Hạn sách tài khóa là chính sách trắc nghiệm

Chính sách tài khóa là gì? Có vai trò gì tới nền kinh tế? - Finhay

Một trong 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được Phó Thủ tướng Lê Minh Khải giao cho Bộ Tài chính trong nửa cuối năm  là tiếp tục đề xuất các chính sách, giải pháp hỗ trợ ngành thuế, tạo đà thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cả năm. Phó Thủ tướng đề nghị tiến hành chính sách tài khóa mở rộng nhưng lưu ý bảo đảm an toàn nợ công.  Ngày 13/7, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến “Tổng kết công tác tài chính - ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023”, tại 63 điểm cầu trên cả nước. 

  THU  54% DỰ TOÁN, GIỮ  CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

 Dự chỉ đạo  hội nghị, Phó Thủ tướng  Lê Minh Khải cho rằng, 6 tháng đầu năm nay, tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, diễn biến nhanh và khó lường, do chịu tác động nặng nề sau đại dịch Covid-19, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, xung đột Nga - Ukraine  diễn biến phức tạp và kéo dài. Trong đó, lạm phát vẫn ở mức cao, chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất tăng ở nhiều nước và  nền kinh tế lớn, tăng trưởng chậm lại và một số nước rơi vào suy thoái. Thương mại và đầu tư bị ảnh hưởng mạnh, rủi ro trên thị trường tài chính tiền tệ ngày càng gia tăng, chưa kể các thách thức như thiên tai, dịch bệnh… 

 

 Trong nước, bên cạnh thuận lợi là  kiểm soát được lạm phát, kinh tế vĩ mô ổn định; Tuy nhiên, cũng có không ít khó khăn, thách thức phát sinh từ bên trong  nền kinh tế và do tác động từ bên ngoài khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều ngành gặp khó khăn.  

 Trong bối cảnh khó khăn, Phó Thủ tướng Lê Minh Khải đánh giá cao những kết quả  ngành Tài chính đạt được. Đặc biệt, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều chính sách có tác động lớn đến nền kinh tế, phát huy tác dụng tích cực, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, kiểm soát lạm phát, giúp tiết giảm chi phí, kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đến nay, đã miễn, giảm, gia hạn hơn 70 nghìn tỷ đồng tiền thuế, phí, tiền thuê đất.  Mặc dù nền kinh tế còn khó khăn, còn nhiều loại thuế, phí phải miễn nhưng ngành tài chính cũng rất nỗ lực bằng nhiều biện pháp, nghiệp vụ cụ thể để cố gắng thu đạt yêu cầu dự toán. 

 Cùng với đó, các khoản chi NSNN được kiểm soát chặt chẽ,  phát sinh chi theo tiến độ thực hiện và dự toán giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách. 

 Phó Thủ tướng nhắc lại, trong bối cảnh thu ngân sách nhà nước khó khăn, giải ngân chậm, Bộ Tài chính đã tham mưu trình Chính phủ ban hành nghị quyết yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương cắt giảm các khoản chi ngân sách trung ương đã giao  dự toán đầu năm nhưng đến ngày 30/6/2023 chưa phân bổ; tích cực phối hợp, tham gia khuyến khích giải ngân vốn đầu tư công...  

 “Bộ Tài chính cũng nhanh chóng đưa ra các giải pháp điều hành giá cả, thị trường phù hợp với tình hình thực tế, tháo gỡ khó khăn  sản xuất kinh doanh, kiểm soát lạm phát, ổn định đời sống nhân dân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và quản lý nhà nước. Đồng thời, khôi phục niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp và bảo hiểm. Sàn giao dịch chứng khoán đã tăng trưởng trở lại sau 6 tháng đầu năm…”, Phó Thủ tướng tuyên bố. 

 9 NHÓM SỨ MỆNH CỐT LÕI 

 Bên cạnh những kết quả đạt được của toàn ngành, Phó Thủ tướng Lê Minh Khải lưu ý vẫn còn một số nhiệm vụ một số đơn vị trong ngành Tài chính chậm triển khai. 

 Dự báo, những tháng còn lại của năm 2023 sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là  ảnh hưởng của môi trường quốc tế, áp lực kiềm chế lạm phát gia tăng, rủi ro  biến đổi khí hậu, dịch bệnh... đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội  cả năm, trong đó có lĩnh vực tài chính. Vì vậy, Phó Thủ tướng chỉ rõ, để thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính phải tập trung vào 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. 

  Một là, nghiêm túc thực hiện  các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; điều hành chính sách tài khóa mở rộng, chú trọng  hiệu quả, thần tốc và quyết liệt. Thứ hai, tiếp tục rà soát, nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thu, chi ngân sách nhà nước, cổ phần, xử lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cơ chế tự chủ tài chính của  đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội, Chính phủ. 

  Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chính sách, giải pháp hỗ trợ  tài chính công nhưng không ảnh hưởng đến an toàn nợ công, nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia gắn với sử dụng vốn  hiệu quả.  

 Sớm báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để trình cấp có thẩm quyền về việc áp dụng mức thuế tối thiểu toàn cầu của OECD; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định giảm 30% giá thuê mặt bằng trong năm 2023. 

 Thứ ba, tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách thuế đã ban hành, nhất là chính sách giãn, giảm các loại thuế, phí, thuế tài nguyên, tiền thuê đất.  

 Cùng với đó, kết hợp với chính sách tiền tệ và các chính sách kinh tế vĩ mô khác để hỗ trợ nền kinh tế, xóa bỏ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân; kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm  các cân đối lớn của nền kinh tế; phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đề ra đến năm 2023. Bốn là, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước, kiểm soát chặt chẽ bội chi theo dự toán Quốc hội quyết định. 

  Năm là, kiểm soát nợ công trong phạm vi Quốc hội cho phép,  nghĩa vụ trả nợ của dự phòng  ngân sách nhà nước, nợ của chính quyền địa phương, bảo đảm  an toàn tài chính quốc gia, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay. Phát hành trái phiếu chính phủ phù hợp với thời điểm thu, chi và giải ngân vốn đầu tư công. 

 Thứ sáu, thực hiện có hiệu quả các biện pháp, giải pháp  quản lý, điều hành giá, bình ổn giá và thị trường, nhất là đối với các hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu do Nhà nước định giá.  

 Chú trọng công tác thông tin, truyền thông để cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch,  tạo đồng thuận xã hội về điều hành giá, ổn định tâm lý người tiêu dùng. “Xử lý nhanh, hiệu quả những tồn tại, bất cập của thị trường trái phiếu doanh nghiệp tư nhân, thị trường bảo hiểm và thị trường chứng khoán”, Phó Thủ tướng đề nghị. Khẩn trương vận hành sàn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng 7/2023. 

  Bảy là, tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài chính trong lĩnh vực tài chính công. Tăng cường  kiểm tra, rà soát, giám sát, công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí. Tăng cường công tác kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Thứ tám, rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa  thủ tục hành chính, kể cả quản lý và kiểm tra chuyên ngành để giảm chi phí, rút ​​ngắn thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, cá nhân. 

 

 Thứ chín, tiếp tục đẩy mạnh  chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là  lĩnh vực thuế và hải quan. 

 

 “Sớm triển khai  quản lý hóa đơn điện tử đối với dịch vụ ăn uống và tiểu thương để  thuận tiện cho việc kê khai thuế, bảo đảm  công khai, minh bạch, công bằng”, Phó Thủ tướng lưu ý. 

  Trong bối cảnh khó khăn, thách thức chung, nhiệm vụ đến năm 2023 vẫn còn quan trọng nhưng với quyết tâm cao và những giải pháp đổi mới, sáng tạo, Phó Thủ tướng tin tưởng ngành Tài chính sẽ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ  ngân sách nhà nước  giao. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, tạo tiền đề tích cực cho việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và hoàn thành mục tiêu tổng quát của kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025.  Phó Thủ tướng nêu 9 nhiệm vụ trọng tâm giúp phục hồi tổng cầu lĩnh vực tài chính - Ảnh 1 

 Phát biểu tiếp thu ý kiến ​​chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khải tại hội nghị, Bộ trưởng  Tài chính Hồ Đức Phúc cho biết, ngay từ đầu năm 2023, ngành Tài chính đã nỗ lực điều hành chính sách tài khóa, phối hợp với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác; nợ công giảm, bảo đảm cân đối thu chi  nhưng vẫn tạo mọi điều kiện  hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp và người dân. Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ, Quốc hội ban hành  chính sách miễn, giảm, gia hạn một số loại thuế, phí với tổng trị giá gần 200 nghìn tỷ đồng. 

  Về phương hướng điều hành tài chính - NSNN 6 tháng cuối năm, Bộ trưởng khẳng định sẽ chỉ đạo các đơn vị tập trung tiếp tục hoàn thiện pháp luật  tài chính - NSNN; tập trung triển khai kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm các giải pháp chính sách tài khóa và tiền tệ hỗ trợ  phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục tăng cường kỷ luật tài chính, kiểm tra, rà soát các lĩnh vực quan trọng để chống thất thu, ổn định  phát triển thị trường tài chính, chứng khoán... Từ đó, phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ dự toán thu NSNN giúp đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đề ra vào năm 2023 (6,5%).Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (849 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo