Đơn yêu cầu luật sư bào chữa

1. Luật sư là ai?  

Điều 72 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định về luật sư bào chữa như sau: 

 

 1. Người bào chữa là người được người bị buộc tội  hoặc cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng chỉ định bào chữa và được cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng  nhận bản đăng ký bào chữa. 
 2. Luật sư có thể là: 

 

 1. a) Luật sư; 

 

 1. b) Người đại diện của người bị tố cáo; 

 

 1. c) Bảo vệ nhân dân; 

 

 đ) Trợ giúp viên pháp lý trong trường hợp  bị can là đối tượng được trợ giúp pháp lý.  

 1. Luật sư bào chữa  nhân dân là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên trung thành với Tổ quốc, có phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết pháp luật và có  đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc tổ chức thành viên của Mặt trận cử tham gia bào chữa cho người bị buộc tội thuộc tổ chức mình.  
 2. Những người sau đây không có tư cách bào chữa: 

 

 1. a) Người  tiến hành tố tụng vụ án này; người thân thích của người đã tiến hành hoặc đang tiến hành tố tụng trong vụ án này; 

 

 1. b) Những người tham gia vụ việc với tư cách là người làm chứng, người giám định, chuyên gia bất động sản, người phiên dịch, biên dịch; 

 

 1. c) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người  chưa được xóa án tích, người  bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc. 
 2. Một luật sư bào chữa có thể bào chữa cho nhiều  bị can trong cùng một vụ án nếu quyền và lợi ích của họ không xung đột với nhau.  

 Nhiều người bào chữa có thể bào chữa cho một  bị cáo. 

 

 Theo đó, có thể thấy luật sư cũng là một trong những người bào chữa. Luật sư bào chữa sẽ tham gia  tố tụng hình sự để bào chữa cho  bị can, bị cáo, bị cáo theo yêu cầu của họ. 

  Luật sư có thể  bào chữa cho  bị can thông qua thủ tục đăng ký  bào chữa. 

2. Mẫu đơn đăng ký luật sư bào chữa 

 Tại sao  viết một yêu cầu luật sư bào chữa? Mẫu Đơn Xin Luật Sư Bào Chữa Mới Nhất 

 Mẫu Đơn Xin Luật Sư Bào Chữa Mới Nhất 

 Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, bị can, bị cáo, bị cáo có quyền tự bào chữa hoặc nhờ luật sư. Người bào chữa do  bị cáo, người đại diện hoặc người thân thích của họ lựa chọn. 

 Như vậy, khi người tố cáo yêu cầu được bào chữa thì có thể  yêu cầu luật sư bào chữa. Người được tìm kiếm có thể là một trong những luật sư nêu trên. 

 Mẫu đơn yêu cầu luật sư bào chữa là một trong những biểu mẫu  quan trọng trong  vụ án hình sự. Nó được dùng để thúc giục luật sư bào chữa  bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của  bị can. 

 Vai trò của việc thuê luật sư bào chữa là bảo vệ thân chủ, giúp họ giảm nhẹ trách nhiệm hình sự  trong các vụ án. 

  Phải nộp đơn yêu cầu luật sư bào chữa thì luật sư mới được tham gia bào chữa cho họ. Điều này cũng được thể hiện trong thủ tục đăng ký luật sư bào chữa theo Điều 78 Bộ luật tố tụng hình sự: 

 

 “Thứ nhất, trong mọi trường hợp tham gia tố tụng, người bào chữa phải đăng ký bào chữa.  

 1. Khi đăng ký bào chữa, người bào chữa phải xuất trình các giấy tờ: 

 

 1. a) Luật sư xuất trình Thẻ luật sư kèm theo bản sao có chứng thực và giấy yêu cầu luật sư của người bị buộc tội hoặc của người đại diện, người thân thích của người bị buộc tội;…” 

 

 Ai có thể viết đơn yêu cầu luật sư bào chữa?  Theo quy định của pháp luật thì đơn yêu cầu luật sư bào chữa có thể được viết bởi chính người có nhu cầu bào chữa (người bị buộc tội, bị can, bị cáo) hoặc do người đại diện, người thân thích của các đối tượng trên thực hiện.  

 Nội dung đơn yêu cầu luật sư bào chữa 

 Đơn yêu cầu luật sư bào chữa phải chứa những nội dung cơ bản sau: 

 

 – Quốc hiệu, tiêu ngữ 

 

 – Tên đơn (tiêu đề) 

 

 – Kính gửi 

 

 – Họ và tên người làm đơn 

 

 – Thông tin người làm đơn (CMND – Sinh năm – Hộ khẩu thường trú – chỗ ở hiện tại) 

 

 – Lý do làm đơn yêu cầu luật sư bào chữa 

 

 – Nội dung vụ việc 

 

 – Đề nghị luật sư bào chữa 

 

 – Xác nhận công ty / văn phòng luật sư 

 

 – Chữ ký của người làm đơn mời luật sư bào chữa  

th?id=OIP

3. Cách viết đơn yêu cầu luật sư bào chữa 

 Khi viết đơn yêu cầu luật sư bào chữa, bạn có thể tham khảo hướng dẫn sau: 

 

 – Kính gửi: ghi tên công ty hoặc văn phòng luật sư (Tên văn phòng cần phải được viết đúng đủ, tránh viết tắt) 

 

 – Họ và tên, thông tin người làm đơn: Mục này người làm đơn cần ghi đúng đủ họ tên người làm đơn, năm sinh, hộ khẩu thường trú, số điện thoại người làm đơn.. 

  – Nội dung vụ việc: Mục này, người làm đơn cần ghi rõ lý do làm đơn, ghi rõ mình là bị cáo, bị can hay người bị tạm giam trong vụ án nào 

 

 – Đề nghị luật sư bào chữa: Mục này người làm đơn cần đưa ra đề nghị với phía công ty, văn phòng luật sư bào chữa 

 

 – Lời cảm ơn tới văn phòng luật sư 

 

 – Địa điểm, thời gian làm đơn: 

 

 – Xác nhận của công ty luật, văn phòng luật sư: Mục này cần chữ ký và đóng dấu xác nhận của công ty, văn phòng luật sư 

 

 – Chữ ký của người làm đơn yêu cầu luật sư bào chữa.  Trình tự và cách thức yêu cầu luật sư bào chữa 

 Thủ tục yêu cầu luật sư bào chữa được thực hiện theo quy định tại Điều 75 Bộ luật tố tụng hình sự 2015. Theo đó: 

 

 Người bị bắt, người bị tạm giữ  yêu cầu 

 Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi nhận được  yêu cầu luật sư của người bị bắt, người bị tạm giữ, cơ quan có thẩm quyền đang giải quyết người bị bắt, người bị tạm giữ chuyển yêu cầu luật sư cho người bị bắt, người bị tạm giữ, người đại diện hoặc người thân thích của họ. Khi người bị bắt, người bị tạm giữ không chỉ định luật sư bào chữa thì cơ quan có thẩm quyền  quản lý người bị bắt, người bị tạm giữ  phải chuyển yêu cầu này cho người đại diện hoặc  thân nhân của họ để những người này yêu cầu bào chữa. 

  Người tù đưa ra yêu cầu 

 - Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được  yêu cầu luật sư của người bị tạm giữ, cơ quan có thẩm quyền đang quản lý người bị tạm giam phải chuyển yêu cầu luật sư bào chữa cho luật sư bào chữa, người đại diện hoặc thân nhân của họ. Trong trường hợp người bị tạm giữ không chỉ định người bào chữa thì cơ quan có thẩm quyền quản lý người bị tạm giam trước khi xét xử phải chuyển yêu cầu này cho người đại diện hoặc  thân nhân của họ để những người này yêu cầu bào chữa.  Người đại diện hoặc người thân  yêu cầu 

 Trong trường hợp  thân nhân hoặc người đại diện của người bị bắt, người bị tạm giữ có yêu cầu nhờ người bào chữa thì cơ quan xử lý người bị bắt, người bị tạm  giữ,  Viện kiểm sát, Tòa án phải thông báo ngay cho người bị bắt, người bị tạm giữ, người bị tạm giữ. đang bị giam giữ bởi người đại diện của anh ta hoặc người thân yêu cầu bào chữa. Và xác nhận sự đồng ý hay không đồng ý yêu cầu bào chữa của người bị tạm giữ.

 

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo