Hạn niệm chính sách tài khóa và tiền tệ

Tổng quy mô chương trình hỗ trợ tương đương 3,2% GDP 

 Trước đây, có ý kiến ​​cho rằng quy mô tổng thể của chính trị vẫn còn lớn so với nguồn lực của nền kinh tế. Ngoài ra, cần đưa ra con số thực, chính xác nguồn lực nhà nước phải chi, quy mô thực  ước tính khoảng 4,28% GDP, cộng với các chính sách hỗ trợ trước đây là khoảng 8,28% GDP, đây là mức cao so với các nước . ở cùng một trình độ phát triển. 

 Một số ý kiến ​​cũng cho rằng cần  tính toán kỹ, đầy đủ gói hỗ trợ  chương trình trước khi Quốc hội quyết định. 

  Gói hỗ trợ sẽ lan tỏa mạnh mẽ đến kinh tế vĩ mô 

 Gói hỗ trợ sẽ mở rộng mạnh mẽ ra toàn bộ nền kinh tế vĩ mô. Ảnh: TL.  Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy mô tổng thể của các chính sách đã được tính toán kỹ lưỡng, trên cơ sở dự báo, đánh giá khả năng cân đối, huy động các nguồn lực và mức độ hấp thụ của nền kinh tế, bám sát quan điểm, mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn.  

 Quy mô chính sách tài khóa để hỗ trợ chương trình khoảng 291 nghìn tỷ đồng, bao gồm: tăng bội chi NSNN là 240 nghìn tỷ đồng để thực hiện chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí (khoảng 64 nghìn tỷ đồng) và hỗ trợ chi đầu tư phát triển từ NSNN (khoảng 176 nghìn tỷ đồng); sử dụng 6,6 nghìn tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021; tăng thêm 38,4 nghìn tỷ đồng cấp bảo lãnh phát hành trái phiếu cho Ngân hàng Chính sách Xã hội; hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp 6 nghìn tỷ đồng thông qua chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất (số tiền gia hạn ước tính là 135 nghìn tỷ đồng). 

  Cộng với các chính sách hỗ trợ khác từ Quỹ dịch vụ viễn thông công ích, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp (khoảng 10 nghìn tỷ đồng), quy mô chính sách chi từ tài khóa và ngoài tài khóa là khoảng 301 nghìn tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước cần huy động 240.000 tỷ đồng để bù đắp bội chi tăng thêm do thực hiện chương trình. 

  Tổng quy mô các chính sách chi hỗ trợ từ tài khóa và ngoài tài khóa (miễn, giảm điện, nước, dịch vụ viễn thông...) năm 2021 là 269.464 tỷ đồng, tương đương 3,2% GDP. 

  Như vậy, tổng chi tài khóa và ngoài tài khóa đã thực hiện năm 2021 và dự kiến từ chương trình là gần 570,5 nghìn tỷ đồng.  Duy trì “mức cung tiền hợp lý” để kiểm soát lạm phát 

 Thực tế, nhiều  đại biểu Quốc hội quan tâm đến cơ cấu quy mô, tính cân đối, phối hợp giữa chính sách tài khóa và  tiền tệ,  hiệu quả và tính khả thi của các khoản đầu tư  ngân sách của Nhà nước. đánh giá và củng cố chính sách tiền tệ. 

 Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2020-2021, nhiều chính sách tiền tệ, tín dụng sẽ được triển khai quyết liệt, nhanh chóng để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế vượt qua khó khăn do khủng hoảng, dịch bệnh như: giảm lãi suất điều hành 1,5 - 2%/năm; cơ cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ hơn 600 nghìn tỷ đồng. 

 Bên cạnh đó, việc thực hiện: miễn, giảm lãi suất cho 3,87 nghìn tỷ đồng dư nợ bị ảnh hưởng; cho vay tái cấp vốn lãi suất 0% để hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ... Đồng thời, duy trì thanh khoản hệ thống  dồi dào nhưng không làm gia tăng lạm phát . 

 Trên tinh thần hỗ trợ tối đa, hiệu quả cho nền kinh tế gắn với bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát, Chính phủ đã xác định 6 nhóm giải pháp tiền tệ để hỗ trợ chương trình, bảo đảm nguyên tắc hài hòa, phối hợp  với chính sách tài khóa, đồng thời bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. 

  Các chính sách được kỳ vọng sẽ tác động  mạnh đến tổng thể kinh tế vĩ mô, cũng như đến dư nợ tín dụng của nền kinh tế. Chỉ riêng tác động dây chuyền của gói hỗ trợ lãi suất và các biện pháp điều hành tiền tệ sắp triển khai sẽ tác động đến khoảng 1 nghìn tỷ đồng dư nợ tín dụng mỗi năm.  

 Tuy nhiên, việc lượng hóa tổng quy mô các giải pháp tiền tệ (lượng tiền cung ứng) trong chương trình là khó khăn do việc thực hiện CSTT là  điều hành các công cụ, biện pháp tiền tệ ngắn hạn,  linh hoạt cao với mục tiêu chủ yếu là cung ứng tiền cho nền kinh tế , điều tiết thanh khoản, từ đó tác động đến tín dụng và lãi suất; đồng thời phát huy tác động truyền dẫn của các giải pháp thuế đối với nền kinh tế. 

 Vì vậy, chính sách tiền tệ phải duy trì “mức cung tiền hợp lý” để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu và ổn định kinh tế vĩ mô.  

 Qua thảo luận tại Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đều cho rằng cần  có gói hỗ trợ để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều ý kiến ​​cho rằng, trong quá trình triển khai cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để đảm bảo chương trình được thực hiện hiệu quả, không để tình trạng bị lợi dụng chính sách.Chính sách tài khóa của Trung Quốc và hàm ý cho Việt Nam - Tạp chí Tài chính

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo