Mẫu giấy ủy quyền chi nhánh ký hợp đồng năm 2022

Đôi khi trong quá trình hoạt động, công ty không thể bao quát được hết công việc nên trong một số trường hợp công ty sẽ ủy quyền cho chi nhánh ký kết hợp đồng với đối tác. ACC xin cung cấp mẫu giấy ủy quyền chi nhánh ký hợp đồng trong bài viết dưới đây.

1. Giấy ủy quyền là gì?

Giấy ủy quyền là một văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền.

Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc công ty cho giám đốc chi nhánh

2. Công ty có được ủy quyền cho chi nhánh ký kết hợp đồng không?

Căn cứ theo quy định về đại diện theo ủy quyền tại Điều 138 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì người đại diện theo pháp luật của công ty (pháp nhân) thì có thể ủy quyền cho một cá nhân khác có đủ điều kiện năng lực hành vi dân sự để tiến hành thực hiện giao dịch dân sự. Do đó, công ty có thể ủy quyền cho chi nhánh ký kết hợp đồng.

3. Mẫu giấy ủy quyền chi nhánh ký hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

GIẤY ỦY QUYỀN

(Về việc giao kết hợp đồng...................................)

Căn cứ vào Bộ luật dân sự năm 2015;

...........................................................;

Căn cứ vào Điều lệ công ty ...............................................;

..............., ngày ….. tháng ….. năm 20...

Chúng tôi gồm có:

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên: .........................................................

Sinh ngày ..... tháng ..... năm ......

Địa chỉ nơi cư trú: Số ........ Phường .... Quận ..... Thành phố................................

Chức vụ: Tổng giám đốc ............................................ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ..... ngày .... tháng .... năm .... do Sở KHĐT thành phố .................... cấp.

Số CMTND :.........…., ngày cấp …../……/…… , nơi cấp công an thành phố......................

Số hộ chiếu (nếu có) :...............

Quốc tịch: Việt Nam

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ tên: ........................................................

Sinh ngày .... tháng ..... năm ......

Địa chỉ nơi cư trú: Số ....... Phường ...... Quận ........Thành phố ..............................

Chức vụ: Giám đốc chi nhánh .......................... công ty ............................ theo giấy phép hoạt động số ..... do Sở KHĐT thành phố ......................... cấp ngày .... tháng ..... năm ......

Số CMTND :.........……., ngày cấp ………, nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh

Số hộ chiếu (nếu có) :................

Quốc tịch: Việt Nam

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bằng giấy ủy quyền này Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt Bên ủy quyền thực hiện các công việc sau:

Điều 1. Giám đốc chi nhánh .............................. tại thành phố .................... sẽ tiến hành thay mặt Tổng giám đốc công ty ................................ ký kết hợp đồng ...................

Điều 2. Thời hạn ủy quyền:

Thời hạn ủy quyền kể từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ...

Điều 3. Thỏa thuận khác (nếu có).

................................................

................................................

................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

..................................................

Điều 4. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN:

- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên;

- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành .... bản, mỗi bên giữ ... bản./.

Trên đây là mẫu giấy ủy quyền chi nhánh ký hợp đồng, ngoài ra ACC còn cung cấp mẫu giấy ủy quyền của doanh nghiệp mới nhất, mẫu giấy ủy quyền cá nhân, ủy quyền doanh nghiệp...

4. Một số câu hỏi có liên quan

Điều kiện để giấy ủy quyền có giá trị pháp lý?

* Yêu cầu về nội dung

Đảm bảo nội dung giấy ủy quyền tuân thủ nguyên tắc của Bộ luật dân sự. Cụ thể đảm bảo nội dung ủy quyền đáp ứng các điều kiện, yêu cầu sau:

-Thứ nhất, nội dung của giấy ủy quyền phải bình đẳng

- Thứ hai, nội dung giấy ủy quyền phải đảm bảo tính tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận

- Thứ ba, nội dung giấy ủy quyền tuyệt đối không được xâm phạm đến lợi ích của quốc gia hay vi phạm lợi ích cộng đồng hay lợi ích hợp pháp của người khác.

- Thứ tư, nội dung của giấy ủy quyền phải tuân thủ pháp luật, điều luật, đúng với đạo đức con người trong xã hội.

- Thứ năm, trong giấy ủy quyền phải có cam kết về trách nhiệm và việc chịu trách nhiệm nếu không thực hiện đúng nghĩa vụ được ủy quyền hoặc thực hiện không đúng với nghĩa vụ của mình.

* Yêu cầu về hình thức

Một giấy ủy quyền đạt giá trị pháp lý ngoài tuân thủ nội dung thì cần đáp ứng về hình thức như sau:

- Thứ nhất, hình thức của giấy ủy quyền theo đúng với pháp luật quy định.

- Thứ hai, hình thức giấy ủy quyền phải được các bên thỏa thuận nếu như trong luật không có quy định.

Các trường hợp lập giấy ủy quyền?

Việc lập giấy ủy quyền có 2 trường hợp xảy ra:

- Ủy quyền đơn phương, tức Giấy ủy quyền không có sự tham gia của bên nhận ủy quyền. Việc lập giấy ủy quyền không đòi hỏi bên nhận ủy quyền phải đồng ý và không có giá trị bắt buộc bên nhận ủy quyền phải thực hiện các công việc ghi trong giấy. Do vậy, nếu sau khi Giấy ủy quyền được lập mà bên nhận ủy quyền không thực hiện công việc theo cam kết thì bên ủy quyền cũng không có quyền yêu cầu bên nhận ủy quyền phải thực hiện, kể cả việc bồi thường thiệt hại, nếu có.

- Ủy quyền có sự tham gia của cả bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền. Trường hợp này về hình thức là giấy ủy quyền nhưng về bản chất là hợp đồng ủy quyền. Nếu có tranh chấp, pháp luật sẽ áp dụng các quy định về hợp đồng ủy quyền để giải quyết. Theo đó, người được ủy quyền chỉ được thực hiện các công việc và hưởng các quyền trong phạm vi quy định của giấy ủy quyền. Trong trường hợp người được ủy quyền có hành vi vượt quá phạm vi đó thì phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với phần vượt quá.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết giới thiệu về mẫu giấy ủy quyền chi nhánh ký hợp đồng. Nội dung bài viết giới thiệu về khái niệm giấy ủy quyền và cung cấp mẫu giấy ủy quyền chi nhánh ký hợp đồng. Nếu trong quá trình tìm hiểu, quý bạn đọc còn có vấn đề thắc mắc cần được giải đáp hay có quan tâm đến các dịch vụ tư vấn pháp lý do ACC cung cấp, vui lòng truy cập địa chỉ trang web sau đây: https://accgroup.vn/ để được tư vấn giải đáp thắc mắc một cách chi tiết nhất.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (283 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo