Thủ tục, Quy trình, Dịch vụ trả giấy phép lao động (Thủ tục 2021)

logo accACC
ACC Group
Thủ Tục Trả Giấy Phép Lao Động
Thủ Tục Trả Giấy Phép Lao Động

Trả giấy phép lao động (thu hồi giấy phép lao động) là thủ tục cần thiết khi người lao động không đủ điều kiện để  tiếp tục làm việc tại Việt Nam hoặc giấy phép lao động đã được cấp không còn giá trị sử dụng.

Lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo các hình thức sau đây, thì phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài:

 • Thực hiện hợp đồng lao động;
 • Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;
 • Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế;
 • Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;
 • Chào bán dịch vụ;
 • Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Tình nguyện viên;
 • Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại;
 • Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;
 • Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam.

Sau khi được cấp giấy phép lao động và được vào làm việc tại Việt Nam, vì nhiểu lý do khác nhau như chấm dứt hợp đồng, vi phạm quy định pháp luật,… mà người lao động nước ngoài có thể trả giấy phép lao động. Theo quy định của pháp luật hiện hành, đây là thủ tục thu hồi giấy phép lao động.

1. Thu hồi giấy phép lao động

Các trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi giấy phép lao động của người nước ngoài đã được cấp theo quy định pháp luật:

Giấy phép lao động hết hiệu lực theo quy định:

 • Giấy phép lao động hết thời hạn.
 • Chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Nội dung của hợp đồng lao động không đúng với nội dung của giấy phép lao động đã được cấp.
 • Hợp đồng trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế hết thời hạn hoặc chấm dứt.
 • Có văn bản thông báo của phía nước ngoài thôi cử lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
 • Doanh nghiệp, tổ chức, đối tác phía Việt Nam hoặc tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam chấm dứt hoạt động.
 • Người lao động là công dân nước ngoài bị phạt tù giam, chết hoặc bị Toà án tuyên bố là đã chết, mất tích.

 Giấy phép lao động bị thu hồi do người sử dụng lao động hoặc người lao động nước ngoài không thực hiện đúng quy định

Ví dụ: Người lao động không còn đủ điều kiện để được cấp giấy phép lao động: Trong thời gian làm việc phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

2. Trình tự thu hồi giấy phép lao động

 1. Đối với trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực thì người sử dụng lao động thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài để nộp lại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó;
  • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày giấy phép lao động hết hiệu lực, người sử dụng lao động thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài và nộp lại cho cơ quan đã cấp giấy phép lao động đó kèm theo văn bản nêu rõ lý do từng trường hợp thu hồi, các trường hợp thuộc diện thu hồi nhưng không thu hồi được;
  • Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được giấy phép lao động đã thu hồi kèm theo văn bản của người sử dụng lao động nêu tại điểm a khoản này, cơ quan cấp giấy phép lao động có văn bản xác nhận đã nhận giấy phép lao động bị thu hồi của người sử dụng lao động.
 1. Đối với trường hợp giấy phép lao động bị thu hồi do người sử dụng lao động hoặc người lao động nước ngoài không thực hiện đúng quy định pháp luật thì Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động ra quyết định thu hồi và thông báo cho người sử dụng lao động để thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài và nộp lại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
 2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động gửi người sử dụng lao động.
 3. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết thủ tục thu hồi giấy phép lao động.

3. Thủ tục thu hồi giấy phép lao động

3.1 Các bước tiến hành:

Bước 1: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày giấy phép lao động hết hiệu lực thì người sử dụng lao động thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài để nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

 • Nếu hồ sơ đầy đủ đúng yêu cầu, cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ.
 • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ sẽ được hướng dẫn hoàn chỉnh.

Đối với trường hợp giấy phép lao động bị thu hồi do người sử dụng lao động hoặc người lao động nước ngoài không thực hiện đúng Nghị định số 11/2016/NĐ-CP thì Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ra quyết định thu hồi theo Mẫu số 13 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH và thông báo cho người sử dụng lao động để thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài và nộp lại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bước 2: Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được giấy phép lao động đã thu hồi kèm theo văn bản của người sử dụng lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản xác nhận đã nhận giấy phép lao động bị thu hồi của người sử dụng lao động.

3.2 Cách thức thực hiện thủ tục hành chính:

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

3.3 Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

 • Giấy phép lao động của người lao động nước ngoài đã được cấp;
 • Văn bản nêu rõ lý do từng trường hợp thu hồi, các trường hợp thuộc diện thu hồi nhưng không thu hồi được.

3.4 Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:

20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

3.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Người sử dụng lao động

3.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

3.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

 • Thu hồi giấy phép lao động.
 • Văn bản xác nhận đã nhận giấy phép lao động thu hồi trong trường hợp giấy phép lao động hết hạn.

3.8 Lệ phí:

Không có.

3.9 Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

 • Bộ luật Lao động năm 2012;
 • Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
 • Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận