Hạn sách tài khóa năm 2022

Chính sách tài khóa thắt chặt là gì? - Thịnh Vượng Tài Chính

Bố trí tối đa 14 nghìn tỷ đồng để đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng…; Sử dụng tối đa 46 nghìn tỷ đồng để nhập khẩu vắc xin, thuốc điều trị và trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 khi có nhu cầu. 

 Chiều ngày 11/01/2022, Kỳ họp bất thường lần thứ nhất – Quốc hội khóa XV họp phiên bế mạc. Với 424/426 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chính sách tài khóa và tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.  

 Tại phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng của Quốc hội Bùi Văn Cường đã trình bày dự thảo nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

  Bố trí tối đa 14 nghìn tỷ đồng  nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống y tế cơ sở và y tế dự phòng - Ảnh 2.  Các ĐBQH họp phiên bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất - Quốc hội khóa XV.  

 Mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình đó là: Phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, ưu tiên một số ngành, lĩnh vực quan trọng, phấn đấu đạt mục tiêu của giai đoạn 2021 - 2025: tăng trưởng bình quân 6,5 - 7%/năm, các chỉ tiêu nợ công dưới mức cảnh báo Quốc hội cho phép tại Nghị quyết số 23/2021/QH15, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn trong trung hạn và dài hạn... 

  Phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả; bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.  

 Về chính sách tài khóa gồm có chính sách miễn, giảm thuế: Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: Viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản xuất kim loại và sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, ngành khai khoáng (không kể khai thác than), sản xuất than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất, các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. 

  Bố trí tối đa 14 nghìn tỷ đồng để nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng - Ảnh 3.  Với 424/426 ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.  

 Về chính sách đầu tư phát triển: Tăng chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước tối đa 176 nghìn tỷ đồng, tập trung trong 2 năm 2022 và 2023, trong đó nổi bật về đầu tư y tế: Bố trí tối đa 14 nghìn tỷ đồng để đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, trung tâm kiểm soát bệnh tật cấp vùng, nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh của viện và bệnh viện cấp trung ương gắn với đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế, sản xuất vaccine trong nước và thuốc điều trị COVID-19...  

 Về chính sách tiền tệ: Điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ để góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, hỗ trợ tích cực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; nghiên cứu để giữ ổn định tỷ lệ tối đa vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, tính toán hợp lý tỷ lệ dự trữ bắt buộc, thực hiện nghiệp vụ thị trường mở, tái cấp vốn, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động để phấn đấu giảm lãi suất cho vay khoảng 0,5%-1% trong 2 năm 2022 và 2023, nhất là đối với lĩnh vực ưu tiên; 

 

 Tiếp tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, miễn, giảm lãi vay đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, theo dõi sát diễn biến kinh tế, tiền tệ để có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phù hợp, đồng thời bảo đảm an toàn hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng; Sử dụng tối đa 46 nghìn tỷ đồng từ các nguồn tài chính hợp pháp khác để nhập khẩu vaccine, thuốc điều trị và thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong trường hợp cần thiết. 

  Tiếp tục tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động, bảo đảm tính khả thi và tổ chức triển khai nhanh trong thực tế. Cân đối giải pháp về tiền tệ hỗ trợ Chương trình với tổng thể phương án cơ cấu lại các ngân hàng được kiểm soát đặc biệt...  Nghị quyết cũng quy định, để có nguồn  thực hiện  chính sách tài khóa hỗ trợ chương trình, được phép tăng bội chi ngân sách nhà nước trong hai năm 2022 và 2023 bình quân thêm khoảng 1 - 1,2% GDP/năm ( tối đa) 240 nghìn tỷ đồng). Năm 2022, tăng khoảng 1,1% GDP (tối đa 102,8 nghìn tỷ đồng) so với dự toán  Quốc hội quyết định; Năm 2023, Chính phủ tổng hợp phương án và dự toán ngân sách nhà nước tổng hợp tăng chương trình và  năm 2023, trình Quốc hội xem xét, quyết định theo quy định. 

  Theo báo cáo của Chính phủ, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bao gồm chính sách tài khóa hỗ trợ  khoảng 291 nghìn tỷ đồng; hỗ trợ bằng tiền chính sách  khoảng 46 nghìn tỷ đồng, hỗ trợ bằng các quỹ khác gần 10 nghìn tỷ đồng và một số khoản khác. Tổng quy mô gói hỗ trợ gần 350 nghìn tỷ đồng.Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (320 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo