Giải quyết chế độ bhxh khi chấm dứt hợp đồng

Nguyên tắc đóng bảo hiểm xã hội khi vi phạm hợp đồng 

 

giải quyết chế độ bhxh khi chấm dứt hợp đồng

giải quyết chế độ bhxh khi chấm dứt hợp đồng

 

 Trường hợp người lao động đang được công ty đóng bảo hiểm xã hội mà  đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì căn cứ Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH, việc đóng bảo hiểm xã hội được thực hiện như sau: 

 

 Người lao động đồng thời có từ 02 hợp đồng lao động trở lên với các đơn vị khác nhau thì phải đóng BHXH, BHTN theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất và đóng bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. theo từng hợp đồng lao động. 

 Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của nhà nước phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên cơ sở tiền lương ghi trong hợp đồng lao động. 

 Đơn vị  tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất vẫn phải đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

 

 Hết thời gian tạm dừng đóng, đơn vị tiếp tục đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo phương thức đã đăng ký và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng. vào quỹ hưu trí và tử tuất. Tiền bồi thường không phải chịu lãi suất mặc định. 

 Trong thời gian  tạm dừng đóng, nếu người lao động nghỉ việc,  chuyển công tác, không tham gia BHXH thì đơn vị đóng đủ  BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN và  lãi chậm đóng (nếu có). đối với người lao động này để xác nhận vào sổ BHXH. 

 Người lao động không làm việc, không hưởng  lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH của tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng  chế độ bảo hiểm xã hội. 

 Người lao động nghỉ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của Luật BHXH thì không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà vẫn được hưởng  chế độ BHYT những lợi ích. Người lao động nghỉ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN thì thời gian này được tính là thời điểm đóng BHXH. đóng bảo hiểm thất nghiệp, đóng bảo hiểm y tế của tổ chức bảo hiểm xã hội của người lao động. 

 Nếu người lao động nghỉ việc đúng pháp luật  lao động mà vẫn  hưởng  lương thì người lao động và đơn vị  đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo mức tiền lương mà người lao động được hưởng trong thời gian nghỉ việc. thời gian ngừng việc.  Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (735 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo