Điều khoản chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

Điều khoản chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

Điều khoản chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

Điều khoản chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

  03 trường hợp người lao động được quyền chấm dứt hợp đồng lao động trước hạn năm 2023

Căn cứ Điều 34 Bộ luật Lao động 2019, người lao động được quyền chấm dứt hợp đồng lao động trước hạn trong các trường hợp sau:

(1) Người lao động thỏa thuận được với người sử dụng lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động trước hạn thì được quyền chấm dứt hợp đồng lao động theo thỏa thuận giữa các bên. Xem hướng dẫn chi tiết tại Chấm dứt hợp đồng lao động theo thoả thuận của các bên.

(2) Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước hạn trong các trường hợp sau:

- Trường hợp người lao động đơn chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước. Xem chi tiết tại bài viết Năm 2023, trường hợp NLĐ được chấm dứt hợp đồng lao động trước hạn và phải báo trước?

- Trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không phải báo trước. Xem chi tiết tại bài viết Năm 2023, trường hợp NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động trước hạn mà không phải báo trước?

(3) Trường hợp hai bên thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà người lao động hủy bỏ thỏa thuận thử việc.

 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (952 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo