Mẫu đơn hoãn thi hành án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------- 

........., Ngày.....tháng.....năm...

 

ĐƠN XIN HOÃN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ

 

Kính gửi: Tòa án Nhân dân ..........................

Tôi tên là: .............. sinh năm ...... giới tính ...... 

Địa chỉ thường trú: ............................................ 

Địa chỉ tạm trú: .................................................. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm(hoặc phúc thẩm) số ...../.....   ngày .... tháng ..... năm .... của Tòa án Nhân dân đã tuyên phạt tôi .... năm tù về tội ....... thời gian tù tính từ ngày thi hành án.

Nay tôi làm đơn này, đề nghị Tòa án Nhân dân ................. cho tôi được hoãn thi hành bản án nêu trên vì:( ghi rõ lý do xin tạm hoãn được quy định tại Điều 67 đã nêu ở mục 1).

..........................................................................................

..........................................................................................

...........................................................................................

Tôi xin cam đoan lý do xin hoãn/miễn chấp hành án phạt tù là đúng sự thật và tuân thủ chấp hành nghiêm chỉnh các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Danh mục tài liệu kèm theo đơn đề nghị gồm:

.................................................................................

................................................................................

................................................................................

Tôi xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN PHƯỜNG, Xà            

................................................................................................... 

..................................................................................................... 

       ......., Ngày .... tháng ... năm.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

đơn hoãn thi hành án

đơn hoãn thi hành án

 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (929 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo