Gia Hạn Giấy Phép Thành Lập Chi Nhánh Của Thương Nhân Nước Ngoài

logo accACC
Hoài Thắm

Gia hạn giấy phép thành lập chi nhánh là thủ tục mà thương nhân bắt buộc phải thực hiện nếu muốn chi nhánh của doanh nghiệp tiếp tục hoạt động. ACC xin giới thiệu dịch vụ Gia hạn giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài.

Gia Hạn Giấy Phép Thành Lập Chi Nhánh Của Thương Nhân Nước Ngoài
Gia Hạn Giấy Phép Thành Lập Chi Nhánh Của Thương Nhân Nước Ngoài

1. Gia hạn giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài là gì?

Các doanh nghiệp nước ngoài khi muốn mở thêm Chi nhánh để thực hiện hoạt động kinh doanh tại quốc gia khác nhau cần phải tuân thủ quy định của pháp luật nước sở tại. Đối với các thương nhân nước ngoài thực hiện hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, việc thành lập Chi nhánh cần có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và mỗi thương nhân nước ngoài chỉ được thành lập tối đa 1 Chi nhánh trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 25/01/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, thương nhân nước ngoài khi muốn thành lập Chi nhánh thì bắt buộc phải thực hiện thủ tục xin giấy phép thành lập chi nhánh.

Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp giấy tờ đó có quy định về thời hạn. Đối với những trường hợp sắp hết hạn giấy phép thành lập chi nhánh, thương nhân nước ngoài buộc phải gia hạn giấy phép nếu muốn tiếp tục hoạt động. Đây là một thủ tục gây rất nhiều khó khăn cho các thương nhân nước ngoài, vì vẫn chưa nắm rõ quy định pháp luật của Việt Nam. Chính vì vậy, ACC xin cung cấp dịch vụ Gia hạn giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài để hỗ trợ khách hàng.

2. Điều kiện để gia hạn giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài

Để gia hạn hoạt động, chi nhánh của thương nhân phải đáp ứng những điều kiện sau:

  • Chi nhánh không thuộc các trường hợp bị thu hồi giấy phép tại Nghị định 07/2016/NĐ-CP vì: Không thực hiện nghĩa vụ báo cáo về hoạt động theo quy định; Không hoạt động trong vòng 01 năm và không phát sinh các giao dịch với Cơ quan cấp giấy phép.
  • Giấy phép kinh doanh, giấy phép thành lập hoặc các giấy tờ khác tương đương của công ty mẹ còn thời hạn.
  • Giấy phép thành lập chi nhánh cũ còn thời hạn ít nhất 30 ngày trước khi tiến hành thủ tục gia hạn. Đối với trường hợp Giấy phép thành lập chi nhánh cũ còn thời hạn dưới 30 ngày, chi nhánh cũ buộc phải đóng cửa. Nếu thương nhân nước ngoài muốn tiếp tục hoạt động thì buộc phải đăng ký thành lập chi nhánh mới.

3. Hồ sơ gia hạn giấy phép thành lập, chi nhánh của thương nhân nước ngoài

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh gồm:

  • Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh (theo mẫu quy định tại Thông tư số 11/2006/TT-BTM của Bộ Công thương) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;
  • Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất. Các giấy tờ quy định tại điểm này phải dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam;
  • Báo cáo hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh tính đến thời điểm đề nghị gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh;
  • Bản gốc giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh đã được cấp.

4. Trình tự thủ tục gia hạn giấy phép thành lập, chi nhánh của thương nhân nước ngoài

Bước 1: Nộp hồ sơ

Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép.

Bước 2: Xét duyệt hồ sơ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh. Trường hợp không gia hạn phải có văn bản nêu rõ lý do.

Trường hợp việc gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Cơ quan cấp Giấy phép, Bộ quản lý chuyên ngành có văn bản nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép gia hạn hoặc không gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp không gia hạn phải có văn bản nêu rõ lý do.

5. Cơ quan có thẩm quyền cấp phép

Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ gia hạn giấy phép chi nhánh tại cơ quan có thẩm quyền, cụ thể:

  • Bộ Công thương là cơ quan có thẩm quyền gia hạn giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài.
  • Sở Công thương là cơ quan có thẩm quyền gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong phạm vi quản lý của địa phương.

Trên đây là toàn bộ thông tin do ACC cung cấp về Gia hạn giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn về từng trường hợp, khách hàng vui lòng liên hệ ACC hỗ trợ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận