Thủ tục xin cấp giấy phép quảng cáo online (Cập nhật 2023)

Với tốc độ phát triển của internet hiện nay. Nhiều doanh nghiệp đã và đang tham gia quảng cáo online với nhiều phương tiện internet như: facebook; zalo; google; … để quảng cáo cho sản phẩm, dịch vụ của mình. Tuy nhiên, việc quảng cáo không được quảng cáo tràng lang, tự do mà phải theo quy định của pháp luật. Và việc quảng cáo online phải được xin giấy phép trước khi quảng cáo. Vậy cần thực hiện những trình tự, thủ tục gì để xin giấy phép quảng cáo online?

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo online
Thủ tục xin giấy phép quảng cáo online

1. Quảng cáo online là gì?

Quảng cáo online được hiểu là việc mà các tổ chức, cá nhân kinh doanh sử dụng mạng internet để quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, … nhằm giới thiệu một cách phổ biến đến công chúng về sản phẩm, dịch vụ của mình.

2. Những hình thức, nội dung nào phải xin giấy phép quảng cáo online?

 • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì không phải mọi sản phẩm, dịch vụ phải xin phép mà chỉ bao gồm những loại hàng hóa, dịch vụ sau mới phải thực hiện xin giấy phép quảng cáo trước khi quảng cáo online:
  • Quảng cáo hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế như quảng cáo thuốc dùng cho người; vắc xin, sinh phẩm y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;
  • Quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm;
  • Quảng cáo mỹ phẩm;
  • Quảng cáo về khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
  • Quảng cáo trang thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế;
  • Quảng cáo hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn như quảng cáo về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; quảng cóa thuốc bảo vệ thựcc vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật; …

Giấy phép quảng cáo là gì? Tại sao phải xin giấy phép quảng cáo? Mời Quý bạn đọc theo dõi bài viết Thủ tục xin giấy phép quảng cáo

3. Điều kiện để được quảng cáo online

Căn cứ vào Điều 20 Luật quảng cáo 2012 thì điều kiện để được quảng cáo online bao gồm điều kiện như sau:

 • Quảng cáo về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Quảng cáo cho các loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải có các tài liệu chứng minh về sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật.
 • Quảng cáo tài sản mà pháp luật quy định tài sản đó phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng thì phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản.
 • Quảng cáo cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt phải đảm bảo các điều kiện sau đây:
 • Quảng cáo thuốc được phép quảng cáo theo quy định của pháp luật về y tế; phải có giấy phép lưu hành tại Việt Nam đang còn hiệu lực và tờ hướng dẫn sử dụng do Bộ Y tế phê duyệt;
 • Quảng cáo mỹ phẩm phải có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về y tế;
 • Quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế phải có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành do Bộ y tế cấp;
 • Quảng cáo sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ không thuộc quy định tại khoản 4 Điều 7 của Luật này phải có giấy chứng nhận tiêu chuẩn, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm dinh dưỡng sản xuất trong nước; đối với sản phẩm dinh dưỡng nhập khaair thì phải có giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm của cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất và giấy phép lưu hành;
 • Quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm phái có giấy chứng nhận đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm, hụ gia thực phẩm thuộc danh mục phải đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc danh mục phải công bố tiêu chuẩn;
 • Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phải có giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn hành nghề do ngành y tế cấp theo quy định của pháp luật;
 • Quảng cáo trang thiết bị y tế phải có giấy phép lưu hành đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước hoặc giấy phép nhập khẩu đối với thiết bị y tế nhập khẩu;
 • Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật phải có giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật. Quảng cáo sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật phải có giấy phép kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp;
 • Quảng cáo thuốc thú y, vật tư thú y phải có giấy phép lưu hành sản phẩm và bản tóm tắt đặc tính của sản phẩm;
 • Quảng cáo phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, thức an chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi phải có giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản tự công bố chất lượng sản phẩm.

4. Trình tự, thủ tục xin giấy phép quảng cáo online

Bước 1: Nộp hồ sơ tại Cục Văn hóa – Thông tin cơ sở

 • Các cá nhân, tổ chức có thể nộp đơn trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Cục văn hóa – Thông tin cơ sở. Tuy nhiên, nên nộp trực tiếp nhằm tránh những trường hợp hồ sơ bị thất lạc và hồ sơ không đến được cơ quan có thẩm quyền.
 • Những hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:
  • Đơn đề nghị cấp giấy phép thực hiện quảng cáo online;
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo;
  • Bản sao giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hoá với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hoá;
  • Mẫu sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo hoặc có đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức;
  • Giấy tờ xác nhận cho nội dung quảng cáo đối với quảng cáo có điều kiện

Bước 2: Quá trình xử lý hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền

 • Trường hợp 1: Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trong vòng 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và hợp lệ), Cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.
 • Trường hợp 2: Cơ quan có thẩm quyền không cấp giấy phép và trả lời bằng văn bản:

Thông thường có hai lý do dẫn đến Cơ quan có thẩm quyền trả lời bằng văn bản và không cấp giấy phép quảng cáo như sau:

  • Lý do thứ nhất: Thiếu hồ sơ thì tổ chức, cá nhân xin giấy phép phải cung cấp, bổ sung;
  • Lý do thứ hai: Cục Văn hóa – Thông tin cơ sở yêu cầu sửa đổi sản phẩm quảng cáo trước khi đưa lên mạng thông tin máy tính thì người thực hiện quảng cáo có trách nhiệm sửa đổi theo yêu cầu của Cục Văn hóa – Thông tin cơ sở. (Trường hợp người thực hiện quảng cáo không nhất trí với yêu cầu sửa đổi sản phẩm quảng cáo thì Cục Văn hoá – Thông tin cơ sở có quyền không cho phép thực hiện quảng cáo trên mạng thông tin máy tính.Trong trường hợp đó người thực hiện quảng cáo có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật)
 • Lưu ý: Quá thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy phép thực hiện quảng cáo mà người xin giấy phép không thực hiện thì giấy phép không còn hiệu lực.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (538 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo