Dịch vụ kiểm toán chuyên nghiệp, đáng tin cậy tại Cà Mau

Đặc điểm của dịch vụ kiểm toán tại Cà Mau

Do đặc điểm sống ở vùng sông nước, rừng biển sâu xa nên loại hình đờn ca cải lương trở thành nếp sinh hoạt văn nghệ phổ biến trong nhân dân. Cà Mau có nhiều tiềm năng, thế mạnh về kinh tế – xã hội. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh từ đó cũng ngày càng lớn mạnh.

Vai trò của dịch vụ kiểm toán tại Cà Mau đã được khẳng định bởi sự đánh giá của các doanh nghiệp trên khắp cả nước. Hoạt động của dịch vụ kiểm toán đã góp phần tăng cường kiểm soát hệ thống hoạt động và quản trị rủi ro tốt cho các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ.

Dịch vụ kiểm toán ở Cà Mau của ACC GROUP tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn theo quy định của luật pháp hiện hành đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường giá trị gia tăng đạt được. ACC GROUP là đơn vị cung cấp dịch vụ được sự tư vấn từ đội ngũ chuyên gia kiểm toán hàng đầu Việt Nam cùng đội ngũ nhân viên trình độ cao nhiều năm kinh nghiệm. Chúng tôi luôn đưa ra những giải pháp tốt nhất phòng ngừa rủi ro, giải quyết các vấn đề còn tồn tại và phát sinh cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị.

Các dịch vụ kiểm toán của ACC Group chúng tôi

 • Kiểm toán Báo cáo tài chính theo luật định;
 • Kiểm toán Báo cáo Quyết toán Vốn đầu tư Dự án hoàn thành
 • Kiểm toán Báo cáo tài chính Phục vụ mục đích thuế
 • Kiểm toán hoạt động
 • Kiểm toán Tuân thủ
 • Kiểm toán Nội bộ
 • Soát xét thông tin trên Báo cáo tài chính
 • Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước
 • Soát xét theo yêu cầu doanh nghiệp phục vụ quá trình tái cấu trúc, hợp nhất, chia tách, sát nhập, giải thể…..

Nguyên tắc làm việc và quy trình dịch vụ kiểm toán tại Cà Mau:

 • ACC Group hoạt động theo nguyên tắc độc lập, khách quan, chính trực, bảo vệ quyền lợi và bí mật kinh doanh của khách hàng như quyền lợi của chính bản thân mình trên cơ sở tuân thủ luật pháp quy định. Nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, chất lượng dịch vụ được cung cấp và uy tín của Công ty là những tiêu chuẩn hàng đầu mà mọi nhân viên của ACC Group luôn luôn thực hiện.
 • Quy trình Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty được xây dựng dựa trên cơ sở tuân thủ những Chuẩn mực, Quy chế Kiểm toán độc lập và Chế độ kế toán hiện hành của Việt Nam; đồng thời lựa chọn và vận dụng những Chuẩn mực, Thông lệ chung của Quốc tế trong lĩnh vực nghề nghiệp, trên cơ sở phù hợp với thực hiện hoạt động kinh doanh và quản lý kinh tế ở Việt Nam.

Dịch vụ kiểm toán theo quy trình của chúng tôi thực hiện các công việc gì?

 • Khảo sát thực tế (lần đầu), thống nhất hợp đồng và lập kế hoạch làm việc chi tiết với Ban Điều hành Doanh nghiệp và bộ phận kế toán;
 • Cử nhóm kiểm toán xuống trực tiếp làm việc tại doanh nghiệp theo kế hoạch;
 • Nghiên cứu và đánh giá tính hiệu lực, sự phù hợp của hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp;
 • Tìm hiểu hệ thống kế toán, thuế, tài chính … doanh nghiệp;
 • Tham gia chứng kiến công tác kiểm kê như tiền mặt, tài sản cố định, hàng tồn kho của đơn vị tại thời điểm lập báo cáo kiểm toán;
 • Kiểm tra đối chiếu các khoản mục trên như Tiền mặt, Tiền gửi ngân hàng, Phải thu khách hàng, Hàng tồn kho, Tài sản cố định, Phải trả người bán, Vay nợ ngắn và dài hạn, Góp vốn; Doanh thu, chi phí…
 • Rà soát, tư vấn, giải đáp các yếu tố ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế phải nộp;
 • Trao đổi, điều chỉnh với kế toán các vấn đề phát hiện và đưa ra các tư vấn cần thiết;
 • Gửi khách hàng biên bản tổng hợp các vấn đề trong quá trình kiểm toán và báo cáo kiểm toán dự thảo;
 • Thống nhất với khách hàng về số liệu báo cáo tài chính;
 • Phát hành báo cáo kiểm toán chính thức.

Giá trị dịch vụ kiểm toán tại Cà Mau của Chúng tôi là gì?

 • Được cung cấp dịch vụ kiểm toán chuyên nghiệp, chất lượng cao với chi phí hợp lý.
 • Tuân thủ đầy đủ các Quy định pháp Luật hiện hành về Kế toán, Kiểm toán;

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận