giới, TS Tô Trọng Hưng, Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đánh giá các chính sách tài khóa thể hiện sự phản ứng kịp thời, đúng đắn của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính trong việc kiểm soát dịch bệnh. giúp tháo gỡ khó khăn. , khôi phục  hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng bền vững. 

 Tuy nhiên, những dự báo về triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam những tháng cuối năm vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro và thách thức. Vì vậy, việc thực hiện hiệu quả các giải pháp chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp sẽ góp phần quan trọng vào mục tiêu ổn định, duy trì đà phục hồi và sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

 Tuy nhiên,  Bộ trưởng Hồ Đức Phúc nhấn mạnh, toàn ngành Tài chính quyết tâm bám sát thực tiễn kinh tế - xã hội, luôn chuẩn bị  sẵn sàng, chủ động khắc phục mọi khó khăn với tinh thần trách nhiệm cao nhất để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định nền kinh tế. kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng. 

  Bộ trưởng Hồ Đức Phúc khẳng định, việc triển khai hiệu quả các giải pháp chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn của người dân, doanh nghiệp sẽ góp phần quan trọng vào mục tiêu ổn định, duy trì đà phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bộ Tài chính sẽ  chủ động theo dõi  tình hình trong nước và thế giới, nhất là diễn biến giá cả, lạm phát để kịp thời tham mưu  cho Chính phủ ứng phó linh hoạt với những biến động kinh tế vĩ mô, biến động trong lĩnh vực  ngân sách và nguồn lực tài chính Nhà nước trong nhằm bảo đảm mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. 

 Đồng thời, ngành tài chính sẽ thực hiện chính sách thuế linh hoạt, quản lý tốt thu nhập, nhất là  từ hoạt động kinh doanh trực tuyến, chống chuyển giá, tránh thuế đối với bất động sản. Đẩy mạnh ứng dụng và phân tích dữ liệu  hóa đơn điện tử để quản lý tốt nguồn thu ngân sách cũng là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính trong thời gian tới. Đồng thời, tiếp tục thực hiện chính sách  tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường kiểm soát chi chặt chẽ, hạn chế chi chuyển nguồn; chủ động rà soát, sắp xếp  thứ tự ưu tiên các khoản chi; rà soát, cân đối nguồn lực cho các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân ổn định sau  dịch COVID-19; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực  phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

  Ngoài ra, Bộ trưởng Hồ Đức Phúc cũng cho biết, toàn ngành đang tích cực cân đối, kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước; quản lý, kiểm soát chặt chẽ nợ công, cơ cấu nợ công theo hướng bền vững; phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ và các chính sách  kiểm soát lạm phát khác... 

 

 Trong những tháng cuối năm 2022, toàn ngành Tài chính  phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2022, tạo tiền đề thuận lợi cho  phục hồi và phát triển nền kinh tế, bảo đảm  ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế kinh tế”, Bộ trưởng Hồ Đức Phúc nói.Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (909 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo