Dịch Vụ Kế Toán ACC- Dịch Vụ Kế Toán Chuyên Nghiệp, Uy Tín

Dịch Vụ Kế Toán Chuyên Nghiệp, Uy Tín
Dịch Vụ Kế Toán Chuyên Nghiệp, Uy Tín

Tự hào là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ kế toán, kế toán thuế trọn gói, chuyên nghiệp với mức giá hấp dẫn nhất. Đến với ACC- Nỗi lo về các vấn đề Kế toán của bạn sẽ được san sẻ và giải quyết một cách nhanh- gọn- lẹ.

1. Những công việc mà một kế toán Doanh nghiệp phải làm là gì?

 • Mở tài khoản ngân hàng (để nộp tiền thuế điện tử) và mở chữ ký số để thực hiện việc khai báo thuế qua Internet
 • Kê khai Thuế môn bài cho Doanh nghiệp
  • Kê khai Thuế một lần đối với Doanh nghiệp vừa mới ra hoạt động kinh doanh (Ngày kê khai thuế chậm nhất là vào ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh; Ngày nộp thuế là chậm nhất vào ngày 31/1 của năm)
  • Kê khai Thuế môn bài đối với Cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh (Ngày kê khai Thuế là trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm nhận được giấy phép đăng ký thành lập Doanh nghiệp; Thời hạn nộp Thuế vào ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế môn bài)
 • Nộp thuế giá trị gia tăng

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế GTGT được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý. Theo đó, doanh nghiệp mới thành lập sẽ nộp Tờ khai thuế GTGT theo kỳ kê khai quý ứng với tháng doanh nghiệp được thành lập

Vi dụ: Nếu Doanh nghiệp của bạn thành lập vào tháng 9/2019 thì bạn phải kê khai thuế từ Quý III năm 2019

Phương pháp kê khai Thuế Giá trị Gia tăng

Đối với những doanh nghiệp mới thành lập và đi vào hoạt động sẽ kê kahi theo phương thức trực tiêp (nếu muốn kê khai gián tiếp phải tiến hành thông báo)

 • Nếu kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: Gửi Tờ khai thuế GTGT mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT đến Cơ quan Thuế tại kỳ tính thuế đầu tiên kể từ khi doanh nghiệp được thành lập.
 • Nếu kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Gửi Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT đến Cơ quan Thuế tại kỳ tính thuế đầu tiên kể từ khi doanh nghiệp được thành lập.

Kê khai Thuế thu nhập cá nhân

 • Việc kê khai Thuế thu nhập cá nhân tiến hành theo tháng hoặc theo quý phụ thuộc vào việc kê khai Thuế Giá trị Gia tăng
 • Đối với Doanh nghiệp không phát sinh nghĩa vụ nộp Thuế thu nhập cá nhận đối với bất kỳ nhận viên nào thì không phải thực hiện việc kê khai loại Thuế này

Thuế Thu nhập Doanh nghiệp

 • Căn cứ vào thu nhập hoặc kết quả của quá trình sản xuất kinh doanh, Doanh nghiệp phải tiến hành tạm nộp Thuế thu nhập Doanh nghiệp theo quý
 • Thời gian nộp chậm nhất là vào ngày 30 của quý tiếp theo

Lựa chọn hóa đơn

 • Hóa đơn giá trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này) là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:
  • Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;
  • Hoạt động vận tải quốc tế;
  • Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;
 • Hóa đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau đây:
 • Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu (mẫu số 3.2 Phụ lục 3 và mẫu số 5.2 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).
 • Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” (mẫu số 5.3 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).
 • Hóa đơn khác gồm: tem; vé; thẻ; phiếu thu tiền bảo hiểm…
 • Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế; chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.”

Lựa chọn chế độ kế toán và phương pháp khấu hao tài sản cố định

Lựa chọn chế độ kế toán: pháp luật hiện hành có những quy định đối với việc lựa chọn chế độ kế toán như sau:

 • Chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: Áp dụng cho doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế.
 • Lưu ý: Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tư 200/2014 để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình.
 • Chế độ kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC: Áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ).
 • Chế độ kế toán theo Thông tư 132/2018/TT-BTC: Áp dụng cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, bao gồm các doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế và phương pháp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ
 • Phương pháp khấu hao tài sản cố định

Theo quy đinh của pháp luật hiện hành, tại Thông tư 15/2013/TT-BTC quy định về các loại khấu hao tài sản cố định như sau:

  • Phương pháp khấu hao đường thẳng.
  • Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh.
  • Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm.

2. ACC sẽ làm những gì để có thể giúp bạn?

 • Tư vấn việc sử dụng hóa đơn đầu vào, đầu ra hợp lý.
 • Nhận hóa, đơn chứng kế toán từ tận nơi.
 • Phân loại, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ gốc, cân đối thuế GTGT đầu vào, đầu ra.
 • Lập tờ khai báo cáo thuế, khai báo thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, tạm tính thuế TNDN.
 • Nộp báo cáo thuế lên cơ quan thuế theo quy định.
 • Hoàn thiện chứng từ và lập sổ sách kế toán
 • Lập các chứng từ kế toán: Nhập, xuất, thu,chi
 • Lập các sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm, sổ kho hàng hoá, phải thu, phải trả
 • Lập các mẫu biểu phân bổ, khấu hao…theo quy định
 • Lập bảng lương, các mẫu biểu liên quan đến lao động.
 • Lập sổ cái các tài khoản
 • Lập sổ nhật ký chung
 • Lập quyết toán thuế TNDN, TNCN.
 • Lập báo cáo tài chính cuối năm

3. Khách hàng sẽ phải làm những gì?

 • Cung cấp cho ACC những hóa đơn đầu vào, đầu ra trong khoảng thời gian yêu cầu (Hóa đơn gốc hoặc photo đều được chấp nhận)
 • Thiết bị chữ ký số của Doanh nghiệp để ACC thực hiện việc nộp báo báo thuế qua mạng.

4. BẢNG GIÁ BÁO CÁO THUẾ

           
           
           
           
           
           

 

5. ACC SẼ HỖ TRỢ BẠN NHỮNG GÌ KHI BÁO CÁO THUẾ

 • Tổng hợp hóa đơn đầu ra-vào của Doanh nghiệp
 • Thực hiện việc kê khai các khoản thế cho Cơ quan Thuế
 • Báo cáo số Thuế phải nộp hoặc số tiền GTGT được khấu trừ
 • Tư vấn cho bạn cách đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về Báo cáo Thuế vừa tối ưu hóa chi phí

ACC sẽ thay bạn thực hiện những hoạt động cần thiết của quá trình Kế toán một cách hợp lý, hợp lệ, hợp pháp với mức giá ưu đãi nhất.

6. ACC là gì và Có gì?

 • Tự hào là đơn vị hàng đầu trong việc hỗ trợ chuẩn bị thủ tục và xin cấp giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh, cung cấp các dịch vụ kế toán chuyên nghiệp với thời gian nhanh chóng nhất cho quý khách. ACC sẽ không nhận thực hiện những công việc nếu nhận thấy mình không có khả năng chắc chắn thực hiện đúng và đầy đủ cho quý khách
 • Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh
 • Không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ). ACC có đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình và tận nơi
 • Cung cấp hồ sơ rất đơn giản, đối với những giấy tờ phức tạp và đòi hỏi nhiều Chuyên môn ACC sẽ thay mặt quý khách soạn thảo
 • Luôn hướng dẫn set up đúng quy định với chi phí hợp lý, tiết kiệm cho mọi khách hàng.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận