Bảng giá xây dựng của Bộ Xây dựng theo Quyết định 610/QĐ-BXD

Vào ngày 13 tháng 7 năm 2022, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 610/QĐ-BXD về công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2021. Hãy cùng Luật ACC tìm hiểu về Bảng giá xây dựng của Bộ Xây dựng theo Quyết định 610/QĐ-BXD thông qua bài viết dưới đây.

Suat Von Dau Tu Quyet Dinh 610 Qd Bxd
Bảng giá xây dựng của Bộ Xây dựng theo Quyết định 610/QĐ-BXD

SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 610/QĐ-BXD ngày 13/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

PHẦN 1: THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

I Suất vốn đầu tư xây dựng công trình

1 Thuyết minh chung

1.1 Suất vốn đầu tư xây dựng (gọi tt là suất vốn đầu tư) là mức chi phí cần thiết cho một đơn vị tính theo diện tích, thể tích, chiều dài hoặc công suất hoặc năng lực phục vụ của công trình theo thiết kế.

Công suất hoặc năng lực phục vụ theo thiết kế của công trình là khả năng sản xuất hoặc khai thác sử dụng công trình theo thiết kế được xác định bng đơn vị đo phù hợp.

Suất vn đầu tư được công bố bình quân cho cả nước. Khi áp dụng suất vốn đầu tư cho công trình thuộc vùng được quy định dưới đây t sử dụng hệ số điều chỉnh cho vùng công bố tại phần 4 Quyết định này. Các vùng được công bố hệ số điều chỉnh bao gồm:

Vùng 1 bao gồm các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bc Giang,

Vùng 2 bao gồm các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, thành phố Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc.

Vùng 3 bao gồm các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa , Nghệ An, Hà Tĩnh , Qung Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, thành phố Đà Nng, Quảng Nam,Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Vùng 4 bao gồm các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng.

Vùng 5 bao gồm các tỉnh: Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Vùng 6 bao gồm các tỉnh, thành phố: Long An, Đồng Tháp, Tin Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, thành phố Cần Thơ.

Vùng 7: Thành phố Hà Nội

Vùng 8: Thành phố Hồ Chí Minh

1.2 Mục đích sử dụng

Suất vốn đầu tư công bố tại Quyết định này là một trong những cơ sở phục vụ cho việc xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư dự án, xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng ở giai đoạn chuẩn b dự án.

1.3 Việc công bố sut vốn đu tư được thực hiện trên cơ sở

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng v hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng v hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

- Quy chuẩn xây dựng và tiêu chun xây dựng Việt Nam, tiêu chun ngành trong thiết kế như:

+ Tiêu chuẩn TCVN 2748:1991 “Phân cp công trình xây dựng. Nguyên tc chung;

1.4 Suất vốn đầu tư được xác định cho công trình xây dựng mới, có tính chất phổ biến, với mức độ kỹ thuật công nghệ thi công trung bình tiên tiến.

Suvốn đầu tư công bố kèm theo Quyết định này được tính toán tại mặt bằng Quý IV năm 2021. Đối với các công trình có sử dụng ngoại tệ là USD thì phần chi phí ngoại tệ được tính đổi v đồng Việt Nam theo tỷ giá trung bình q IV/2021  1 USD = 22.890 VNĐ theo công bố tỷ giá ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

2 Nội dung của suất vốn đu tư

Suất vốn đầu tư gồm: chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; một số khoản mục chi phí khác và thuế giá trị gia tăng cho các chi phí nêu trên.

Nội dung chi phí trong suất vốn đầu tư chưa bao gồm chi phí thực hiện một số loại công việc theo yêu cầu riêng của dự án/công trình xây dựng cụ th như:

- Chi phí bồi thưng, hỗ trợ và tái định cư gồm: chi phí bồi thường v đt, nhà, công trình trên đt, các tài sản gắn liền với đất, trên mặt nước và chi phí bồi thường khác theo quy định; các khoản hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; chi phí tái định cư; chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chi phí sử dụng đất, thuê đất trong thời gian xây dựng (nếu có); chi phí di di, hoàn trả cho phần hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư xây dựng (nếu có) và các chi phí có liên quan khác;

- Lãi vay trong thời gian thực hiện đầu tư xây dựng (đối với các dự án có sử dụng vốn vay);

- Vốn lưu động ban đầu (đối với các dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích sản xuất, kinh doanh);

- Chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư (dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh và dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian thực hiện dự án);

- Một số chi phí có tính chất riêng biệt theo từng dự án như: đánh giá tác động môi trường và xử lý các tác động của dự án đến môi trường; đăng kiểm chất lượng quốc tế, quan trắc biến dạng công trình; chi phí kim định chất lượng công trình; gia cố đặc biệt về nền móng công trình; chi phí thuê tư vn nước ngoài; chi phí có tính chất riêng khác.

3 Hưng dẫn sử dụng

3.1 Khi sử dụng suất vốn đầu tư được công bố cần căn cứ vào loại cấp công trình, thời đim lập tổng mc đầu tư, khu vực đầu tư xây dựng công trình, các hướng dẫn cụ thể và các chi phí khác phù hợp yêu cầu cụ th của dự án đ bổ sung, điều chỉnh, quy đổi lại sử dụng cho phù hợp như:

3.1.1 Bổ sung các chi phí cần thiết theo yêu cầu riêng của dự án/công trình. Việc xác định các chi phí bổ sung này được thực hiện theo các quy định, hướng dẫn hiện hành phù hợp với thời điểm xác định tổng mức đầu tư xây dựng công trình.

3.1.2 Điều chỉnh, quy đổi suất vốn đầu tư trong một số trường hợp như:

- Quy mô năng lực sản xuất hoặc phục vụ của công trình khác với quy mô năng lực sản xuất hoặc phục vụ của công trình đại diện nêu trong danh mục được công b.

- Có sự khác nhau về đơn vị đo năng lực sản xuất hoặc phục vụ của công trình với đơn vị đo sử dụng trong danh mục được ban hành.

- Sử dụng chỉ tiêu suất vốn đầu tư để xác định tổng mức đầu tư cho các công trình mở rộng, nâng cấp cải tạo hoặc công trình có yêu cầu đặc biệt về công nghệ.

- Có những yếu tố đặc biệt về địa điểm xây dựng, địa chất nền móng công trình và yếu t đặc biệt khác được thuyết minh chưa có trong suất vốn đầu tư công bố, ví dụ như: Những công trình xây dựng có đường kết ni, cầu kết nối, kè mương...; Những công trình xây dựng ở những khu vực phải xử lý mặt bằng như ở vùng đồi, núi phải san lấp mặt bằng; ở vùng đầm lầy, trũng, ao hồ... phải tôn nền; Những công trình xây dựng ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo giao thông khó khăn; Những khu vực có nền địa chất khác thường với nền địa chất phổ biến của cả khu vực (như có túi bùn lớn, hang caster, cát chảy, có những tầng đá cứng nm lưng chừng của nền móng công trình...).

- Dự án đầu tư công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) có những nội dung chi phí được quy định khác với những nội dung chi phí nêu trong công bố.

- Mặt bằng giá xây dựng ở thi đim xác định chi phí đầu tư xây dựng có sự khác biệt so với thời điểm công bố suất vốn đầu tư.

3.1.3 Điều chỉnh, quy đổi suất vốn đầu tư đã công bố về thời điểm, địa đim tính toán

- Điều chỉnh, quy đổi suất vốn đầu tư đã được công bố v thời điểm tính toán có th sử dụng chỉ số giá xây dựng được công bố theo quy định.

- Điều chỉnh, quy đổi suất vốn đầu tư về địa điểm tính toán được xác định bằng kinh nghiệm/phương pháp chuyên gia trên cơ sở phân ch, đánh giá so sánh các yếu tố về địa chất, địa hình, thủy văn, mặt bằng g vùng/khu vực.

3.1.4 Việc điều chỉnh, quy đổi suất vốn đầu tư xây dựng công trình được công bố khi áp dụng cho công trình cụ th được thực hiện theo công thức sau:

image001

Trong đó:

S: suất vốn đầu tư sau điều chỉnh

S0: suất vn đầu tư do Bộ Xây dựng đã công bố

Ktg: hệ s quy đổi suất vốn đầu tư đã được công bố về thời điểm tính toán. Hệ s Ktg được xác định bng chỉ số giá xây dựng.

Kkv: hệ số quy đổi suất vốn đầu tư đã được công bố về địa đim tính toán. Hệ số Kkv cho các vùng được công bố ở Phần 4 của Quyết định này.

STi: Các chi phí bổ sung được phân b đối với các khoản mục chi phí cần thiết theo quy định nhưng chưa được tính đến trong suất vốn đầu tư hiện hành hoặc các chi phí giảm trừ được phân bổ đối với các khoản mục chi phí theo quy định không còn phù hợp trong suất vốn đầu tư hiện hành. STi được tính trên 1 đơn vị diện tích hoặc công suất năng lực phục vụ phù hợp với đơn vị tính của sut vốn đầu tư S0;

n: Số lượng các khoản mục chi phí bổ sung;

i: Thứ tự các khoản mục chi phí bổ sung;

3.1.5 Việc điều chỉnh, quy đổi suất chi phí xây dựng được công bố khi áp dụng cho công trình cụ thể thực hiện tương tự như điều chỉnh, quy đi suất vốn đầu tư. Hệ số điều chỉnh cho các vùng của suất chi phí xây dựng công bố ở Phần 4 của Quyết định này.

3.2 Xác đnh chỉ tiêu suất vốn đầu tư

Trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, đối với loại công trình chưa có suất vốn đầu tư được công bố trong tp Suất vn đầu tư, các cơ quan, tổ chức, cá nhân căn cứ phương pháp xác định suất vốn đầu tư xây dựng công trình tại hướng dẫn của Bộ Xây dựng để tính toán, điều chỉnh, bổ sung, quy đổi cho phù hợp với dự án.

II Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

1 Thuyết minh chung

1.1 Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình (viết tắt là giá bộ phận kết cấu) bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết đ hoàn thành một đơn vị khối lượng nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình xây dựng.

1.2 Giá bộ phận kết cấu công bố tại Quyết định này là một trong những cơ sở để xác định chi phí xây dựng trong sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư dự án, dự toán xây dựng công trình, quản lý và kiểm soát chi phí xây dựng công trình.

1.3 Giá bộ phận kết cu được tính toán theo mục 1.3, 1.4 phần I

1.4 Giá bộ phận kết cấu được công bố bình quân cho cả nước, khi áp dụng cho từng vùng thì sử dụng hệ số điều chỉnh vùng cho suất chi phí xây dựng được công bố ở Phần 4 Quyết định này. (Chi tiết các tỉnh, thành phố tại các vùng theo mục 1.1 phần 1)

2 Nội dung của giá bộ phận kết cấu bao gồm

Giá bộ phận kết cấu bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng.

3 Hướng dẫn sử dụng

3.1 Khi sử dụng giá bộ phận kết cấu đ xác định tng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình thì cần bổ sung các khoản mục chi phí thuộc tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình chưa được tính toán trong giá bộ phận kết cấu.

3.2 Việc điều chỉnh, quy đổi giá bộ phận kết cấu

- Điều chỉnh, quy đổi giá bộ phận kết cấu về thời điểm tính toán khác với thời đim tính toán giá bộ phận kết cấu được ban hành có th sử dụng chỉ số giá phần xây dựng được công bố theo quy định.

- Điều chỉnh, quy đổi giá bộ phận kết cấu về địa điểm tính toán được xác định bằng kinh nghiệm/phương pháp chuyên gia trên cơ sở phân tích, đánh giá so sánh các yếu tố về địa chất, địa hình, thủy văn, mặt bằng giá vùng/khu vực. Hệ s điu chỉnh vùng của giá bộ phận kết cấu sử dụng hệ số điều chỉnh cho suất chi phí xây dựng được ban hành tại Phần 4 Quyết định này.

- Việc thực hiện điều chỉnh, quy đổi giá bộ phận kết cu được thực hiện tương tự như suất vốn đầu tư tại công thức ở điểm 3.1.4 Mục I.

3.3 Xác định giá bộ phận kết cấu

Trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, trường hợp giá bộ phận kết cấu được công bố không có hoặc công bố nhưng không phù hợp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân tính toán theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ill Kết cấu và nội dung

Tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2021 được kết cấu thành 4 phần và mã hóa các ch tiêu bằng số hiệu thống nhất như sau:

Phần 1: Thuyết minh chung và hướng dẫn sử dụng

Ở phần này giới thiệu các khái niệm, cơ sở tính toán, phạm vi sử dụng; các khoản mục chi phí theo quy định được tính trong suất vốn đầu tư, chi tiết những nội dung đã tính và chưa được tính đến trong suất vốn đầu tư, hướng dẫn sử dụng tập suất vốn đầu tư.

Phần 2: Suất vốn đu tư xây dựng công trình

Gồm hệ thống các chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình, thuyết minh về quy chuẩn, tiêu chun áp dụng và các nội dung chi phí của các ch tiêu suất vốn đầu tư.

Phần 3: Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

Gồm hệ thống chỉ tiêu về giá bộ phận kết cấu đối với một số loại công trình, tiêu chuẩn áp dụng và các chỉ dẫn kỹ thuật cần thiết.

Số hiệu suất đầu tư xây dựng và giá bộ phận kết cấu được mã hóa gồm 8 số (00000.000), trong đó: Số hiệu thứ nhất th hiện loại chỉ tiêu (1: suất vn đầu tư; 2: giá bộ phận kết cấu); s hiệu thứ hai th hiện loại công trình (1: công trình dân dụng; 2: công trình công nghiệp; 3: công trình hạ tầng kỹ thuật; 4: công trình giao thông; 5: công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn); 3 số hiệu tiếp theo th hiện nhóm công trình trong 5 loại công trình; 2 số hiệu tiếp theo thể hiện chỉ tiêu cụ th đối với công trình công bố; số hiệu cuối cùng th hiện chỉ tiêu (0: suất vốn đầu tư; 1: suất chi phí xây dựng; 2: suất chi phí thiết bị).

Phần 4: Hệ số điều chỉnh vùng khi áp dụng Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

PHẦN 2: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

CHƯƠNG I: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

1. CÔNG TRÌNH NHÀ Ở

1.1. Công trình nhà chung cư

Bảng 1. Sut vốn đầu tư xây dựng công trình nhà chung cư

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 sàn

 

 

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

0

1

2

11110.01

Số tầng ≤ 5 không có tầng hầm

7.210

6.103

342

 

Có 1 tầng hầm

8.429

7.135

400

 

Có 2 tầng hầm

9.509

8.050

451

 

Có 3 tầng hầm

10.629

8.999

506

 

Có 4 tầng hầm

11.739

9.938

558

 

Có 5 tầng hầm

12.841

10.870

610

11110.02

5 < số tầng ≤ 7 không có tầng hầm

9.304

7.271

617

 

Có 1 tầng hầm

9.952

7.776

660

 

Có 2 tầng hầm

10.618

8.297

704

 

Có 3 tầng hầm

11.398

8.907

755

 

Có 4 tầng hầm

12.231

9.557

810

 

Có 5 tầng hầm

13.103

10.238

868

11110.03

7 < số tầng ≤ 10 không có tầng hầm

9.581

7.609

646

 

Có 1 tầng hầm

10.026

7.962

676

 

Có 2 tầng hầm

10.520

8.354

709

 

Có 3 tầng hầm

11.127

8.837

750

 

Có 4 tầng hầm

11.801

9.372

796

 

Có 5 tầng hầm

12.527

9.948

845

11110.04

10 < số tầng ≤ 15 không có tầng hầm

10.031

8.134

646

 

Có 1 tầng hầm

10.318

8.367

665

 

Có 2 tầng hầm

10.659

8.644

687

 

Có 3 tầng hầm

11.101

9.002

715

 

Có 4 tầng hầm

11.609

9.415

748

 

Có 5 tầng hầm

12.176

9.873

784

11110.05

15 < số tầng ≤ 20 không có tầng hầm

11.187

8.566

881

 

Có 1 tầng hầm

11.350

8.690

894

 

Có 2 tầng hầm

11.565

8.856

911

 

Có 3 tầng hầm

11.870

9.089

934

 

Có 4 tầng hầm

12.238

9.371

964

 

Có 5 tầng hầm

12.664

9.697

997

11110.07

20 < số tầng ≤ 24 không có tầng hầm

12.438

9.546

1.165

 

Có 1 tầng hầm

12.532

9.618

1.173

 

Có 2 tầng hầm

12.676

9.729

1.187

 

Có 3 tầng hầm

12.903

9.903

1.209

 

Có 4 tầng hầm

13.192

10.125

1.235

 

Có 5 tầng hầm

13.535

10.389

1.268

11110.08

24 < số tầng ≤ 30 không có tầng hầm

13.059

10.025

1.224

 

Có 1 tầng hầm

13.114

10.068

1.228

 

Có 2 tầng hầm

13.213

10.143

1.238

 

Có 3 tầng hầm

13.382

10.274

1.254

 

Có 4 tầng hầm

13.606

10.445

1.275

 

Có 5 tầng hầm

13.880

10.655

1.300

11110.09

30 < số tầng ≤ 35 không có tầng hầm

14.261

10.796

1.449

 

Có 1 tầng hầm

14.298

10.823

1.453

 

Có 2 tầng hầm

14.377

10.882

1.461

 

Có 3 tầng hầm

14.521

10.991

1.475

 

Có 4 tầng hầm

14.717

11.140

1.495

 

Có 5 tầng hầm

14.960

11.324

1.520

11110.10

35 < số tầng ≤ 40 không có tầng hầm

15.315

11.507

1.625

 

Có 1 tầng hầm

15.338

11.525

1.628

 

Có 2 tầng hầm

15.399

11.570

1.634

 

Có 3 tầng hầm

15.522

11.664

1.647

 

Có 4 tầng hầm

15.694

11.792

1.665

 

Có 5 tầng hầm

15.912

11.955

1.689

11110.11

40 < số tầng ≤ 45 không có tầng hầm

16.367

12.218

1.801

 

Có 1 tầng hầm

16.384

12.232

1.803

 

Có 2 tầng hầm

16.438

12.272

1.809

 

Có 3 tầng hầm

16.551

12.355

1.822

 

Có 4 tầng hầm

16.709

12.475

1.839

 

Có 5 tầng hầm

16.913

12.627

1.861

11110.12

45 < số tầng ≤ 50 không có tầng hầm

17.420

12.931

1.977

 

Có 1 tầng hầm

17.429

12.938

1.978

 

Có 2 tầng hầm

17.474

12.971

1.984

 

Có 3 tầng hầm

17.573

13.044

1.995

 

Có 4 tầng hầm

17.718

13.153

2.011

 

Có 5 tầng hầm

17.907

13.292

2.033

 

 

 

 

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà chung cư được tính toán theo các yêu cầu và quy định về giải pháp kiến trúc, kết cấu, điện, phòng cháy chữa cháy... theo quy định của tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4451:2012 Nhà ở - Nguyên tắc cơ bn để thiết kế, Quy chun QCVN 04:2021/BXD v Nhà chung cư, Quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD v An toàn cháy cho nhà và công trình và các quy định khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà chung cư bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng công trình nhà chung cư tính trên 1m2 diện tích sàn xây dựng, trong đó phần chi phí thiết bị đã bao gồm các chi phí mua sắm, lắp đặt thang máy, trạm biến áp và các thiết bị phục vụ vận hành, máy bơm cấp nước, phòng cháy chống cháy.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà chung cư chưa bao gồm chi phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và chi phí cho phần ngoại thất bên ngoài công trình, hệ thống kỹ thuật tiên tiến như hệ thống điều hòa không khí trung tâm, thông gió, hệ thống phòng cháy và chữa cháy tự động, hệ thống BMS,...

d. Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư công trình xây dựng nhà chung cư như sau:

-

Tỷ trọng chi phí phần ngầm công trình : 15 - 30%

-

Tỷ trọng chi phí phần kết cấu thân công trình : 30 - 40%

-

Tỷ trọng chi phí phần kiến trúc, hoàn thiện, hệ thống kỹ thuật trong CT : 55 - 30%

e. Suất vốn đầu tư công trình ở Bng 1 tính cho công trình nhà chung cư trong trưng hợp có xây dựng tầng hm được xác định cho tầng hầm sử dụng làm khu đỗ xe. Trường hợp xây dựng tng hm có phần diện tích sử dụng là khu thương mại thì được điều chnh bổ sung hoặc loại trừ chi phí theo yêu cu thực tế.

f. Suất vốn đầu tư công trình ở Bảng 1 tính cho công trình nhà chung cư có diện tích xây dựng tầng hầm tương đương với diện tích xây dựng tầng nổi. Trường hợp xây dng tng hầm có diện tích xây dựng lớn hơn diện tích xây dựng tng nổi thì suất vốn đầu tư xây dựng tầng hầm của phần mở rộng được xác định theo theo công thức sau:

image002

Trong đó:

image003: Suất vốn đầu tư tầng hầm mở rộng;

N: Diện tích sàn xây dựng công trình (trừ phần diện tích tầng hm phần mở rộng; bao gồm cả các tng hầm, tầng nửa hầm, tầng kỹ thuật, tầng áp mái, tầng mái tum (nếu có));

S: Suất vốn đầu tư xây dựng công trình có hm đã được công bố;

Nnoi: Diện tích sàn xây dựng tầng nổi;

Snoi : Suất vốn đầu tư xây dựng công trình không có hầm đã được công bố;

image004: Diện tích sàn xây dựng tầng hầm trong diện tích xây dựng tng ni.

Kdc: Hệ số điều chỉnh tương ng. Kdc được xác định theo bng sau:

T lệ giữa diện tích xây dựng tng hm và diện tích xây dựng phn nổi (Nxd hm/Nxd nổi)

Hệ số điều chỉnh (Kdc)

Từ > 1 đến ≤ 2,0

Từ <1 - 0,92

Từ > 2,0 đến ≤ 3,5

Từ <0,92 - 0,85

1.2. Công trình phục vụ phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Bảng 2. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở xã hội dạng chung cư

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 sàn

 

 

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

0

1

2

11120.01

Số tầng ≤ 5 không có tầng hầm

5.494

4.786

221

11120.02

Có 1 tầng hầm

6.423

5.596

258

11120.03

5 < số tầng ≤ 7 không có tầng hầm

7.090

5.702

398

11120.04

Có 1 tầng hầm

7.583

6.098

426

11120.05

7 < số tầng ≤ 10 không có tầng hầm

7.301

5.967

417

11120.06

Có 1 tầng hầm

7.640

6.244

437

11120.07

10 < số tầng ≤ 15 không có tầng hầm

7.644

6.379

417

11120.08

Có 1 tầng hầm

7.862

6.562

429

11120.09

15 < số tầng ≤ 20 không có tầng hầm

8.525

6.718

569

11120.10

Có 1 tầng hầm

8.649

6.815

577

 

 

 

 

Bảng 3. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở công nhân là nhà ở dạng ký túc xá

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 sàn

 

 

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

0

1

2

11120.11

5 < số tầng ≤ 7 không có tầng hầm

5.582

4.812

391

11120.12

7 < số tầng ≤ 10 không có tầng hầm

5.748

5.036

409

 

 

 

 

Ghi chú:

a. Sut vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở xã hội dạng chung cư, dạng ký túc xá được tính toán theo yêu cầu và quy định khác về giải pháp kiến trúc, kết cấu, điện, phòng cháy chữa cháy,... và quy định trong tiêu chuẩn TCVN 4451:2012 “Nhà ở - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế, Quy chuẩn QCVN 04:2021/BXD về Nhà chung cư, Quy chun QCVN 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình; các quy định pháp luật liên quan đến công trình phục vụ phát triển và quản lý nhà ở xã hội và các quy định khác có liên quan.

b. Sut vn đầu tư xây dựng công trình nhà ở xã hội dạng chung cư được tính toán theo yêu cu thiết kế, xây dựng theo kiểu khép kín, bảo đảm tiêu chun, quy chuẩn xây dựng tiêu chuẩn diện tích mỗi căn hộ tối thiểu là 25m2, tối đa là 70 m2.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng bao gồm các chi phí cn thiết để xây dựng công trình nhà ở xã hội dạng chung cư tính trên 1m2 diện tích sàn xây dựng, trong đó phần chi phí thiết bị đã bao gồm các chi phí mua sắm, lắp đặt thang máy, trạm biến áp và các thiết bị phục vụ vận hành, máy bơm cấp nước, phòng cháy chữa cháy.

d. Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư công trình xây dựng nhà phục vụ phát triển và quản lý nhà ở xã hội như sau:

-

Tỷ trọng chi phí phần ngầm công trình : 10 - 20%

-

Tỷ trọng chi phí phần kết cấu thân công trình : 30 - 40%

-

Tỷ trọng chi phí phần kiến trúc, hoàn thiện, hệ thống kỹ thuật trong công trình 60 - 40%

e. Suất vốn đầu tư xây dựng chưa bao gồm chi phí xây dựng công trình hạ tng kỹ thuật và chi phí cho phn ngoại thất bên ngoài công trình, hệ thống kỹ thuật tiên tiến như hệ thống điều hòa không khí trung tâm, thông gió, hệ thống phòng cháy và chữa cháy tự động, hệ thống BMS,...

f. Suất vốn đầu tư công trình ở Bảng 2 tính cho công trình nhà ở xã hội dạng chung cư trong trường hp có xây dựng tầng hầm được xác định cho tầng hầm sử dụng làm khu đỗ xe.

g. Sut vốn đầu tư công trình ở Bảng 3 tính cho công trình nhà ở xã hội dạng chung cư có mặt bằng đất xây dựng tầng hầm tương đương với mặt bằng đt xây dựng tầng nổi.

Bảng 4. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở xã hội là nhà ở liền kề thấp tầng

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 sàn

 

 

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

0

1

2

11120.13

Nhà t 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ không có tầng hầm

5.002

4.302

 

11120.14

Nhà t 4 đến 5 tầng, kết cu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ không có tầng hầm

5.150

4.502

 

 

 

 

 

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở được tính toán theo các yêu cầu và quy định khác về giải pháp kiến trúc, kết cấu, điện, phòng cháy chữa cháy... và theo quy định của tiêu chun thiết kế TCVN 4451:2012 “Nhà ở - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế”, TCVN 9411:2012 “Nhà ở liền kề. Tiêu chuẩn thiết kế”. Quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình và các quy định khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở xã hội là nhà ở liền kề thấp tầng được tính toán theo yêu cu thiết kế, bảo đảm tiêu chun, quy chuẩn xây dựng; diện tích đất xây dựng của mỗi căn nhà không vượt quá 70 m2 và các quy định khác có liên quan.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở xã hội là nhà ở liền k thấp tầng chưa bao gồm chi phí thiết bị.

1.3. Công trình nhà ở riêng lẻ

Bảng 5. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 sàn

 

 

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

0

1

2

11130.01

Nhà 1 tng, tường bao xây gạch, mái tôn

1.945

1.741

 

11130.02

Nhà 1 tầng, căn hộ khép kín, kết cấu tường gạch chịu lực, mái BTCT đ tại chỗ

5.109

4.594

 

11130.03

Nhà từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ không có tầng hầm

7.835

7.051

 

 

Có 1 tầng hầm

9.673

8.698

 

11130.04

Nhà kiểu biệt thự từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tưng bao xây gạch; sàn, mái BTCT đ tại chỗ không có tầng hầm

9.844

8.547

 

 

Có 1 tầng hầm

10.596

9.207

 

11130.05

Nhà từ 4 đến 5 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ, không có tầng hầm

 

 

 

 

Diện tích xây dựng dưới 50m2

8.541

7.182

 

 

Diện tích xây dựng từ 50 - dưới 70m2

7.954

6.973

 

 

Diện tích xây dựng từ 70 - dưới 90m2

7.309

6.670

 

 

Diện tích xây dựng từ 90 - dưới 140m2

7.142

6.599

 

 

Diện tích xây dựng từ 140 - dưới 180m2

6.935

6.459

 

 

Diện tích xây dựng từ 180m2 trở lên

6.623

6.178

 

11130.06

Nhà t 4 đến 5 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ, có 1 tầng hầm

 

 

 

 

Diện tích xây dựng dưới 50m2

9.432

8.559

 

 

Diện tích xây dựng từ 50 - dưới 70m2

8.621

7.952

 

 

Diện tích xây dựng từ 70 - dưới 90m2

8.428

7.787

 

 

Diện tích xây dựng từ 90 - dưới 140m2

8.291

7.730

 

 

Diện tích xây dựng từ 140 - dưới 180m2

8.122

7.615

 

 

Diện tích xây dựng tử 180m2 trở lên

7.866

7.385

 

 

 

 

 

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở được tính toán theo các yêu cu và quy định v giải pháp kiến trúc, kết cu, điện, phòng cháy chữa cháy... quy định trong tiêu chun thiết kế TCVN 4451:2012 “Nhà ở - Nguyên tc cơ bản để thiết kế”, TCVN 9411:2012 “Nhà ở liền kề. Tiêu chuẩn thiết kế”, Quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD v An toàn cháy cho nhà và công trình và các quy định khác có liên quan.

b. Sut vốn đầu tư công trình ở Bng trên tính cho công trình nhà ở riêng lẻ trong trường hợp có xây dựng tầng hầm được xác định cho tầng hầm sử dụng làm khu đỗ xe và diện tích xây dựng tầng hầm tương đương với diện tích xây dựng tầng nổi.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ chưa bao gồm chi phí thiết bị

2. CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

2.1. Công trình giáo dục, đào tạo, nghiên cứu

2.1.1. Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non

Bảng 6. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà trẻ

Đơn vị tính: 1.000 đ/cháu

 

 

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

0

1

2

11211.01

75 < số cháu ≤ 125

58.975

48.689

4.298

11211.02

125 < số cháu ≤ 200

58.340

48.139

4.298

11211.03

200 < số cháu ≤ 250

56.447

46.479

4.298

 

 

 

 

Bảng 7. Suất vốn đầu tư xây dựng trường mẫu giáo, trường mầm non

Đơn vị tính: 1.000 đ/cháu

 

 

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

0

1

2

11211.04

105 < số cháu ≤ 175

57.572

48.139

3.265

11211.05

175 < số cháu ≤ 280

54.092

45.094

3.265

11211.06

280 < số cháu ≤ 350

50.601

42.049

3.265

11211.07

350 < số cháu ≤ 455

47.121

39.014

3.265

 

 

 

 

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non được tính toán theo các yêu cầu, quy định v khu đất xây dựng, giải pháp thiết kế, sân vườn, chiếu sáng, kỹ thuật điện... quy định trong Tiêu chun quốc gia TCVN 3907:2011 “Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mm non. Yêu cầu thiết kế, Quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD v An toàn cháy cho nhà và công trình và các quy định khác liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non bao gồm:

- Chi phí xây dựng nhà lớp học, các hạng mục công trình phục vụ như: kho để đồ, nhà chế biến thức ăn, nhà giặt quần áo, nhà để xe,... các chi phí xây dựng khác như: trang trí sân chơi, khu giải trí...

- Chi phí trang, thiết bị nội thất: giường tủ, bàn ghế, quạt điện, máy điều hòa nhiệt độ, phòng cháy chữa cháy...

c. Công trình nhà nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non được phân chia ra các khối chức năng theo tiêu chuẩn thiết kế, bao gồm:

- Khối công trình nhóm lớp gồm: phòng sinh hoạt, phòng ngủ, phòng giao nhận trẻ, phòng nghỉ, phòng ăn, phòng vệ sinh.

- Khối công trình phục vụ gồm: phòng tiếp khách, phòng nghỉ của giáo viên, phòng y tế, nhà chun bị thức ăn, nhà kho, nhà đ xe, giặt quần áo,...

- Sân, vườn và khu vui chơi.

d. Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vn đầu tư như sau:

-

Tỷ trọng chi phí cho khối công trình nhóm lớp 75 85%

-

Tỷ trọng chi phí cho khối công trình phục vụ 15 - 10%

-

Tỷ trọng chi phí cho sân, vườn và khu vui chơi 10 - 5%

2.1.2. Trường tiểu học

Bảng 8. Suất vốn đầu tư xây dựng trường tiểu học

Đơn vị tính: 1.000 đ/học sinh

 

 

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

0

1

2

11212.01

175 < số học sinh ≤ 315

35.072

28.494

3.275

11212.02

315 < số học sinh  490

32.544

26.284

3.275

11212.03

490 < số học sinh  665

30.640

24.625

3.275

11212.04

665 < số học sinh  1.050

29.276

23.282

3.275

 

 

 

 

Ghi chú:

a. Suất vn đầu tư công trình xây dựng trường tiểu học học được tính toán theo quy mô hạng mục công trình phục vụ học tập, vui chơi, giải trí,... quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8793:2011 “Trường tiểu học. Yêu cầu thiết kế, Quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình và các quy định khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư công trình xây dựng trường học bao gồm:

- Chi phí xây dựng nhà lớp học, các hạng mục phục vụ, thể dục thể thao, thực hành,...

- Chi phí về trang, thiết bị phục vụ học tập, thể thao, phòng cháy chữa cháy.

c. Công trình xây dựng trường được phân chia ra các khối chức năng theo tiêu chun thiết kế, bao gồm:

- Khối học tập gồm các phòng học.

- Khối thể thao gồm các hạng mục công trình thể thao.

- Khối phục vụ học tập gồm hội trường, thư viện, phòng đ dùng giảng dạy, phòng truyền thống.

- Khối hành chính quản tr gồm văn phòng, phòng giám hiệu, phòng nghỉ của giáo viên, văn phòng Đoàn, Đội, phòng tiếp khách, nhà để xe.

d. Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư như sau:

 

Tỷ trọng chi phí cho khối công trình học tập : 555%.

 

Tỷ trọng chi phí cho khối công trình thể thao 15 - 10%.

 

Tỷ trọng chi phí cho khối công trình phục vụ 20 - 10%.

 

Tỷ trọng chi phí cho khi công trình hành chính quản tr : 15 - 20%.

2.1.3. Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học

Bảng 9. Suất vốn đầu tư xây dựng trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học theo quy mô đào tạo

Đơn vị tính: 1.000 đ/học sinh

 

 

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

0

1

2

11213.01

540 < số học sinh ≤ 720

42.177

33.802

4.298

11213.02

720 < số học sinh  1.080

39.649

21.603

4.298

11213.03

1.080 < số học sinh  1.620

37.395

29.848

4.308

 

 

 

 

Bảng 10. Suất vốn đầu tư xây dựng các khối chức năng trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học theo quy mô

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2

 

 

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

0

1

2

11213.04

Khối hành chính 2 tầng

6.865

5.482

724

11213.05

Khối phòng học

 

 

 

 

2 tầng

5.500

4.392

579

 

3 tầng

7.069

5.645

745

 

 

 

 

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư công trình xây dựng trưng trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường có nhiều cấp học được tính toán theo quy mô hạng mục công trình phục vụ học tập, vui chơi, giải trí,... quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8794:2011 Trường trung học cơ sở và phổ thông. Yêu cầu thiết kế, Quy chun QCVN 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình và các quy định khác có liên quan.

b. Sut vốn đầu tư công trình xây dựng trường học bao gồm:

- Chi phí xây dựng nhà lớp học, các hạng mục phục vụ, thể dục thể thao, thực hành,...

- Chi phí về trang, thiết bị phục vụ học tập, thể thao, phòng cháy chữa cháy.

c. Công trình xây dựng trường được phân chia ra các khối chức năng theo tiêu chun thiết kế, bao gồm:

- Khối học tập gồm các phòng học; thiết bị bao gồm các thiết bị phục vụ học tập, hệ thống bàn ghế, tủ đựng tài liệu...

- Khối lao động thực hành gồm các xưởng thực hành về mộc, cơ khí, điện, kho của các xưởng.

- Khối thể thao gồm các hạng mục công trình thể thao.

- Khối phục vụ học tập gồm hội trường, thư viện, phòng đồ dùng giảng dạy, phòng truyền thống.

- Khối hành chính quản trị gồm văn phòng, phòng giám hiệu, phòng nghỉ của giáo viên, văn phòng Đoàn, Đội, phòng tiếp khách, nhà để xe; thiết bị bao gồm điều hòa, hệ thống bàn ghế, tủ đựng tài liệu...

d. Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư như sau:

 

Tỷ trọng chi phí cho khối công trình học tập : 555%.

 

Tỷ trọng chi phí cho khối công trình thể thao 15 - 10%.

 

Tỷ trọng chi phí cho khối công trình phục vụ 15 - 10%.

 

Tỷ trọng chi phí cho khối công trình lao động thc hành : 5%.

 

Tỷ trọng chi phí cho khi công trình hành chính quản tr : 15 - 20%.

2.1.4. Trường đại học, học viện, cao đẳng

Bảng 11. Suất vốn đầu tư công trình xây dựng trường đại học, học viện, cao đẳng

Đơn vị tính: 1.000 đ/học viên

 

 

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

0

1

2

11214.01

Số học viên ≤ 1.000

160.608

132.955

7.642

11214.02

1.000 < số học viên ≤ 2.000

156.038

129.033

7.642

11214.03

2.000 < số học viên ≤ 3.000

151.162

125.121

7.229

11214.04

3.000 < số học viên ≤ 5.000

145.196

119.993

7.229

11214.05

Số học viên > 5.000

140.732

116.166

7.229

 

 

 

 

Ghi chú:

a. Suất vn đầu tư công trình xây dựng trưng đại học, học viện, cao đẳng được tính toán với các yêu cầu quy định về quy mô công trình, mặt bằng tổng thể, yêu cầu thiết kế các hạng mục phục vụ học tập, nghiên cu và thực hành, vui chơi, giải trí,... quy định trong Tiêu chun quốc gia TCVN 3981:1985 “Trường đại học. Yêu cầu thiết kế, Quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình và các quy định khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư công trình xây dựng trường đại học, học viện, cao đẳng bao gồm:

- Chi phí xây dựng các công trình chính và phục vụ của trường, khu ký túc xá sinh viên;

- Chi phí trang thiết bị nội thất, giảng đưng, cơ sở nghiên cứu khoa học, phòng giáo viên, phòng giám hiệu, trang thiết bị thể dục thể thao, y tế, thư viện, thiết bị trạm bơm, trạm biến thế.

c. Suất vốn đầu tư công trình xây dựng trường đại học, học viện, cao đẳng được tính cho 1 học viên.

d. Công trình xây dựng trường đại học, học viện, cao đẳng được chia ra các khối chức năng theo tiêu chuẩn thiết kế, bao gồm:

- Khối học tập và cơ sở nghiên cứu khoa học gồm giảng đường, lớp học, thư viện, hội trường, nhà hành chính, làm việc.

- Khối thể dục thể thao gồm phòng tập thể dục thể thao, công trình th thao ngoài trời, sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, b bơi.

- Khối ký túc xá gồm nhà ở cho học viên, nhà ăn, nhà phục vụ (quầy giải khát, trạm y tế, chỗ để xe).

- Khối công trình kỹ thuật gồm xưởng sửa chữa, kho, nhà để xe ô tô, trạm bơm, trạm biến thế...

e. Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư như sau:

STT

Các khoản mục chi phí

Trường đại học, học viện, cao đẳng (%)

1

Khối công trình học tập và nghiên cứu khoa học

50 - 60

2

Khối công trình thể dục thể thao

15 - 10

3

Khối công trình ký túc xá

30 - 25

4

Khối công trình kỹ thuật

5

2.1.5. Trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề, trường công nhân kỹ thuật, trường nghiệp vụ

Bảng 12. Suất vốn đầu tư công trình xây dựng trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề, trường công nhân kỹ thuật, trường nghiệp vụ

Đơn vị tính: 1.000 đ/học viên

 

 

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

0

1

2

11215.01

Số học viên ≤ 500

77.302

61.144

8.695

11215.02

500 < số học viên ≤ 800

73.717

57.665

8.695

11215.03

800 < số học viên ≤ 1.200

69.478

54.694

7.672

 

 

 

 

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư công trình xây dựng trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy ngh, trường công nhân kỹ thuật, trường nghiệp vụ tại được tính toán với các yêu cầu quy định về quy mô công trình, mặt bằng tổng thể, yêu cu thiết kế các hạng mục phục vụ học tập, nghiên cứu và thc hành, vui chơi, giải trí,... quy định trong TCVN 9210:2012 Trường dạy nghề - Tiêu chun thiết kế” và TCVN 4602:2012 Trường trung cấp chuyên nghiệp. Tiêu chuẩn thiết kế, Quy chun QCVN 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình và các quy định khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư công trình xây dựng trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề, trường công nhân kỹ thuật, trường nghiệp vụ bao gồm:

- Chi phí xây dựng các công trình chính và phục vụ của trường, khu ký túc xá sinh viên;

- Chi phí trang thiết bị nội thất, giảng đường, cơ sở nghiên cu khoa học, phòng giáo viên, phòng giám hiệu, trang thiết bị th dục thể thao, y tế, thư viện, thiết bị trạm bơm, trạm biến thế.

c. Suất vốn đầu tư công trình xây dựng trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề, trường công nhân kỹ thuật, trường nghiệp vụ được tính cho 1 học viên.

d. Công trình xây dựng trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề, trường công nhân kỹ thuật, trường nghiệp vụ được chia ra các khối chức năng theo tiêu chuẩn thiết kế, bao gồm:

- Khối học tập và cơ sở nghiên cứu khoa học gồm giảng đường, lớp học, thư viện, hội trường, nhà hành chính, làm việc.

- Khối thể dục thể thao gồm phòng tập thể dục thể thao, công trình thể thao ngoài trời, sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bể bơi.

- Khối ký túc xá gồm nhà ở cho học viên, nhà ăn, nhà phục vụ (quầy giải khát, trạm y tế, chỗ để xe).

- Khối công trình kỹ thuật gồm xưởng sửa chữa, kho, nhà để xe ô tô, trạm bơm, trạm biến thế...

e. Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư như sau:

STT

Các khoản mục chi phí

Trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề, trường công nhân kỹ thuật, trường nghiệp vụ (%)

1

Khối công trình học tập và nghiên cu khoa học

40 - 50

2

Khối công trình th dục thể thao

20 - 15

3

Khối công trình ký túc xá

35 - 30

4

Khối công trình kỹ thut

5

2.2. Công trình y tế

2.2.1. Công trình bệnh viện đa khoa

Bảng 13. Suất vốn đầu tư công trình bệnh viện đa khoa

Đơn vị tính: 1.000 đ/giường

 

 

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

0

1

2

11221.01

Từ 50 đến < 250 giường bệnh

1.530.409

589.346

763.744

11221.02

Từ 250 đến 350 giường bệnh

1.480.948

572.972

738.270

11221.03

Từ 400 đến < 500 giường bệnh

1.428.382

550.051

712.825

11221.04

Từ 500 đến 1000 giường bệnh

1.326.354

510.766

661.916

 

 

 

 

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình y tế được tính toán với các yêu cầu, quy định về khu đất xây dựng, bố cục mặt bằng, giải pháp thiết kế, giải pháp kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy, chiếu sáng, thông gió, điện, nước... quy định trong Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4470:2012 “Bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn thiết kế, TCVN 9212:2012 “Bệnh viện đa khoa khu vực - Tiêu chuẩn thiết kế", QCVN 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình và các quy định khác có liên quan.

b. Sut vốn đầu tư xây dựng công trình bệnh viện đa khoa gồm:

- Chi phí xây dựng các công trình khám, điều trị bệnh nhân và các công trình phục vụ như:

+ Khối khám bệnh và điều tr ngoại trú gồm các phòng ch, phòng khám và điều tr, phòng cấp cứu, phòng nghiệp vụ, phòng hành chính, khu vệ sinh.

+ Khối chữa bệnh nội trú gồm phòng bệnh nhân, phòng nghiệp vụ, phòng sinh hoạt của nhân viên, phòng vệ sinh.

+ Khi kỹ thuật nghiệp vụ gồm phòng mổ, phòng cấp cứu, phòng nghiệp vụ, xét nghiệm, thực nghiệm, phòng giải phẫu bệnh lý, khoa dược...

+ Khối hành chính, quản trị gồm bếp, kho, xưởng, nhà để xe, nhà giặt, nhà thường trực, khu hậu cần kỹ thuật và dịch vụ tổng hợp...

- Chi phí trang thiết bị y tế hiện đại và đồng bộ phục vụ khám, chữa bệnh, phục vụ sinh hoạt, nghỉ ngơi của nhân viên, bệnh nhân.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình bệnh viện đa khoa được tính bình quân cho 1 giường bệnh theo năng lực phục vụ.

2.2.2. Công trình bệnh viện chuyên khoa tuyến Trung ương

Bảng 14. Suất vốn đầu tư công trình bệnh viện chuyên khoa tuyến Trung ương

Đơn vị tính: 1.000 đ/giường

 

 

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

0

1

2

11222.01

1.000 giường bệnh

4.426.911

2.196.809

2.006.029

 

 

 

 

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình y tế được tính toán với các yêu cầu, quy định về khu đất xây dng, bố cục mặt bằng, giải pháp thiết kế, giải pháp kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy, chiếu sáng, thông gió, điện, nước... quy định trong Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4470:2012 “Bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn thiết kế, Quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình và các quy định khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình bệnh viện chuyên khoa tuyến Trung ương gồm:

- Chi phí xây dựng các công trình khám, điều trị bệnh nhân và các công trình phục vụ như:

+ Khu vực khám - điều trị ban ngày: khám bệnh cho tt cả các chuyên khoa, tổ chức hỗ trợ chn đoán và các khu vực điều trị bệnh nhân trong ngày.

+ Khu vực điều tr nội t: tổ chức các khoa/trung tâm điều tr ngoại trú tất cả các chuyên khoa.

+ Khu kỹ thuật nghiệp vụ: các kỹ thuật chn đoán, điều trị, can thiệp với công nghệ và kỹ thuật mới tiên tiến trên thế giới.

+ Khu hành chính quản trị và kỹ thuật, hu cần và phụ trợ: khu vực cho hành chính, các hạng mục hạ tng kỹ thuật phục vụ cho vận hành bệnh viện.

+ Khu dịch vụ tổng hợp, tâm linh: tổ chức phục vụ tất cả các nhu cầu của cán bộ và người nhà bệnh nhân... như Nhà công vụ, nhà thăm thân, khu tâm linh, siêu thị dược và đồ dùng sinh hoạt tiện ích, ngân hàng, bưu điện, trạm xe buýt...

+ Khu đào tạo, ch đạo tuyến: nghiên cu và chuyển giao các ng dụng kỹ thuật cao y tế, chỉ đạo tuyến và đào tạo nguồn nhân lực y tế cho ngành.

- Chi phí trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ phù hợp với vị trí là bệnh viện tuyến cuối. Ngoài việc phục vụ cha trị các bệnh nặng với các chuyên khoa sâu còn đảm bảo vai trò trung tâm chuyển giao công nghệ cho các bệnh viện tuyến dưới.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình bệnh viện được tính bình quân cho 1 giường bệnh theo năng lực phục vụ.

2.2.3. Công trình trạm, trung tâm y tế

Bảng 15. Suất vốn đầu tư công trình trạm, trung tâm y tế

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 sàn

 

 

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

0

1

2

11223.01

Trạm y tế cơ sở

7.608

6.761

106

11223.02

Trung tâm y tế dự phòng tuyến huyện

11.191

7.065

2.841

 

 

 

 

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm, trung tâm y tế được tính toán với các yêu cầu, quy định về khu đất xây dựng, bố cục mặt bằng, giải pháp thiết kế, giải pháp kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy, chiếu sáng, thông gió, điện, nước... quy định trong Quyết định số 2367/QĐ-BYT ngày 04/7/2007 v “Mô hình - Tiêu chuẩn thiết kế Trung tâm y tế dự phòng tuyến qun, huyện, thành phố trc thuộc tỉnh, Quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình và các quy định khác có liên quan.

b. Trạm y tế cơ sở tuân theo các yêu cầu, quy định quy định về khu đất xây dựng, bố cục mặt bằng, giải pháp thiết kế, giải pháp kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy, chiếu sáng, thông gió, điện, nước... quy định trong Tiêu chun quốc gia TCVN 7022:2002 về “Trạm y tế cơ sở - Yêu cầu thiết kế, Quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD v An toàn cháy cho nhà và công trình và các quy định khác có liên quan.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình Trạm y tế cơ sở bao gồm:

- Chi phí xây dựng công trình nhà trạm và công trình phụ trợ; sân bê tông; đường giao thông nội bộ, cổng và tường rào.

- Chi phí thiết bị bao gồm: thiết bị phòng cháy chữa cháy, điều hòa không khí, hệ thống lọc nước, biển ch dẫn...

d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình Trung tâm y tế dự phòng tuyến huyện bao gồm:

- Chi phí xây dựng công trình khám, điều trị bệnh nhân, khu vực nhà để xe, tường rào, sân bê tông; hệ thống kỹ thuật hạ tầng.

- Chi phí thiết bị bao gồm trang thiết bị thông dụng và chuyên dụng, đáp ng chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật v y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn huyện...

e. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm, trung tâm y tế được tính bình quân cho 1m2 sàn của toàn bộ công trình khám, điều tr bệnh nhân, nhà trạm.

2.3. Công trình thể thao

2.3.1. Sân vận động

Bảng 16. Suất vốn đầu tư xây dựng sân vận động

Đơn vị tính: 1.000 đ/chỗ ngồi

 

 

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

0

1

2

 

Sân vận động có sức chứa

 

 

 

11231.01

20.000 chỗ ngồi

3.330

2.532

413

11231.02

40.000 chỗ ngồi

2.617

2.096

148

 

 

 

 

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình sân vận động được tính toán trên cơ sở các quy định về quy mô, phân loại công trình, yêu cầu về mặt bằng, giải pháp thiết kế, chiếu sáng, điện, nước,... quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4205:2012 “Công trình thể thao - Sân thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế, Quy chun QCVN 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình các quy định khác có liên quan.

b. Suất vn đu tư xây dựng công trình sân vận động bao gồm:

- Chi phí xây dựng công trình theo khối chức năng phục vụ như:

+ Khối phục vụ khán giả: Phòng bán vé, phòng căng tin, khu vệ sinh, khán đài, phòng cấp cứu.

+ Khối phục vụ vận động viên: Phòng thay quáo, phòng huấn luyện viên, phòng trọng tài, phòng ngh của vận động viên, phòng vệ sinh, phòng y tế.

+ Khối phục vụ qun lý: Phòng hành chính, phòng phụ trách sân, phòng thường trc, bảo vệ, phòng ngh của nhân viên, kho, xưởng sửa chữa dụng cụ th thao.

- Các chi phí trang, thiết bị phục vụ vận động viên, khán giả.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình sân vận động được tính bình quân cho 1 chỗ ngồi của khán giả.

2.3.2. Nhà thi đấu, tập luyện

Bảng 17. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà thi đấu, tập luyện theo quy mô diện tích

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 sân

 

 

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

0

1

2

 

Sân tập luyện ngoài trời, không khán đài

 

 

 

11232.01

Sân bóng đá tập luyện, kích thước sân 128x94m

997

809

49

11232.02

Sân bóng chuyền, cầu lông, kích thước sân 24x15m

5.969

4.820

295

11232.03

Sân bóng rổ, kích thước sân 30x19m

5.607

4.512

295

11232.04

Sân tennis, kích thước sân 40x20m

5.607

4.512

295

 

 

 

 

Bảng 18. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà thi đấu, tập luyện theo quy mô sức chứa

Đơn vị tính: 1.000 đ/chỗ ngồi

 

 

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

0

1

2

 

Nhà thi đấu, tập luyện bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, tennis có khán đài

 

 

 

11232.05

1.000 chỗ ngồi

10.699

8.725

384

11232.06

2.000 chỗ ngồi

10.337

8.417

384

11232.07

3.000 chỗ ngồi

9.975

8.066

384

 

 

 

 

Ghi chú:

a. Sut vốn đầu tư xây dựng công trình thể thao được tính toán trên cơ sở các quy định về quy mô, phân loại công trình, yêu cầu về mặt bằng, giải pháp thiết kế, chiếu sáng, điện, nước,... quy định trong Tiêu chun quốc gia TCVN 4529:2012 “Công trình th thao - Nhà th thao - Tiêu chuẩn thiết kế, Quy chun QCVN 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình và các quy định khác có liên quan.

b. Sut vốn đầu tư xây dựng công trình nhà thể thao cho từng môn thể thao như bóng rổ, tennis, bóng chuyền, cầu lông, bao gồm:

- Chi phí xây dựng các hạng mục công trình như:

+ Khối phục vụ khán giả (đối với nhà thi đấu, tập luyện có khán đài): khán đài, phòng nghỉ (hành lang), phòng bán vé, phòng vệ sinh, phòng căng tin.

+ Khối phục vụ vận động viên: nhà thi đấu, nhà gi và thay qun áo, phòng ngh, phòng vệ sinh, phòng y tế, căng tin, kho, các phòng chức năng khác.

+ Khối hành chính quản trị: phòng làm việc, phòng nghỉ của nhân viên, phòng trc kỹ thuật, phòng bảo vệ, kho dụng cụ vệ sinh.

- Chi phí trang, thiết bị phục vụ như quạt điện, máy điều hòa nhiệt độ, thiết bị y tế, dụng cụ thi đấu, tính bình quân cho 1 chỗ ngồi theo năng lực phục vụ.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thể thao được tính bình quân cho 1 m2 diện tích sân (đối với công trình thể thao không có khán đài) hoặc cho 1 chỗ ngồi của khán giả (đối với công trình có khán đài).

2.3.3. Bể bơi

Bảng 19. Suất vốn đầu tư xây dựng bể bơi

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 bể

 

 

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

0

1

2

 

Bể bơi ngoài trời (không có khán đài)

 

 

 

11233.01

kích thước 12,5x6m

9.227

7.480

413

11233.02

kích thước 16x8m

10.728

8.725

413

11233.03

kích thước 50x26m

15.800

12.630

1.003

 

Bể bơi ngoài trời có sức chứa < 5.000 chỗ

 

 

 

11233.04

kích thước 12,5x6m

14.720

12.056

423

11233.05

kích thước 16x8m

16.210

13.290

423

11233.06

kích thước 50x26m

21.301

17.089

1.043

 

 

 

 

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng bể bơi được tính toán trên cơ sở các quy định về quy mô, phân loại công trình, yêu cầu về mặt bằng, giải pháp thiết kế, chiếu sáng, điện, nước,... quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4260:2012 “Công trình thể thao - Bể bơi - Tiêu chun thiết kế, Quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD v An toàn cháy cho nhà và công trình và các quy định khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng b bơi bao gồm:

- Chi phí xây dựng bể bơi, các hạng mục công trình phục vụ vận động viên (phòng thay quáo, nhà tắm...), khán đài (nếu có), thiết bị lọc nước.

- Chi phí trang, thiết bị phục vụ như quạt điện, máy điều hòa nhiệt độ, thiết bị y tế, dụng cụ thi đu.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng bể bơi được tính bình quân cho 1 m2 diện tích mặt bể.

2.4. Công trình Văn hóa

2.4.1. Nhà hát, rạp chiếu phim

Bàng 20. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà hát

Đơn vị tính: 1.000 đ/chỗ ngồi

 

 

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

0

1

2

11241.01

300 - 600 chỗ

30.306

23.601

4.151

11241.02

600 - 800 chỗ

29.459

22.994

3.964

11241.03

800 - 1.000 chỗ

28.953

22.537

3.777

 

 

 

 

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư nhà hát được tính toán với các yêu cầu về khu đất xây dựng, quy hoạch tổng mặt bằng, giải pháp thiết kế,... quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9369:2012 “Nhà hát - Tiêu chuẩn thiết kế. Quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình và các quy định khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư nhà hát bao gồm:

- Chi phí xây dựng công trình chính, các hạng mục công trình phục vụ.

- Chi phí trang, thiết bị phục vụ khán giả và phòng làm việc của nhân viên như: máy điều hòa nhiệt độ, quạt điện và các thiết bị khác.

c. Suất vốn đầu tư nêu trên chưa bao gồm chi phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và chi phí cho phần ngoại thất bên ngoài công trình.

d. Suất vốn đầu tư nhà hát được tính bình quân cho 1 chỗ ngồi của khán giả.

e. Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư công trình nhà hát như sau:

-

Tỷ trọng chi phí cho công trình chính 80 90%.

-

Tỷ trọng chi phí cho các hạng mục công trình phục vụ 20 - 10%.

2.4.2. Rạp chiếu phim

Bảng 21. Suất vốn đầu tư xây dựng rạp chiếu phim

Đơn vị tính: 1.000 đ/chỗ ngồi

 

 

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

0

1

2

11242.01

300 - 400 chỗ

36.129

24.675

7.908

11242.02

400 - 600 chỗ

35.280

24.080

7.741

11242.03

600 - 800 chỗ

34.400

23.452

7.573

11242.04

800 - 1.000 chỗ

33.871

22.984

7.406

 

 

 

 

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư rạp chiếu phim được tính toán với các yêu cầu về khu đất xây dựng, quy hoạch tổng mặt bằng, giải pháp thiết kế,... quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5577:2012 “Tiêu chuẩn thiết kế rạp chiếu phim, Quy chun QCVN 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình và các quy định khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư rạp chiếu phim bao gồm:

- Chi phí xây dựng công trình chính, các hạng mục công trình phục vụ.

- Chi phí trang, thiết bị phục vụ khán giả và phòng làm việc của nhân viên như: mày điều hòa nhiệt độ, quạt điện và các thiết bị khác.

c. Suất vốn đầu tư nêu trên chưa bao gồm chi phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và chi phí cho phn ngoại thất bên ngoài công trình.

d. Suất vốn đầu tư rạp chiếu phim được tính bình quân cho 1 chỗ ngồi của khán giả.

e. Tỷ trọng của các phn chi phí trong suất vốn đầu tư công trình rạp chiếu phim như sau:

-

Tỷ trọng chi phí cho công trình chính 80 90%

-

Tỷ trọng chi phí cho các hạng mục công trình phục vụ 20 - 10%

2.4.3. Bảo tàng, thư viện, triển lãm

Bảng 22. Suất vốn đầu tư xây dựng bảo tàng, thư viện, triển lãm

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 sàn

 

 

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

0

1

2

11243.01

Bảo tàng

19.022

14.716

2.606

11243.02

Thư viện

13.534

10.534

1.770

11243.03

Triển lãm

16.327

12.641

2.233

 

 

 

 

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư các công trình bảo tàng, thư viện, triển lãm được tính toán với các yêu cầu về khu đất xây dựng, quy hoạch tổng mặt bằng, giải pháp thiết kế,... quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4319: 2012 “Nhà và công trình công cộng - Nguyên tc cơ bản để thiết kế, TCVN 4601:2012 Công sở cơ quan hành chính nhà nước - Yêu cầu thiết kế, Quy chun QCVN 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình và các quy định khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư bảo tàng, triển lãm, thư viện bao gồm:

- Chi phí xây dựng công trình chính (nhà bảo tàng, phòng đọc, phòng trưng bày,...) và các hạng mục phục vụ (kho, nhà vệ sinh,...).

- Chi phí trang, thiết bị phục vụ như: máy điều hòa nhiệt độ, quạt điện, các thiết bị khác.

c. Suất vốn đu tư công trình trên chưa bao gồm chi phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và chi phí cho phn ngoại thất bên ngoài công trình.

d. Suất vốn đầu tư bảo tàng, triển lãm, thư viện được tính bình quân cho 1 m2 diện tích sàn xây dựng.

e. Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư công trình trên như sau:

-

Tỷ trọng chi phí cho công trình chính 80 90%

-

Tỷ trọng chi phí cho các hạng mục công trình phục vụ 20 - 10%

2.5. Công trình dịch vụ

Bảng 23. Suất vốn đầu tư xây dựng khách sạn

Đơn vị tính: 1.000 đ/giường

 

 

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

0

1

2

 

Khách sạn có tiêu chuẩn:

 

 

 

11233.01

*

161.760

112.118

32.625

11233.02

**

243.722

166.764

51.843

11233.03

***

500.582

358.210

89.937

11233.04

****

686.961

472.828

146.895

11233.05

*****

961.271

685.215

176.037

 

 

 

 

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình khách sạn được tính toán phù hợp với công trình khách sạn từ 1 sao đến 5 sao theo các quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2015 “Khách sạn - xếp hạng, Quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình và các quy định khác có liên quan.

b. Sut vn đầu tư xây dựng công trình khách sạn bao gồm:

- Chi phí xây dựng công trình chính, các công trình phục vụ (thể dục thể thao, thông tin liên lạc...) theo tiêu chuẩn quy định của tng loại khách sạn.

- Chi phí thiết bị và trang thiết bị cn thiết phục vụ khách.

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình khách sạn được tính bình quân cho 1 giường ngủ theo năng lực phục vụ.

c. Công trình của khách sạn được chia ra các khối chức năng theo tiêu chuẩn thiết kế, bao gồm:

- Khối phòng ngủ: phòng ngủ, phòng trực của nhân viên.

- Khối phục vụ công cộng: sảnh, phòng ăn, nhà bếp, phòng y tế, phòng giải trí, khu thể thao,...

- Khối hành chính quản tr: phòng làm việc, phòng tiếp khách, kho, xưởng sa chữa, chỗ nghỉ của nhân viên phục vụ, lái xe, nhà để xe, phòng giặt là, phơi sy, trạm bơm áp lc, trạm cung cấp nước, phòng điện, các phòng phục vụ khác, ...

d. Tỷ trọng các phần chi phí theo các khối chức năng trong suất vốn đầu tư như sau:

STT

Khối chức năng

Khách sạn
*
(%)

Khách sạn
**
(%)

Khách sạn
***
(%)

Khách sạn
****
(%)

Khách sạn
*****
(%)

1

Khối phòng ng

50 - 55

60 - 65

60 - 65

70 - 75

70 - 75

2

Khối phục vụ công cộng

30 - 25

25 - 30

25 - 30

20

25 - 20

3

Khối hành chính - quản trị

20

15 - 5

15 - 5

10 - 5

5

2.6. Trụ sở, văn phòng làm việc

Bảng 24. Suất vốn đu tư xây dựng Trụ sở, văn phòng làm việc

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 sàn

 

 

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

0

1

2

11260.01

Số tầng ≤ 5 không có tầng hầm

8.601

6.614

1.097

 

Có 1 tầng hầm

9.540

7.336

1.216

 

Có 2 tầng hầm

10.417

8.009

1.328

 

Có 3 tầng hầm

11.379

8.749

1.451

 

Có 4 tầng hầm

12.361

9.503

1.576

 

Có 5 tầng hầm

13.356

10.269

1.703

11260.02

5 < Số tầng ≤ 7 không có tầng hầm

9.490

7.434

1.273

 

Có 1 tầng hầm

10.082

7.898

1.352

 

Có 2 tầng hầm

10.702

8.384

1.435

 

Có 3 tầng hầm

11.441

8.963

1.534

 

Có 4 tầng hầm

12.237

9.586

1.641

 

Có 5 tầng hầm

13.075

10.242

1.754

11260.03

7 < Số tầng ≤ 15 không có tầng hầm

11.141

8.289

1.488

 

Có 1 tầng hầm

11.421

8.498

1.526

 

Có 2 tầng hầm

11.775

8.761

1.573

 

Có 3 tầng hầm

12.262

9.123

1.638

 

Có 4 tầng hầm

12.829

9.544

1.713

 

Có 5 tầng hầm

13.460

10.014

1.798

 

 

 

 

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình Trụ sở, văn phòng làm việc được tính toán theo các yêu cầu, quy định về phân loại Trụ sở, các giải pháp thiết kế, phòng cháy chữa cháy, yêu cầu kỹ thuật chiếu sáng, kỹ thuật điện, vệ sinh,... quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4601:2012 “Công sở cơ quan hành chính nhà nước - Yêu cầu thiết kế, Quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD v An toàn cháy cho nhà và công trình và các quy định khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình Trụ sở, văn phòng làm việc bao gồm:

Chi phí xây dựng các phòng làm việc, các phòng phục vụ công cộng và kỹ thuật như: phòng làm việc, phòng khách, phòng họp, phòng thông tin, lưu trữ, thư viện, hội trường,...

- Chi phí xây dựng các hạng mục công trình phụ trợ và phục vụ gồm: thường trực, khu vệ sinh, y tế, căng tin, quầy giải khát, kho dụng cụ, kho văn phòng phm, chỗ để xe.

- Chi phí thiết bị gồm các chi phí mua sắm, lắp đặt thang máy, trạm biến áp và các thiết bị phục vụ vận hành, máy bơm cp nước, phòng cháy chng cháy và trang thiết bị văn phòng như điều hòa, quạt điện,...

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình Trụ sở, văn phòng làm việc được tính bình quân cho 1m2 diện tích sàn xây dựng.

d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình Trụ sở, văn phòng làm việc chưa bao gồm chi phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và chi phí cho phần ngoại thất bên ngoài công trình, hệ thống kỹ thuật tiên tiến như hệ thống điều hòa không khí trung tâm, thông gió, hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động, hệ thống BMS,...

e. Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư công trình như sau:

-

Tỷ trọng chi phí phần ngầm công trình 15 30%

-

Tỷ trọng chi phí phần kết cấu thân công trình : 30 - 40%

-

Tỷ trọng chi phí phần kiến trúc, hoàn thiện, hệ thống kỹ thuật trong CT : 55 - 30%

f. Suất vốn đầu tư công trình ở Bảng trên tính cho công trình Trụ sở, văn phòng làm việc trong trường hợp có xây dựng tng hầm được xác định cho tầng hầm sử dụng làm khu đỗ xe và diện tích xây dựng tng hầm tương đương với diện tích xây dựng tầng nổi. Trường hợp xây dựng tầng hầm có phn diện tích mở rộng, sử dụng như hướng dẫn của phần nhà chung cư cao tng.

2.7. Công trình đa năng

Bảng 25. Suất vốn đầu tư công trình đa năng

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 sàn

 

 

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

0

1

2

11270.01

Số tầng ≤ 5 không có tầng hầm

7.400

6.393

441

 

Có 1 tầng hầm

8.561

7.397

509

 

Có 2 tầng hầm

9.599

8.293

571

 

Có 3 tầng hầm

10.683

9.231

636

 

Có 4 tầng hầm

11.763

10.164

700

 

Có 5 tầng hầm

12.838

11.093

764

11270.02

5 < số tầng ≤ 7 không có tầng hầm

9.543

7.608

803

 

Có 1 tầng hầm

10.140

8.083

853

 

Có 2 tầng hầm

10.767

8.582

906

 

Có 3 tầng hầm

11.511

9.176

968

 

Có 4 tầng hầm

12.313

9.815

1.036

 

Có 5 tầng hầm

13.157

10.489

1.107

11270.03

7 < số tầng ≤ 10 không có tầng hầm

9.829

7.954

832

 

Có 1 tầng hầm

10.237

8.285

867

 

Có 2 tầng hầm

10.698

8.658

906

 

Có 3 tầng hầm

11.277

9.126

955

 

Có 4 tầng hầm

11.923

9.649

1.009

 

Có 5 tầng hầm

12.624

10.217

1.069

11270.04

10 < số tầng ≤ 15 không có tầng hầm

10.254

8.509

1.135

 

Có 1 tầng hầm

10.514

8.725

1.165

 

Có 2 tầng hầm

10.830

8.987

1.199

 

Có 3 tầng hầm

11.246

9.332

1.245

 

Có 4 tầng hầm

11.731

9.735

1.299

 

Có 5 tầng hầm

12.274

10.185

1.359

11270.05

15 < số tầng ≤ 20 không có tầng hầm

11.439

8.960

1.350

 

Có 1 tầng hầm

11.579

9.071

1.367

 

Có 2 tầng hầm

11.774

9.222

1.391

 

Có 3 tầng hầm

12.058

9.446

1.424

 

Có 4 tầng hầm

12.407

9.719

1.466

 

Có 5 tầng hầm

12.813

10.038

1.514

11270.06

20 < số tầng ≤ 24 không có tầng hầm

12.742

9.978

1.508

 

Có 1 tầng hầm

12.817

10.036

1.517

 

Có 2 tầng hầm

12.943

10.135

1.531

 

Có 3 tầng hầm

13.152

10.299

1.556

 

Có 4 tầng hầm

13.423

10.511

1.588

 

Có 5 tầng hầm

13.750

10.766

1.627

11270.07

24 < số tầng ≤ 30 không có tầng hầm

13.377

10.487

1.585

 

Có 1 tầng hầm

13.417

10.518

1.590

 

Có 2 tầng hầm

13.501

10.583

1.600

 

Có 3 tầng hầm

13.655

10.703

1.619

 

Có 4 tầng hầm

13.863

10.867

1.644

 

Có 5 tầng hầm

14.121

11.069

1.674

11270.08

30 < số tầng ≤ 35 không có tầng hầm

14.617

11.284

1.880

 

Có 1 tầng hầm

14.640

11.302

1.883

 

Có 2 tầng hầm

14.704

11.350

1.890

 

Có 3 tầng hầm

14.833

11.451

1.907

 

Có 4 tầng hầm

15.014

11.590

1.931

 

Có 5 tầng hầm

15.243

11.767

1.960

11270.09

35 < số tầng ≤ 40 không có tầng hầm

15.689

12.036

2.105

 

Có 1 tầng hầm

15.699

12.043

2.106

 

Có 2 tầng hầm

15.746

12.079

2.113

 

Có 3 tầng hầm

15.855

12.163

2.127

 

Có 4 tầng hầm

16.014

12.285

2.148

 

Có 5 tầng hầm

16.218

12.442

2.176

11270.10

40 < số tầng ≤ 45 không có tầng hầm

16.771

12.776

2.330

 

Có 1 tầng hầm

16.776

12.779

2.330

 

Có 2 tầng hầm

16.818

12.811

2.336

 

Có 3 tầng hầm

16.918

12.888

2.351

 

Có 4 tầng hầm

17.067

13.000

2.370

 

Có 5 tầng hầm

17.258

13.146

2.397

11270.11

45 < số tầng ≤ 50 không có tầng hầm

17.841

13.527

2.565

 

Có 1 tầng hầm

17.843

13.529

2.565

 

Có 2 tầng hầm

17.881

13.557

2.570

 

Có 3 tầng hầm

17.974

13.627

2.584

 

Có 4 tầng hầm

18.113

13.734

2.603

 

Có 5 tầng hầm

18.295

13.871

2.630

 

 

 

 

Ghi chú:

a. Công trình đa năng (công trình hỗn hợp) là công trình có nhiều công năng sử dụng khác nhau (ví dụ: một công trình được thiết kế sử dụng làm chung cư, khách sạn và văn phòng là công trình đa năng).

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đa năng được tính toán theo các yêu cầu và quy định về giải pháp kiến trúc, kết cấu, điện, phòng cháy chữa cháy,... quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4451:2012 “Nhà ở - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế, Quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình và các quy định khác có liên quan.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đa năng bao gồm các chi phí cn thiết để xây dựng công trình tính trên 1 m2 diện tích sàn xây dựng, trong đó phần chi phí thiết bị đã bao gồm các chi phí mua sắm, lp đặt thang máy, trạm biến áp và các thiết bị phục vụ vận hành, máy bơm cp nước, phòng cháy chống cháy.

d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đa năng chưa bao gồm chi phí xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và chi phí cho phần ngoại thất bên ngoài công trình, hệ thống kỹ thuật tiên tiến như hệ thống điều hòa không khí trung tâm, thông gió, hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động, hệ thống BMS,...

e. Tỷ trọng của các phn chi phí trong suất vốn đầu tư công trình xây dựng như sau:

-

Tỷ trọng chi phí phần ngầm công trình 15 30%

-

Tỷ trọng chi phí phần kết cấu thân công trình : 30 - 40%

-

Tỷ trọng chi phí phần kiến trúc, hoàn thiện, hệ thống kỹ thuật trong CT : 55 - 30%

f. Suất vốn đầu tư công trình ở Bảng 25 tính cho công trình đa năng trong trường hợp có xây dựng tng hm được xác định cho tng hầm sử dụng làm khu đỗ xe. Trường hợp xây dựng tầng hầm có phần Diện tích sử dụng là khu thương mại thì được điều chỉnh bổ sung hoặc loại trừ chi phí theo yêu cầu thực tế.

g. Suất vốn đầu tư công trình ở Bảng trên tính cho công trình đa năng trong trưng hợp có xây dựng tầng hầm được xác định cho tng hầm sử dụng làm khu đỗ xe và diện tích xây dựng tng hầm tương đương với diện tích xây dựng tầng nổi. Trường hợp xây dựng tầng hầm có phần diện tích mở rộng, sử dụng như hướng dẫn của phn nhà chung cư cao tầng.

CHƯƠNG II: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

1. CÔNG TRÌNH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG, SẢN PHẨM XÂY DỰNG

1.1. Nhà máy sản xuất clinker, xi măng

Bảng 26. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất clinker, xi măng

Đơn vị tính: 1.000 đ/tấn

 

 

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

0

1

2

 

Nhà máy sản xuất xi măng công nghệ lò quay, công suất

 

 

 

12110.01

từ 1,2 triệu đến 1,5 triệu tấn/năm

3.754

1.674

1.613

12110.02

từ 2 triệu đến 2,5 triệu tấn/năm

3.788

1.726

1.564

 

 

 

 

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xi măng bao gồm:

- Chi phí xây dựng công trình sản xuất chính và các mỏ khai thác nguyên liệu; hệ thống phục vụ kỹ thuật; hệ thống kỹ thuật phụ trợ.

- Chi phí thiết bị gồm chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị dây chuyền sản xuất chính, thiết bị khai thác các mỏ, thiết bị phục vụ, phụ trợ, vận chuyển. Chi phí thiết bị và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà mày sản xuất xi măng chưa tính đến chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: cảng xuất sản phẩm, đường ra cảng, trạm biến thế...

c. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 tấn xi măng PC30.

d. Tỷ trọng chi phí giữa công trình chính so với hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ trong suất vốn đầu tư như sau:

-

Chi phí xây dựng:  

+

Tỷ trọng chi phí công trình sản xut chính : 65 - 70%

+

Tỷ trọng chi phí công trình phục vụ, phụ trợ : 35 - 30%

-

Chi phí thiết bị:  

+

Tỷ trọng chi phí thiết bị sản xuất chính : 70 - 75%

+

Tỷ trọng chi phí thiết bị phục vụ, phụ trợ : 30 - 25%

1.2. Nhà máy sản xuất hỗn hợp bê tông và cấu kiện bê tông

Bảng 27. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn và trạm trộn bê tông

Đơn vị tính: 1.000 đ/m3

 

 

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

0

1

2

 

Công trình trạm trộn bê tông thương phẩm, công suất

 

 

 

12120.01

30 m3/giờ

410.434

69.005

284.672

12120.02

60 m3/giờ

385.125

62.442

269.810

12120.03

85 m3/giờ

389.951

67.091

268.679

 

Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, công suất

 

 

 

12120.04

30.000 m3/năm

3.367

1.529

1.298

12120.05

50.000 m3/năm

3.195

1.466

1.220

12120.06

100.000 m3/năm

3.042

1.394

1.161

12120.07

Dây chuyền sản xuất bê tông xốp công suất 120.000 m3/năm

2.076

801

964

 

 

 

 

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, trạm trộn bê tông bao gồm:

- Chi phí xây dựng công trình nhà sản xuất chính, các công trình phục vụ, phụ trợ:

- Chi phí mua sắm, lắp đặt các thiết bị của dây chuyền sản xuất chính, các thiết bị phục vụ, phụ trợ. Chi phí thiết bị chính và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà mày sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, trạm trộn bê tông chưa tính đến các chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: đường giao thông, trạm biến thế,...

c. Suất vốn đu tư được tính bình quân cho 1m3 sản phm quy đổi.

d. Tỷ trọng chi phí của các khối chính trong suất vốn đầu tư như sau:

+

Tỷ trọng chi phí các công trình sản xuất chính : 70 - 75%

+

Tỷ trọng chi phí các công trình phục vụ, phụ trợ : 30 - 25%

1.3. Nhà máy sản xuất gạch, ngói đất sét nung

Bảng 28. Suất vn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch, ngói đất sét nung

Đơn vị tính: đ/viên

 

 

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

0

1

2

 

Nhà máy gạch, ngói công suất

 

 

 

12130.01

15 triệu viên/năm

1.580

863

551

12130.02

20 triệu viên/năm

1.467

770

521

12130.03

30 triệu viên/năm

1.427

749

502

12130.04

60 triệu viên/năm

1.396

738

492

 

 

 

 

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dng nhà máy sản xuất gạch, ngói đất sét nung bao gồm:

- Chi phí xây dựng các công trình sản xuất chính, các công trình phục vụ, phụ trợ; hệ thống kỹ thuật như đường giao thông nội bộ, cấp điện, nước,...

- Chi phí mua sắm, lp đặt các thiết bị của dây chuyền sản xuất, các thiết bị phụ tr, phục vụ. Chi phí thiết bị chính và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch, ngói đất sét nung chưa tính đến chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: cảng xuất sản phm, đường giao thông, trạm biến thế,...

c. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 đơn vị sản phm gạch, ngói nung được quy đi.

d. Tỷ trọng chi phí giữa công trình chính so với hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ trong suất vốn đầu tư như sau:

-

Chi phí xây dựng:  

+

Tỷ trọng chi phí công trình sản xut chính : 70 - 75%

+

Tỷ trọng chi phí công trình phục vụ, phụ trợ : 30 - 25%

-

Chi phí thiết bị:  

+

Tỷ trọng chi phí thiết bị sản xuất chính : 85 - 90%

+

Tỷ trọng chi phí thiết bị phục vụ, phụ trợ : 15 - 10%

1.4. Nhà máy sản xuất gạch ốp, lát

Bảng 29. Suất vn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch p, lát Ceramic và gạch Granit

Đơn vị tính: đ/m2 sản phm

 

 

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

0

1

2

 

Nhà máy gạch ốp, lát Ceramic công suất

 

 

 

12140.01

1 triệu m2 SP/năm

112.141

39.292

58.886

12140.02

t 1,5 đến 2 triệu m2 SP/năm

106.778

37.690

55.768

12140.03

từ 3 đến 4 triệu m2 SP/năm

109.104

39.812

55.620

 

Nhà máy gạch ốp, lát Granit công suất

 

 

 

12140.04

1 triệu m2 SP/năm

159.696

61.506

77.947

12140.05

t 1,5 đến 2 triệu m2 SP/năm

151.915

58.126

74.564

12140.06

từ 3 đến 4 triệu m2 SP/năm

144.889

55.828

70.708

 

 

 

 

Ghi chú:

a. Sut vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch, ốp lát Ceramic, gạch Granit bao gồm:

- Chi phí xây dựng các công trình sản xut chính, các công trình phục vụ, phụ trợ: hệ thống kỹ thuật như đường giao thông nội bộ, cấp điện, nước...

- Chi phí mua sm, lp đặt các thiết bị của dây chuyền sản xuất, các thiết bị phụ tr, phục vụ. Chi phí thiết bị chính và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị và dây chuyền công nghệ của các nước Châu Âu.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà mày sản xuất gạch ốp, lát Ceramic, gạch Granit chưa tính đến các chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: cảng, đường giao thông, trạm biến thế,...

c. Sut vốn đu tư được tính bình quân cho 1m2 sản phm gạch ốp, lát được quy đổi.

d. Tỷ trọng chi phí giữa công trình chính so với hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ trong suất vốn đầu tư như sau:

-

Chi phí xây dựng:  

+

Tỷ trọng chi phí công trình sản xut chính : 70 - 75%

+

Tỷ trọng chi phí công trình phục vụ, phụ trợ : 30 - 25%

-

Chi phí thiết bị:  

+

Tỷ trọng chi phí thiết bị sản xuất chính : 85 - 90%

+

Tỷ trọng chi phí thiết bị phục vụ, phụ trợ : 15 - 10%

1.5. Nhà máy sản xuất sứ vệ sinh

Bảng 30. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sứ vệ sinh

Đơn vị tính: 1.000 đ/sản phẩm

 

 

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

0

1

2

12150.01

Nhà máy sứ vệ sinh công suất 300.000 sản phẩm/năm

625

198

334

12150.02

Nhà máy sứ vệ sinh công suất 400.000 sản phẩm /năm

596

187

305

12150.03

Nhà máy sản xuất phụ kiện sứ vệ sinh công suất từ 350.000 đến 500.000 sản phẩm /năm

463

104

275

 

 

 

 

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà mày sản xuất sứ vệ sinh bao gồm:

- Chi phí xây dựng các công trình sản xuất chính, các công trình phục vụ, phụ trợ; hệ thống kỹ thuật như đường giao thông nội bộ, cấp điện, nước,...

- Chi phí mua sắm, lắp đặt thiết bị của các công trình sản xuất, phục vụ, phụ trợ. Chi phí thiết bị chính và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sứ vệ sinh chưa tính đến chi phí xây dng các hạng mục nằm ngoài công trình như: đường giao thông, trạm biến thế,...

c. Sut vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 đơn vị sản phẩm quy đổi.

d. Tỷ trọng chi phí giữa công trình chính so với hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ trong suất vốn đầu tư như sau:

-

Chi phí xây dựng:  

+

Tỷ trọng chi phí công trình sản xut chính : 60 - 65%

+

Tỷ trọng chi phí công trình phục vụ, phụ trợ : 40 - 35%

-

Chi phí thiết bị:  

+

Tỷ trọng chi phí thiết bị sản xuất chính : 85 - 90%

+

Tỷ trọng chi phí thiết bị phục vụ, phụ trợ : 15 - 10%

1.6. Nhà máy sản xuất kính xây dựng

Bảng 31. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kính xây dựng

Đơn vị tính: đ/m2 sản phẩm

 

 

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

0

1

2

 

Nhà máy sản xuất kính nổi công suất

 

 

 

12160.01

18 triệu m2 SP/năm
(300 tấn thủy tinh/ngày)

94.795

29.630

53.879

12160.02

27 triệu m2 SP/năm
(500 tấn thủy tinh/ngày)

94.598

26.916

56.624

 

 

 

 

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà mày sản xuất kính nổi bao gồm:

- Chi phí xây dựng các công trình sản xuất chính, các công trình phục vụ, phụ trợ: hệ thống kỹ thuật như đường giao thông nội bộ, cấp điện, nước,...

- Chi phí mua sắm lắp đặt thiết bị của các công trình sản xuất, phục vụ, phụ trợ. Chi phí thiết bị chính và dây chuyn công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ các nước Châu Âu.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kính nổi chưa tính đến các chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: đường giao thông, trạm biến thế,...

c. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 m2 sn phm quy đổi.

d. T trọng chi phí gia công trình chính so với hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ trong sut vốn đầu tư như sau:

-

Chi phí xây dựng:  

+

Tỷ trọng chi phí công trình sản xut chính : 65 - 70%

+

Tỷ trọng chi phí công trình phục vụ, phụ trợ : 35 - 30%

-

Chi phí thiết bị:  

+

Tỷ trọng chi phí thiết bị sản xuất chính : 80 - 85%

+

Tỷ trọng chi phí thiết bị phục vụ, phụ trợ : 20 - 15%

1.7. Nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa

Bảng 32. Suất vn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa

Đơn vị tính: 1.000 đ/tấn

 

 

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

0

1

2

12170.01

Nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa kiềm tính, công suất 16.000 tấn/năm

30.579

10.733

16.150

12170.02

Lò nung gạch chịu lửa cao Alumin, công suất từ 6.000 đến 13.000 tấn/năm

8.967

2.298

5.557

 

 

 

 

Ghi chú

a. Suất vốn đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa bao gồm:

- Chi phí xây dựng công trình sản xuất chính, các công trình phục vụ, phụ trợ;

- Chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị của các công trình sản xuất chính, phục vụ, phụ trợ. Chi phí thiết bị chính và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu chịu la chưa tính đến chi phí xây dng các hạng mục nằm ngoài công trình như: đường giao thông, trạm biến thế...

c. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 tấn sản phẩm quy đổi.

d. Tỷ trọng chi phí gia công trình chính so với hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ trong suất vốn đầu tư như sau:

-

Chi phí xây dựng:  

+

Tỷ trọng chi phí công trình sản xut chính : 85 -   90%

+

Tỷ trọng chi phí công trình phục vụ, phụ trợ : 15 -   10%

-

Chi phí thiết bị:  

+

Tỷ trọng chi phí thiết bị sản xuất chính : 70  -  75%

+

Tỷ trọng chi phí thiết bị phục vụ, phụ trợ : 30  -  25%

 

2. CÔNG TRÌNH LUYỆN KIM VÀ CƠ KHÍ CHẾ TẠO

2.1. Nhà máy luyện kim

Bảng 33. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy luyện kim

Đơn vị tính: 1.000 đ/tấn sản phẩm

   

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

   

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

   

0

1

2

12210.01 Nhà máy luyện phôi thép, công suất 300.000 tn/năm

1.472

333

993

12210.02 Nhà máy luyện cán, kéo thép xây dựng, công suất 250.000 tấn/năm

2.193

489

1.475

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy luyện kim bao gồm:

- Chi phí xây dựng các công trình sản xuất chính, công trình phụ trợ và phục vụ; hệ thống kỹ thuật: đường giao thông nội bộ, chi phí phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp nước.

- Chi phí thiết bị bao gồm chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị, máy móc và dây chuyền sản xuất chính và các thiết bị phụ trợ, phục vụ; chi phí chạy thử thiết bị. Chi phí thiết bị được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy luyện kim chưa tính đến các chi phí đầu tư xây dựng các hạng mục công trình nằm ngoài hàng rào nhà máy như: đường giao thông, trạm biến áp.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình được tính bình quân cho 1 tấn sản phẩm phôi thép, hoặc tn thép quy ước.

d. Tỷ trọng chi phí giữa công trình sản xuất chính và công trình phục vụ, phụ trợ như sau:

Chi phí xây dựng:

 

+ Tỷ trọng các công trình sản xuất chính

: 70 - 75%.

+ Tỷ trọng các công trình phục vụ, phụ trợ

: 30 - 25%.

Chi phí thiết bị:

 

+ Tỷ trọng thiết bị sản xuất

: 80 - 85%.

+ T trọng thiết bị phục vụ, phụ trợ

: 20 - 15%.

 

3. CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ

3.1. Kho xăng dầu

Bảng 34. Suất vốn đầu tư xây dựng kho xăng dầu

Đơn v tính: 1.000 đ/m3

   

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

   

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

   

0

1

2

12310.01 Kho xăng dầu xây dựng ngoài trời sức chứa 20.000m3

8.127

5.661

1.977

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng kho xăng dầu được tính toán theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4317:1986 “Nhà kho - Nguyên tắc cơ bản đ thiết kế”, TCVN 5307:2009 “Kho dầu mỏ và sản phẩm của dầu mỏ - Tiêu chuẩn thiết kế”.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng kho xăng dầu bao gồm:

- Chi phí xây dựng nhà kho và các hạng mục công trình phục vụ như: nhà vệ sinh, đường giao thông nội bộ, hệ thống phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp nước.

- Chi phí thiết bị gồm chi phí thiết bị sản xuất, thiết bị vận chuyển hàng hóa theo dây chuyền công nghệ, thiết bị phòng cháy chữa cháy, các thiết bị khác.

- Suất vốn đu tư được tính bình quân cho 1 m3 sc chứa của kho.

4. CÔNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG

4.1. Công trình nhà máy nhiệt điện

Bảng 35. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện

Đơn vị tính: 1.000 đ/kW

   

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

   

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

   

0

1

2

 

Nhà máy nhiệt điện công suất

 

12410.01

330.000 kW

24.996

8.103

13.662

12410.02

600.000 kW

24.143

7.661

13.386

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện được tính toán theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN số 4604:2012 “Xí nghiệp công nghiệp- Nhà sản xuất- Tiêu chuẩn thiết kế và Quy chuẩn QCVN 06.2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình”. Đường dây và trạm biến áp được tính trên cơ sở tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện, Tiêu chun quốc gia TCVN số 5308:1991 “Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng, TCVN số 5847:2016 “Cột điện bê tông cốt thép ly tâm.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện bao gồm:

- Chi phí xây dựng các hạng mục chính của nhà máy như: nhà tua bin, nhà điều khiển trung tâm, trạm biến áp, hệ thống cung cp than, hệ thống cung cấp đá vôi, hệ thống thải tro xỉ, hệ thống cấp dầu, hệ thống cp thoát nước ... và chi phí xây dng các hạng mục phụ trợ.

- Chi phí thiết bị bao gồm toàn bộ chi phí mua sắm và lắp đặt các thiết bị của nhà máy, các thiết bị thuộc hệ thống phân phối cao áp, hệ thống điện tự dùng, hệ thống điều khiển, đo lường và bảo vệ và các thiết bị phụ trợ khác.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện được tính cho một đơn vị công suất lắp đặt máy phát điện (tính cho 1 kW).

4.2. Công trình nhà máy thủy điện

Bảng 36. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy thủy điện

Đơn vị tính: 1.000 đ/kW

   

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

   

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

   

0

1

2

 

Nhà máy thủy điện công suất

 

12420.01

60.000 - 150.000 kW

32.634

15.393

12.688

12420.02

200.000 - 400.000 kW

27.750

12.259

11.744

12420.03

500.000 - 700.000 kW

21.973

10.262

8.665

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện được tính toán theo QCVN 04-05:2012/BNNPTNT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình thủy lợi- Các quy định chủ yếu về thiết kế”; TCVN 4604:2012 Xí nghiệp công nghiệp- Nhà sản xuất- Tiêu chuẩn thiết kế” và các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện bao gồm:

- Chi phí xây dựng các hạng mục công trình chính như tuyến đầu mối (đập đất, đập tràn), tuyến năng lượng (cửa lấy nước, đường hầm dẫn nước, tháp điều áp, đường ống áp lc, nhà máy, kênh xả, trạm phân phối điện...): Các hạng mục tạm và dẫn dòng thi công (đê quây, các công trình phục vụ thi công tuyến năng lượng...); chi phí xây dựng hệ thống quan trắc, hệ thống điều hoà, thông gió, các hệ thống cấp thoát nước sinh hoạt, hệ thống chiếu sáng, hệ thống chống sét, hệ thống báo cháy và chữa cháy... các công trình phụ trợ của nhà máy.

- Chi phí thiết bị bao gồm toàn bộ chi phí mua sắm, lắp đặt, thí nghiệm và hiệu chnh các thiết bị chính, các thiết bị phụ trợ như: thiết bị cơ khí thủy công, thiết bị cơ điện, các thiết bị phục vụ chung của nhà máy.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện được tính cho một đơn vị công suất lắp đặt máy phát điện (1 kW).

4.3. Đường dây và trạm biến áp

4.3.1. Đường dây tải điện

Bàng 37. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện

Đơn v tính: 1.000 đ/km

   

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

   

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

   

0

1

2

 

Đường dây trần 6-10-22 KV, dây nhôm lõi thép

 

12431.01

AC - 35

123.687

109.473

 

12431.02

AC - 50

151.493

134.083

 

12431.03

AC - 70

232.540

205.813

 

12431.04

AC - 95

277.560

245.668

 

 

Đường dây trn 22 KV, dây hợp kim nhôm

 

 

 

12431.05

AAC - 70

289.747

256.453

 

12431.06

AAC - 95

375.821

332.642

 

 

Đường dây trần 35 KV, dây nhôm lõi thép

 

 

 

12431.07

AC-50

236.505

209.333

 

12431.08

AC-70

256.904

227.383

 

12431.09

AC-95

306.594

271.351

 

12431.10

AC-120

373.967

330.988

 

 

Đường dây trn 110KV, dây nhôm lõi thép, 1 mạch

 

 

 

12431.11

AC - 150

978.094

855.126

 

12431.12

AC - 185

1.159.995

1.014.155

 

12431.13

AC - 240

1.313.130

1.148.037

 

 

Đường dây trần 110KV, dây nhôm lõi thép, 2 mạch

 

 

 

12431.14

AC - 150

1.564.481

1.367.775

 

12431.15

AC - 185

1.877.789

1.641.697

 

12431.16

AC - 240

2.422.474

2.117.911

 

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng đường dây tải điện được tính toán theo các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng trong Tiêu chun quốc gia TCVN số 5847:2016 “Cột điện bê tông cốt thép ly tâm”, TCVN 5308:1991 “Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng” và các quy định hiện hành liên quan khác.

b. Chi phí xây dựng công trình đường dây tải điện gồm: Chi phí dây dẫn, cách điện và các phụ kiện cách điện, các vật liệu nối đt (sử dụng cọc tia hỗn hợp loại RC2), xà, cột bê tông ly tâm, móng cột, và chi phí các bin báo hiệu, ch dẫn đường dây, chi phí thí nghiệm và hiệu chnh.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện chưa tính đến các chi phí lắp đặt tủ điện, thiết bị điện cao thế và các hạng mục công trình phụ trợ phục vụ thi công đường dây.

d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện được tính bình quân cho 1 km chiều dài đường dây.

4.3.2. Đường dây cáp điện hạ thế 0,4 kV

Bảng 38. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây cáp điện hạ thế 0,4kV

Đơn vị tính: 1.000 đ/km cáp

   

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

   

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

   

0

1

2

  Đường dây cáp điện hạ thế 0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn ABC, cột bê tông ly tâm cao 8,5m

 

12432.01

ABC 4x120

806.125

730.879

 

12432.02

ABC 4x95

715.180

648.431

 

12432.03

ABC 4x70

674.807

611.828

 

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng đường dây cáp điện hạ thế 0,4kV được tính toán theo các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN số 5847:2016 “Cột điện bê tông cốt thép ly tâm, TCVN 5308:1991 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng và các quy định hiện hành liên quan khác.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây cáp điện hạ thế 0,4kV bao gồm chi phí xây dựng gồm: Chi phí dây dẫn, cách điện và các phụ kiện cách điện, các vt liệu nối đt, cột bê tông ly tâm, móng cột, và chi phí các biển báo hiệu, ch dẫn đường dây, chi phí thí nghiệm.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây cáp điện hạ thế 0,4kV chưa tính đến các chi phí lắp đặt tủ điện, hòm và công tơ đo đếm, dây dẫn tới công tơ đo đếm.

d. Suất vốn đầu tư xây dng công trình đường dây cáp điện hạ thế 0,4kV được tính bình quân cho 1 km chiều dài cáp.

 

4.3.3. Đường dây tải điện trên không 220 KV

Bảng 39. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện trên không 220 KV

Đơn vị tính: 1.000.000 đ/km

   

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

   

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

   

0

1

2

12433.01 Đường dây 220 KV 2 mạch, dây phân pha đôi, loại dây ACSR-330/43

9.093

8.315

 

12433.02 Đường dây 220 KV 4 mạch, dây dẫn loại ACSR-400/52

10.021

9.176

 

12433.03 Đường dây 220 KV 4 mạch, dây dẫn loại ACSR-500/64

10.043

9.187

 

12433.04 Đường dây 220 KV 4 mạch, dây phân pha đôi, loại dây ACSR-330/43

14.444

13.244

 

12433.05 Đường dây 220 KV 6 mạch, dây phân pha đôi, loại dây ACSR-400/52

22.834

21.034

 

 

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng đường dây tải điện được tính toán theo các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành lưi điện; các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN số 5847:2016 “Cột điện bê tông cốt thép ly tâm, TCVN 5308: 1991 “Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng: phù hợp với quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng; quản lý cht lượng do Bộ Công thương ban hành.

b. Chi phí xây dựng: gồm chi phí xây dựng móng cột và hệ thống tiếp địa; cột thép, dây dẫn, dây chống sét, cáp quang, cách điện và phụ kiện, tạ bù và các chi phí liên quan khác như chi phí thí nghiệm hiệu chnh tiếp địa cột, cáp quang; chi phí cho việc lắp đặt biển báo hiệu công trình vượt đường sông, vượt đường bộ.

c. Kết cấu cột, loại dây dẫn của công trình như sau:

- Móng cột sử dụng loại móng trụ (khu vực địa cht tốt), móng bản (khu vực đa chất kém), móng cọc (khu vực địa chất kém, dùng cho cột vượt). Móng bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ M200; lót móng bằng bê tông M100. Hệ thống tiếp địa bằng thép φ12÷14 được liên kết với hệ thống cọc tiếp đt bằng thép hình. Thép của hệ thống tiếp địa được mạ kẽm. Liên kết móng với cột bằng hệ thống các bu lông neo có cường độ chịu kéo cao, đường kính bu lông neo từ 36÷80mm.

- Cột có kết cấu khung giàn bằng thép hình, tiết diện vuông liên kết bằng bu lông. Cột sau gia công cơ khí được bảo vệ bằng mạ kẽm nhúng nóng đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. Cột được lắp dựng tại hiện trường theo phương pháp trụ leo.

- Dây dẫn là loại dây nhôm lõi thép (ACSR) hoặc tương đương, dây chống sét bằng cáp thép, dây cáp quang để thông tin liên lạc. Cách điện và phụ kiện sử dụng loại cách điện truyền thống như sứ thủy tinh hoặc cách điện Silicon.

d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện 220kV chưa tính đến các chi phí như:

- Các công trình đấu nối tạm cp điện cho khu vực phụ tải để không ảnh hưởng đến việc thi công công trình (đối với công trình cải tạo nâng cấp sử dụng hành lang tuyến của công trình cũ).

- Chi phí tăng thêm do tuyến công trình có khoảng vượt.

e. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện 220kV được xác định theo cấp điện áp truyền tải, quy mô công trình và được tính theo đơn vị là 1 km đường dây tải điện.

 

4.3.4. Công trình đường cáp điện ngầm khu vực thành phố

Bảng 40. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường cáp ngầm 220kV, 2 mạch

Đơn vị tính: 1.000.000 đ/km

   

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

   

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

   

0

1

2

  Đường cáp điện ngầm 220kV, 2 mạch, 6 sợi cáp, tiết diện sợi cáp

 

 

 

12434.01

2.000 mm2

95.977

78.715

2.262

12434.02

1.600 mm2

80.226

69.796

2.262

12434.03

1.200 mm2

70.474

61.001

2.262

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường cáp ngầm 220 kV được tính toán theo các tiêu chun thiết kế chuyên ngành lưới điện; các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng trong Tiêu chun quốc gia TCVN số 5847:2016 “Cột điện bê tông cốt thép ly tâm, TCVN 5308:1991 “Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng: phù hợp với quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

b. Công trình đường cáp ngầm 220 kV có quy mô được mô tả như sau: Cáp ngầm đi trong hệ thống hào cáp, ống luồn cáp, hầm nối cáp, một số chỗ qua cầu cáp. Tuyến cáp đi qua ngầm theo đường giao thông nội đô, các sợi cáp đặt trong ống HDPE, bố trí nằm ngang đặt cách nhau 0,5m bên trong lớp bê tông bảo vệ có kích thước hình hộp 5,74m x 0,6m. Hm ni cáp bằng bê tông cốt thép kích thước 3,95m x 3,2m và chiều dài 19m. Hầm nối đất bố trí tại vị trí của hầm nối cáp với kích thước 1,21m x 0,18 x 0,74m.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường cáp ngầm 220 kV được tính với loại cáp ngầm có đặc tính kỹ thuật là cáp khô ruột đồng, cách điện XLPE  25mm, v nhôm bng hoặc gn sóng đảm bảo dẫn toàn bộ dòng ngắn mạch 1 pha cc đại. Cáp số có múi cáp  5, có lớp chống thấm dọc suốt chiều dài sợi cáp. Cáp quang đo nhiệt độ gồm 2 sợi đặt trong lớp v nhựa PE. Hộp nối cáp bằng composite chế tạo sẵn.

d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường cáp ngầm 220 kV bao gồm chi phí xây dựng (xây dựng hệ thống mương cáp, h cáp, kéo rải cáp trong ống và n định sợi cáp theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật) và chi phí thiết bị (chi phí lắp đặt thiết bị theo dõi và bảo vệ đường cáp cùng các chi phí liên quan khác như chi phí thí nghiệm hiệu chnh tiếp địa - cáp quang, chi phí cho việc lắp đặt hệ thống báo hiệu tuyến cáp).

 

4.3.5. Trạm biến áp

Bng 41. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp

Đơn vị tính: 1.000 đ/KVA

   

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

   

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

   

0

1

2

  Trạm biến áp trong nhà có cấp điện áp 22KV/0,4KV và có công suất

 

 

 

12435.01

2x400 KVA

2.333

771

1.288

12435.02

2x560 KVA

1.864

599

1.033

12435.03

2x630 KVA

1.815

578

1.003

12435.04

2x1000 KVA

1.416

457

787

  Trạm biến áp ngoài trời có cấp điện áp 22KV/0,4KV và có công sut

 

 

 

12435.05

50 KVA

13.457

3.146

8.832

12435.06

75 KVA

10.098

2.364

6.629

12435.07

100 KVA

8.737

2.050

5.724

12435.08

150 KVA

7.454

1.745

4.898

12435.09

180 KVA

6.283

1.492

4.082

12435.10

250 KVA

4.770

1.106

3.147

12435.11

320 KVA

4.493

1.055

2.941

12435.12

400 KVA

3.887

913

2.538

12435.13

560 KVA

2.902

680

1.908

 

Ghi chú:

a. Sut vn đầu tư xây dng công trình trạm biến áp được tính toán theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5308: 1991 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng” và các quy định hiện hành liên quan khác.

b. Suất đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp bao gồm:

- Chi phí xây dựng:

+ Đối với trạm biến áp trong nhà: chi phí xây dựng gồm chi phí xây dựng nhà đặt trạm biến áp, chi phí cho hệ thống tiếp đất chống sét, hệ thống biển báo hiệu, ch dẫn trạm biến áp, chi phí phòng cháy chữa cháy.

+ Đối với trạm biến áp ngoài trời: chi phí xây dựng gồm chi phí giá treo máy biến áp (đối với trường hợp trạm treo), chi phí cho hệ thống tiếp đất chống sét, hệ thống biển báo hiệu, ch dẫn trạm biến áp, chi phí phòng cháy cha cháy.

- Chi phí thiết bị gồm chi phí mua và lắp đặt thiết bị, máy biến áp và thiết bị phụ trợ, chi phí thí nghiệm và hiệu chỉnh.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp chưa tính đến chi phí xây dựng các hạng mục ngoài công trình trạm như sân, đường, hệ thống điện chiếu sáng và hệ thống thoát nước ngoài nhà...

d. Suất vn đầu tư xây dựng trạm biến áp được tính bình quân cho 1 KVA công suất máy biến áp lắp đặt.

4.3.6. Công trình trạm biến áp ngoài trời 220KV

Bảng 42. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp ngoài trời 220KV, quy mô 2 MBA 250MVA, phía 220KV và phía 110KV sơ đồ 2 thanh cái có máy cắt liên lạc

Đơn vị tính: 1.000.000 đ/trạm

   

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

   

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

   

0

1

2

12436.01 TBA 220/110kV-2x250MVA, 04 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 08 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV

300.597

107.042

165.622

12436.02 TBA 220/110kV-2x250MVA, 04 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 10 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV

313.006

112.318

171.621

12436.03 TBA 220/110kV-2x250MVA, 06 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 11 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV

338.662

123.094

184.113

Bảng 43. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp ngoài trời 220KV, quy mô 2 MBA 250MVA, lắp trước 1 MBA 250MVA, phía 220KV sơ đồ 2 thanh cái có máy cắt liên lạc

Đơn vị tính: 1.000.000 đ/trạm

   

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

   

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

   

0

1

2

12436.04 TBA 220/110kV-1x250MVA, 02 ngăn đường dây 220kvào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 01 ngăn máy ct vòng 220kV; 08 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV

222.625

91.669

110.247

Bảng 44. Sut vốn đầu tư xây dựng công trình TBA 220KV, quy mô 2 MBA 250MVA, lắp trước 1 MBA 250MVA, phía 220KV và phía 110KV sơ đồ 2 thanh cái có máy cắt liên lạc

Đơn vị tính: 1.000.000 đồng/trạm

   

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

   

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

   

0

1

2

12436.05 TBA 220/110kV-1x250MVA, 02 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 06 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV

207.174

85.317

102.575

12436.06 TBA 220/110kV:1x250MVA, 02 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 máy cắt vòng 220kV, 05 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV

200.338

82.658

9.914

12436.07 TBA 220/110kV-1x250MVA, 02 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 07 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110kV, 01 máy ct vòng 110kV

220.228

90.695

109.057

12436.08 TBA 220/110kV-1x250MVA, 04 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 08 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kv, 01 máy cắt vòng 110kV

245.894

101.471

121.548

12436.09 TBA 220/110kV-1x250MVA, 04 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 06 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 máy cắt vòng 110kV

227.811

93.556

113.070

12436.10 TBA 220/110kV-1x250MVA, 04 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 06 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110kV

226.635

93.465

112.086

12436.11 TBA 220/110kV-1x250MVA, 04 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 05 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV

220.429

90.827

109.096

Bảng 45. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình TBA 220KV, quy mô 2 MBA 250MVA, lắp trước 1 MBA 250MVA, phía 220KV và phía 110KV sơ đồ 2 thanh cái

Đơn vị tính: 1.000.000 đ/trạm

   

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

   

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết b

   

0

1

2

12436.12 TBA 220/110kV-1x250MVA, 03 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 13 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV

245.469

100.142

122.502

12436.13 TBA 220/110kV-1x250MVA, 02 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 05 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV

192.089

78.386

95.838

 

Bảng 46. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp ngoài trời 220KV, quy mô 2 MBA 125MVA, lắp trước 1 MBA, phía 220KV và phía 110KV sơ đồ 2 thanh cái có máy cắt liên lạc

Đơn vị tính: 1.000.000 đồng/trạm

   

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

   

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết b

   

0

1

2

12436.14 TBA 220/110kV-2x125MVA, 03 ngân đường dây 220kV vào trạm, 07 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV

199.373

86.961

93.851

12436.15 TBA 220/110kV-2x125MVA, 04 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 04 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV

199.814

87.194

94.009

12436.16 TBA 220/110kV-2x125MVA, 02 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 07 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV

188.885

81.978

89.317

 

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng trạm biến áp được tính toán theo các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành lưới điện; các quy định về vật liệu xây dựng trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN số 5847:2016 “Cột điện bê tông cốt thép ly tâm, TCVN 5308:1991 “Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng”; phù hợp với quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng; quản lý chất lượng do Bộ Công thương ban hành.

- Chi phí xây dựng: gồm chi phí xây dựng các công trình trong phạm vi hàng rào trạm như san lp tạo dng mặt bằng, hệ thống cổng, hàng rào, nhà thường trực bảo vệ, hệ thống máy biến áp, hố thu dầu, móng cột chiếu sáng,... Chi phí xây dựng các công trình ngoài hàng rào trạm như đường vào trạm, nhà quản lý vận hành và ngh ca.

- Chi phí thiết bị: gồm chi phí mua sắm các thiết bị phục vụ lắp đặt và vận hành trạm.

- Kết cấu chính của công trình trạm biến áp ngoài trời 220KV như sau:

+ Nền trạm đặt trên nền đất tự nhiên hoặc nền đất đắp bằng đất hoặc cát đã được đm chặt đảm bảo yêu cu kỹ thuật, độ cao nén chênh cao từ 1,5÷2m so với khu vực quanh trạm.

+ Móng cột, trụ đỡ thiết bị, móng mày biến áp, nhà điều khiển ... bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ. Hệ thống các cột chiếu sáng, cột cổng, xà trạm, trụ đỡ thiết bị bằng thép hình gia công dạng khung dàn tiết diện vuông, lớp bảo vệ bằng mạ kẽm.

+ Thiết bị trạm gồm MBA, thiết bị điều khiển bảo vệ, thiết bị đo đếm, thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị PCCC và một số thiết b khác.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp 220kV chưa tính đến các chi phí như:

- Các công trình hoặc hạng mục công trình đường dây đấu nối vào trạm, công trình tạm phục vụ cấp điện cho khu vực phụ tải để không ảnh hưởng đến việc thi công công trình (đối với công trình cải tạo nâng cấp sử dụng mặt bằng xây dựng của công trình cũ).

- Chi phí tăng thêm do mặt bằng trạm phải bố trí ở vị trí đặc biệt hoặc không thuận lợi về mặt địa hình địa chất

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp 220kV được xác định theo quy mô xây dựng cụ thể từng công trình theo yêu cầu phụ tải và kết cấu lưới truyn ti hiện hu của khu vực, số lượng máy biến áp nguồn, s lượng máy biến áp phụ tải. Theo đó, sut vốn đầu tư xây dựng trạm biến áp 220kV được xác định cho trạm biếáp với quy mô 2 máy biến áp và quy mô 2 máy biến áp lắp trước 1 máy biến áp.

d. Suất vn đu tư xây dựng công trình trạm biến áp 220kV được tính cho 1 trạm biến áp.

 

5. CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP NHẸ

5.1. Công nghiệp thực phẩm

5.1.1. Nhà máy sản xuất rượu bia, nước giải khát

Bảng 47. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy sản xuất rượu bia, nước giải khát

Đơn v tính: đ/lít sản phẩm

   

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

   

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết b

   

0

1

2

12511.01 Nhà máy sản xuất bia công suất 5 triệu lít/năm và 5 triệu t nước ngọt/năm

14.760

3.463

9.796

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình bao gồm:

- Chi phí xây dựng các hạng mục công trình sản xuất chính; các công trình phụ trợ và phục vụ; hệ thống kỹ thuật: đường giao thông nội bộ, chi phí phòng cháy chữa cháy, cp điện, cấp nước.

- Chi phí thiết bị gồm toàn bộ chi phí mua sm và lắp đặt thiết bị dây chuyền sản xuất, các thiết bị phụ trợ, phục vụ và chi phí chạy th thiết bị. Chi phí thiết b và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng các công trình nhà máy sản xuất rượu bia, nước giải khát chưa tính đến chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: đường giao thông, trạm biến áp...

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy sản xuất rượu bia, nước giải khát được tính bình quân cho 1 lít sản phm quy ước.

d. Tỷ trọng chi phí giữa công trình sản xuất chính với các hạng mục công trình phục vụ và phụ trợ như sau:

- Chi phí xây dựng:  
+ Tỷ trọng chi phí công trình sản xuất chính : 70 - 75%.
+ Tỷ trọng chi phí các hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ : 30 - 25%.
- Chi phí thiết bị:  
+ Tỷ trọng chi phí thiết bị sản xuất : 80 - 85%.
+ Tỷ trọng chi phí thiết bị phục vụ, phụ trợ : 20 -15%.

 

5.2. CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG

5.2.1. Nhà máy sản xuất các sản phẩm may

Bảng 48. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình xưng may

Đơn vị tính: đ/sản phẩm

   

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

   

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết b

   

0

1

2

12521.01 ng may công sut 1 triệu sản phẩm/năm

42.274

12.634

24.855

12521.02 ng may thêu công suất 850.000 sản phẩm/năm

41.035

13.639

22.661

12521.03 Xưởng may công suất 2 triệu sản phẩm/năm

36.736

12.238

19.966

 

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình xưởng may bao gồm:

- Chi phí xây dựng các nhà sản xuất chính, các hạng mục công trình phụ trợ, phục vụ; hệ thống kỹ thuật: đường giao thông nội bộ, chi phí phòng cháy chữa cháy, cấp điện, nước.

- Chi phí thiết bị gồm toàn bộ chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị dây chuyền sản xuất, các thiết bị phụ trợ, phục vụ và chi phí chạy thử thiết bị. Chi phí mua thiết bị và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình xưởng may chưa tính đến các chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: đường giao thông, trạm biến áp.

c. Sut vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 sản phẩm may quy ước.

d. Tỷ trọng chi phí gia công trình sản xuất chính với các công trình phục vụ và phụ trợ như sau:

- Tỷ trọng chi phí công trình sản xuất chính : 80 - 85%.

- Tỷ trọng chi phí các hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ : 20 -15%.

 

5.3. CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG, THỦY VÀ HẢI SẢN

5.3.1. Nhà máy xay xát và các nhà máy chế biến nông sản khác

Bảng 49. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy xay xát, và các nhà máy chế biến nông sản khác

Đơn vị tính: 1.000 đ/tấn sản phẩm

   

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

   

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết b

   

0

1

2

12531.01 Nhà máy xay xát gạo, công suất 70.000 tấn/ năm

1.173

274

777

12531.02 Nhà máy chế biến tinh bột sắn, công suất 15.000 tấn/năm

4.512

1.056

3.010

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình bao gồm:

- Chi phí xây dựng các hạng mục công trình sản xuất chính; các công trình phụ trợ và phục vụ; hệ thống kỹ thuật: đường giao thông nội bộ, chi phí phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cp nước.

- Chi phí thiết bị gồm toàn bộ chi phí mua sm và lắp đặt thiết bị dây chuyền sản xuất, các thiết bị phụ trợ, phục vụ và chi phí chạy thử thiết bị. Chi phí thiết bị và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

b. Sut vốn đầu tư xây dựng các công trình nhà máy chế biến lương thc, thực phẩm chưa tính đến chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: đường giao thông, trạm biến áp...

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy chế biến lương thực được tính bình quân cho 1 tấn sản phẩm quy ước.

d. Tỷ trọng chi phí gia công trình sản xuất chính với các hạng mục công trình phục vụ và phụ trợ như sau:

- Chi phí xây dựng:  
+ Tỷ trọng chi phí công trình sản xuất chính : 70 - 75%.
+ Tỷ trọng chi phí các hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ : 30 - 25%.
- Chi phí thiết bị:  
+ Tỷ trọng chi phí thiết bị sản xuất : 80 - 85%.
+ Tỷ trọng chi phí thiết bị phục vụ, phụ tr : 20 -15%.

 

6. CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG VÀ KHO CHUYÊN DỤNG

6.1. Nhà xưởng

Bảng 50. Sut vốn đầu tư xây dựng nhà xưng

Đơn v tính: 1.000 đ/m2 XD

   

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

   

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết b

   

0

1

2

  Nhà sản xut

 

 

 

  Nhà 1 tầng khu độ 12m, cao  6m, không có cầu trục

 

 

 

12610.01 Tường gạch thu hồi mái ngói

1.870

1.779

 
12610.02 Tường gạch thu hồi mái tôn

1.870

1.779

 
12610.03 Tường gạch, bổ trụ, kèo thép, mái tôn

2.166

2.053

 
12610.04 Tường gạch, mái bằng

2.520

2.361

 
12610.05 Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn

2.987

2.795

 
12610.06 Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn

3.215

3.011

 
12610.07 Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn

2.725

2.544

 
  Nhà 1 tầng khu độ 15m, cao  9m, không có cu trục

 

 

 
12610.08 Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn

5.039

4.711

 
12610.09 Cột bê tông kèo thép, tường gạch, mái tôn

4.743

4.426

 
12610.10 Cột kèo thép, tường bao che tôn, mái tôn

4.424

4.129

 
12610.11 Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn

4.390

4.106

 
12610.12 Cột bê tông, kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn

4.310

4.027

 
12610.13 Cột kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn

4.105

3.833

 
  Nhà 1 tầng khẩu độ 18m, cao 9m, có cầu trục 5 tấn

 

 

 
12610.14 Cột bê tông, kèo thép, mái tôn

5.370

5.008

 
12610.15 Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn

5.689

5.304

 
12610.16 Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn

5.074

4.734

 
12610.17 Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn

6.020

5.612

 
12610.18 Cột kèo thép liền nhịp, tưởng bao che bằng tôn, mái tôn

4.903

4.574

 
12610.19 Cột bê tông, kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn

5.279

4.928

 
  Nhà 1 tầng khẩu độ 24m, cao 9m, có cầu trục 10 tấn

 

 

 
12610.20 Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn

8.209

7.654

 
12610.21 Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn

8.540

7.962

 
  Nhà 1 tầng khẩu độ 30m, cao 7,5m, không có có cầu trục

 

 

 
12610.22 Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn

4.841

4.412

 

Bảng 51. Suất vốn đầu tư xây dựng kho chuyên dụng loại nhỏ

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 XD

   

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

   

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết b

   

0

1

2

  Kho chuyên dụng loại nh (sức chứa < 500 tấn)

 

 

 

12610.23 Kho lương thực, khung thép, sàn gỗ hay bê tông, mái tôn

3.215

3.046

 

12610.24 Kho lương thực xây cuốn gạch đá

1.938

1.836

 

12610.25 Kho hóa chất xây gạch, mái bằng

2.987

2.829

 

12610.26 Kho hóa chất xây gạch, mái ngói

1.733

1.643

 

 

Bảng 52. Suất vốn đầu tư xây dựng kho chuyên dụng loại lớn

Đơn vị tính: 1.000 đ/tấn

   

Suất vn đầu tư

Trong đó bao gồm

   

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

   

0

1

2

  Kho chuyên dụng loại ln (sức chứa  500 tấn)      
12610.27 Kho lương thực sức cha 500 tấn

2.999

2.578

354

12610.28 Kho lương thực sức chứa 1.500 tấn

3.217

2.681

492

12610.29 Kho lương thực sức chứa 10.000 tn

3.957

3.285

570

12610.30 Kho muối sức chứa 1.000 - 3.000 tấn

2.521

2.076

423

 

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà sản xuất và kho chuyên dụng được tính toán theo các tiêu chuẩn khác về giải pháp thiết kế, trang thiết bị kỹ thuật, cấp, thoát nước, thông gió, thông khí,... quy định trong Tiêu chun quốc gia TCVN 4604:2012 “Tiêu chuẩn thiết kế nhà sản xuất công trình công nghiệp.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà sản xuất, nhà kho chuyên dụng bao gồm:

- Chi phí xây dựng nhà sản xuất, nhà kho; các hạng mục công trình phục vụ như: nhà vệ sinh, phòng thay qun áo, sân bốc dỡ hàng hóa.

- Đối với kho chuyên dụng loại lớn có sc chứa > 500 tấn chi phí thiết bị gồm chi phí thiết bị sản xuất, thiết bị nâng chuyển, bốc dỡ, vận chuyển hàng hóa, các thiết bị khác.

c. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 m2 diện tích xây dựng hoặc 1 m3 thể tích chứa của kho, hoặc 1 tấn hàng hóa tùy thuộc vào loại nhà sản xuất, loại kho chứa hàng.

 

6.2. Kho đông lạnh

Bảng 53. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình kho đông lạnh

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 sàn

   

Suất vn đầu tư

Trong đó bao gồm

   

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

   

0

1

2

 

Kho lạnh kết cấu gạch và bê tông sức chứa

     
12620.01

100 tấn

8.233

7.779

 

12620.02

300 tấn

10.466

9.760

 

 

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng kho đông lạnh được tính toán theo các tiêu chuẩn về giải pháp thiết kế, trang thiết bị kỹ thuật, cấp, thoát nước, thông gió, thông khí,... quy định trong Tiêu chun quốc gia TCVN 4604:2012 “Tiêu chun thiết kế nhà sản xuất công trình công nghiệp.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng kho đông lạnh bao gồm: Chi phí xây dựng nhà kho gồm các hạng mục công trình phục vụ như: nhà kho, nhà vệ sinh, phòng thay quần áo, sân bốc dỡ hàng hóa.

c. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 m2 diện tích xây dựng của kho.

 

CHƯƠNG III: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

1. CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC

1.1. Công trình nhà máy cấp nước sinh hoạt

Bảng 54. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước sinh hoạt

Đơn vị tính: 1.000 đ/m3

   

Suất vn đầu tư

Trong đó bao gồm

   

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

   

0

1

2

 

Nhà máy cấp nước, công suất

     
13110.01

40.000 m3/ngày-đêm

4.457

1.789

2.164

13110.02

50.000 m3/ngày-đêm

4.426

1.768

2.164

13110.03

100.000 m3/ngày-đêm

3.945

1.614

1.888

13110.04

300.000 m3/ngày-đêm

3.845

1.552

1.839

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước được tính toán cho công trình nhà máy xử lý nước mặt, theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4514: 2012 “Xí nghiệp công nghiệp. Tổng mặt bằng. Tiêu chuẩn thiết kế và TCVN 4604: 2012 “Xí nghiệp công nghiệp. Nhà sản xut. Tiêu chun thiết kế; TCVN 5308: 1991 “Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước bao gồm:

- Chi phí xây dựng gồm chi phí xây dựng các công trình: Bể trộn và phân phối; Bể lng và bể lọc; Hệ thống châm hoá chất; Trạm bơm nước rửa lọc, nước kỹ thuật và nước sinh hoạt; Hệ thống thu nước thải; Bể cha nước sạch; Các công trình phụ tr như sân, nhà thường trc, bảo vệ, nhà điều hành và phòng thí nghiệm, gara, kho xưng, hệ thống thoát nước, trạm điện và chi phí phòng cháy cha cháy.

- Chi phí thiết bị gồm toàn bộ chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị dây chuyn công nghệ, các thiết bị phi tiêu chuẩn chế tạo trong nước và trang thiết bị của công trình; Chi phí thiết bị công nghệ chính tính trong suất vốn đầu tư này được tính trên cơ sở giá thiết bị và công nghệ tiên tiến, nhập khẩu từ các nước phát triển và giá của các thiết bị phi tiêu chuẩn chế tạo trong nước.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy cấp nước chưa tính đến các chi phí xây dựng các công trình khác phục vụ trc tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy nhưng nằm ngoài khu vực của Nhà máy như công trình thu và trạm bơm nước thô, đường ống dẫn nước thô, trạm điện cao thế và các công trình phụ trợ phục vụ thi công Nhà máy như xây dựng đường công vụ...

d. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 m3 nước sạch/ngày-đêm.

2. CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC

2.1. Công trình trạm xử lý nước thải

Bảng 55. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm xử lý nước thải sinh hoạt

Đơn vị tính: 1.000 đ/m3

   

Suất vn đầu tư

Trong đó bao gồm

   

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

   

0

1

2

  Công trình trạm xử lý nước thi sinh hoạt bằng công nghệ sinh học theo m (SBR - Sequencing Batch Reactor) cải tiến có công suất thiết kế      
13210.02

2.500 m3/ngày đêm

19.882

12.981

5.267

13210.02

Từ >2500 đến 3.000 m3/ngày đêm

18.630

11.821

5.148

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt được tính toán theo quy định hiện hành, phù hợp với QCVN 07:2016/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật; Tiêu chun quốc gia TCVN 7957:2008 “Tiêu chun thiết kế thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình; TCVN 4514: 2012 “Xí nghiệp công nghiệp. Tổng mặt bằng. Tiêu chuẩn thiết kế; TCVN 4604: 2012 “Xí nghiệp công nghiệp. Nhà sản xuất. Tiêu chun thiết kế; TCVN 5308: 1991 “Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng và các tiêu chuẩn khác có liên quan. Các công trình như nhà điều hành, nhà bảo vệ, nhà để xe được tính toán với cấp công trình là cấp IV. Trạm xử lý nước thải có chất lượng nước thải đầu ra đạt cột A theo QCVN 14:2008/BTNMT - “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia v nước thải sinh hoạt”.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt theo công nghệ SBR cải tiến bao gm:

- Chi phí xây dựng gồm chi phí xây dựng các hạng mục: san nền, cổng, hàng rào, thoát nước sân đường nội bộ, trạm bơm nước đu vào, đường ng công nghệ trong trạm, bể tiếp nhn bể lắng cát, cụm bể SBR, cụm bể nén bùn phân hủy bùn, nhà đặt máy thổi khí, nhà đặt mày nén bùn, sân phơi bùn, mương khử trùng, nhà hóa chất, hồ sự cố, trạm bơm hồ, nhà điều hành, b cha nước sạch, nhà đặt trạm biến áp vá máy phát điện, đường dây trong trạm, nhà bảo vệ, nhà để xe.

- Chi phí thiết bị gồm toàn bộ chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị dây chuyền công nghệ, các thiết bị phi tiêu chun chế tạo trong nước và trang thiết bị của công trình bao gồm: thiết bị trạm bơm chuyn bậc; thiết bị b tiếp nhận, bể lng cát; thiết bị cụm bể xử lý sinh học; thiết bị bể khử trùng Javen; thiết bị bể phân hủy và bể nén bùn; thiết bị thổi khí; thiết bị trạm bơm đầu ra/sự cố; thiết bị công nghệ; thiết bị điều khiển và điện động lc, thiết bị phòng thí nghiệm. Chi phí thiết bị công nghệ tính trong suất vốn đầu tư này được tính tn cơ sở giá thiết bị và công nghệ tiên tiến, nhập khẩu từ các nước phát triển và giá của các thiết bị phi tiêu chun chế tạo trong nước. Chi phí thiết bị chưa bao gồm: chi phí thiết bị trạm quan trắc online.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm xử lý nước thải chưa tính đến các chi phí xây dựng các công trình khác phục vụ trc tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của trạm nhưng nằm ngoài khu vực của Trạm như: công trình thu gom và trạm bơm nước thải bên ngoài trạm, đường ống dẫn nước thải từ điểm xả thải về trạm, thoát nước thi bên ngoài trạm, và các công trình phụ trợ phục vụ thi công trạm như xây dựng đường công vụ, công trình có kiến trúc đặc biệt để bảo vệ cảnh quan hoặc môi trường phải xây ngầm, bao che kín,...

d. Sut vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 m3 nước thải /ngày-đêm.

 

3. CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU CÔNG NGHIỆP, KHU ĐÔ THỊ

Bảng 56. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị

Đơn vị tính: triệu đồng/ha

   

Suất vn đầu tư

Trong đó bao gồm

   

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

   

0

1

2

  Công trình hạ tng kỹ thuật khu công nghiệp có quy mô

 

 

 

13300.01 dưới 100 ha

9.535

7.783

354

13300.02 từ 100 đến 300 ha

8.781

7.163

344

13300.03 trên 300 ha

8.039

6.554

325

  Công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị có quy mô

 

 

 

13300.04 từ 20 đến 50 ha

8.710

7.132

315

13300.05 từ 50 đến 100 ha

7.276

5.935

285

13300.06 tử 100 đến 200 ha

6.978

5.687

266

  Công trình hạ tng kỹ thuật khu đô thị kiểu mẫu có quy mô

 

 

 

13300.07 từ 20 đến 50ha

9.902

7.566

1.062

13300.08 từ 50 ha đến 100 ha

9.449

7.194

1.033

13300.09 từ 100 ha đến 200 ha

8.996

6.843

1.003

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị được tính toán theo tiêu chun thiết kế về phân loại công trình công nghiệp; các giải pháp quy hoạch, kết cấu, giải pháp kỹ thuật cấp, thoát nước, cấp điện giao thông,... quy định trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4616:1988 “Tiêu chuẩn thiết kế quy hoạch mặt bằng tổng thể cụm công nghiệp; TCVN 3989:2012 “Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng cấp nước và thoát nưc - Mạng lưới bên ngoài và các quy định hiện hành khác liên quan.

b. Suất vốn đu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị bao gồm:

- Chi phí xây dựng các công trình hạ tầng như hệ thống thoát nước (tuyến ống thoát nước, hố ga, trạm bơm, trạm xử lý); hệ thống cấp nước (tuyến ống cấp nước, bể chứa, trạm bơm); hệ thống điện (điện chiếu sáng, sinh hoạt, trạm biến thế, điện sản xuất (đối với khu công nghiệp) và các công tác khác như san nền, đường nội bộ, cây xanh.

- Chi phí thiết bị gồm chi phí thiết bị trạm bơm, trạm biến thế, trạm xử lý nước thải và trang thiết bị phục vụ chiếu sáng, cấp điện, cấp nước.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị chưa tính đến các chi phí:

- Xây dựng hệ thống kỹ thuật bên ngoài khu công nghiệp, khu đô thị.

- Trang thiết bị, lắp đặt hệ thống điện, cp thoát nước trong nhà.

d. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 ha diện tích khu công nghiệp, khu đô thị.

e. Suất vốn đầu tư tính cho các khu đô thị kiểu mẫu là tính cho các khu đô th mà đáp ng các tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hạ tầng xã hội đầy đủ được quy định tại Thông tư số 15/2008/TT-BXD ngày 17/06/2008 và Thông tư 06/2011/TT-BXD ngày 21/06/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

4. CÔNG TRÌNH THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

4.1. Lắp đặt thiết bị truyền dẫn vi ba

Bảng 57. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị truyền dẫn vi ba

Đơn vị tính: 1.000 đ/thiết bị

 

 

Suất vn đầu tư

Trong đó bao gồm

 

 

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

   

0

1

2

 

Thiết b Vi ba đu cuối cấu hình 1+0

 

 

 

13410.01

1E1

200.277

58.790

109.982

13410.02

2E1

212.276

60.090

119.207

13410.03

4E1

265.514

61.378

165.513

13410.04

8E1

289.150

63.684

184.004

13410.05

16E1

526.513

71.728

388.113

13410.06

STM1

623.838

83.097

462.106

 

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư được tính toán cho công trình lắp đặt thiết bị truyền dẫn vi ba phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 7:2010/BTTTT Về giao diện quang cho thiết bị kết nối mạng SDH, QCVN 53:2011/BTTTT Về thiết bị vi ba s SDH điểm - điểm dải tần tới 15 ghz, Quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình và các tiêu chun khác có liên quan.

b. Sut vốn đầu tư lắp đặt truyền dẫn vi ba gồm:

- Chi phí lắp đặt khung, giá, và các blog đấu dây DDF.

- Chi phí lắp đặt thiết bị vi ba, thiết bị nguồn điện DC, ắc quy của thiết bị vi ba.

- Chi phí lắp đặt, đấu nối các loại cáp giao tiếp mạng từ thiết bị vi ba đến các giá phối dây, lắp đặt đấu nối cáp nguồn, dây đất.

- Chi phí cài đặt, đo th kiểm tra kết nối hệ thống và vận hành th thiết bị

- Chi phí mua sắm thiết bị vi ba, và các thiết bị, phụ kiện đồng bộ.

c. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị truyền dẫn vi ba được tính cho 1 thiết bị vi ba.

4.2. Lắp đặt thiết bị truyền dẫn quang

Bảng 58. Suất vn đầu tư lắp đặt thiết bị truyền dẫn quang

Đơn vị tính: 1.000 đ/thiết bị

 

 

Suất vn đầu tư

Trong đó bao gồm

 

 

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

   

0

1

2

13420.01 Thiết bị NGSDH TRM 155Mbit/s, 4FE, 2GE

282.391

35.480

203.144

13420.02 Thiết bị NGSDH ADM 155Mbit/s, 4FE, 2GE

315.372

43.384

221.448

13420.03 Thiết bị SDH REG 155Mbit/s

190.482

29.471

129.043

13420.04 Thiết bị NGSDH TRM 622 Mbit/s, 4FE, 2GE

367.742

43.892

267.882

13420.05 Thiết bị NGSDH ADM 622Mbit/s, 4FE, 2GE

416.878

55.521

295.343

13420.06 Thiết bị NGSDH ADM 2.5 Gbit/s, 4FE, 2GE

555.751

78.376

387.444

13420.07 Thiết bị NGSDH TRM 2.5 Gbit/s, 4FE, 2GE

508.873

61.584

369.454

 

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư được tính toán cho công trình xây dựng lắp đặt thiết bị truyền dẫn quang, phù hợp với các tiêu chuẩn: Quy chun kỹ thuật quốc gia QCVN 7:2010/BTTTT Về giao diện quang cho thiết bị kết nối mạng SDH, Quy chun QCVN 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình và các tiêu chun khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng thiết bị truyền dẫn quang bao gồm:

- Chi phí lắp đặt khung, giá và các blog đấu dây ODF, DDF.

- Chi phí lắp đặt thiết bị quang, thiết bị nguồn điện DC, ắc quy của thiết bị quang.

- Chi phí lắp đặt, đấu nối các loại cáp giao tiếp mạng từ thiết bị quang đến các giá phối dây, lắp đặt đấu nối cáp nguồn, dây đất.

- Chi phí cài đặt, đo thử kiểm tra kết ni hệ thống và vận hành thử thiết bị.

- Chi phí mua sắm thiết bị quang, và các thiết bị, phụ kiện đồng bộ.

c. Suất vốn đầu tư được tính theo cho 1 thiết bị truyền dẫn quang.

 

4.3. Lắp đặt thiết bị truy nhập dẫn quang

Bảng 59. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị chuyển đổi quang - điện

Đơn vị tính: 1.000 đ/thiết bị

 

 

Suất vn đầu tư

Trong đó bao gồm

 

 

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

   

0

1

2

 

Thiết b (bộ) chuyển đổi quang điện

 

 

 

13430.01

GE SDF 10km

14.527

11.942

738

13430.02

GE SFP 40km

14.021

11.942

275

13430.03

FE-SFP 10km

8.393

6.778

551

 

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư được tính toán theo quy định hiện hành, phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn: TCVN 8691:2011 Hệ thống thông tin cáp sợi quang PDH - yêu cầu kỹ thuật, QCVN 7:2010/BTTTT “Về giao diện quang cho thiết bị kết nối mạng SDH, Quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD v An toàn cháy cho nhà và công trình và các tiêu chuẩn khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng thiết bị truy nhập dẫn quang bao gồm:

- Chi phí lắp đặt sợi nhảy quang trên cầu cáp.

- Chi phí đấu nối sợi nhảy quang vào giá ODF.

- Chi phí lắp đặt khung giã đấu dây nhảy quang (ODF).

- Chi phí lắp đặt thiết bị chuyển đổi quang điện vào hệ thống truy nhập.

- Chi phí cài đặt, đo thử kiểm tra kết nối hệ thống và vận hành th thiết bị.

- Chi phí mua sắm thiết bị chuyển đổi quang - điện, và các thiết bị, phụ kiện đồng bộ.

c. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị chuyển đổi quang - điện được tính cho 1 thiết bị chuyển đổi quang điện.

 

4.4. Lắp đặt thiết bị truy nhập thoại và internet

Bảng 60. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị truy nhập thoại và internet

Đơn vị tính: 1.000 đ/đường thông

 

 

Suất vn đầu tư

Trong đó bao gồm

 

 

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

   

0

1

2

 

Thiết bị truy nhập thoại và internet

 

 

 

13440.01 MSAN 360 đường thông (line thoại) và internet

813

54

639

13440.02 MSAN 480 đường thông (line thoại) và internet

802

43

639

13440.03 MSAN 600 đường thông (line thoại) và internet

802

54

639

13440.04 MSAN 720 đường thông (line thoại) và internet

802

43

639

13440.05 MSAN 960 đường thông (line thoại) và internet

791

43

639

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư được tính toán theo quy đnh hiện hành, phù hợp với tiêu chun ngành, Quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD v An toàn cháy cho nhà và công trình và các tiêu chun khác có liên quan.

b. Sut vốn đầu tư lắp đặt thiết bị truy nhập thoại và internet bao gồm:

- Chi phí lắp đặt khung, giá và các blog đấu dây.

- Chi phí lắp đặt thiết bị MSAN, thiết bị nguồn điện DC, ắc quy của thiết bị MSAN.

- Chi phí lắp đặt, đấu nối các loại cáp giao tiếp mạng và giao tiếp thuê bao từ MSAN đến các giá phối dây, lắp đặt đấu nối cáp nguồn, dây đất.

- Chi phí cài đặt, đo thử kiểm tra kết nối hệ thống và vận hành th thiết bị.

- Chi phí mua sắm thiết bị MSAN và các thiết bị, phụ kiện đồng bộ.

c. Suất vốn đầu tư được tính theo năng lực phục vụ của một hệ thống là số đường thông (lines) cung cấp.

 

4.5. Lắp đặt thiết bị VSAT

Bảng 61. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị VSAT-IP UT

Đơn v tính: 1.000 đ/thiết bị

 

 

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

 

 

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết b

 

 

0

1

2

 

Thiết bị VSAT-IP UT

 

 

 

13450.01 Anten 1,2m

125.821

72.227

34.356

13450.02 Anten 0,84m

113.440

72.227

23.979

 

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị truyền dẫn VSAT được tính toán phù hợp với các tiêu chuẩn QCVN 32:2011/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chng sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông, TCVN 8691:2011 Hệ thống thông tin cáp sợi quang PDH - yêu cầu kỹ thuật, QCVN 9:2010/BTTTT “Quy chun kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông, TCVN 8687:2011 “Thiết bị nguồn - 48 VDC dùng cho thiết bị viễn thông - yêu cầu kỹ thuật, TCVN 8071:2009 Công trình viễn thông - quy tắc thực hành chống sét và tiếp đất, QCVN 35:2011 “Về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất; QCVN 41:2016/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động GSM, Quy chun QCVN 06.2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình và các tiêu chuẩn khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị truyền dẫn VSAT gồm:

- Chi phí lp đặt khung, giá và các blog đấu dây thuê bao.

- Chi phí lắp đặt thiết bị VSAT.

- Chi phí lắp đặt cân chnh anten.

- Chi phí lắp đặt, đấu nối với các loại cáp giao tiếp mạng từ thiết bị VSAT đến cả giá phối dây, lắp đặt đầu nối cáp nguồn, dây đất.

- Chi phí cài đặt, đo thử kim tra kết nối hệ thống và vận hành th thiết bị.

- Chi phí mua sắm thiết bị VSAT và các thiết bị, phụ kiện đồng bộ.

c. Sut vốn đầu tư lắp đặt thiết bị VSAT - IP trạm UT được tính cho 1 thiết bị.

 

4.6. Lắp đặt thiết bị phụ trợ

Bảng 62. Suất vn đầu tư lắp đặt hệ thống thiết bị phụ trợ

Đơn vị tính: 1.000 đ/thiết bị

 

 

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

 

 

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết b

 

 

0

1

2

 

Hệ thống thiết b phụ tr phòng máy có diện tích

 

 

 

13460.01

80m2

178.807

91.390

60.164

13460.02

60m2

135.720

77.878

36.293

13460.03

40m2

106.552

64.355

24.933

13460.04

20m2

77.645

50.486

14.203

13460.05

10m2

74.070

47.563

14.212

 

Lắp đặt máy phát điện, ATS, công suất

 

 

 

13460.06

10KVA

105.576

3.194

88.353

13460.07

25KVA

181.626

4.591

153.376

13460.08

50KVA

267.317

7.644

224.379

13460.09

10KVA (không có ATS)

96.473

2.447

81.449

13460.10

Lắp đặt máy phát điện 5KVA

27.501

1.754

21.609

 

Lắp đặt hệ thống tiếp đất có điện tr

 

 

 

13460.11

R = 10 ÔM

24.708

20.820

 

13460.12

R = 2 ÔM

93.296

78.614

 

13460.13

R = 0,5 ÔM

160.097

134.904

 

13460.14

Lắp đặt hệ thống tiếp đất chống sét

36.320

30.608

 

 

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư lắp đặt hệ thống thiết bị phụ tr được tính toán phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chun: hệ thống tiếp đất chống sét, hệ thống thiết bị chống sét lan truyền, hệ thống chống sét đánh trc tiếp theo TCVN 8071:2009 “Công trình viễn thông - quy tắc thực hành chng sét và tiếp đất”; QCVN 32:2011/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông, hệ thống báo và chống cháy theo TCVN 5738:2001 “Hệ thống báo cháy tự động - yêu cầu kỹ thuật; TCVN 5739:1993 “Thiết bị chữa cháy đầu nối; 5740:2009 “Phương tiện phòng cháy chữa cháy - vòi đy chữa cháy - vòi đy bằng sợi tổng hợp tráng cao su, TCVN 8687:2011 “Thiết bị nguồn - 48 VDC dùng cho thiết bị viễn thông - yêu cu kỹ thuật, Quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình và các tiêu chuẩn khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư lắp đặt hệ thống thiết bị phụ trợ gồm: Chi phí mua sắm, lắp đặt, đo kiểm thiết bị và phụ kiện đồng bộ gồm: hệ thống báo cháy và chống cháy, điều hòa không khí, chống m, chiếu sáng, cầu cáp, máng cáp,...

c. Suất vốn đầu tư lắp đặt hệ thống thiết bị phụ trợ được tính theo các đơn vị tính toán thích hợp là m2, máy, trạm.

 

4.7. Công trình đài, trạm phát thanh truyền hình

Bảng 63. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đài trạm, phát thanh truyền hình

Đơn vị tính: 1.000.000 đồng/ hệ

 

 

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

 

 

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết b

 

 

0

1

2

 

Công trình đài, trạm thu phát sóng sử dụng băng tần VHF

 

 

 

 

Máy phát hình công sut 2kW với cột anten tự đứng cao

 

 

 

13470.01

64m

17.424

7.362

8.282

13470.02

75m

19.589

8.900

8.616

13470.03

100m

21.948

10.784

8.744

13470.04

125m

22.655

11.314

8.823

 

Máy phát hình công suất 5kW với cột anten tự đứng cao

 

 

 

13470.05

75m

22.502

8.976

11.291

13470.06

100m

25.373

10.827

11.931

13470.07

125m

26.253

11.520

12.009

 

Máy phát hình công suất 10kW với cột anten tự đứng cao

 

 

 

13470.08

100m

28.603

11.000

14.803

13470.09

125m

29.721

11.596

15.206

 

Công trình đài, trạm thu phát sóng sử dụng băng tần UHF

 

 

 

 

Máy phát hình công suất 5kW với cột anten tự đứng cao

 

 

 

13470.10

75m

23.335

9.376

11.626

13470.11

100m

25.624

11.271

11.695

13470.12

125m

25.957

11.422

11.832

 

Máy phát hình công suất 10kW với cột anten tự đứng cao

 

 

 

13470.13

75m

28.002

9.603

15.816

13470.14

100m

31.540

11.520

17.025

13470.15

125m

32.632

11.985

17.370

13470.16

145m

33.095

12.072

17.714

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đài, trạm thu, phát sóng truyền hình được tính toán trên cơ sở các tiêu chuẩn, quy chuẩn: Quy chuẩn quốc gia QCVN 35:2011 Về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông c định mặt đất”; TCVN 8071:2009 “Công trình viễn thông - quy tắc thực hành chống sét và tiếp đất”; TCVN 5308: 1991 “Về quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng” và các quy định chuyên ngành về lắp đặt thiết bị, cột cao; Quy chun QCVN 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình và các quy định hiện hành khác liên quan.

b. Suất vn đầu tư xây dựng công trình thu, phát sóng truyền hình bao gồm:

- Chi phí xây dựng nhà đặt máy và cột anten.

- Chi phí thiết bị bao gồm toàn bộ chi phí mua sắm và lắp đặt hệ thống thiết bị phát hình. Thiết bị phát hình được nhập khu từ các nước phát triển.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thu, phát sóng truyền hình chưa tính đến các chi phí về phá và tháo dỡ các vật kiến trúc cũ.

d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thu, phát sóng truyền hình được tính bình quân cho 1 hệ thống bao gồm máy thu, phát hình và cột anten.

 

4.8. Công trình đài, trạm thu phát sóng phát thanh

Bảng 64. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đài trạm thu, phát sóng phát thanh

Đơn vị tính: 1.000 đ/hệ

 

 

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

 

 

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết b

 

 

0

1

2

  Công trình đài trạm thu, phát sóng FM với thiết bị sản xuất trong nước

 

 

 

  Cột anten tự đứng thép hình L cao 30m, máy phát thanh công suất

 

 

 

13480.01

20 W

595.761

478.800

54.401

13480.02

30 W

617.784

483.282

70.216

  Cột anten tự đứng thép hình L cao 45m, máy phát thanh công suất

 

 

 

13480.03

50 W

1.067.896

867.996

87.320

13480.04

100 W

1.144.229

881.995

143.777

13480.05

150 W

1.156.679

881.995

155.393

13480.06

200 W

1.189.913

898.344

169.280

13480.07

300 W

1.227.529

909.993

192.197

  Cột anten tự đứng thép hình L cao 50m, máy phát thanh công suất

 

 

 

13480.08

500 W

1.505.842

1.021.998

318.191

13480.09

1 kW

1.983.893

1.252.709

513.398

13480.10 Hệ thống máy phát thanh công suất 2 KW, cột anten tự đứng thép hình L, cao 60 m

3.776.490

2.178.380

1.185.514

  Cột anten tự đứng thép tròn cao 30m, máy phát thanh công suất

 

 

 

13480.11

20 W

691.601

561.117

57.627

13480.12

30 W

719.544

574.001

70.167

  Cột anten tự đứng thép tròn cao 45m, máy phát thanh công suất

 

 

 

13480.13

50 W

1.070.117

852.557

87.320

13480.14

100 W

685.724

468.633

139.056

13480.15

150 W

972.454

708.677

149.885

13480.16

200 W

998.531

720.100

162.032

13480.17

300 W

1.212.774

879.169

191.892

  Cột anten tự đứng thép tròn cao 50m, máy phát thanh công suất

 

 

 

13480.18

500 W

1.678.458

1.152.474

334.577

13480.19

1 kW

2.180.267

1.399.425

539.807

13480.20 Hệ thống máy phát thanh công sut 2 kW, cột anten tự đứng thép tròn, cao 60m

4.007.266

2.332.383

1.251.806

13480.21 Công trình đài trạm thu, phát sóng FM, cột cao 100m, máy phát thanh công sut

 

 

 

 

5 kW

3.961.270

283.503

3.291.020

13480.22

10 kW

6.484.310

354.896

5.544.994

13480.23

20 kW

15.980.678

453.172

14.276.602

 

Công trình thu, phát sóng trung AM, Hệ thống máy phát thanh công suất

 

 

 

13480.24

10 kW

7.259.411

517.019

6.034.747

13480.25

50 kW

13.720.630

430.728

12.197.102

 

Công trình thu, phát sóng ngắn SM, hệ thống máy phát thanh công sut

 

 

 

13480.26

100 kW

20.756.951

883.337

18.116.094

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đài, trạm thu phát sóng phát thanh được tính toán trên cơ sở các tiêu chuẩn, quy chuẩn: QCVN 35:2011 “về chlượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất”; TCVN 8071:2009 “Công trình viễn thông - quy tắc thực hành chống sét và tiếp đất”; TCVN 5308: 1991 “V quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng” và các quy định chuyên ngành v lắp đặt thiết bị, cột cao; Quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình và các quy định hiện hành khác liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đài, trạm thu phát sóng phát thanh bao gồm:

- Chi phí xây dựng nhà đặt máy và cột anten.

- Chi phí thiết bị gồm toàn bộ chi phí mua và lp đặt hệ thống thiết bị phát thanh. Đối với hệ thống máy phát thanh FM sản xuất trong nước thì chi phí thiết bị phát thanh được tính trên cơ sở giá thiết bị lắp ráp trong nước; Đối với hệ thống máy phát thanh AM, SM thì thiết bị máy phát thanh là thiết bị nhập ngoại.

c. Suất vn đầu tư xây dựng công trình dài, trạm thu phát sóng phát thanh được tính bình quân cho 1 hệ thống bao gồm nhà đặt trạm phát, thiết bị máy phát và cột anten.

4.9. Công trình trạm BTS

4.9.1. Công trình nhà trạm và cột BTS

Bảng 65. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà trạm và cột BTS

Đơn v tính: 1.000 đ/tấn cột

 

 

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

 

 

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết b

 

 

0

1

2

13491.01 Công trình trạm BTS

293.893

266.094

 

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm BTS được tính toán trên cơ sở các tiêu chuẩn, quy chuẩn: Quy chun kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đt trong QCVN 35:2011; QCVN 32:2011/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông”; QCVN 9:2010/BTTTT “Về tiếp đt cho các trạm viễn thông”; TCVN 5308: 1991 “Về quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng” và các quy định chuyên ngành về lắp đặt thiết bị, cột cao; Quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình và các quy định hiện hành khác liên quan.

b. Sut vốn đầu tư xây dựng công trình trạm BTS bao gồm chi phí xây dựng nhà đặt máy và cột anten dây co.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm BTS chưa tính đến các chi phí về mua sắm và lắp đặt thiết bị trạm BTS, chi phí phá và tháo dỡ các vật kiến trúc cũ.

d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm BTS được tính bình quân cho 1 tấn cột anten.

4.9.2. Lđặt thiết bị trạm BTS

Bảng 66. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị trạm BTS

Đơn vị tính: 1.000 đ/thiết bị

 

 

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

 

 

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết b

 

 

0

1

2

13492.01 Lắp đặt thiết bị BTS, có 1 Sector

225.025

68.849

119.099

13492.02 Lắp đặt thiết bị BTS, có 2 Sector

325.043

110.240

161.382

13492.03 Lắp đặt thiết bị BTS, có 3 Sector

404.427

151.620

186.542

 

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị trạm BTS được tính toán cho công trình xây dựng lắp đặt thiết bị trạm BTS phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn: QCVN 41:2016/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động gsm”, QCVN 53:2011/BTTTT “Về thiết bị vi ba số sdh điểm - điểm dải tần tới 15 ghz”, Quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình và các tiêu chuẩn khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị trạm BTS bao gồm:

Chi phí lắp đặt khung, giá, và các blog đấu dây DDF.

Chi phí lắp đặt thiết bị BTS, thiết bị nguồn điện DC, ắc quy của thiết bị BTS.

Chi phí lặp đặt, đấu nối các loại cáp giao tiếp mạng từ thiết bị lắp đặt thiết bị BTS đến các giá phối dây, lắp đặt đấu nối cáp nguồn, dây đất.

Chi phí cài đặt, đo thử kiểm tra kết nối hệ thống và vận hành thử thiết bị.

Chi phí mua sắm thiết bị lắp đặt thiết bị BTS và các thiết bị, phụ kiện đồng bộ.

c. Suất vốn đầu tư được tính cho 1 thiết bị BTS được lắp đặt.

 

CHƯƠNG IV: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

1. CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ

1.1. ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC

Bảng 67. Suất vốn đu tư xây dựng công trình đường ô tô cao tốc

Đơn v tính: 1.000.000 đ/km

 

 

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

 

 

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết b

 

 

0

1

2

  Đường ô tô cao tốc:

 

 

 

14110.01 4 làn

166.259

152.118

4.010

  Đường ô tô cao tốc chưa bao gồm chi phí xây dựng cu và xử lý nền đất yếu:

 

 

 

14110.02 4 làn

128.467

117.939

4.010

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc được tính toán phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4054:2005 “Đường ô tô- Yêu cầu thiết kế”; TCVN 5729:2012 “Đường ô tô cao tc- Yêu cầu thiết kế” và các quy định hiện hành khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng đường ô tô cao tốc (chi phí xây dựng nền đường, mặt đường, hệ thống thoát nước, nút giao, các công trình, hạng mục phụ trợ, cống chui dân sinh.., thiết bị) theo tiêu chun tính bình quân cho 1 km đường. Chi phí xây dựng cầu và xử lý nền đất yếu tính trong từng trường hợp cụ thể như trong Bảng 67..

c. Suất vốn đầu tư xây dng 1 km đường được tính bình quân cho công trình xây dựng mới, phổ biến. Đối với các công trình xây dựng ở khu vực có điều kiện địa hình và điều kiện vận chuyn đặc biệt khó khăn cần có sự tính toán, điều chnh, bổ sung cho phù hợp.

 

1.2. ĐƯỜNG Ô TÔ

Bảng 68. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường ô tô

Đơn vị tính: 1.000.000 đ/km

 

 

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

 

 

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết b

 

 

0

1

2

  Đường cấp I

 

 

 

  Khu vực đồng bằng

 

14120.01 Nền đường rộng 32,5m, mặt đường rộng 22,5m, dải phân cách giữa rộng 3m, lề rộng 2x3,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x3m đng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 2 lp bê tông nhựa dày 12cm trên lớp móng cp phối đá dăm

67.697

62.326

 

14120.02 Nn đường rộng 32,5m, mặt đường rộng 22,5m, dải phân cách giữa rộng 3m, lề rộng 2x3,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x3m đng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa, tiêu chuẩn nhựa 4,5 kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm

57.598

53.029

14120.03 Nền rộng đường 31 m, mặt đường rộng 22,5m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, lề rộng 2x3,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x3m đng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp mỏng cấp phối đá dăm

66.410

61.134

14120.04 Nền đường rộng 31 m, mặt đường rộng 22,5m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, lề rộng 2x3,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x3m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa, tiêu chuẩn nhựa 4,5 kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm

56.299

51.827

  Đường cấp II

 

  Khu vực đồng bằng

 

14120.05 Nền đường rộng 22,5m, mặt đường rộng 15m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2,5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

48.860

44.976

14120.06 Nền đường rộng 22,5m, mặt đường rộng 15m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2,5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cp phối đá dăm

44.294

40.774

14120.07 Nền đường rộng 22,5m, mặt đường rộng 15m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm

41.059

37.806

  Khu vực trung du

 

14120.8 Nền đường rộng 22,5mmặt đường rộng 15m, di phân cách giữa rộng 1,5m, lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2,5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

54.713

50.380

14120.09 Nền đường rộng 22,5m, mặt đường rộng 15m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2,5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

49.605

45.667

14120.10 Nền đường rộng 22,5m, mặt đường rộng 15m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, lề rộng 2x3m (trong đó l gia cố rộng 2x2,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm

45.986

42.338

  Đường cấp III

 

  Khu vực đồng bằng

 

14120.11 Nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x2,5m (trong đo lề gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

26.042

23.977

14120.12 Nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x2,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lp móng cấp phối đá dăm

23.531

21.669

14120.13 Nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 7m, l rộng 2x2,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

22.147

20.392

14120.14 Nền đường rộng 12m , mặt đưng rộng 7m, lề rộng 2x2,5m (trong đó l gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

21.509

19.797

  Khu vực trung du

 

14120.15 Nn đường rộng 12m , mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x2,5m (trong đó lề gia c rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

29.938

27.562

14120.16 Nền đưng rộng 12m , mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x2,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cp phối đá dăm

27.064

24.913

14120.17 Nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x2,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phi đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

25.457

23.435

14120.18 Nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x2,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

24.723

22.754

  Khu vực miền núi

 

14120.19 Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 6m, lề rộng 2x1,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

32.013

29.477

14120.20 Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 6m, lề rộng 2x1,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1 m đồng nhất kết cu áo đường), mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lp móng cấp phối đá dăm

30.353

27.945

14120.21 Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 6m, lề rộng 2x1,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1 m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

29.544

27.190

14120.22 Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 6m, lề rộng 2x1,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

29.129

26.807

  Đường cấp IV

 

  Khu vực đng bằng

 

14120.23 Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

17.805

16.382

14120.24 Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x1 m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nht kết cấu áo đường), mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

17.358

15.978

14120.25 Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x1 m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

16.507

15.191

14120.26 Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x1 m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phi đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

16.038

14.765

  Khu vực trung du

 

14120.27 Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x1 m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

19.231

17.690

14120.28 Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

17.390

16.020

14120.29 Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x1 m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

17.315

15.935

14120.30 Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nht kết cu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp mỏng cấp phi đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

16.113

14.829

  Khu vực miền núi

 

14120.31 Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề rộng 2x1 m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

26.830

24.701

14120.32 Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề rộng 2x1 m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp mỏng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

26.159

24.094

14120.33 Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề rộng 2x1 m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

25.819

23.764

  Đường cp V

 

  Khu vực đồng bằng

 

14120.34 Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

12.324

11.340

14120.35 Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề rộng 2x1 m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

12.324

11.340

14120.36 Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề rộng 2x1 m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp mỏng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

11.313

10.414

  Khu vực Trung du

 

14120.37 Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, l rộng 2x1 m (trong đó lề gia c rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

13.537

12.467

14120.38 Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

12.814

11.776

14120.39 Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề rộng 2x1 m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

12.441

11.457

  Khu vực miền núi

 

14120.40 Nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 3,5m, lề rộng 2x1,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1 m đồng nht kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

14.910

13.723

14120.41 Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề rộng 2x1,5m (trong đó lề gia c rộng 2x1 m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

14.623

13.457

  Đường cấp VI

 

  Khu vực đồng bằng

 

14120.42 Nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 3,5m, lề rộng 2x1,5m, mặt đường mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

6.290

5.798

14120.43 Nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 3,5m, lề rộng 2x1,5m, mặt đường mặt đường láng nhựa tiêu chun 3Kg/m2 trên lớp móng cp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chun

6.098

5.606

  Khu vực trung du

 

14120.44 Nn đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 3,5m, lề rộng 2x1,5m, mặt đường mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chun

8.876

8.180

14120.45 Nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 3,5m, lề rộng 2x1,5m, mặt đường mặt đường láng nhựa tiêu chun 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phi đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

8.674

7.989

  Khu vực miền núi

 

14120.46 Nền đường rộng 6m, mặt đường rộng 3,5m, lề rộng 2x1,25m, mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

13.048

11.999

14120.47 Nền đường rộng 6m, mặt đường rộng 3,5m, lề rộng 2x1,25m, mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

12.856

11.840

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng đường ô tô được tính toán phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4054:2005 “Đường ô tô- Yêu cầu thiết kế” và các quy định hiện hành khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng đường ô tô bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng đường ô tô theo tiêu chun tính bình quân cho 1 km đường (gồm nền đường và mặt đường), chi phí xây dựng cho cu trên tuyến được tính riêng.

Sut vốn đầu tư xây dựng 1 km đường được tính theo tng cấp đường và tính cho tng khu vực địa lý (đng bằng, trung du, miền núi) và bao gồm các chi phí cần thiết đ xây dựng: Nn đường, mặt đường, hệ thống an toàn giao thông (cọc tiêu, biển báo, sơn kẻ vạch đường, tường hộ lan, dải phân cách giữa), rãnh thoát nước dọc, cống thoát nước ngang, gia cố mái ta luy, hệ thống công trình phòng hộ. Chiu dày bình quân lớp móng đưng được tính theo trị số mô đun đàn hồi tối thiểu tương ứng với từng cấp đường.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng chưa bao gồm: các trạm kim soát, trạm dịch vụ, nhà hạt quản lý đường bộ, hệ thống chiếu sáng, hệ thống cống kỹ thuật.

d. Sut vốn đầu tư xây dựng 1 km đường được tính cho công trình xây dựng mới, có tính chất phổ biến. Đối với các công trình xây dng ở vùng sâu, vùng xa có điều kiện địa hình và điều kiện vận chuyển đặc biệt khó khăn cn có sự tính toán, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

 

1.3. CÁC LOẠI ĐƯỜNG KHÁC

1.3.1. Đường nông thôn

Bảng 69. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường nông thôn

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2

 

 

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

 

 

0

1

2

 

Đường bê tông xi măng:

 

 

 

14131.01

Cấp D, mặt đường dày 10-14 cm, chiều dày lớp móng 10-12 cm

968

841

 

14131.02

Cấp C, mặt đường dày 14-16 cm, chiều dày lớp móng 10-14 cm

1.029

895

 

14131.03

Cấp B, mặt đường dày 16-18 cm, chiều dày lớp móng 12-16 cm

1.090

949

 

14131.04

Cấp A, mặt đường dày 18-22 cm, chiều dày lớp móng 16-18 cm

1.152

1.003

 

 

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng đường bê tông xi măng được tính toán phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10380:2014 “Đường giao thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế”; Quyết định 4927/QĐ-BGTVT năm 2014 hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia v xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

b. Suất vốn đầu tư xây dựng đường bê tông xi măng bao gồm: các chi phí cho:

- Chi phí đào đắp với chiều cao đào đắp trung bình;

- Chi phí xây dựng mặt đường;

- Chi phí xây dựng cống thoát nước;

- Chi phí gia c nền đường.

 

2. ĐƯỜNG SẮT

Bảng 70. Suất vốn đầu tư xây dựng đường sắt

Đơn vị tính: triệu đ/km

   

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

   

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết b

   

0

1

2

  Đường cấp II - Đồng bằng

  Loại đường ray kh 1m

14200.01 Nền đường rộng 5,6 m, ray P43, tà vẹt bê tông

6.647

6.253

14200.02 Nền đường rộng 5,6 m, ray P43, tà vẹt gỗ

7.157

6.861

  Đường cấp II - Trung du

 

 

  Loại đường ray khổ 1m

 

 

14200.03 Nền đường rộng 5,6 m, ray P43, tà vẹt bê tông

6.788

6.437

14200.04 Nền đường rộng 5,6 m, ray P43, tà vẹt gỗ

7.331

6.763

  Đường cp II - Miền núi

 

 

  Loại đường ray khổ 1m

 

 

14200.05 Nền đường rộng 5,6 m, ray P43, tà vẹt bê tông

7.027

6.633

14200.06 Nền đường rộng 5,6 m, ray P43, tà vẹt gỗ

7.407

7.056

  Đường cấp II - Đồng bằng

 

 

  Loại đường ray kh 1,435m

 

 

14200.07 Nền đường, ray P50, tà vẹt bê tông

7.396

6.959

14200.08 Nền đường, ray P50, tà vẹt gỗ

8.232

7.957

14200.09 Nn đường, ray P43, tà vẹt bê tông

6.614

6.047

14200.10 Nền đường, ray P43, tà vẹt gỗ

7.863

7.534

  Đường cp II - Trung du

 

 

  Loại đường ray khổ 1,435m

 

 

14200.11 Nền đường, ray P50, tà vẹt bê tông

7.429

6.850

14200.12 Nền đường, ray P50, tà vẹt gỗ

8.319

7.827

  Đường cp II - Miền núi

 

 

  Loại đường ray khổ 1,435m

 

 

14200.13 Nền đường, ray P50, tà vẹt bê tông

7.700

7.067

14200.14 Nền đường, ray P50, tà vẹt gỗ

8.547

8.033

   

 

 

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng đường sắt được tính toán với cấp công trình là cấp II, III theo quy định hiện hành; với Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4117: 1985 “Tiêu chun thiết kế - đường st khổ 1435mm” và các yêu cầu, quy định, quy trình thiết kế công trình của ngành Giao thông vận tải và các quy định hiện hành khác có liên quan.

b. Sut vn đầu tư xây dựng đường sắt bao gồm các chi phí cn thiết để xây dng 1km đường sắt theo khổ 1 m hoặc khổ 1,435 m (gồm nền đường và mặt đường), và tính cho tng khu vực địa lý (đồng bằng, trung du, miền núi).

c. Suất vốn đầu tư xây dựng đường sắt chưa bao gồm các chi phí cho:

- Hệ thống điện chiếu sáng, thoát nước mưa.

- Hệ thống thiết bị tín hiệu tập trung và đóng đường.

- Hệ thống cấp điện cho tín hiệu điện tập trung và đóng đường.

- Biển báo, biển chắn...

3. CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ

3.1. Công trình cầu đường bộ, cầu bộ hành

Bảng 71. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình cầu đường bộ, cầu bộ hành

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2

   

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

   

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết b

   

0

1

2

  Cầu đường bộ có chiều dài nhp

  < 15m

14310.01 Cầu bn mố nhẹ, móng nông tải trọng HL93, chiều dài nhịp L= 9m

21.136

19.797

14310.02 Cầu dầm T bê tông ct thép thưng móng nông, tải trọng HL93, chiều dài nhịp 9m < L ≤ 15m

20.477

19.183

14310.03 Cầu dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực móng nông, tải trọng HL93, chiều dài nhịp 12m < L ≤ 15m

24.700

23.147

14310.04 Cầu dầm T bê tông cốt thép thường móng cọc bê tông cốt thép, tải trọng HL93, chiều dài nhịp 9m < L ≤ 15m

25.917

24.275

14310.05 Cầu dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực móng cọc bê tông cốt thép, tải trọng HL93, chiều dài nhp 12m < L ≤ 15m

31.134

29.166

  15 ÷ 25m

 

 

14310.06 Cầu dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực móng nông, tải trọng HL93, chiều dài nhp 15m < L < 24m

27.749

25.995

14310.07 Cầu dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực móng cọc bê tông cốt thép, tải trọng HL93, chiều dài nhịp 15m < L < 24m

29.526

27.647

  25 ÷ 50m

 

 

14310.08 Cầu dầm I, T Super T bê tông ct thép dự ứng lực móng cọc  tông cốt thép, tải trọng HL93, chiều dài nhịp L < 40m

34.262

32.091

14310.09 Cầu dầm I, T Super T bê tông cốt thép dự ứng lực móng nông, tải trọng HL93, chiu dài nhịp L < 40m

39.032

36.558

  50 ÷ 100m

 

 

14310.10 Cầu dầm hộp bê tông cốt thép dự ng lực đúc hẫng móng cọc khoan nhồi, tải trọng HL93 chiều dài nhịp lớn nhất L <100m

45.433

42.554

  Cầu bộ hành có chiều dài nhịp

 

 

  25 ÷ 50m

 

 

14310.11 Cầu vượt qua đường dành cho người đi bộ, dầm dàn thép chiều rộng 3m, 30m

82.835

67.376

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình cầu đường ô tô được tính toán phù hợp với tiêu chun quốc gia TCVN 11823:2017 “Thiết kế cầu đường bộ” và các quy định hiện hành khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng cho một mét vuông xây dựng cu được tính toán trên cơ sở điều kiện địa chất thông thường và bao gồm các chi phí cn thiết để xây dựng toàn bộ cầu tính đến đuôi mố, chiều dài cọc bê tông cốt thép được tính toán tối đa 45m, trường hợp địa chất đặc biệt mà chiu dài cọc lớn hơn hoặc kết cấu trụ có yêu cầu chống va xô cn có sự tính toán, điều chỉnh cho phù hợp.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng một mét vuông cấu được tính cho công trình xây dựng mới, có tính chất phổ biến. Đối với các công trình xây dựng ở vùng sâu, vùng xa có điều kiện vn chuyển đặc biệt khó khăn cần có sự tính toán, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình cầu đường bộ chưa bao gồm các chi phí biển báo, biển chắn và hệ thống điện chiếu sáng trên cầu.

e. Trường hợp sử dụng móng cọc khoan nhồi thì suất đầu tư sử dụng móng cọc bê tông cốt thép được tăng thêm 8-12%.

3.2. Công trình cầu đường sắt

Bảng 72. Suất vn đầu tư xây dựng công trình cầu đường sắt

Đơn vị tính: 1.000 đ/m

   

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

   

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết b

   

0

1

2

  Cầu dầm thép I, tải trọng

14320.01 T13-14

130.698

121.617

14320.02 T22-26

159.218

148.181

  Cầu thép dàn hoa tải trọng T13-14

 

 

14320.03 1 làn tàu hỏa

228.814

212.957

14320.04 1 làn tàu hỏa, 1 làn ô tô

276.829

257.617

14320.05 1 làn tàu hỏa, 2 làn ô tô

367.278

341.792

  Cu thép dàn hoa tải trọng T22-26

 

 

14320.06 1 làn tàu hỏa

312.062

290.412

14320.07 1 làn tàu hỏa, 1 làn ô tô

348.510

324.325

14320.08 1 làn tàu hỏa, 2 làn ô tô

436.319

406.058

  Cầu bê tông cốt thép, tải trọng

 

 

14320.09 T13-14

225.599

209.950

14320.10 T22-26

315.494

293.604

  Cầu liên hp bê tông cốt thép, tải trọng

 

 

14320.11 T13-14

263.188

244.927

14320.12 T22-26

361.749

336.657

   

 

 

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình cầu đường sắt nêu tại Bảng 72 được tính toán với đường sắt cấp II, III theo quy định hiện hành về cp công trình xây dựng, và phù hợp với tiêu chun thiết kế đường sắt cấp II, III quy định trong Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4117: 1985 “Tiêu chuẩn thiết kế - đường sắt khổ 1435mm” và theo Tiêu chuẩn TCVN 11815:2017 ; và các quy định hiện hành khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình cầu đường sắt bao gồm các chi phí cần thiết để xây dng 1m dài cầu theo kết cấu và tải trọng của cầu.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình cầu đường sắt chưa tính đến các chi phí cho hệ thống điện chiếu sáng, các biển báo, biển chắn... trên cầu.

CHƯƠNG V: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1. CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Bảng 73. Suất vn đầu tư xây dựng công trình thủy lợi

Đơn vị tính: 1.000 đ/ha

   

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

   

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết b

   

0

1

2

  Công trình đu mi hồ chứa nước, có cấp công trình

 

 

 

15100.01 cấp III

88.174

78.819

1.338

15100.02 cấp IV

114.961

99.587

2.036

  Công trình đầu mối trạm bơm tưới, có cấp công trình

 

 

 

15100.03 cấp III

17.998

9.635

6.216

15100.04 cấp IV

23.572

12.262

9.541

  Công trình đầu mối trạm bơm tiêu, có cp công trình

 

 

 

15100.05 cấp III

21.674

12.653

7.062

15100.06 cấp IV

32.934

20.156

9.718

   

 

 

 

 

Đơn vị tính: 1.000 đ/km

   

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

   

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết b

   

0

1

2

  Công trình kênh bê tông, có kích thước

 

 

 

15100.07 BxH = 0,25 m2

1.502.126

1.344.235

 

15100.08 BxH = 1 m2

4.673.004

4.181.827

 

15100.09 BxH = 2 m2

8.900.856

7.965.265

 

15100.10 BxH = 3 m2

13.128.707

11.748.724

 

   

 

 

 

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thủy lợi được tính toán cho công trình thủy lợi có nhiệm vụ chính là phục vụ tưới, tiêu; Thiết kế theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 04-05:2012/BNNPTNT “Các quy định chủ yếu về thiết kế công trình Thủy lợi”; Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCVN 5574:2018 “Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế”; Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8216:2018 “Tiêu chun thiết kế đập đất đầm nén”; Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8423:2010 “Công trình thủy lợi - Trạm bơm tưới tiêu nước - Yêu cầu thiết kế”; Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4118:2012 “Công trình thủy lợi - Hệ thống kênh tưới - Tiêu chuẩn thiết kế”.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thủy lợi bao gồm:

- Chi phí xây dựng các hạng mục công trình đầu mối, cụ thể:

+ Đối với công trình đu mối h chứa nước bao gồm: Đập chính, đập phụ (nếu có); tràn xả lũ; cống lấy nước đầu mối; nhà quản lý.

+ Đối với công trình đu mối trạm bơm tưới, tiêu bao gồm: Nhà trạm; bể hút, bể xả; cống điều tiết đầu mối; nhà quản lý.

- Chi phí thiết bị: chi phí mua sắm và lắp đặt, chạy thử các thiết bị, cụ thể:

+ Đối với công trình đầu mối hồ chứa nước bao gồm: Thiết bị cơ khí, thủy lc đóng mở (cống lấy nước, tràn); thiết bị điều khiển hệ thống đóng mở; thiết bị quan trắc, theo dõi an toàn công trình đu mối, thiết bị bảo vệ.

+ Đối với công trình đu mối trạm bơm tưới, tiêu bao gồm: Máy bơm, động cơ; máy biến áp và các thiết bị điện phục vụ quản lý vận hành; thiết bị điều khiển trạm bơm, thiết bị bảo vệ.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đầu mối hồ chứa nước và công trình đầu mối trạm bơm tưới, tiêu được tính bình quân cho 1 ha diện tích phục vụ theo thiết kế; suất vốn đầu tư xây dựng công trình kênh bê tông được tính bình quân cho 1 km kênh.

d. Suất vốn đầu tư của trạm bơm tưới tiêu kết hợp được lấy theo suất vốn đầu tư của trạm bơm tiêu cùng cấp.

PHẦN 3: GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

CHƯƠNG I: GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

1. CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

1.1. Công trình thể thao

Bảng 74. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình th thao

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 sân

   

Giá bộ phận kết cu

21110.01 Đường chạy thẳng, đường chạy vòng

1.244

21110.02 Sân nhảy xa, nhảy 3 bước

1.286

21110.03 Sân nhảy cao

1.276

21110.04 Sân nhảy sào

1.542

21110.05 Sân đẩy tạ

510

21110.06 Sân ném lựu đạn

606

21110.07 Sân lăng đĩa, lăng tạ xích

510

21110.08 Sân phóng lao

510

Ghi chú:

a. Giá bộ phận kết cấu được tính toán trên cơ sở các quy định về quy mô, phân loại công trình, yêu cầu về mặt bằng, giải pháp thiết kế, chiếu sáng, điện, nước,... quy định trong Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 287:2004 “Công trình thể thao- Sân thể thao- Tiêu chuẩn thiết kế”, các quy định khác có liên quan.

b. Giá bộ phận kết cấu công trình thể thao bao gồm:

- Chi phí xây dựng công trình theo khối chức năng phục vụ như:

+ Khối phục vụ khán giả: Phòng bán vé, phòng căng tin, khu vệ sinh, phòng cấp cứu.

+ Khối phục vụ vận động viên: Sân bóng, phòng thay qun áo, phòng huấn luyện viên, phòng trọng tài, phòng ngh của vận động viên, phòng vệ sinh, phòng y tế.

+ Khối phục vụ quản lý: Phòng hành chính, phòng phụ trách sân, phòng thường trực, bảo vệ, phòng nghỉ của nhân viên, kho, xưởng sửa chữa dụng cụ thể thao.

- Các chi phí trang, thiết bị phục vụ vận động viên, khán giả.

c. Giá bộ phận kết cấu công trình thể thao được tính bình quân cho 1 m2 diện tích sân (đối với công trình thể thao không có khán đài).

CHƯƠNG II: GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

1. CÔNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG

1.1. Đường dây và trạm biến áp

1.1.1. Công trình trạm biến áp 220kV

Bảng 75. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ một ngăn lộ đường dây và MBA (sơ đồ khối)

Đơn vị tính: 1.000.000 đ/ngăn thiết b

   

Giá bộ phận kết cu

22111.01 Một ngăn lộ đường dây và MBA ≤250MVA

1.944

Ghi chú:

a. Giá bộ phận kết cấu công trình trạm biến áp 220kV theo sơ đ một ngăn lộ đường dây và MBA được tính toán phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện; các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5847:2016 “Cột điện bê tông cốt thép ly tâm”, TCVN 5308:1991 “Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dng” phù hợp với quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các quy định hiện hành khác có liên quan.

b. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ một ngăn lộ đường dây và MBA bao gồm chi phí xây dng các hạng mục như cột cổng, xà trạm 17m, nhà điều khiển ngăn, móng các thiết bị, lắp đặt các loại vật liệu điện.

c. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ một ngăn lộ đường dây và MBA chưa bao gồm chi phí làm cầu tạm, đường công vụ.

d. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ một ngăn lộ đường dây và MBA được tính bình quân cho một ngăn thiết bị.

Bảng 76. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đ hai thanh cái có thanh cái vòng

Đơn vị tính: 1.000.000 đ/ngăn thiết bị

   

Giá bộ phận kết cu

22111.02 Một ngăn MBA ≤250MVA

4.312

22111.03 Một ngăn lộ đường dây

3.622

22111.04 Một ngăn máy cắt vòng

3.664

22111.05 Một ngăn liên lạc

3.643

22111.06 Một ngăn lộ đường dây có kháng 24mH - 2000a

4.238

22111.07 Một ngăn lộ đường dây có kháng 24mH - 2500a

4.238

22111.08 Một ngăn lộ đường dây có kháng 48mH - 2000a

4.238

22111.09 Một ngăn lộ đường dây có kháng 48mH - 2000a

4.238

   

 

Ghi chú:

a. Giá bộ phận kết cấu công trình trạm biến áp 220kV theo sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng được tính toán phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện; các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5847:2016 “Cột điện bê tông cốt thép ly tâm”, TCVN 5308:1991 “Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng” phù hợp với quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các quy định hiện hành khác có liên quan.

b. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng bao gồm chi phí xây dựng các hạng mục như cột cổng, xà trạm, nhà điều khiển ngăn, móng máy biến áp, móng các thiết bị, lắp đặt các loại vật liệu điện,...

c. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng chưa bao gồm chi phí làm cầu tạm, đường công vụ.

d. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng được tính bình quân cho một ngăn thiết bị.

Bảng 77. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ hai thanh cái.

Đơn vị tính: 1.000.000 đ/ngăn thiết b

   

Giá bộ phận kết cu

22111.10 Một ngăn liên lạc

3.250

22111.11 Một ngăn lộ đưng dây

2.974

22111.12 Một ngăn MBA ≤ 250MVA

3.866

   

 

Ghi chú:

a. Giá bộ phận kết cấu công trình trạm biến áp 220kV theo sơ đồ hai thanh cái được tính toán phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện; các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5847:2016 “Cột điện bê tông cốt thép ly tâm”, TCVN 5308:1991 “Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng” phù hợp với quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các quy định hiện hành khác có liên quan.

b. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ hai thanh cái bao gồm chi phí xây dựng các hạng mục như cột cổng, xà trạm 17m, nhà điều khiển ngăn, móng các thiết bị, lắp đặt các loại vật liệu điện,...

c. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ hai thanh cái chưa bao gồm chi phí làm cầu tạm, đường công vụ.

d. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ hai thanh cái được tính bình quân cho một ngăn thiết bị.

Bảng 78. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cu công trình TBA 220kV theo sơ đ 3/2

Đơn v tính: 1.000.000 đ/ngăn thiết b

   

Giá bộ phận kết cu

22111.13 Một ngăn lộ đường dây

4.334

22111.14 Hai ngăn lộ đưng dây

5.789

22111.15 Một ngăn lộ đường dây và một ngăn MBA ≤250MVA

8.009

   

 

Ghi chú:

a. Giá bộ phận kết cấu công trình trạm biến áp 220kV theo sơ đồ 3/2 được tính toán phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện; các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5847:2016 “Cột điện bê tông cốt thép ly tâm”, TCVN 5308:1991 “Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng” phù hợp với quy định v quản lý chất lượng công trình xây dựng và các quy định hiện hành khác có liên quan.

b. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ 3/2 bao gồm chi phí xây dựng các hạng mục như cột cổng, xà trạm 17m, nhà điều khiển ngăn, móng các thiết bị, lắp đặt các loại vật liệu điện,...

c. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ 3/2 chưa bao gồm chi phí làm cầu tạm, đường công vụ.

d. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ 3/2 được tính bình quân cho một ngăn thiết bị.

Bảng 79. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV phần hạ tầng trạm

Đơn vị tính: 1.000.000 đ/trạm biến áp

   

Giá bộ phận kết cu

22111.16 Các công trình xây dựng hạ tầng TBA

43.888

Ghi chú:

a. Giá bộ phận kết cấu công trình trạm biếáp 220kV phn cơ sở hạ tầng được tính toán phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện: các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5847:2016 “Cột điện bê tông cốt thép ly tâm”, TCVN 5308:1991 “Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng” phù hợp với quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các quy định hiện hành khác có liên quan.

b. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV phần hạ tầng xây dựng bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng hoàn thành phn xây dựng hạ tng của TBA được tính bình quân cho 01 TBA đối với gồm các hạng mục: Nhà điều khiển phân phối, nhà điều khiển bảo vệ, nhà thường trc, nhà để xe, nhà quản lý vận hành, nhà trạm bơm cứu hỏa, cổng và hàng rào quanh trạm, hệ thống cấp thoát nước, giếng khoan khai thác nước ngầm, hệ thống công trình xây dựng ngoài trời, hệ thống PCCC. Giá bộ phận kết cấu công trình hạ tng TBA 220kV chưa bao gồm kinh phí cho phần san nền và đường vào trạm.

c. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV phn hạ tầng chưa bao gồm chi phí làm cầu tạm, đường công vụ.

d. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV phần hạ tầng được tính bình quân cho một trạm biến áp.

1.1.2. Công trình trạm biến áp 110kV

Bảng 80. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình TBA 110kV theo sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng

Đơn vị tính: 1.000.000 đ/ngăn thiết bị

   

Giá bộ phận kết cu

22112.01 Một ngăn liên lạc 110kV

2.400

22112.02 Một ngăn lộ đường dây 110kV

2.347

22112.03 Một ngăn máy ct vòng 110kV

2.411

   

 

Bảng 81. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình TBA 110kV theo sơ đồ hai thanh cái

Đơn vị tính: 1.000.000 đ/ngăn thiết bị

   

Giá bộ phận kết cu

22112.04 Một ngăn liên lạc 110kV

2.188

22112.05 Một ngăn lộ đường dây 110kV

2.029

   

 

Ghi chú:

a. Giá bộ phận kết cấu công trình trạm biến áp 110kV được tính toán phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện; các tiêu chuẩn v vật liệu xây dựng trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5847:2016 “Cột điện bê tông cốt thép ly tâm”, TCVN 5308:1991 “Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dng” phù hợp với quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các quy định hiện hành khác có liên quan.

b. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 110kV bao gồm chi phí xây dựng các hạng mục như móng các thiết bị, lắp đặt các vật liệu điện,...

c. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 110kV chưa bao gồm chi phí làm cầu tạm, đường công vụ.

d. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 110kV được tính bình quân cho một ngăn thiết bị đối với phần điện của TBA.

CHƯƠNG III: GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

1. XÂY DỰNG TUYẾN ỐNG CẤP NƯỚC

Bảng 82. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu tuyến ng cấp nước

Đơn vị tính: 1.000 đ/km

   

Giá bộ phận kết cu

  Ống Gang dẻo

 

23100.01 DN100

890.386

23100.02 DN150

1.048.217

23100.03 DN200

1.306.063

23100.04 DN300

2.676.198

23100.05 DN350

3.934.959

23100.06 DN450

5.088.462

  Ống Nhựa HDPE

 

23100.07 DN50

85.032

23100.08 DN63

99.029

23100.09 DN75

170.910

23100.10 DN90

172.533

Ghi chú:

a. Giá bộ phận kết cấu được tính toán cho công trình xây dựng tuyến ống cấp nước với cấp công trình là cấp III, IV theo quy định hiện hành, phù hợp với Quy chuẩn Việt Nam 07:2016/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật”; Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam 33:2006 “Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chun thiết kế”; và các tiêu chuẩn khác có liên quan.

b. Giá bộ phận kết cu tuyến ng cấp nước bao gồm chi phí lắp đặt đường ống, các vật tư phụ, chưa tính đến chi phí đào và đắp trả đường ống.

c. Giá bộ phận kết cấu được tính bình quân cho 1 km chiều dài tuyến ống.

2. XÂY DỰNG TUYẾN CỐNG THOÁT NƯỚC MƯA

Bảng 83. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu tuyến cống tròn thoát nước mưa

Đơn vị tính: 1.000 đ/km

   

Giá bộ phận kết cu

  Cng tròn BTCT

 

23200.01 Cống D400

1.142.272

23200.02 Cống D600

1.858.405

23200.03 Cống D800

2.756.681

23200.04 Cống D1000

3.655.473

23200.05 Cống D1200

4.956.997

23200.06 Cống D1500

6.744.117

   

 

Bảng 84. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu cửa xả thoát nước mưa

Đơn vị tính: 1.000 đ/cái

   

Giá bộ phận kết cu

  Cửa xả

 

23200.07 Cống tròn D600

5.154

23200.08 Cống tròn D800

6.663

23200.09 Cống tròn D1000

9.772

23200.10 Cống tròn D1200

15.990

23200.11 Cống tròn D1500

17.653

   

 

Ghi chú:

a. Giá bộ phận kết cấu được tính toán cho công trình xây dựng tuyến cống thoát nước mưa với cấp công trình là cấp III, IV theo quy định hiện hành, phù hợp với Quy chuẩn Việt Nam 07:2016/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật”; TCVN 7957:2008 “Tiêu chuẩn thiết kế thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình”; và các tiêu chuẩn khác có liên quan.

b. Giá bộ phận kết cấu tuyến cống thoát nước mưa bao gồm chi phí xây dựng và lắp đặt ống cống, đế cống, các vật tư phụ, riêng phần ống cống chưa tính đến chi phí đào và đắp trả ống cống.

c. Giá bộ phận kết cấu được tính bình quân cho 1 km chiều dài tuyến cống hoặc 1 cửa xả.

3. XÂY DỰNG TUYẾN CỐNG THOÁT NƯỚC THẢI

Bảng 85. Giá xây dựng tổng hp bộ phận kết cấu tuyến cng thoát nước thải

Đơn vị tính: 1.000 đ/km

   

Giá bộ phận kết cu

  Cống tròn BTCT

 

23300.01 Cống D300

1.069.675

23300.02 Cống D400

1.280.927

23300.03 Cống D500

1.562.946

  ng thoát HDPE

 

23300.04 ng D110

215.941

23300.05 ng D150

178.248

   

 

Ghi chú:

a. Giá bộ phận kết cấu tuyến cống thoát nước thải với cấp công trình là cp III, IV theo quy định hiện hành, phù hợp với Quy chuẩn Việt Nam 07:2016/BXD “Quy chun kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật TCVN 7957:2008 Tiêu chuẩn thiết kế thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình; và các tiêu chuẩn khác có liên quan.

b. Giá bộ phận kết cấu tuyến cống thoát nước thải bao gồm chi phí xây dựng và lđặt ống cng, đế cống, các vật tư phụ, chưa tính đến chi phí đào và đắp trả ống cống.

c. Giá bộ phận kết cấu được tính bình quân cho 1 km chiều dài tuyến cống.

4. CÔNG TRÌNH THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

4.1. Xây dựng tuyến cáp đồng

Bảng 86. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu tuyến cáp đồng

Đơn vị tính: 1.000 đ/km

   

Giá bộ phận kết cu

  Tuyến cáp kéo cng loại

 

23410.01 100x2x0,5

154.196

23410.02 200x2x0,5

277.580

23410.03 300x2x0,5

403.524

23410.04 400x2x0,5

519.262

23410.05 500x2x0,5

644.854

23410.06 600x2x0,5

772.011

  Tuyến cáp treo loại

 

23410.07 20x2x0,5

39.251

23410.08 30x2x0,5

51.576

23410.09 50x2x0,5

76.044

23410.10 100x2x0,5

139.402

23410.11 200x2x0,5

257.609

   

 

Ghi chú:

a. Giá bộ phận kết cấu tuyến cáp đồng phù hợp với QCVN 33:2011/BTTTT “Quy chun kỹ thuật quốc gia về lp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông” và các tiêu chuẩn khác có liên quan.

b. Giá bộ phận kết cấu tuyến cáp đồng bao gồm chi phí xây dựng tuyến cáp đồng kéo cống trong cống bể có sẵn và cáp đồng treo trên đường cột có sẵn.

c. Giá bộ phận kết cấu được tính bình quân cho 1 km chiều dài tuyến cáđồng.

4.2. Xây dựng tuyến cáp quang

Bảng 87. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu tuyến cáp quang

Đơn vị tính: 1.000 đ/km

   

Giá bộ phận kết cu

  Tuyến cáp quang treo trên cột loại

 

23420.01 8 sợi

34.731

23420.02 12 sợi

38.198

23420.03 16 sợi

42.933

23420.04 24 sợi

48.506

23420.05 32 sợi

57.455

23420.06 36 sợi

63.776

23420.07 48 sợi

71.559

  Tuyến cáp quang chôn trực tiếp loại

 

23420.08 8 sợi

368.985

23420.09 12 sợi

372.066

23420.10 16 sợi

377.334

23420.11 24 sợi

379.531

23420.12 32 sợi

389.307

23420.13 36 sợi

394.235

23420.14 48 sợi

401.338

  Tuyến cáp quang kéo cng loại

 

23420.15 8 sợi

75.376

23420.16 12 sợi

79.862

23420.17 16 sợi

85.651

23420.18 24 sợi

91.813

23420.19 32 sợi

105.610

23420.20 36 sợi

111.954

23420.21 48 sợi

119.657

   

 

Ghi chú:

a. Giá bộ phận kết cấu tuyến cáp quang phù hợp với các tiêu chuẩn: QCVN 33:2011/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia v lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông”, QCVN 7:2010/BTTTT và các tiêu chuẩn khác có liên quan.

b. Giá bộ phận kết cấu tuyến cáp quang bao gồm chi phí xây dựng tuyến cáp quang chôn trực tiếp, cáp quang kéo cống trong cống bể có sẵn và cáp quang treo trên đường cột có sẵn. Đối với tuyến cáp quang chôn trực tiếp được tính với trường hợp một sợi cáp quang chôn trong một rãnh.

c. Giá bộ phận kết cấu được tính bình quân cho 1 km chiều dài tuyến cáp quang.

4.3. Xây dựng tuyến cột để treo cáp thông tin

Bảng 88. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu tuyến cột đ kéo cáp thông tin

Đơn vị tính: 1.000 đ/km

   

Giá bộ phận kết cu

  Tuyến cột bê tông

 

23430.01 vuông loại 6.B-V

116.451

23430.02 tròn loại 6.B-R

163.020

23430.03 vuông loại 7.B-V

139.742

23430.04 tròn loại 7.B-R

174.666

23430.05 vuông loại 8.B-V

188.429

23430.06 tròn loại 8.B-R

239.348

   

 

Ghi chú:

a. Giá bộ phận kết cấu tuyến cột để kéo cáp thông tin được tính toán cho công trình xây dựng tuyến cột để kéo cáp thông tin theo quy định hiện hành, phù hợp với QCVN 33:2011/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông” và các tiêu chuẩn khác có liên quan.

b. Giá bộ phận kết cấu tuyến cột bao gồm chi phí xây dựng tuyến cột, hệ thống tiếp đất chng sét, phụ kiện trang bị cho cột.

c. Giá bộ phận kết cấu được tính bình quân cho 1km chiều dài tuyến cột.

4.4. Xây dựng tuyến cống, bể để kéo cáp thông tin

Bảng 89. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu tuyến cng, bể để kéo cáp thông tin

Đơn vị tính: 1.000 đ/km

   

Giá bộ phận kết cu

  Tuyến cng 1 ống

 

23440.01 b bê tông, nắp bê tông, trên hè

729.146

23440.02 b xây gạch, nắp bê tông, trên hè

659.581

23440.03 b xây gạch, nắp bê tông, dưới đường

911.650

  Tuyến cng 2 ống

 

23440.04 b bê tông, nắp bê tông, trên hè

831.346

23440.05 b xây gạch, nắp bê tông, trên hè

761.770

23440.06 b xây gạch, nắp bê tông, dưới đường

1.013.840

  Tuyến cng 3 ống

 

23440.07 b bê tông, nắp bê tông, trên hè

1.072.462

23440.08 b xây gạch, nắp bê tông, trên hè

1.002.897

23440.09 b xây gạch, nắp bê tông, dưới đường

1.295.316

  Tuyến cng 4 ống

 

23440.10 b bê tông, nắp bê tông, trên hè

1.291.975

23440.11 b xây gạch, nắp bê tông, trên hè

1.222.421

23440.12 b xây gạch, nắp bê tông, dưới đường

1.610.301

  Tuyến cng 6 ống

 

23440.13 b bê tông, nắp bê tông, trên hè

1.460.161

23440.14 b xây gạch, nắp bê tông, trên hè

1.380.684

23440.15 b xây gạch, nắp bê tông, dưới đường

1.704.810

  Tuyến cng 9 ống

 

23440.16 b bê tông, nắp bê tông, trên hè

1.880.960

23440.17 b xây gạch, nắp bê tông, trên hè

1.789.668

23440.18 b xây gạch, nắp bê tông, dưới đường

2.126.844

  Tuyến cng 12 ống

 

23440.19 b bê tông, nắp bê tông, trên hè

2.408.321

23440.20 b xây gạch, nắp bê tông, trên hè

2.317.040

23440.21 b xây gạch, nắp bê tông, dưới đường

2.720.541

   

 

Ghi chú:

a. Giá bộ phận kết cấu tuyến cống, bể đ kéo cáp thông tin được tính toán cho công trình xây dựng tuyến cống bể để kéo cáp thông tin phù hợp với các QCVN 33:2011/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia v lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông” và các tiêu chuẩn khác có liên quan.

b. Giá bộ phn kết cấu tuyến cống, bể bao gồm chi phí xây dựng tuyến cống (cống bằng ống nhựa ø 110 nong 1 đu), b cáp (bể bê tông hoặc xây gạch, np bằng bê tông).

c. Giá bộ phận kết cấu được tính bình quân cho 1 km chiu dài tuyến cống.

CHƯƠNG IV: GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

1. CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ

1.1. Đường ô tô cao tốc

Bảng 90. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình đường ô tô cao tốc

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2

   

Giá bộ phận kết cu

24110.01 Mặt đường bê tông nhựa Polime (dày 5cm)

339

24110.02 Lớp ph siêu mỏng tạo nhám trên đường ô tô cao tốc (công nghệ Novachip)

197

24110.03 Lớp ph mỏng bê tông nhựa độ nhám cao trên đường ô tô cao tốc (công nghệ VTO)

241

     

 

Đơn vị tính: 1.000 đ/km

   

Giá bộ phận kết cu

   

 

24110.04 Hệ thống bin báo giao thông, an toàn

9.214

   

 

Ghi chú:

a. Giá bộ phận kết cấu công trình đường ô tô cao tốc được tính toán phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4054:2005 “Đường ô tô- Yêu cầu thiết kế”: TCVN 11823:2017 “Thiết kế cầu đường bộ” và các quy định hiện hành khác có liên quan.

Hệ thống biển báo giao thông, an toàn bao gồm: biển báo, biển ch dẫn, hộ lan, hàng rào, cọc tiêu, sơn kẻ đường, gờ giảm tốc...

b. Giá bộ phận kết cấu công trình đường ô tô cao tốc bao gồm các chi phí cn thiết để xây dựng hoàn thành bộ phận kết cấu đường ô tô cao tốc theo tiêu chuẩn tính bình quân cho 1 m2 mặt đường, 1 km đường.

c. Giá bộ phận kết cu công trình đường ô tô cao tốc chưa bao gồm chi phí cầu tạm và đường công vụ.

1.2. Đường ô tô

Bảng 91. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình đường ô tô

Đơn vị tính: đ/m2

   

Giá bộ phận kết cu

  Mặt đường

 

  Cấp phi đá dăm láng nhựa tu chuẩn 3,0 kg/m2, môđun đàn hồi Eyc

 

24120.01 Eyc ≥ 80MPa

303.503

24120.02 Eyc ≥ 100MPa

357.533

24120.03 Eyc ≥ 120MPa

420.557

24120.04 Eyc ≥ 140MPa

473.072

  Cấp phi đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 4,5 kg/m2, môđun đàn hi Eyc

 

24120.05 Eyc ≥ 80MPa

362.302

24120.06 Eyc ≥ 100MPa

416.321

24120.07 Eyc ≥ 120MPa

479.346

24120.08 Eyc ≥ 140MPa

531.850

  Đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 3,0 kg/m2, môđun đàn hi Eyc

 

24120.09 Eyc ≥ 80MPa

286.549

24120.10 Eyc ≥ 100MPa

357.469

24120.11 Eyc ≥ 120MPa

428.389

24120.12 Eyc ≥ 140MPa

499.319

  Đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 4,5 kg/m2, môđun đàn hi Eyc

 

24120.13 Eyc ≥ 80Mpa

345.327

24120.14 Eyc ≥ 100Mpa

416.247

24120.15 Eyc ≥ 120Mpa

487.188

24120.16 Eyc ≥ 140Mpa

558.108

  Bê tông nhựa hạt trung dày 7cm trên móng cấp phi đá dăm, môđun đàn hi Eyc

 

24120.17 Eyc ≥ 130Mpa

610.249

24120.18 Eyc ≥ 140Mpa

636.507

24120.19 Eyc ≥ 160Mpa

689.021

24120.20 Eyc ≥ 180Mpa

741.547

  Bê tông nhựa hạt mn dày 5cm + bê tông nhựa hạt thô dày 7cm trên móng cấp phi đá dăm, môđun đàn hi Eyc

 

24120.21 Eyc ≥ 130Mpa

809.885

24120.22 Eyc ≥ 140Mpa

836.132

24120.23 Eyc ≥ 160Mpa

888.647

24120.24 Eyc ≥ 180Mpa

941.162

  Bê tông nhựa hạt trung dày 5cm + bê tông nhựa hạt thô dày 7cm trên móng cp phi đá dăm, môđun đàn hi Eyc

 

24120.25 Eyc ≥ 130Mpa

789.922

24120.26 Eyc ≥ 140Mpa

816.169

24120.27 Eyc ≥ 160Mpa

868.684

24120.28 Eyc ≥ 180Mpa

921.199

  Mặt đường bê tông xi măng, móng cấp phi đá dăm dày 15cm

 

24120.29 Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm

1.308.916

24120.30 Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm

1.407.725

24120.31 Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm

1.506.546

  Mặt đường bê tông xi măng, móng cp phi đá dăm dày 18cm

 

24120.32 Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm

1.333.541

24120.33 Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm

1.432.350

24120.34 Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm

1.531.171

  Mặt đường bê tông xi măng, móng cp phi đá dăm dày 20cm

 

24120.35 Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm

1.349.961

24120.36 Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm

1.448.781

24120.37 Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm

1.547.591

  Mặt đường bê tông xi măng, móng cấp phi đá dăm gia c 6% xi măng dày 15cm

 

24120.38 Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm

1.367.331

24120.39 Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm

1.466.141

24120.40 Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm

1.564.972

  Mặt đường bê tông xi măng, móng cấp phối đá dăm gia cố 6% xi măng dày 18cm

 

24120.41 Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm

1.403.650

24120.42 Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm

1.502.459

24120.43 Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm

1.601.280

   

 

 

Đơn vị tính: đ/m

   

Giá bộ phận kết cu

  Rãnh dọc

 

24120.44 Rãnh đá hộc xây kích thước 40cm x (40cm+120cm) dày 25cm

939.284

24120.45 Rãnh bê tông xi măng mác M150 dày 12cm kích thước 40cm x (40cm+120cm)

536.128

   

 

Ghi chú:

a. Giá bộ phận kết cấu công trình đường ô tô được tính toán phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4054:2005 “Đường ô tô- Yêu cầu thiết kế”; TCVN 11823:2017 “Thiết kế cầu đường bộ và các quy định hiện hành khác có liên quan.

b. Giá bộ phận kết cấu công trình đường ô tô bao gồm các chi phí cn thiết đ xây dựng hoàn thành bộ phận kết cấu đường ô tô theo tiêu chuẩn tính bình quân cho 1m2 mặt đường, 1m rãnh dọc.

c. Giá bộ phận kết cấu công trình đường ô tô chưa bao gồm chi phí cầu tạm và đường công vụ.

Đối với rãnh dọc chưa bao gồm công tác đào và xử lý thoát nước hạ lưu.

2. CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ

Bảng 92. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình cầu đường bộ

Đơn vị tính: đ/dầm

   

Giá bộ phận kết cu

  Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực mác 40Mpa

 

  Dầm I, dài

 

24200.01 18m

323.329.496

24200.02 20m

357.309.734

24200.03 24m

455.950.952

24200.04 30m

586.354.498

24200.05 33m

706.532.476

  Dm T, dài

 

24200.06 18m

345.962.560

24200.07 21m

403.760.004

24200.08 24m

487.867.518

24200.09 33m

756.141.742

  Dm bản, dài

 

24200.10 18m

322.734.535

24200.11 21m

383.542.800

24200.12 24m

435.856.262

24200.13 Dầm Super T, bê tông cốt thép dự ứng lực mác 45MPa dài 38,3m

853.868.221

   

 

Ghi chú:

a. Giá bộ phận kết cấu công trình cầu đường bộ được tính toán phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4054:2005 “Đường ô tô- Yêu cầu thiết kế”; TCVN 11823:2017 “Thiết kế cầu đường bộ” và các quy định hiện hành khác có liên quan.

b. Giá bộ phận kết cấu công trình cầu đường bộ bao gồm các chi phí cn thiết để xây dng hoàn thành một cấu kiện điển hình. Giá bộ phận kết cấu công trình cầu đường bộ đã bao gồm chi phí cho công tác tháo lắp ván khuôn, gia công lắp đặt cốt thép, cáp dự ứng lc, đổ bê tông, lao lắp trên mố trụ, bói đúc dầm.

c. Giá bộ phận kết cấu công trình cu đường bộ chưa bao gồm chi phí cầu tạm và đường công vụ.

3. CÔNG TRÌNH SÂN BAY

Bảng 93. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình sân bay

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2

   

Giá bộ phận kết cu

24300.01 Sân quay đầu

2.585

24300.02 Sân đỗ máy bay

2.830

24300.03 Đường cất hạ cánh

2.222

   

 

Ghi chú:

a. Giá bộ phận kết cấu công trình sân bay được tính toán phù hợp với Tiêu chuẩn TCVN 10907:2015 “Sân bay dân dụng - Mặt đường sân bay - Yêu cầu thiết kế” và các quy định hiện hành khác có liên quan.

- Sân chờ có sức chịu ti đảm bảo khai thác được các loại máy bay B777, B747, B767, A321.

- Sân đỗ máy bay đảm bảo 08 vị trí đỗ máy bay A321/giờ cao điểm (tương đương 4 vị trí máy bay cấp E, 1 vị trí đỗ máy bay cp D, 3 vị trí đỗ máy bay cp C).

- Đường cất hạ cánh phải đảm bảo cho các loại máy bay B777, B747, B767, A321... và tương đương cất cánh, hạ cánh an toàn.

b. Giá bộ phận kết cấu công trình sân bay bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng hoàn thành một cấu kiện điển hình. Giá bộ phận kết cấu trên chưa bao gồm chi phí cho công tác x lý nền đất.

PHẦN 4: HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH VÙNG KHI ÁP DỤNG SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Bảng 94. Bảng hệ số điều chỉnh vùng cho Suất vốn đầu tư

STT

LOẠI CÔNG TRÌNH

Hệ số điều chnh vùng cho Sut vn đầu tư

Vùng 1

Vùng 2

Vùng 3

Vùng 4

Vùng 5

Vùng 6

Vùng 7

Vùng 8

I

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Công trình nhà ở (nhà chung cư, nhà ở tập thể và các loi nhà ở khác)

0,946

0,961

1,023

1,075

1,048

1,047

0,931

1,061

2

Công trình giáo dục (Nhà trẻ, trường mẫu giáo, phổ thông, đại học, cao đẳng...)

0,949

0,956

1,024

1,078

1,034

1,059

0,935

1,046

3

Công trình y tế (bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm y tế...)

0,976

0,987

1,034

1,060

1,051

1,045

0,972

1,061

4

Công trình thể thao

0,928

0,944

1,004

1,032

1,042

1,025

0,934

1,063

5

Công trình văn hóa (nhà hát, nhà văn hóa, rạp chiếu phim, bảo tàng...)

0,941

0,958

1,019

1,047

1,057

1,040

0,948

1,079

6

Công trình đa năng, Trụ sở, văn phòng

0,961

0,965

1,018

1,073

1,050

1,048

0,948

1,059

7

Công trình khách sạn

0,948

0,962

1,024

1,076

1,029

1,045

0,937

1,040

II

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Công trình sản xuất vật liệu xây dựng

0,972

0,990

1,028

1,067

1,054

1,045

0,972

1,058

2

Công trình năng lượng

1,037

0,978

1,009

1,061

1,028

1,054

0,956

1,027

 

Đường dây

1,063

0,957

0,996

1,077

1,030

1,077

0,920

1,028

 

Trạm biến áp

1,011

0,999

1,022

1,045

1,025

1,031

0,991

1,025

3

Công trình nhà máy dệt, nhá máy sản xuất các sản phẩm may

0,970

0,981

1,036

1,061

1,027

1,041

0,963

1,027

4

Công trình nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa, sành s, thủy tinh,,

0,984

0,988

1,024

1,065

1,041

1,051

0,971

1,033

5

Nhà xưng và kho chuyên dụng

0,944

0,954

1,027

1,032

1,021

1,043

0,937

1,021

III

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Công trình cấp nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà máy nước

0,954

0,963

1,016

1,115

1,066

1,100

0,948

1,087

 

Tuyến ống cấp nước (nước thô hoặc nước sạch)

0,951

0,949

0,983

1,095

1,081

1,099

0,964

1,114

2

Công trình thoát nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuyến cống thoát nước mưa, nước thải

0,909

0,938

1,016

1,133

1,078

1,128

0,912

1,114

 

Công trình xử lý nước thải

0,944

0,956

1,014

1,056

1,018

1,036

0,938

1,027

3

Hạ tầng Kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị

0,891

0,911

0,995

1,121

1,055

1,098

0,886

1,090

4

Công trình cột thông tin, thu phát sóng, thông tin truyền thông

0,980

1,007

1,029

1,049

1,077

1,045

0,996

1,088

IV

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Công trình đường bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đường bê tông xi măng

0,888

0,893

0,898

1,078

1,051

1,040

0,863

1,034

 

Đường bê tông nha, thấm nhập nhựa, láng nhựa

1,004

0,935

0,945

1,132

1,069

1,181

0,902

1,098

2

Công trình cầu đường bộ

0,932

0,964

0,993

1,065

1,084

1,046

0,932

1,086

V

CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kênh bê tông xi măng

0,907

0,935

0,956

1,112

1,056

1,115

0,920

1,075

2

Trạm bơm tưới tiêu

0,940

0,963

1,032

1,120

1,068

1,111

0,932

1,078

3

Công trình thủy lợi khác

0,902

0,931

0,962

1,088

1,047

1,088

0,906

1,066

Bảng 95. Bảng hệ s điều chỉnh vùng cho Suất chi phí xây dựng, giá bộ phận kết cấu

STT

LOẠI CÔNG TRÌNH

H s điu chnh vùng cho Suất chi phí xây dựng, giá bộ phận kết cấu

Vùng 1

Vùng 2

Vùng 3

Vùng 4

Vùng 5

Vùng 6

Vùng 7

Vùng 8

I

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Công trình nhà ở (nhà chung cư, nhà ở tập thể và các loại nhà ở khác)

0,932

0,950

1,017

1,074

1,044

1,042

0,916

1,057

2

Công trình giáo dục (Nhà trẻ, trường mẫu giáo, phổ thông, đại học, cao đẳng...)

0,933

0,945

1,022

1,087

1,037

1,058

0,919

1,051

3

Công trình y tế (bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm y tế...)

0,925

0,942

1,008

1,056

1,039

1,023

0,920

1,056

4

Công trình thể thao

0,913

0,932

1,002

1,038

1,047

1,025

0,921

1,072

5

Công trình văn hóa (nhà hát, nhà văn hóa, rạp chiếu phim, bảo tàng...)

0,913

0,932

1,002

1,038

1,047

1,025

0,921

1,072

6

Công trình đa năng, Trụ s, văn phòng

0,936

0,946

1,008

1,077

1,052

1,042

0,923

1,063

7

Công trình khách sạn

0,930

0,948

1,020

1,080

1,028

1,042

0,918

1,042

II

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Công trình sản xuất vật liệu xây dựng

0,917

0,947

1,000

1,068

1,043

1,025

0,919

1,050

2

Công trình năng lượng

1,012

0,959

0,998

1,071

1,027

1,043

0,929

1,026

 

Đường dây

1,062

0,956

0,995

1,077

1,029

1,077

0,920

1,027

 

Trạm biến áp

0,961

0,962

1,001

1,065

1,024

1,009

0,938

1,024

3

Công trình nhà máy dệt, nhà máy sản xut các sản phẩm may

0,920

0,941

1,038

1,082

1,021

1,036

0,908

1,020

4

Công trình nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa, sành sứ, thủy tinh..

0,929

0,942

0,995

1,059

1,021

1,023

0,911

1,008

5

Nhà xưởng và kho chuyên dụng

0,910

0,931

1,047

1,072

1,033

1,056

0,898

1,032

III

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Công trình cấp nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà máy nước

0,929

0,939

0,991

1,096

1,045

1,081

0,924

1,069

 

Tuyến ống cấp nước (nước thô hoặc nước sạch)

0,951

0,949

0,983

1,095

1,081

1,099

0,964

1,114

2

Công trình thoát nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuyến cống thoát nước mưa, nước thải

0,909

0,938

1,016

1,133

1,078

1,128

0,912

1,114

 

Công trình xử lý nước thải

0,922

0,944

1,018

1,077

1,026

1,047

0,918

1,039

3

Hạ tầng Kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị

0,889

0,909

0,994

1,119

1,054

1,097

0,885

1,089

4

Công trình cột thông tin, thu phát sóng, thông tin truyền thông

0,904

0,942

0,967

1,032

1,057

1,005

0,921

1,079

IV

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Công trình đường bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đường bê tông xi măng

0,885

0,891

0,896

1,081

1,054

1,042

0,860

1,036

 

Đường bê tông nhựa, thấm nhập nhựa, láng nhựa

1,002

0,932

0,941

1,132

1,068

1,182

0,898

1,098

2

Công trình cầu đường bộ

0,929

0,961

0,991

1,070

1,089

1,049

0,928

1,090

V

CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kênh bê tông xi măng

0,904

0,933

0,954

1,115

1,057

1,118

0,919

1,078

2

Trạm bơm tưới tiêu

0,909

0,934

1,006

1,101

1,046

1,089

0,900

1,057

3

Công trình thủy lợi khác

0.970

0.969

0.968

0.996

1.012

1.013

0.994

1.033

Trên đây là toàn bộ nội dung về Bảng giá xây dựng của Bộ Xây dựng theo Quyết định số 610/QĐ-BXD do Luật ACC cung cấp. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý bạn đọc. Trong quá trình tìm hiểu, nếu quý bạn đọc còn có thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua website hoặc Hotline để được hỗ trợ giải đáp.

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo