Quy định về mức giá đền bù đất quy hoạch giao thông

Đên bù đất sẽ được tiến hành khi có những mảnh đất ở trong diện quy hoạch làm đường, làm các công trình xã hội,… Việc đền bù đất cũng cần được đảm bảo theo các quy định của pháp luật. Sau đây, hãy cùng Luật ACC tìm hiểu về vấn đề “Giá đền bù đất quy hoạch giao thông” qua bài viết sau đây nhé!

Giá đền bù đất làm đường mới nhất 2023 thế nào?

Căn cứ pháp lý

 • Luật đất đai 2013

1. Định nghĩa đất quy hoạch giao thông

Đất giao thông hay còn được gọi là DGT, đây là loại đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp. Nhà nước cho phép xây dựng những công trình giao thông như đường đắt, đường bộ, tàu thủy; những công trình phục vụ hoạt động đi lại, di chuyển của người dân,… trên diện tích đất này.

Đất giao thông DGT không bao gồm những công trình giao thông ngầm ở dưới lòng đất hay trên không. Nếu như những công trình không gây ảnh hưởng đến đất giao thông trên bản đồ địa chính, hoặc không cần thiết phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì không được xem là đất giao thông DTG. 

Đất quy hoạch giao thông hay quy hoạch đất giao thông là vùng đất đã được khoanh vùng cho mục đích sử dụng là giao thông. 

Quy hoạch đất giao thông cũng như lộ giới đều là một trong số các vấn đề ít ai để tâm tới nhưng nó thực sự quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người sở hữu đất. Thế nên việc tìm hiểu và nắm bắt những quy định hiện hành liên quan đến đất quy hoạch giao thông là điều cần thiết đối với mỗi người, đặc biệt là những người dân tại các thành phố lớn.

2. Cách nhận biết đất có thuộc quy hoạch giao thông hay không?

Việc để biết liệu rằng một mảnh đất nào đó có thuộc đất quy hoạch giao thông hay không là điều mà không phải ai cũng nắm. Và ở mỗi địa phương thì việc quy hoạch lại có sự khác nhau. Bên cạnh đó, quy hoạch có thể thay đổi theo thời gian nên nếu như muốn xác định xem mảnh đất đó có thuộc quy hoạch giao thông hay không, bạn có thể tìm hiểu thông qua:

Căn cứ theo thông tin trên sổ đỏ hoặc sổ hồng

Đối với mảnh đất đã có sổ thì ngay trên giấy chứng nhận quyền sử dụng sẽ ghi trực tiếp thông tin về việc quy hoạch. Bạn có thể căn cứ thông tin ghi trên sổ hồng, cụ thể là nội dung ghi rõ lô đất đó thuộc diện quy hoạch gì.

Kiểm tra thông tin thông qua công ty nhà đất, dịch vụ tại địa phương

Việc quy hoạch ở địa phương sẽ được nắm bởi những công ty nhà đất, bất động sản tại địa phương nên chắc chắn việc tham khảo thông qua những công ty nhà đất đó sẽ giúp bạn nắm được thông tin đất có thuộc quy hoạch giao thông hay không một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Kiểm tra quy hoạch tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Những kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất là những nội dung mà các cơ quan nhà nước tại địa phương như Văn phòng đăng ký đất đai ở địa phương (Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện) nắm được. Bởi lẽ đây là cơ quan nhà nước có nhiệm vụ quản lý đất đai tại địa phương cho nên việc đất thuộc lộ giới hay thuộc quy hoạch giao thông hay không thì đối tượng trên sẽ hiểu rõ hơn ai hết.

3. Điều kiện được hưởng đền bù đất 

Căn cứ Khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai năm 2013 quy định về điều kiện để hộ gia đình, cá nhân được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như sau:

“Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.”

Từ quy định trên thì những chủ thể đáp ứng đủ điều kiện để được bồi thường sau khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế thì Nhà nước sẽ tiến hành bồi thường dựa trên giá đất ở thời điểm thu hồi cũng như những chi phí khác mà người sử dụng đất đã phải bỏ ra.

3. Giá đền bù đất quy hoạch giao thông như thế nào?

Chủ sở hữu sẽ được bồi thường nếu như nằm trong 2 trường hợp sau:

Giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi
Chấp nhận được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể hiện hành tại ủy ban nơi có đất.

Điều 114. Bảng giá đất và giá đất cụ thể

4. Giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

đ) Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017) quy định:

“Điều 18. Xác định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất

1. Căn cứ vào giá đất phổ biến trên thị trường, điều kiện kinh tế – xã hội ở địa phương và bảng giá đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định, quyết định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể.

2. Giá đất cụ thể được xác định bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại khoản 5 Điều 4 của Nghị định này được áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

a) Các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 4 Điều 114, khoản 2 Điều 172 và khoản 3 Điều 189 của Luật đất đai, xác định giá đất để làm giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc trung ương; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với các tỉnh còn lại; xác định giá đất để làm căn cứ tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo; xác định giá đất để làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm.

b) Trường hợp quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 114 của Luật đất đai đối với dự án có các thửa đất liền kề nhau, có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi và thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự nhau hoặc trường hợp tại khu vực thu hồi đất không bảo đảm yêu cầu về thông tin để áp dụng các phương pháp định giá đất quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 4 của Nghị định này để xác định giá đất cụ thể của từng thửa đất.

3. Hàng năm, UBND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất để áp dụng cho các trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

Đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hệ số điều chỉnh giá đất đối với từng loại đất theo dự án hoặc theo khu vực để xác định giá đất tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

4. Trách nhiệm xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất:

a) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành có liên quan xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này;

b) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này.

5. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Điều này”.

Về phương pháp xác định giá đất cụ thể theo khoản 2 Điều 18 Nghị định 44/2014/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 4 điều 3 Nghị định 01/2017/NĐ-CP.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (376 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo