Tội đánh bạc có được hưởng án treo không ?

đánh bạc có được hưởng án treo không

đánh bạc có được hưởng án treo không

 

1. Những trường hợp không đủ điều kiện hưởng án treo 

 Theo Điều 3 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP quy định về các trường hợp không đủ điều kiện để tạm đình chỉ gồm: 

 

 “Điều 3. Những trường hợp không được hưởng án treo” 

 

 1. Người phạm tội là người xúi giục, cầm đầu, chỉ huy, ngoan cố, côn đồ, dùng thủ đoạn xảo quyệt, có tính chất chuyên nghiệp, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tư lợi, cố ý gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 
 2. Tác giả của tội ác đã bỏ trốn và  bị  cơ quan chịu trách nhiệm truy tố tìm kiếm. 
 3. Người được hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian thử thách; người đang chấp hành bản án có điều kiện bị xét xử về một tội  khác đã thực hiện trước khi nhận bản án có điều kiện. 
 4. Đồng phạm  bị xét xử  về nhiều tội, trừ trường hợp  phạm tội là người dưới 18 tuổi.  5. Người phạm tội nhiều lần, trừ trường hợp người phạm tội là người dưới 18 tuổi. 
 5. Người phạm tội thuộc trường hợp tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm. 

 

 2. Tổ chức đánh bạc có bị án treo không? 

 Tại Điều 65 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về điều kiện thi hành án treo như sau: 

 

 “Điều 65. Án treo

 

 1. Khi bị kết án phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần thiết phải buộc chấp hành án phạt tù thì Tòa án cho hưởng án treo và sửa. thời gian thử thách từ 01 năm đến 05 năm và thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.  
 2. Trong thời gian thử thách, Tòa án giao người chấp hành án có điều kiện cho cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi người đó cư trú để giám sát, giáo dục. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục người đó. 
 3. Tòa án có thể quyết định áp dụng hình phạt bổ sung đối với người được hưởng án treo  nếu  luật áp dụng có quy định về hình phạt này. 
 4. Trường hợp người chấp hành án treo đã chấp hành được một nửa thời gian thử thách và có nhiều tiến bộ thì theo đề nghị của cơ quan hoặc cơ quan có trách nhiệm giám sát, giáo dục, Toà án có thể quyết định rút ngắn thời gian chấp hành án treo.
 5. Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó  chấp hành án. được hưởng án treo. Trong trường hợp  phạm tội mới thì Toà án buộc người đó  chấp hành hình phạt của bản án trước và cộng vào hình phạt của bản án mới  quy định tại Điều 56 của bộ luật này. 

 

 Trong khi đó, tại khoản 2, điều 321 của tội đánh bạc, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Như vậy, nếu người chơi phạm pháp bị xử lý theo quy định tại Điều 2 và mức án là 3 năm tù thì có thể  xem xét cho hưởng án treo. 

  “Điều 321. Tội đánh bạc 

 

 1. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

 

a) Mang tính chất chuyên nghiệp; 

 

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên; 

 

c) Sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; 

 

 đ) Tái phát nguy hiểm. 

 

 Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP thì ngoài các điều kiện trên để được xem xét tạm đình chỉ cần đảm bảo:” 

 

 “Điều 2. Điều kiện để người bị kết án phạt tù được hưởng án treo 

 

 Người bị kết án phạt tù có thể được xem xét cho hưởng án treo khi có đủ các điều kiện sau đây: 

 

 1. Bị  phạt tù có thời hạn không quá 03 năm. 
 2. Có một nhân vật tốt.  

 Được coi là có nhân thân tốt nếu ngoài  tội này, người phạm tội luôn chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ  nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú hoặc nơi làm việc.  

 Đối với người đã bị kết án nhưng  được coi là chưa có tiền án, người đã bị kết án nhưng đã được xóa án tích, người đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị xử lý kỷ luật mà thời gian được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính. phạm tội hành chính, chưa bị xử phạt về ngày phạm tội này, đã hơn 06 tháng kể từ ngày phạm tội này, nếu xét thấy tính chất, mức độ của tội phạm mới phạm tội ít nghiêm trọng hoặc người phạm tội là một đồng phạm có vai trò không đáng kể trong vụ án và có đủ các điều kiện khác thì cũng có thể được hưởng án treo. 

 1. Có ít nhất 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của BLHS và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 của BLHS Mã số. Mã hóa. Trường hợp có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự thì số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự phải nhiều hơn số tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự từ 02 tình tiết trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ. Bộ luật Hình sự.  
 2. Có nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát, giáo dục. 

  Nơi cư trú rõ ràng là nơi tạm trú hoặc thường trú có địa chỉ được xác định cụ thể theo quy định của Luật cư trú mà người chấp hành án treo trở về cư trú, sinh sống thường xuyên sau khi chấp hành án treo.  

 Nơi làm việc ổn định là nơi  phạm nhân làm việc có thời hạn từ một năm trở lên theo hợp đồng lao động hoặc theo lệnh của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.  

 1. Xét thấy không có lý do buộc chấp hành án phạt tù nếu người phạm tội có khả năng tự giáo dục và việc cho  hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội; không làm mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội”.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (513 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo