messenger whatsapp viber zalo phone mail

Đề án tinh giản biên chế mới nhất 2023

PHỤ LỤC 1

(Kèm theo Công văn số 10251/BGTVT-TCCB ngày 30/09/2021)

ĐỀ CƯƠNG

ĐỀ ÁN TINH GIẢN BIÊN CHẾ GIAI ĐOẠN 2022 – 2025

Phần 1

Sự cần thiết và cơ sở pháp lý xây dựng đề án

I. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý

1. Khái quát đặc điểm tình hình đơn vị

2. Sự cần thiết

3. Cơ sở pháp lý

II. Mục tiêu của đề án

Phần 2

Nội dung đề án

I. Thực trạng tổ chức bộ máy và biên chế

II. Đánh giá kết quả thực hiện Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021

III. Giải pháp

1. Về tổ chức bộ máy (Rà soát chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp tổ chức, bộ máy; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chuyển đổi đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần; đơn vị sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu,…)

2. Về cơ chế tự chủ về tài chính (tự chủ tài chính, giảm chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước, giảm đơn vị chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước,..)

IV. Lộ trình tinh giản biên chế

Năm

Tổng số
(người)

Trong đó:

Về hưu trước tuổi (người)

Chuyển sang

làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách Nhà nước
(người)

Thôi việc ngay
(người)

Thôi việc sau khi đi học nghề
(người)

Thôi giữ chức lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ khác có phụ cấp chức vụ lãnh đạo mới thấp hơn do sắp xếp tổ chức
(người)

1

2
(=3+4+5+6+7)

3

4

5

6

7

2022

2023

2024

2025

Phần 3

Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân

2. Tiến độ thực hiện./.

3. Kiến nghị, đề xuất

PHỤ LỤC 2

(Kèm theo Công văn số 10251/BGTVT-TCCB ngày 30/09/2021)

Mẫu số 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Cơ quan, đơn vị

DANH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ CHI TRẢ

6 tháng ……năm……

TT

Họ và tên

Chức danh chuyên môn đang đảm nhiệm

Diễn giải chi tiết đối tượng tinh giản biên chế

Chính sách tinh giản biên chế

Thời điểm tinh giản biên chế
(ngày, tháng, năm)

Tổng kinh phí để thực hiện chế độ
(1000đ)

Lý do tinh giản biên chế

Diễn giải

Tài liệu, hồ sơ kiểm chứng

I

Khối hành chính

…..

II

Khối sự nghiệp

….

III

Khối doanh nghiệp

……

IV

Các tổ chức hội

…..

TỔNG CỘNG

 

Ngày     tháng      năm
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 


1 Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

2 Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

3 Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

4 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

5 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

6 Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

7 Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

8 Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

9 Quyết định số 599/QĐ-BGTVT ngày 27/3/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Kế hoạch của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”

10 Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ trì, chỉ đạo thực hiện việc xây dựng đề án tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị mình. Tổng cục trưởng, Cục trưởng các Cục hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng đề án, thẩm định đề án do các đơn vị trực thuộc trình, tổng hợp thành đề án chung của Tổng cục, Cục trình Bộ Giao thông vận tải theo quy định

Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC – dịch vụ pháp lý doanh nghiệp chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm. Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm là dịch vụ mà ACC rất chuyên nghiệp và xử lý rất nhiều hồ sơ, loại hình…

  Lượt xem: 1.826

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn…

  Lượt xem: 1.510

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh…

  Lượt xem: 2.011

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói, chuyên nghiệp toàn quốc 2023

  Dịch vụ kế toán trọn gói là một dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, thuế, doanh nghiệp. Kế toán đối với hoạt động doanh nghiệp thì nó chiếm vai trò quan trọng. Về mặt pháp lý là công việc bắt buộc về thủ…

  Lượt xem: 3.085

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Vai trò của kiểm toán ngày càng phổ biến do quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh, nhất là thị trường chứng khoán. Sự phát triển của lực lượng các nhà đầu tư quốc tế đã làm tăng nhu cầu đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, tình trạng…

  Lượt xem: 1.850

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *